Ljosland

Oddan 3

Byggeår
1987
P-rom
67 ㎡
Bruksareal
74 ㎡
Totalt bruksareal
74 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Koselig hytte i populært hyttefelt ved Ljoslandvannet - Parkering ved hytta

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Gang, stue/kjøkken, 3 soverom, 1 rom innredet som soverom (ikke godkjent for varig opphold/beboelse), toalettrom og baderom. Frittstående bod.

Oppvarming

Ved og elektrisk. Peisovn i stuen.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Kristiansand følg RV 9 mot Evje. På Hægeland ta av mot Bjelland på RV 462 og videre mot Åseral på RV 455. På Sveindal forsett på samme vei mot Åseral. Ved kirken i Kyrkjebygd, ta av til høyre mot Ljosland. Følg veien ca. 20 km. og hytten ligger inn til venstre ved Ljoslandsvannet og har egen stikkvei inn til hytten hvor man kan parkere (ca. 100 meter før fellesparkering på venstre side for Oddan hyttefelt. Fellesvisning vil bli skiltet. Velkommen til visning!

Parkering

Egen vei inn til hytten. Selger har hatt egen brøyteavtale på denne veien. Felles parkering ca. 100 meter fra hytten for Oddan hyttefelt.

Beliggenhet

Usjenert og solrik beliggenhet ved Ljoslandsvannet i et hyggelig hyttefelt (Oddan) rett før Ljosland. Kort vei til Ljosland Fjellstove med bla. dagligvarebutikk, overnattingsmulighet og restaurant. Alpinanlegg og flotte turløyper sommer som vinter. Skiløyper kjøres rett ved hytta. Flotte bade- og fiskemuligheter med blant annet sandstrand. Hytten ligger ca. 700 moh. og Ljosland har vært meget snøsikker. Avstand, 105 km. fra Kristiansand, ca. 100 km. fra Mandal og ca. 220 km fra Stavanger.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger byggetillatelse for hytte, datert 04.06.1987.
Det foreligger godkjenning for tilbygg, datert 11.08.1992. Tilbygget gjelder 2 soverom.
Det foreligger tillatelse for bod datert 11.07.2014.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. Dagens løsning er speilvendt iht. opprinnelige tegninger. Vaskerom i tilbygg er opprinnelig godkjent som soverom og deler av kjøkken er opprinnelig godkjent som vaskerom. De ombygde rommene er godkjent for varig opphold. Deler av gangen er merket som overbygg på opprinnelige tegninger. Det foreligger ikke dokumentasjon på utvidelsen av gangen og tiltaket er trolig ikke byggesøkt kommunen. Deler av gangen er ikke godkjent for varig opphold. Veranda er større enn på opprinnelige tegninger. Tiltaket er trolig ikke byggesøkt kommunen. Det ene soverommet er opprinnelig godkjent som bod. Det ombygde rommet er ikke godkjent for varig opphold/beboelse. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Adkomst over grunneiers eiendom med vedlikeholdsplikt. Egen vei inn til hytten. Ikke tilkoblet offentlig vann eller avløp.
Det er ikke kommunalt vann og kloakk i dette området. Det er gjort vedtak om at det kan gis pålegg om at eksisterende fritidsboliger skal knytte seg til offentlig vann- og avløpsnett. Biodo med 2 kammer. Vannpost ved parkeringsplass.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse og offentlig friområde, tilhører reguleringsplan "Disposisjonsplan for gnr. 7, bnr. 4, Ljosland, Oddan, datert 20.08.1985. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Eiendommen grenser til friområde. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging m.m.

Adgang for utleie

Hytten kan leies ut inntil 52 uker pr. kalenderår, se vedlagt festekontrakt.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4224/7/4/28:
29.12.1987 - Dokumentnr: 5870 - Festekontrakt - vilkår. Gjelder feste. Festetid: 80 år. ÅRLIG AVGIFT NOK 900. Leien kan reguleres. Kontrakten kan ikke overdras/utleies uten samtykke fra hjemmelshaver/utleier. Gjelder denne registerenheten med flere

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 36 250,-
Tinglysning av skjøte: kr 585,-
Tinglysning av pantedokument kr 585,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 12 500,-
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,-
 
Sum omkostninger: kr 52 720,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Pen, velholdt og koselig hytte med populær beliggenhet og følgende innhold: Gang med garderobeplass. Koselig stue med peisovn, spiseplass og utgang stor terrasse. Åpen kjøkkenløsning med flott nyere innredning. Integrert komfyr og platetopp samt frittstående kjøl/frys. Do-rom med 2 kammers biodo. Pent baderom med vask og innredning. 3 soverom med mulighet for mange sengeplasser. Hovedsoverommet har garderobeskap. 1 rom innredet som soverom (ikke godkjent for varig opphold/beboelse). Praktisk frittstående bod på 7 kvm.

Tilstandsrapport
Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av M2 Takst AS v/Andreas Natvig den 06.12.2023, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Hytte bygget 1987. Usjenert beliggenhet på naturtomt. Innholdsrik planløsning med 4 soverom. Frittliggende anneks/bod på 7 kvm. Hytta fremstår i normal teknisk stand utfra alder. Kjøkken og noe overflater er nyere, ellers det meste fra byggeår. Merknader påpekt i rapport, de fleste ansees normale utfra alder. Der det gis tg2 og tg3 så er det gitt en tiltaksbeskrivelse. Dette er takstmannens vurdering, og er på ingen måte fasit på tiltak, men en vurdering utfra fornuft/økonomi, risiko for avvik mm. Kjøper må selv vurdere tiltak. Levetid bygningsdeler er en statistisk variabel, og er ikke "eksakt vitenskap". Dette innebærer at levetider kan variere betydelig ut fra vedlikehold, bruk, sammensetning, og hvor værutsatt bygningsdelen er. Det må gjøres oppmerksom på at hytten har en enklere byggeskikk enn hva man kan forvente ut fra dagens byggeskikk. Enkelte bygningsdeler vurderes utfra en nyere byggeforskrift. Dette tilsier at ting kan være bygget riktig utfra byggeår, men at det likevel får et avvik utfra dagens forskrifter. Når man leser rapporten så er det viktig at man leser både beskrivelse, avviks beskrivelse og tiltaks beskrivelse, da får man god oversikt. Spørsmål vedrørende rapporten kan stilles i kontortid mellom 8-16 på hverdager, til tlf. 454 77 777, eller e-post: post@m2takst.no. For øvrig må hele rapporten leses og deretter bruke god tid på visning.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
TG3:
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold: Ukjent alder på brannslokkingsutstyr og røykvarsler fungerer ikke (mulig defekt batteri).

TG2:
Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Taktekking er snødekt , alder eller materiale er ukjent og derfor ikke nærmere vurdert.

Utvendig > Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det er noe synlige skjevheter i takrenner som bør rettes opp. Noe værslitasje/malingflass etc. vannbord. Noe teip rundt luftelyre, ukjent årsak.

Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er avvik: Kledning fra byggeår. Ikke observert åpenbare avvik som ansees unormalt utfra alder, men det er stedvis litt malingflass og noe oppsprekking enkelte skjøter.

Utvendig > Vinduer: Det er avvik: De fleste vinduer fra byggeår, enkelte isolerglass byttet. Det er stedvis noe fuktskjolder i karmer innvendig. Stedvis litt malingflass etc.

Utvendig > Dører: Det er avvik: Fra byggeår, noe trekk kan oppleves. Noe alder og værslitasje som malingflass mm.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Balkonger/terrasse er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Byggeforskrifter ble endret i 2017 til at rekkverk/gjerde skal være 100cm. Tidligere krav var 90cm og lavere avhengig av år. Høyden er normal utfra når bygget, men bedømmes etter dagens forskrift. Noe enklere fundamenter på en av radene under hytta. Den ytre raden med bærepunkt er betongsøyler som ansees bedre. Noe sig/skjevhet i enkelte.

Innvendig > Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.

Innvendig > Innvendige dører: Det er avvik: Dørene ble funksjonstestet for heng i karm og svill. En del av dem sitter litt i svill mm, forsøke noe justering for optimal funksjon.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Automatsikringer, i toalettrom. Det gis en tg2 fordi det mangler dokumentasjon/historikk i skap. Det er ikke avdekket noen åpenbare tegn til avvik eller feil, men gis generelt tg2 ved slikt avvik. Generell anbefaling at anlegget gjennomgås av fagkyndig hvert 10 år.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: komfyr/stekeovn/koketopp.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/13230109. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Velforening

Årlig beløp kr. 4 833,- inkluderer brøyting, løypekjøring og velforening.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4224/7/4/28:
29.12.1987 - Dokumentnr: 5870 - Festekontrakt - vilkår. Gjelder feste. Festetid: 80 år. ÅRLIG AVGIFT NOK 900. Leien kan reguleres. Kontrakten kan ikke overdras/utleies uten samtykke fra hjemmelshaver/utleier. Gjelder denne registerenheten med flere

Info kommunale avgifter

Beløpet gjelder renovasjon kr. 3 073,- og feie- og tilsynsavgift kr. 443,-.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Fullstendig utfylt egenerklæring er vedlagt i salgsoppgaven.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Meglers vederlag er avtalt til kr 50 000,- inkl. mva. i provisjon.
I tillegg er det avtalt tilrettelegging kr 15.500,-, oppgjørshonorar kr 11.900,- og digital markedspakke kr 6.950,-. I tillegg belastes selger direkte utlegg. 
 
Totalt ca. kr. 84 890,- inkl. mva.
Solgt
Produktnr: 283029F3-78C8-40AC-9163-77EA994CCC38 Kategori: