Vestre Nedenes

Nyperoseveien 15

Prisantydning
3 500 000 kr
Omkostninger
103 970 kr
Totalpris
3 603 970 kr
Formuesverdi
745 173 kr
Formuesverdi sekundær
2 682 623 kr
Kommunale avgifter
17 387 kr / år
Byggeår
1967
P-rom
192 ㎡
Bruksareal
280 ㎡
Tomteareal
1 056 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Funkisbolig med gode solforhold og vakker utsikt til havet og naturskjønne omgivelser - barnevennlig - sentralt

Om eiendommen

Innhold

1.etg.: Entrè, hall/gang, kontor, vaskerom og bod. Verksted.
2.etg.: Stue/kjøkken, gang, 2 soverom, bad, toalettrom samt oppholdsrom i overbygd terrasse.
Takstmann opplyser at det er ikke godkjent rømning fra annet hvert rom i 2 etg. Det er heller ikke tilstrekkelig vindusstørrelse for ivaretakelse av dagslyskrav i soverommene samt kontor i 1 etg.
Egen inngang til verksted i 1.etg.

Standard

Funkisbolig, går over to plan og inneholder:
1.etg.: Entrè med fliser på gulv, malte flater på vegg. VK. Hall/gang med parkett på gulv, malte flater på vegg. Peisovn. VK. Trapp opp til 2 etasje. Kontor med med parkett på gulv, malte flater på vegg. Vaskerom med fliser på gulv, panel på vegg. Skyllekum. Bod med murgulv. Rør i rør skap. (Dette rommet er tiltenkt bad med badstue). Verksted med egen inngang.
2.etg.: Åpen løsning stue/kjøkken med parkett på gulv, malte flater på vegg. Praktisk kjøkken. Peisovn i stuedel. Gang med parkett på gulv, malte flater på vegg. Sikringsskap. 2 soverom med parkett på gulv, malte flater på vegg. Flislagt bad med wc, vask og dusj. VK. Toalettrom med fliser på gulv og vegg. wc og vask. Rett utenfor stue er det ett hyggelig oppholdsrom i overbygd terrasse.

Boligen er vesentlig oppgradert, både på utside og innvendig. Det gjennstår en del arbeid for å få boligen ferdigstilt.

Det gjøres oppmerksom på at takstmann opplyser at det er ikke godkjent rømning fra annet hvert rom i 2 etg. Det er heller ikke tilstrekkelig vindusstørrelse for ivaretakelse av dagslyskrav i soverommene samt kontor i 1 etg.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 192 kvm, Bruksareal: 280 kvm Sekundærrom: 88 kvm.

Enebolig
Bra. pr. etasje.: Krypkjeller: 31 m²  - 1. etg. 77 m²  - 2. etg. 156 m².
Krypkjeller - S-rom inkl.: Bod/uinnredet kjellerrom under overbygd terrasse.
1. etasje - P-rom inkl.: Entrè, gang, kontor, vaskerom.
1. etasje - S-rom inkl.: Verksted, m/utv. adkomst, bod, (uinnredet bad/wc/badstue).
2. etasje - P-rom inkl.: Stue/kjøkken, gang, soverom, soverom 2, bad, wc, oppholdsrom i overbygd terrasse.
2. etasje - S rom inkl.: Bod i overbygd terrasse.

Krypkjeller: Rom under «lukket terrasse/overbygd terrasse».
1 etg: Uinnredet rom (planlagt badstue og bad) er medtatt som bodareal/sekundærrom. Verskteddel med egen inngang er medtatt som s-rom.
Krypkjeller på innsiden av verkstedrommet er ikke medtatt i arealskjemaet pga fjell i dagen og derfor for lav takhøyde.
2 etg: Overbygd terrasse er medtatt i arealskjemaet. Deler er medtatt som p-rom og uinnredet del er medtatt som s-rom.

Det er bruken/innredningen av rommene på befaringsdagen som er lagt til grunn for benevnelsen av primær/sekundærrom, selv om dette kan stride mot lovligheten av rommene. Rommene er benevnt av takstmann ved bruk av skjønn, uavhengig av hvordan rommene eventuelt er inndelt i byggesaksarkivet til kommunen.
Det er avvik mellom tegning sendt megler av kommunen og faktisk bygd.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk. Det er påvist avvik i forhold til rømningsvei og dagslysflate. Tegninger: Tegningene som er fremvist for takstmann, som megler har innhentet hos kommunen, samsvarer ikke med «as buildt».
Rømningsvei: Det er ikke godkjent rømning fra annet hvert rom i 2 etg. Dagslysflate: Det er ikke tilstrekkelig vindusstørrelse for ivaretakelse av dagslyskrav i soverommene og kontor i 1 etg.

Garasje:
Bra: 16 m² - S-rom: 16 m²
S-rom inkl.: Garasje.
Arealer kan avvike noe, da arealmåling er utført fra utsiden på grunn av manglende tilkomst inn.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. Bad i 2. etasje er opprinnelig godkjent som soverom og deler av entrè inn mot stue/kjøkken er opprinnelig godkjent som bad/wc. De ombygde rommene er godkjent for varig opphold. Deler av gang i 1. etasje er godkjent som bod og er ikke godkjent for varig opphold. Kontor i 1. etasje er opprinnelig godkjent som sykler/ski/brendsel og er ikke godkjent for varig opphold. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper. Rom som er endret fra opprinnelige tegninger i 1. etasje er ikke omsøkt hos kommunen og er ikke godkjent for varig opphold.

Byggeår og byggemåte

1967 i følge Arendal kommune.

Påkostning og modernisering

Boligen er oppgradert i vesentlig grad de senere år, men ikke ferdig.

Oppvarming

Ved og elektrisk
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Garasjetelt på østsiden av boligen er fjernet og følger ikke med.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Bygningssakkyndig AS v/Ørjan Hansen den 23.05.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Romslig enebolig på Vestre Nedenes med flott sjøutsikt mot Skagerak og omkringliggende grøntarealer.
Boligen har blitt vesentlig renovert ombygd- og tilbygd rundt 2009. Utvendig terrasse er innbygd rundt 2015.

Boligen har ikke blitt ferdigstilt etter renoveringen/tilbyggingen og det gjenstår en god del arbeider med å gjøre ferdig boligen. Med bakgrunn i dette er
det også bemerket en del svakheter som det anbefales at man tar tak i straks, blant annet få tettet utvendige fasader og detaljer ved taket skikkelig.
Det må påregnes at man må legge en del ressurser i å få ferdigstilt boligen og for å få utbedret forhold som vil ha negativ innvirkning på boligens tilstand.
Med tanke på plassering nært fylkesveien må det påregnes noe støy fra biltrafikk. Åpninger i flettverksgjerde mot veien / fjellet mot veien bør tettes bedre for å sikre blant andre små barn. Garasjen trenger utvendig vedlikehold med ny port og kledning.

Det henvises for øvrig til å lese rapportens enkelte punkter og avsnitt.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Utvendig > Nedløp og beslag:
Det er avvik:
- Mangler beslag rundt vinduer, terrassedør og i takavslutninger.
- Det mangler pipebeslag.
- Det mangler nedløpsrør.

Utvendig > Veggkonstruksjon:
Det er avvik:
- Utvendige fasader er ikke ferdigstilt.
- Utettheter i vann/vindsperre rundt vinduer/dør.
- Midlertidig kledd på gavlvegg med osb-plater som ikke er egnet for å stå fuktig. Disse er skadet.
- Uferdige detaljer mellom vegg/tak, etc.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er ikke montert rekkverk. Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom:
Det er ikke membran/tettesjikt på våtrommet.

Våtrom > Ventilasjon > Bad:
Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering. Ventil er ikke tilstrekkelig avsluttet med ventilrist ut i yttervegg.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc:
Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg:
Med bakgrunn i ufagmessig utførelse av lysbryter og noen kabler som henger litt løst på uferdig rom nede, anbefales det at en elektriker rydder litt opp i disse punktene.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold:
Det er registrert mangler ved branntekniske forhold ved at det må monteres brannslukkingsapparat nyere enn ti år i boligen samt at det anbefales flere røykvarslere.

TG2:
Utvendig > Taktekking:
Det er avvik: - Synlig lekkasje i tak på gjesterom i 2 etg. Kommer sannsynligvis fra området rundt gammel pipe, da denne mangler beslag. Kun provisorisk tettet med asfaltmasse av eier. Anbefaler bedre tetting rundt pipestokk. Det er ikke registrert fukt innvendig på befaringsdagen og eier har ikke opplevd noen lekkasjer siden han tettet midlertidig for noen år tilbake. - Manglende beslagoverganger mellom taktekking og topp vegg. Det må tettes bedre i overgang mellom tak og vegg. Fremstår uferdig.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.

Innvendig > Overflater:
Det er påvist fuktskader på overflater. Det er påvist fuktskader under enkelte vinduer og rundt den gamle pipen, omtalt også under andre avsnitt i rapporten.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Radon:
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted:
Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. - Peis 2 etg: Det er marginalt under 30cm fra ileggsted til brennbart materiale. - Det mangler ubrennbart materiale under feierluken til gammel pipe.

Innvendig > Krypkjeller:
Det er ingen ventilering av krypkjeller. Det er begrenset inspeksjonsmulighet i krypkjeller, vurdering basert på inspeksjon fra lukeområde. Det ble registrert fuktindikasjoner ved fuktsøk i betonggulv og nedre del av grunnmurer.

Innvendig > Innvendige trapper:
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Vaskerom:
Det er uegnede materialer i våtsoner

Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom:
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.

Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom:
Rommet har kun naturlig ventilasjon. Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad:
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad:
Det er påvist andre avvik: Det er ikke banemembran under påstøp med tilsynelatende en smøremembran. Det er en anbefaling om banemembran under en påstøp og smøremembran skal ligge direkte under fliser. Det er registrert noe fuktvanding under flisene ved fuktsøk. Langs ytterveggen et stykke ut fra dusjen og under vinduet. Det er noe misfarging i fuger/silikon, trolig som følge av dette. Dette kan jo da ha sammenheng med at membranen ligger dypt og vann kan trekke kapillært under flisene.

Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken:
Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.

Tekniske installasjoner > Vannledninger:
Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning.

Tekniske installasjoner > Vannledninger - Vanninntak / stoppekran:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tomteforhold > Byggegrunn:
Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.

Tomteforhold > Drenering:
Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Det mangler topplist på dreneringsplatene.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:
Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er registrert skråriss som er symptom på setninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 2: Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Tidligere entrepenør firma i Tvedestrand. Arbeid utført av Moderne Bygg AS.
Pkt. 2.1: Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet: Utført av nevnte firma etter Norsk standard.
Pkt. 2.2: Er arbeidet byggemeldt: Huset ble i sin helhet restaurert 2007-2009.
Pkt. 4: Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Brudd på avløpsledning på utsiden av huset, reprasjon dekket av forsikringen. Arbeid utført av Brødrene Halvorsen i Arendal.
Pkt. 6: Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade: Hatt lekkasje rundt pipe som er utbedret men nytt heldekkende beslag er påkrevet/anbefales.
Pkt. 8: Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende: Eksisterer en liten sprek i grunnmur som ikke har endret seg på den tiden jeg har bebodd huset og anses som uviktig.
Pkt. 9: Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende: Ved kjøp av boligen ble det oppdaget betydelig skade etter mus, maur, råte og dette ble grunnlag for en stor
erstatnings sak og en større restaurering av huset.
Pkt. 11: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon): Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Alt av elektrisk installasjon ble fornyet etter Norsk standard 2008/9. Arbeid utført av Hisøy Elektro i Arendal.
Pkt. 16: Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Utført snekkerarbeidet som fasade og nytt tak/vegger/gulv firma eksisterer ikke lengre. Arbeid utført av Atelier3D as Tvedestrand.
Pkt. 20: Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen: Heftelser i form av økonomiske krav med pant i eiendomen.
Pkt. 24: Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler): Da huset var svært skadet ved overtagelse og det ble behov for en omfattende restaurering har det blitt stående igjen en del arbeid med huset som bør gjennomføres. Dette på grunn av store helseutfordringer i familien og svak
økonomi for å få gjennomført dette.
Tileggskommentar: Etter rapport om husets tilstand er det utført flere utbedringer av bygnings firma Martinshus i Arendal. Følgende er utført: Heldekkende pipebeslag montert og undertak rundt pipe skiftet samt ny papp pga tidligere lekkasje. Manglende takrenne og nedløp montert, nye vindus beslag montert første etasje bakside samt forside(sjøsiden) av huset og kortside sydvendt. Midlertidig osb plater på nordvendt kortvegg utbedret. Rekkverk på mur påbegynt utskifting, umontert materiale lagret i kjeller. Hjørne bakside av huset påbygg vinterhage må det skiftes undertak samt ny papp pga tidligere lekkasje grunnet manglende takrenne etc. Etter befaring med bygg firma ble det anslått utbedring av manglende fasade samt utskifting av nødvendig panel samt ferdigstille terrasse og vinduer/fasade vinterhage sjøsiden pluss noe utbedring av hagen sjøsiden til kr.100.000,-. Jeg ville sagt 150.000,- for å være på den sikre siden. Jeg er ikke byggmester men synes 100.000,- høres lite ut. Innvendig er det generell oppussing samt ferdigstille badstue med toalett og dusj som det er klargjort for. Ovn, badstudør og toalett innkjøpt men ikke montert. Alle gulv i første etasje er støpt nye med fukt sperre og varmekabel. Kjøkken mangler gulvlister under benke-skap men de er lagret i kjeller. Peis/ovn stue er rent brennende og tar luft utenfra slik at all varmen beholdes og den varmer vinterstid hele andre etasje ved siden av varmekabel på bad og toalett. Manglende ferdig stilling av fasade sjøside må prioriteres, se overnevnte. Garasjen er sliten men kan for en rimelig penge settes i god stand, det er montert trelags vinduer vendt mot sjøen av undertegnede. Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal, følg RV 420 mot Nedenes/Fevik. Ta til høyre ved skilt Vestre Nedenes. Følg Ryllikveien rett fram til Nyperoseveien kommer på venstre hånd følg denne helt til endes. Boligen ligger da som siste på høyre hånd. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.
Velkommen til Nyperoseveien 15!

Beliggenhet

Boligen ligger i et rolig og etablert boligfelt ca 10 kilometer fra både Arendal og Grimstad sentrum. Det er kort avstand både til Nedenes med dagligvarebutikker og til Fevik med butikker, apotek og post i butikk. Videre ligger fine turområde og badeplasser i nærområdet. Vi nevner gjerne flotte badeplasser på Flageborg, Søm, Randvika og Storesand som ligger i grei sykkelavstand fra boligen. Nærmeste skolekrets her vil være Nedenes som har både barne- og ungdomsskole, samt idrettshall. Flere lekeplasser i nærheten av boligen. Dersom man er interessert i hest ligger Stall Nedenes og Arendal/Grimstad rideklubb også i nærområdet. Det er gode bussforbindelser både til Arendal og Grimstad med busstopp like ved Engene kirke. Med andre ord - et sentralt og godt sted å bo.

Tomt

Utsiktstomt med gode solforhold med nydelig utsikt til havet og Jerkholmen.
Tomten er pent opparbeidet med prydbusker, plen, plattinger og bed. Ellers naturtomt.
Areal: 1 056 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Parkering i enkel frittstående garasje, samt god plass på egen grunn.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 08.09.1969. Ferdigattesten gjelder våningshus. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Hall/gang, bod, verksted i 1 etasje samt bad, kjøkken og soverom i 2 etasje er innredet og bruksendret etter at ferdigattest er gitt. Rommene er byggemeldt som henholdsvis krypkjeller, vask/tørkerom i 1 etg. samt kjøkken, bad og soverom i 2 etasje. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som bebyggelse- og anlegg; eksisterende boligbebyggelse, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan periode 2019-2029.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Kommunen har gitt ut pålegg om installasjon av vannmåler.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 359 - Bestemmelse om vann/kloakkledning. Tinglyst: 02.02.1967
Med flere bestemmelser.

Dagboknr: 889666 - Jordskifte. Tinglyst: 31.10.2011
0900-2011-0014 Nedenes. Aust-Agder jordskifterett. Gjelder denne registerenheten med flere.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter F

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 87 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 500 000,-)) 103 970,- (Omkostninger totalt) 3 603 970,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 17 387 pr. år
Beløpet inkluderer eiendomsgebyrer og eiendomsskatt.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 5 019,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 745 173,- for år 2020. Sekundær: Kr. 2 682 623,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Nyperoseveien 15, Gnr. 428 Bnr. 263 i Arendal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp, oppvaskmaskin, vaskemaskin, tørketrommel og 2 frysebokser.
Pendel-lampe over spisebord følger ikke med.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 26.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-22-0127

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-22-0127. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Rune Narten, tlf. 40 40 80 26

Vederlag

Fornyelse/oppkjøp annonse på Finn.no (Kr.2 200) Grunnpakke markedsføring (Kr.8 900) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 3 500 000,-) (Kr.63 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.98 485)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3059851