Nordre Valle, Vigeland

Nordre Valle 3

Byggeår
1959
P-rom
144 ㎡
Bruksareal
208 ㎡
Totalt bruksareal
208 ㎡
Tomteareal
1 100 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

BUD FORELIGGER! Påbygd enebolig med garasje og hagestue | Flat, solrik og lettstelt tomt | Rett til båtfeste i elva.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Boligen går over to etasjer og inneholder entre, bad, vaskerom, stue, kjøkken, trapperom og to boder i 1. etasje. 2. etasje inneholder gang, 3 soverom, toalettrom og kott/klesskap. Det er også en hagestue og garasje på eiendommen.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. Det er enkelte forandringer på fasader og plantegninger på godkjent tilbyggstegning fra 2001. Veranda i 2 etasje er ikke inntegnet på tegninger. Ytterdør ved kjøkken er flyttet fra vaskerom. Takoppløft ved bad/vaskerom er noe høyere enn tegninger viser. Dør til veranda er ikke inntegnet på omsøkte tegninger. Det er enkelte endringer på omsøkte plantegninger fra 2001 og det kan nevnes at gang er fjernet og vaskerom og bad har byttet plass. Ifølge eier er hagestue bygget i 2010 men er ikke byggemeldt kommunen. Det finnes ikke tegninger på garasje i kommunale arkiver men det foreligger søknad og godkjenning fra 1965. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Oppvarming

Varmepumpe og peisovn. Ellers basert på elektrisk oppvarming

Eiendommen har nedgravd oljetank som er fylt igjen iflg. selger. Som en følge av Stortingets klimaforlik fra 2012 er det med virkning fra og med 1. januar 2020 innført forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje eller parafin. Kommunen kan i tillegg ha vedtatt lokal forskrift som krever at oljetank/parafintank må graves opp og fjernes, alternativt tømmes/spyles/plomberes. Kjøper oppfordres til selv å avklare med kommunen hvilke krav som gjelder og overtar ansvar, risiko og kostnader for dette. For mer informasjon og støtteordninger, se www.enova.no.

Beliggenhet

Adkomst

Avkjørsel fra E39 i rundkjøring med fyrtårn, retning Vigeland. Følg fylkesvei 460 forbi kirken og skole/idrettsplass, rett fram snaue 600 meter. Eiendommen ligger som nr. 2 på høyre hånd etter broa til Vigeland sentrum. Den er merket med Sørmegleren "Til salgs" plakat.

Barnehage, skole og fritid

Nyplass barneskole/ Lindesnes ungdomsskole.

Skolekrets

Nyplass barneskole/Vigeland Ungdomsskole

Offentlig kommunikasjon

Gode bussforbindelser både øst- og vestover.

Parkering

Parkering i garasje og i tunet.

Beliggenhet

Nordre Valle på Vigeland. Kort gangavstand til dagligvarebutikker, bank, kulturhus, bibliotek, skoler, idrettsplass, Lindesnes Lekeland, lekeplass, lysløype, turområde m.m.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen. Det foreligger godkjent byggemelding for oppføring av bolighus datert 15.09.1959. Det foreligger godkjent melding om tilbygg til bolig (utbygg matbod, kjøkken, vaskerom - 22 kvm), datert 08.10.2001. Det foreligger godkjent søknad om tillatelse til oppførelse av garasjebygg datert 16.07.1965. Det foreligger godkjent søknad om utskifting av vindu og dør datert 09.10.1979.


Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. Det er enkelte forandringer på fasader og plantegninger på godkjent tilbyggstegning fra 2001. Veranda i 2 etasje er ikke inntegnet på tegninger. Ytterdør ved kjøkken er flyttet fra vaskerom. Takoppløft ved bad/vaskerom er noe høyere enn tegninger viser. Dør til veranda er ikke inntegnet på omsøkte tegninger. Det er enkelte endringer på omsøkte plantegninger fra 2001 og det kan nevnes at gang er fjernet og vaskerom og bad har byttet plass. Ifølge eier er hagestue bygget i 2010 men er ikke byggemeldt kommunen.

Det finnes ikke tegninger på garasje i kommunale arkiver (bortsett fra skisse over tomten med inntegnet garasje) men det foreligger søknad og godkjenning fra 1965. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Boliger, tilhører reguleringsplan Nordre Valle, ikrafttredelse 21.04.1994. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Det er planlagt boliger ved Vallehaugen bak boligen. Se reguleringskart.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/358/69:
06.10.1959 - Dokumentnr: 1450 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Vegvesenets betingelser vedtatt

09.09.1959 - Dokumentnr: 1261 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:358 Bnr:20

01.01.2020 - Dokumentnr: 1202988 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1029 Gnr:58 Bnr:69

22.09.1959 - Dokumentnr: 1371 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:358 Bnr:20
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:358 Bnr:269
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:358 Bnr:272
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:358 Bnr:273
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:358 Bnr:274
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Gjelder denne registerenheten med flere

Kommentar konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet, som megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

2 690 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
67 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 690 000,-))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

83 720,- (Omkostninger totalt)

2 773 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatt er inkludert i kommunale avgifter.

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

I etablert eneboligbebyggelse på østsiden av Audna elva, rett ved Vigeland sentrum.

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lindesnes Takst AS den 02.11.2023, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon: Boligen ligger i ett etablert boligområde like ved Vigeland sentrum. Ligger med kort vei til sentrum av Vigeland samt idrettsplass, skoler og barnehager. Boligen er bygget i 1959/1960 med senere tilbygg med nytt kjøkken, bad og vaskerom Innholdsrik bolig med 3 soverom , stor stue og kjøkken samt garasje og hagestue. Flott opparbeidet uteområde med asfaltert innkjørsel, store terrasser samt romslig plen.
Nevneverdige sammendrag av avvik:
-Utvendige overflater som taktekke og deler av kledning er
stort sett fra byggeår.
-Taktekke på veranda bør/må skiftes
-VVS tank er over 20 år.
-Det anbefales el-tilsyn.
-Deler av innvendige vann og avløpsforsyning er fra byggeår.
-Utvendig vann og avløpsnett er fra byggeår.
-Det er registrert fuktmerker og forhøyet fukt i vegger under
verandadekke.
-Belegg på vaskerom bør skiftes.
-Drenering er fra byggeår med.
-Krypkjeller bør ventileres bedre.
-Utvendige trapper mangler rekkverk.
-Det er ikke etablert lufting bak ytterkledning.

Viktig momenter for interesserte kan være:
-Gode parkeringsforhold på tomten med egen garasje.
-Solrik tomt med nærhet til til skoler, idrettsplass og sentrum
av Vigeland.
-Romslig sørøstvendt terrasse samt usjenert hagestue.
-Romslig stue/kjøkken.
-3 soverom
-Stor hage samt asfaltert tun.

Ta gjerne kontakt for utfyllende svar på tlf 4123 0081 eller på
mail leif@lindesnestakst.no
Lykke til på visning.
 
Følgende avvik har fått TG3: 
- Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Tekkingen på balkong/terrasse har utettheter. Det er klare indikasjoner på svikt i undergulv på veranda samt forhøyet fukt flere plasser i yttervegg.
- Utvendig - Utvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk. Det er ikke montert rekkverk på avsatser.
- Våtrom - Etasje 1 - Vaskerom - Sluk, membran og tettesjikt: Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.

Følgende konstruksjoner er ikke undersøkt:
- Tomteforhold - Oljetank.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak):
- Utvendig - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen. Hovedtak har oppnådd forventet levetid og yttertakets står foran utskifting.
- Utvendig - Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Takrenner på hoveddelen av boligen samt bunnbeslag pipe er fra byggeår.
- Utvendig - Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er ikke etablert luftespalte i gesimser for god gjennomlufting av kledning.
- Utvendig - Takkonstruksjon/Loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er ikke etablert luftespalte i gesimskasser for god gjennomlufting av konstruksjoner. Isolasjon i etasjeskille loft ligger tett mot undertak enkelte plasser noe som gir økt fare for kondensering.
- Utvendig - Vinduer: Det er påvist andre avvik: Vinduer på krypeloft har kondensskader i trekarm. Vinduer fra 1988 har oppnådd en alder hvor skader på slitedeler som hengsler og glass plutselig kan oppstå. Vinduer har en generell levealder fra 20- 60 år.
- Utvendig - Dører - 2: Terrassedør i stue har oppnådd høy alder. Dører har oppnådd en alder hvor skader på slitedeler plutselig kan oppstå.
- Innvendig - Overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Belegg på kjøkken er noe løs og er antatt dårlig limt til underlag.
- Innvendig - Etasjeskille/Gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er påvist noe knirk i gulvet i begge etasjer.
- Innvendig - Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
- Innvendig - Pipe og ilsted: Pipa har rennemerker etter sotvann. Det er noe rennemerker skjult bak isolering på krypeloftet.
- Innvendig - Krypkjeller: Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Det er få ventiler i krypkjeller og dette hindre god luftgjennomstrømning.
- Innvendig - Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
- Innvendig - Innvendige dører: Enkelte dører har oppnådd en alder hvor skader/svekkelser plutselig kan oppstå.
- Våtrom - Etasje 1 - Bad - Overflater Gulv: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Belegg er lagt i 2015 hvor det var krav til 1:100 fall til sluk.
- Våtrom - Etasje 1 - Bad - Ventilasjon: Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Mekanisk vifte er noe defekt på befaringsdagen.
- Våtrom - Etasje 1 - Bad - Tilliggende konstruksjoner våtrom: Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det ikke påvist indikasjoner på fuktskader.
- Våtrom - Etasje 1 - Vaskerom - Overflater Gulv: Det er påvist at gulvoverflaten har sprekker. Det er sprekk i belegg ved dør inn til bad samt bobler i belegget. Gulvet er flatt uten beleggoppkant ved dørterskler.
- Våtrom - Etasje 1 - Vaskerom - Ventilasjon: Rommet har kun naturlig ventilasjon. Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
- Våtrom - Etasje 1 - Vaskerom - Tilliggende konstruksjoner våtrom: Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det ikke påvist indikasjoner på fuktskader.
- Kjøkken - Etasje 1 - Kjøkken - Overflater og innredning: Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Det er noe svelling i skjøt benkeplate.
- Kjøkken - Etasje 1 - Kjøkken - Avtrekk: Ventilator er over 20 år og oppnådd høy alder.
- Spesialrom - Etasje 2 - Toalettrom - Overflater og konstruksjon: Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør. Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
- Tekniske installasjoner - Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Kobberrør har oppnådd forventet levetid. Stoppekran ligger i krypkjeller og har noe begrenset tilgang.
- Tekniske installasjoner - Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger. Avløp i støpejern har oppnådd forventet levetid.
- Tekniske installasjoner - Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Tanken er plassert oppå jordgulv i krypkjeller.
- Tekniske installasjoner - Elektrisk anlegg: El-anlegg fra byggeår med senere fornyinger ved etablering av tilbygg i 2001. Det er etablert eget sikringsskap med automatsikringer i 1 etasje samt eldre skap fra byggeår med skrusikringer i 2 etasje. Eier forteller at det er etablert varmefolie under gulver i deler av nyere tilbygg. Arbeid ved nytt tilbygg er utført av Lindesnes Elektro i 2001 og senere mindre arbeider er utført av SIAS. Det foreligger ikke samsvarserklæringer for utførte el-arbeider.
- Tomteforhold - Drenering: Det er ukjent type/alder/løsning på drenering og tettesjikt på grunnmur.
- Tomteforhold - Terrengforhold: Eiendommen ligger i rasfarlig/skredutsatt område. Eiendommen ligger i flomutsatt område.
- Tomteforhold - Utvendig vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger. Ledningsnett har en forventet levetid på opp mot 60 år.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Renovert

2001 påbygd

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin

Diverse

Tinglyst rett til båtplass ved elva på gnr. 58, bnr. 20.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55230121. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/358/69:
06.10.1959 - Dokumentnr: 1450 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Vegvesenets betingelser vedtatt

09.09.1959 - Dokumentnr: 1261 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:358 Bnr:20

01.01.2020 - Dokumentnr: 1202988 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1029 Gnr:58 Bnr:69

22.09.1959 - Dokumentnr: 1371 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:358 Bnr:20
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:358 Bnr:269
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:358 Bnr:272
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:358 Bnr:273
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:358 Bnr:274
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Gjelder denne registerenheten med flere

Info kommunale avgifter

Beløpet inkluderer faste avgifter vann, (1604,-) avløp, (2354,-) feiing, (530,-) vannmålerleie, (250,-), eiendomsskatt, (5206,-) og standard renovasjon/MAREN ( 3820,-). I tillegg kommer forbruk vann/avløp iht. måler med hhv kr. 14,73 m3 og 33,64 m3.

Byggemåte

Grunnmur i betong og Leca. Taktekke med betongtakstein og undertak av takbord og papp. Takrenner i plast og eldre stålrenner. Bindingsverk fra byggeår med antatt papp som vindtetting samt malt liggende trekledning. Sperrekonstruksjon med undertak av takbord og papp. Malte trevinduer med 2 lags glass samt enkelte vinduer med ett lags glass. Malt hoveddør og vaskeromsdør i tre fra 2023. Veranda over kjøkken med papptekket overflate samt rekkverk i tre på 90 cm høyde. Betongtrapper ved inngang og ved utgang i stue mot hagen.

Info strømforbruk

Selger opplyser at de i 2022 hadde et strømforbruk på ca 13000 kwh. (2 personer)

Polisenummer

8865312

TV/Internett/Bredbånd

Fiberkabel fra Telenor. Kjøper må tegne eget abonnement.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæringsskjema:
2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? - Ja.
2.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
2.1.2 Årstall: 2001.
2.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
2.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Bygget ut bad å vaskerom da vi overtok huset. Min far gjorde snekkerarbeider og Lindesnes Rør rørleggerjobben
2.1.5 Hvilket firma utførte jobben? - Lindesnes Rør.
2.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Nei.
3 Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt? - Ja, Lekk på vinteren med snø på flatt tak i vinduene. Mulig lekkasje på innsiden ved yttervegg relatert til flatt tak.
4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? - Ja.
4.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
4.1.2 Årstall: 2001.
4.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
4.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Bygget ut kjøkken og bod.
4.1.5 Hvilket firma utførte jobben? - Leif Johannessen.
4.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Nei.
6 Har boligen kjeller, underetasje eller andre rom under bakken? - Ja.
7 Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje? - Ja, Ved flom kan det komme inn vann.
8 Er det utført arbeid med drenering? - Nei, ikke som jeg kjenner til.
10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? - Ja.
10.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
10.1.2 Årstall: 2001.
10.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
10.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Nytt sikringsskap i vaskerom. Nytt opplegg i kjøkken, bad ,vaskerom og bod.
10.1.5 Hvilket firma utførte jobben? - Lindesnes Elektro.
10.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Nei.
13 Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? - Ja.
13.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
13.1.2 Årstall: 2001.
13.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
13.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Nytt opplegg til bad, vaskerom og kjøkken.
13.1.5 Hvilket firma utførte jobben? - Lindesnes Rør.
13.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Nei.
14 Er det eller har det vært nedgravd oljetank på eiendommen? - Ja, Tanken er fylt igjen.
28 Er det andre forhold av betydning eller sjenanse for eiendommen eller nærområdet? - Ja, Byggeplaner for Vallehaugen. Nabovarsel fra nabo om utbygging.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Tilbud på lånefinansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss.

Forsikringsselskap

IF

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Digital grunnpakke (Kr.6 600)
Oppgjør (Kr.10 900)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 2 690 000,-) (Kr.86 080)
Tilrettelegging (Kr.14 800)
Totalt kr. (Kr.118 965)
Solgt

Kontakt megler

Produktnr: 483FBAC7-18FF-44F4-B090-E31ACD9771D4 Kategori: