Arendal

Noroddveien 15

Prisantydning
2 300 000 kr
Omkostninger
73 970 kr
Totalpris
2 373 970 kr
Formuesverdi
465 101 kr
Formuesverdi sekundær
1 674 362 kr
Byggeår
1845
P-rom
47 ㎡
Bruksareal
57 ㎡
Tomteareal
243 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
2
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig beliggende i attraktive, og sjønært boligområde

Om eiendommen

Innhold

1 etg.: Gang, toalettrom, stue, kjøkken og bad
2 etg.: Gang, 2 soverom samt kontor
Kjeller med lav takhøyde
Frittliggende bod

Primærrom: 47 kvm, Bruksareal: 57 kvm Sekundærrom: 10 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller 10m² - 1. etg. 43m² - 2. etg. 4m².
P-rom 1.etg. inkl: Entre/trappegang, stue, kjøkken, bad/vaskerom og wc.
P-rom 2.etg. inkl: Trappegang, 2 soverom og kontor.
S-rom inkl.: Bod og kryprom.

Det foreligger kun skisser over den tilbygde delen, datert 07.02.1986. Det foreligger ingen tilgjengelige tegninger av boligens opprinnelige del. Det er derfor uvisst om boligens planløsninger og fasader samstemmer med den opprinnelige bruken. Vinduene i boligen overholder ikke dagens krav til alternativ rømning. Det er vinduenes netto-åpningsmål som legges til grunn for vurderingen.

Frittstående bod.:
Bra: 5m²- S-rom: 5m²
S-rom inkl.: Bod.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Oppvarming

Elektrisk og ved.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal følg RV 420 vestover. Ta til venstre rett etter strømbrua, mot Kolbjørnsvik. Følg Vikaveien til Kolbjørnsvik og avkjørsel ned mot fergekaia til Kolbjørn. Ta til venstre i bakken og følg Noroidveien. Eiendommen ligger på venstre side

Parkering

Parkering på egen grunn. Selger opplyser at de parkerer en bil ved trappen til eiendommen

Beliggenhet

Fantastisk beliggenhet i attraktive boligområdet på Hisøy. Fra eiendommen er det kort vei til fergeleiet i Kolbjørnsvik hvor MF Kolbjørn har flere avganger i timen til Arendal sentrum. I nærområdet finner du flotte turområder, barnehage, og barne- og ungdomsskole, alt i ett herlig Sørlandsmiljø

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd.
Det foreligger ingen tilgjengelige tegninger av boligens opprinnelige del. Det er derfor uvisst om boligens planløsninger og fasader samstemmer med den opprinnelige bruken.
Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.
Arendal kommune vil pålegge alle abonnenter å installere vannmåler i løpet av de neste årene.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse, veg, tilhører reguleringsplan Guldsmedenga-Kolbjørnsvik-Gimle, datert 30.05.2013. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Hensynssone 570; bevaring kulturmiljø.
Bevaringsverdig bygningsmiljø - Guldsmedenga-Helsviga-Kolbjørnsvik.
Sefrak-registrert bygning.

Det foreligger planer under arbeid.
Dalen 9 - Arendal kommune. Planid: 09062015-22. Hensikren med detaljreguleringen er å legge til rette for fortetting med ny småhusbebyggelse med inntil 8 boligenheter, samt at eksisterende bolig i dårlig forfatning rives.
Kolbjørnsvik fergeleie, Hisøy - Arendal kommune. Planid: 09062019-22. Hensikten med reguleringsendringen er å skaffe hjemmel for å etablere et moderne og fremtidsrettet fergeleie med tilhørende funksjoner.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/306/86:
15.01.1992 - Dokumentnr: 293 - Rettigheter iflg. skjøte
Diverse ledninger kan føres over dette bruk


26.07.2022 - Dokumentnr: 821164 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


05.08.1924 - Dokumentnr: 900062 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:306 Bnr:1


01.01.2020 - Dokumentnr: 144963 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:306 Bnr:86


Info energiklasse

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Økonomi

Omkostninger kjøper

2 300 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
57 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 300 000,-))

73 970,- (Omkostninger totalt)

2 373 970,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Standard

Enebolig, går over to plan og inneholder:
1 etg.: Gang med belegg på gulv, malte flater på vegg. Toalettrom med tregulv, malte flater på vegg. Stue med tregulv, malte flater på vegg. Peisovn. Kjøkken med tregulv, malte flater på vegg. Enkel kjøkkeninnredning. Bad med belegg på gulv, tapet på vegg. Vask, badekar og skyllekum. Opplegg for vaskemaskin.
2 etg.: Gang med malt tregulv, malte flater på vegg. Sikringsskap. 2 soverom med belegg/malt tregulv. Luke til loft på det ene soverommet. Kontor med belegg på gulv, panel på vegg. Lav takhøyde i 2 etasje.
Kjeller med lav takhøyde
Frittliggende bod i hagen

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Espen Martinsen den 31.07.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Renoveringsklar enebolig fra perioden rundt 1845, oppført ihalvannen innredet etasje og grovkjeller. Videre er eiendommen bebygget med frittstående bod fra 2001 og enkel lekestue. Innholdet i el-tavleskapet er av nyere dato og det er i følge eier tilført ny kurs til utekontakt de senere år.
Det må påregnes omlegging av taket, oppgradering av kjøkken og våtrom, samt utbedring utvendige råteskader i kledningen. Kjøper må være oppmerksom på naturlige aldringssvekkelser for aktuelle bygningsdeler. Det er hovedsakelig taktekking, ytterkledning, dører, vinduer, det elektriske spredningsnettet, røropplegget og dreneringen som legges til grunn for vurderingen. Det må påregnes forebyggende tiltak mot kondensfukt i kjeller / krypkjeller. Viser for øvrig til avsnittene som omfatter drenering og terrengforhold. Byggtekniske merknader er kommentert i rapportens enkelte avsnitt. Rapporten må leses i sin helhet.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3 - Store eller alvorlige avvik:
Utvendig > Taktekking
Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Det er enkelte knekte taksten. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Det ble registrert / påvist taklekkasje med påfølgende råteskader. Synlig slitasje i tilknytning til vindskier og vannbord.

Utvendig > Nedløp og beslag
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det er påvist avvik i beslagløsninger. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler takrenner og takfotbeslag langs deler av takfoten.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er ingen lufting i konstruksjonen. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Konstruksjonene har skjevheter. Varierende grad av slitasje. Kledningen er utført uten dryppkant i bunn. Konstruksjonens nedre deler er utsatt for kondensbelastning fra kryprommet. Videre ble det målt høyt fuktinnhold / vektprosent i nedre del av konstruksjonen.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen. Det er ingen lufting i konstruksjonen. Tildekkede skråtak mot innredede boligrom kan være tidvis utsatt for kondensfukt og betegnes derfor som risikokonstruksjon. Utlufting av konstruksjonen er begrenset til konstruksjonsmessige luftlekkasjer. Det ble registrert boreganger etter treskadeinsekter i deler av konstruksjonen. Det er ikke etablert dampsperresjikt mot innredede boligrom.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Vinduene fremstår med slitasje. Stedvis innvendige kondenseringsskader. Det ble registrert utvendig motfall i tilknytning til vindusvasshelle.

Utvendig > Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk. Synlig slitasje og aldringssvekkelser for utvendige betongkonstruksjoner.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble registrert boreganger etter stripet borebille i konstruksjonen mot kjellerrommene. Kryprom/kjellerrom er utsatt for kondensbelastning / kondensfukt mot tilstøtende skillekonstruksjon.

Innvendig > Krypkjeller
Det er stedvist påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader. Det er registrert skader etter aktivitet av skadedyr. Krypkjelleren har kondensutfordringer. Det er manglende fuktsperre på bakken. Det er påvist synlig vann i krypkjeller eller synlige tegn på innsig av vann i krypkjeller. Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren.

Våtrom > Generell > Bad/vaskerom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Våtrommet fremstår med synlig slitasje. Varmgangsmerke / slitasje i tilknytning til gulvbelegg. Overflatekrakkelering i vask. Defekt baderomsvifte. Vindu ligger innenfor våt-sone for badekar. Det ble registrert kondensskader i vindu. Baderommet vurderes om renoveringsklart.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Brannslukningsapparat er over 10 år.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren.

Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning.

TG2 - Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Dører
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.

Utvendig > Kjellerdør
Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Slagretningen medfører at terskelområdet er tidvis utsatt for fuktinnsig ved slagregnsbelastning.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er avvik: Betongplattingen har setningssprekker.

Utvendig > Lekestue
Det er avvik: Bygningen har synlig slitasje. Konstruksjonens nedre deler er tidvis utsatt for fuktbelastning fra terreng. Taktekkingen har passert sin forventede brukstid. Bygningen vurderes som renoveringsklar.

Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe. Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. Deler av pipeløpet har tildekkede sider (2 synlige sider på lettklinkerpipe/rehab pipe ellers 4 synlige sider). Det foreligger ingen tilgjengelige tilsynsrapporter på fyringsanlegget. Peisovnen har synlig bruksslitasje.

Innvendig > Innvendige trapper
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er liten frihøyde i trappeløp Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.

Innvendig > Innvendige dører Gå til side
Enkelte av innvendige dører har en del slitasje. Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Varierende grad av overflateslitasje og vindskjevheter i dørblader.

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad/vaskerom
Det er avvik: Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone Deler av konstruksjonen ligger mot tilstøtende kryprom og er utsatt for kondensfukt.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulvet. Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Innredningen fremstår med synlig slitasje, ujusterte fronter og det ble registrert mugg på veggplate.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
Det mangler luftespalte mot tilstøtende konstruksjoner Det ble registrert friksjonslyd i tilknytning til avtrekksvifte.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Det er påvist at vannrør som er utsatt for kulde har mangelfull isolering. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Deler av opplegget kan være utsatt for frostrisiko i den kalde årstiden. Det ble registrert lavt/redusert vanntrykk i innvendige kraner.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Deler av røropplegget er frostutsatt i den kalde årstiden.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning.

Tekniske installasjoner > Varmepumpe
Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år. Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVSinstallasjoner er oppbrukt. Det foreligger ingen tilgjengelig servicehistorikk på installasjonen. Det ble påvist noe utvendig friksjonslyd i utedelen.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Åpent elektrisk anlegg, tilknyttet tavleskap i loftsgang. Tavleskapet er utført med automatsikringer og nyere automatisk strømmåler. Tilgjengelig kursfortegnelse i tavleskapet. Det foreligger ingen tilgjengelig anleggsdokumentasjon eller konstrollrapporter fra det lokale el-tilsynet. Det er behov for utbedring av deksler og kontakter. Spredningsnettet i boligen har oppgraderingsbehov.

Tomteforhold > Drenering
Det er avvik: Det mangler eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler utvendig fuktsikring av grunnmuren - ved kjeller/underetasje. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Terrengforholdene i kombinasjon med datidens tekniske løsninger, medfører at det passerer overvann gjennom deler av kryprommet. Løsningen medfører økt grad av kondensbelastning i kjellerrommet.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser. Det ble registrert symptomer på setninger i murverket og at det har vært utført utbedringstiltak. Det ble registrert noe riss og sprekksymptomer, hovedsakelig i tilknytning til mørtelfuger.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Det er trykkfall ved tapping av to kraner samtidig, indikerer svekket effekt på vannledning. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap og komfyr

Diverse

Antatt byggeår: 1845

Randonmåling

Foreligger ikke

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-22-0271. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/306/86:
15.01.1992 - Dokumentnr: 293 - Rettigheter iflg. skjøte
Diverse ledninger kan føres over dette bruk


26.07.2022 - Dokumentnr: 821164 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331


05.08.1924 - Dokumentnr: 900062 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:306 Bnr:1


01.01.2020 - Dokumentnr: 144963 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:306 Bnr:86


Polisenummer

4213904

Vern/SEFRAK

SEFRAK: Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Pkt. 1: Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
Beskrivelse: Vi mistenker at det kan være noen form for fuktskade på bad/vaskerom.

Pkt. 6: Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
Beskrivelse: Oppdaget under rydding på kvisten, at det har kommet fuktskade i det ene hjørnet som del av yttervegg.

Pkt. 8: Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
Beskrivelse: Huset er bygget på 1800 tallet og har skjeve gulv og vegger.

Pkt. 9: Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende?
Beskrivelse: Sukkermaur på besøk i 2021. Vi gav dem gift og har ikke sett de siden.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Forsikringsselskap

If forsikring

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.
Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.
Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.
Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Oppgjør (Kr.10 900)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 2 300 000,-) (Kr.46 000)
Tilrettelegging (Kr.14 900)
Grunnpakke markedsføring inkl. Finn annonse (Kr.8 900)
Totalt kr. (Kr.81 285)
Produktnr: 1DBC7710-EB4E-46B2-B828-FFF072C2DF58