Arendal Nord

Nygårdsveien 69F

Felleskostnader
2 100 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
10 408 kr / år
Byggeår
2010
P-rom
67 ㎡
Bruksareal
70 ㎡
Tomteareal
21 196 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
2
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Flott selveierleilighet med ekstra takhøyde i stue og kjøkken - parkering - gode solforhold - 2 soverom - barnevennlig

Om eiendommen

Innhold

Leiligheten ligger i 2.etg. og inneholder: gang, 2 soverom, bad, bod/vaskerom og åpen stue kjøkkenløsning.

Standard

Gang har flis på gulv og malte vegger. Her er det varmekabler og el-skap. 2 soverom som har laminat på gulv og panel på vegger. Bad har flis fra gulv til tak. Her er det varmekabler, vegghengt wc, baderomsinnredning og dusjhjørne. Bod/vaskerom har belegg på gulv og panel på vegger. Her er det varmtvannsbereder, opplegg til vaskemaskin/tørketrommel samt sentral til balansert ventilasjon. Åpen stue kjøkkenløsning der stue har laminat på gulv og malt/tapet på vegger. Her er det utgang til veranda. Kjøkken har laminat på gulv og malt/flis på vegger. Her er det laminat benkeplate, høyglands fronter, integrert stekeovn, koketopp, oppvaskmaskin og kjøleskap.

Det er utvendig sportsbod som er isolert og det er lagt ut strøm.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 67 kvm, Bruksareal: 70 kvm Sekundærrom: 3 kvm.
P-rom inkl: Soverom, soverom 2, stue/kjøkken, gang, bad.
S-rom inkl.: Bod.

Bod er innredet med våtromsbelegg og har sluk i gulv. Ventilasjonskanal går videre ned i gulv/etasjeskiller og belegg er ikke tett ved denne. Ellers er det ventilasjonsaggregat, bereder og opplegg for vaskemaskin. Vurdert som sekundær rom. Utvendig bod på felles tomt har et areal på ca 3,5 m2. Ikke medtatt i BRA.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

2010 ifølge Arendal kommune.

Oppvarming

Elektrisk. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Behovet for vedlikehold av byggene i sameie vil bli større med årene, og derfor ser styret det nødvendig med økning av fellesgjelden. Det vil også gjøre at sameie kan unngå å ta opp nye lån for dette formål. Det ble vedtatt på årsmøte 2022 at fellesgjelden skal heves med 200,- pr. mnd. slik at det blir 2 100,- totalt (76 800,- pr. år). Fellesutgiftene øker utfra dette med kr. 200,- pr. mnd fra 01.04.22.

Det skal foretas husvask av de større flatene på alle bygg i sameiet i løpet av våren 2022. Videre oppfordres det til at man i etterkant av husvasken maler rekkverk og vinduskarmer. Hver enkelt beboer er selv ansvarlig for å utføre dette, og maling kan fås fra styret på forespørsel. Det planlegges også ladeanlegg for El-bil og sameiet må trolig ta opp lån for å betale hele investeringen. Se vedlagt protokoll fra ordinært årsmøte i Sameiet Blandalen, 09.03.2022.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Bjørnhom Takst den 10.05.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
"Leilighet i 2 etasje i leilighetsbygg i sameie med 6 leiligheter beliggende i Arendal kommune. Leilighetsbygg er oppført i tre i 2010 i 2 etasjer med skråtak og taktekking av sveiset asfaltbelegg. Til leiligheten medfølger en utvendig bod på felles tomt."

Følgende er å bemerke:
- Bod har opplegg for vaskemaskin med belegg på gulv med oppkant, men det er utett på grunn av gjennomføring ned i gulv samt sår/kutt i belegg.
- Det er malt mdf panel på vegg og i tak i bod med noe svelling i veggplate bak vaskemaskin.
- Det er reparert et sår i benkeplate på kjøkken.

Det oppfordres forøvrig til å sette seg inn i rapportens punkter og avsnitt.

Følgende avvik har fått TG3 (store eller alvorlige avvik):
Ingen registrert.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak):

Utvendig > Dører:
Det er avvik: Ytterdør er noe svellet med enkelte hakk

Innvendig > Radon:
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Andre innvendige forhold:
Det er avvik: Utbedres etter egne preferanser. Ved fortsatt bruk som vaskerom bør utetthet i belegg utbedres.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad:
Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet Det er vindu i våtsone. Foringer har svellet opp. Det er og registrert svelling i dørforing mot gulv.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad:
Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad:
Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
- I tilstandsrapport ved kjøp ble det opplyst om for lite fall til sluk, ikke drenering på toalett, ikke luftespalte på dør, og noe saltutslag i gulv. På tidspunktet ble det ikke sett som økonomisk rasjonelt å gjøre noe med dette som enkeltstående tiltak. Det er derfor ikke utbedret av oss.

Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
- Det har vært lekkasje i enkelte boder tilknyttet sameiet. Ved utbedring har det ikke vært tegn til fuktskade i vår bod. Utbedring er likevel utført på alle boder i sameiet.

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
- Ja, kun av faglært. Utført service på ventilasjonsanlegg desember 2020. Arbeid utført av: Ren Ventilasjon AS.

Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
- Ja, kun av faglært. Utbedring av bod tilknyttet leilighet. Arbeid utført av: Arendal takservice.

Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?
- Planlagt installasjon av EL-billadere.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal sentrum kjør opp Vestregate og ta inn tunellen til Barbu.
Hold høyre etter tunellen og forbi Jernbanestasjonen og ta 3 vei til høyre og ut på Jens Gjerløwsvei. Følg veien forbi Barbu kirke og Margaretthe Stilfelsen. Følg veien inn Ingeborgdalen til venstre og ta til høyre etter skilt til Store Solåsen på høyre hånd. Følg Nygårdsveien forbi Nyli Terrasse (Barbu menighetshus/barnehage) og ta inn til høyre like før Nyli gartneri. Boligen ligger da på høyre hånd. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Hyggelig nyere boligområde like inn fra Nygårdsveien og inn mot Ribbervann. Kun 2 km fra sentrum hvor det også går flere snarveier via bla Hansebakken og tunellen ved Jernbanen og til sentrum. I dette nyere området er det bygget seks seksmanns- og firemannsboliger i et fint tun. Felles parkeringsplasser og pent opparbeidede gangveier. Lekeplass og svært barnevennlig område. Det er kort vei til Kiwi butikk på Nyli og kort vei til busstopp. Fantastiske turområder inn ved Ribbervann og lysløype på ca 4,5 km. Et fint sted å bo med hovedsakelig leilighetsbygg og eneboliger i nærområdet.

Tomt

Areal: 21 196 kvm, Eierform: Eiet tomt Tomten er pent opparbeidet med asfalterte gangveier, store plenareal og fine beplantninge. Tomten disponeres i fellesskap med øvrige seksjonshavere og det er gode parkeringsforhold i området.

Parkering

Parkering på oppmerkede plasser i sameiet. Det er en fast plass til hver leilighet. Eventuell bil nr 2, og gjester må parkere på gjesteparkeringen på venstre side langs gjerdet vis a vis søppelbod.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 23.01.2012. Ferdigattesten gjelder 4 seksmannsboliger og 4 firemannsboliger, Gnr:/Bnr: 507/2330 og 651 - Blandalen boligområde. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til konsentrert småhusbebyggelse, tilhører reguleringsplan for Blandalen boligområde, datert 28.02.2008. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 290814 - Bestemmelse iflg. skjøte. Tinglyst: 23.04.2010
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.

Dagboknr.: 969623 - Seksjonering. Tinglyst: 16.12.2009
opprettet seksjoner:
snr: 9
formål: Bolig
sameiebrøk: 1/32

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter D

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Om sameiet

Husdyrhold

Dyrehold er tillatt så lenge dette ikke er til ulempe for de øvrige beboerne i sameiet. Se vedlagte vedtekter for Sameiet Blandalen.

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Regnskap og vedtekter

Vedtekter, regnskap, budsjett, årsberetning og protokoll fra siste generalforsamling må leses før budgivning. Det gjøres oppmerksom på at sameiet ikke har ordensregler som er kjent for Arendal Boligbyggerlag.

Styregodkjennelse

Nei.

Forretningsfører

Arendal Boligbyggelag.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 090 000,- (Prisantydning) Omkostninger 7 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 52 250,- (Dokumentavgift) 64 120,- (Omkostninger totalt) 2 154 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 10 408 pr. år
Beløpet inkluderer kommunale eiendomsgebyr og eiendomsskatt.

Renovasjon kommer i tillegg. Renovasjonsgebyr er for 2021 beregnet til kr. 3 534,-. Gebyret faktureres forhold til antall tømminger.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 3 596,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Felleskostnader

Kr. 2 100,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader inkluderer revisjonshonorar, årskontigent boligbyggerlag, forretningsførerhonorar bbl, TV og internett, felles byggforsikring og vedlikehold.

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Andel fellesformue kr. 19 258 pr. 31.12.21.

Formuesverdi

Primær: Kr. 513 795,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 849 663,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Nygårdsveien 69F, gnr. 507 bnr. 2330 snr. 9 i Arendal kommune.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 24.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-22-0137

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-22-0137. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Jurist Even Nyheim Guttormsen, tlf. 40 40 80 24

Vederlag

Eierskiftegebyr trekkes i oppgjør - SELGER (Kr.6 115) Eierskifteforsikring (Kr.9 300,50) Grunnpakke markedsføring (Kr.8 900) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (Kr.45 980) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.94 680,50)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3060201