Grimstad By

Odden 1C - H0302 (Odden Brygge, leil C301B)

Prisantydning
2 790 000 kr
Omkostninger
70 920 kr
Totalpris
2 860 920 kr
P-rom
37 ㎡
Bruksareal
37 ㎡
Etasje
3
Antall soverom
1
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Ny, innflyttningsklar 2-roms leilighet på Odden Brygge | Lekker og arealeffektiv

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Odden Brygge er en sentral del av den pågående utviklingen av havnefronten, som vil bli Grimstads nye livsåre.

Her kan du slappe av, bade, shoppe, spise og drikke; alt med utsikt til den vakre skjærgården.

Dette er den siste leiligheten som ikke er solgt i Byggetrinn 1. Det er en lekker, arealeffektiv leilighet i 3- etasje.
Fra stue og kjøkken er det utgang til stor balkong. Denne enheten er ikke universelt utformet.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om prosjektet - vi hjelper gjerne!

Innhold

P-rom:
Gang, bad/vaskerom, soverom, stue med åpen kjøkkenløsning.
Bod på fellesareal.

Standard

Komplett kjøkken fra Aubo av typen Sense sort
Helfliset bad. Dusjvegger, vegghengt toalett, servant med innredning. Uttak til vaskemaskin.

I stue, kjøkken, soverom, entrè og bod er det parkett, 14mm 1 stav eik matt hvitpigmentert lakk.

Se romskjema og bygningsmessig- og teknisk beskrivelse i salgsprospekt for nærmere beskrivelse.

Ferdigstillelse

Klar for innflyttning.

Oppvarming

Elektrisk gulvvarme på bad. Balansert ventilasjon.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Forsikring

Frem til overtagelse vil bygg og eiendom være forsikret av Selger, jfr. buofl. § 13 siste ledd. Etter overtagelse vil bygget være forsikret gjennom sameiet, men Kjøper må selv besørge løsøre- og innboforsikring.

Beliggenhet

Adkomst

Ved adkomst fra øst ta avkjørsel 79 på e18 og sving til høyre inn på Fv420/Arendalsveien i retning Grimstad sentrum. Følg så Arendalsveien i ca 2km før du får Odden Brygge på venstre hånd.

Beliggenhet

Like ved Oddensenteret og nye Byhaven kommer leilighetsprosjektet Odden Brygge. Her kan du bo i hjertet av Grimstad med bryggepromenaden på den ene siden og bykjernen på den andre.

Tomt

Eierform: Fellestomt

Parkering

Leilighetskjøpere har på avtaletidspunktet rett til å inngå avtale om kjøp av innendørs parkering i fremtidig byggetrinn 2 på Odden Brygge for pris kr 250.000,-. Velger kjøper å benytte seg av rettigheten til kjøp av garasjeplass i trinn 2 på kjøpstidspunktet for leiligheten, vil kjøper kunne disponere en fast, utvendig parkeringsplass kostnadsfritt på Odden-området (se plassering i eget kart) inntil byggetrinn 2 er ferdigstilt. Inkludert i denne prisen er etablering av ladepunkt for ladbare biler, samt at ladepunktet vil bli flyttet til det innvendige, permanente anlegget når dette ferdigstilles. Oppgjør for garasjeplassen må finne sted før overtagelsen av innendørs garasjeplass i trinn 2. Kostnader som påløper for bruk av ladepunkt dekkes av kjøper også på den midlertidige plassen.

Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av parkeringsanlegget og bodene vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som felles-areal med vedtektsfestet bruksrett. Dersom der velges en løsning der dette er fellesareal med vedtektsfestet bruksrett gjøres det oppmerksom på at en slik tilknytning kan gjøres for inntil 30 år i henhold til eierseksjons-loven. Det gjøres videre oppmerksom på at vedtektene kan endres ved kvalifisert flertall (2/3 deler) på årsmøte. Eventuelle overskuddsplasser skal tilhøre selger, som fritt kan omsette eller leie ut disse.

Alle leilighetene vil få tildelt én sportsbod som er inklusiv i kjøpesummen for leiligheten. Størrelsen på sportsbodene varierer iht. krav i TEK-17. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan rettighetene til bod organiseres.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe ferdigattest på boligen.

Reguleringsplan

Reguleringsplan Oddensenteret for gnr 200 og bnr 1477, 1935 reguleringsformål Bolig/forretning/kontor. Detaljregulering for Oddensenteret er endret og vedtatt.

Reguleringsplan for gnr. 200 og bnr. 1475 iht. opplysninger fra Grimstad Kommune omfattes eiendommen av flere reguleringsplaner; detaljregulering for Vesterbukt, Detaljregulering for Oddensenteret, detaljregulering for Ytre Odden og Områderegulering for Grimstad sjønære arealer.

Reguleringsformål Grønnstruktur, offentlig eller privat tjenesteyting, bolig/forretning/kontor, torgarealer, bebyggelse og anlegg, renovasjon, veiareal, lekeplass, kaianlegg, næring/tjenesteyting og park.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp.

 På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Gnr 200, bnr 1477 og 1935: Eiendommen kobles til offentlig vann og avløp. Adkomstveier inne på sameiets område er privat, se vedtekter for detaljer rundt drift og vedlikehold.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Utleie

Eier har full råderett over boligen, og kan fritt leie ut hele eller deler av denne. Iht. bestemmelser i lov om eierseksjoner av 2017 har sameiet adgang til å begrense omfang av kortidsutleie.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2010 (TEK 10).

Konsesjon

Det utløses ikke konsesjonsplikt ved kjøp av bolig på Odden Brygge.

Om sameiet

Rettigheter og forpliktelser

Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter. Dokumentet er vedlegg til prospektet.

Organisering

Boligene og næringsarealene organiseres som et sameie etter eierseksjonsloven. Det eksisterende eierseksjonssameiet består av 10 seksjoner hvorav 8 er boligseksjoner. Kostnader i sameiet vil fravike sameiebrøk og fordeles etter nytte og bruk så langt det lar seg gjøre. Dagens eksisterende boliger og nye boliger i dette prosjektet vil organiseres i hver sin kostnadsavdeling. Det er utarbeidet utkast til oppdaterte vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon. Som seksjonseier blir Kjøper formelt sett eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligenes størrelse (BRA), dog vil eier av næringsseksjonene ha alle kommersielle rettigheter til utendørsarealene, dette uavhengig av hvorvidt utearealene vil defineres som tilleggsdel til næringsseksjoner i reseksjoneringen. Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 790 000,- (Prisantydning) Omkostninger 69 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 790 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 70 920,- (Omkostninger totalt) 2 860 920,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Felleskostnader

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker.

Felleskostnadene utgjør ca. kr. 30 per kvm pr mnd. Budsjett over felleskostnader kan fås ved henvendelse til megler. Det gjøres oppmerksom på at dette er et utkast og kan, dersom sameiet ønsker det, endres på flere punkter.

Felleskostnader dekker bla. forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi.

Eiendomsskatt, renovasjon og andre kommunale avgifter blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Grimstad kommune for nærmere info.

Felles oppvarming av vann kommer i tillegg til stipulerte felleskostnader.

Beløpet inkluderer ikke abonnement til tv/data. Det legges opp til at sameiet (ev. at utbygger gjør en avtale som gjelder fra innflytting) inngår felles avtale om levering av tv- og internettjenester med en leverandør.

Bygget vil være forsikret frem til overtakelse. Sameiet tegner fullverdiforsikring fra overtakelse. Kjøper forsikrer eget innbo.

Utbygger svarer for fellesutgifter for eventuelle usolgte enheter etter ferdigstillelse.

Selgeren vil engasjere forretningsfører for sameiet før overtakelsen. Forretningsfører vil innkalle sameierne til et konstituerende sameiermøte med valg av nytt styre, samt vedtakelse av budsjett før boligene er ferdigstilt/overtatt. Kostnader knyttet til konstituerende møte og forretningsførsel vil belastes sameiet

Formuesverdi

Formuesverdi er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter en beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert/ bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal.

Se www.skatteetaten.no for mer informasjon.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Odden 1C - H0302 (Odden Brygge, leil C301B), Gnr. 200 Bnr. 1477 Snr. 31 i Grimstad kommune. Sameiebrøk:

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Garantier

Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jfr. buofl. § 12. Garantien stilles snarest mulig etter at avtale er inngått.

Kjøpekontrakter

Avtale om kjøp forutsettes inngått ved bruk av kjøpetilbudsskjema og påfølgende inngåelse av selgers standard kjøpekontrakt.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 31.

Finn.no: Visningstekst

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 31.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes Kjøper henvende seg til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som Kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp av bolig inngås.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema Kjøpetilbud til fastpris . Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

21-22-9001

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/21-22-9001. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Arild Aasen, tlf. 97 58 67 30

Vederlag

Grunnpakke markedsføring (Kr.8 350) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Totalt kr. (Kr.8 935)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3067159