Langåker

Nordbygdveien 7

Prisantydning
2 190 000 kr
Omkostninger
70 620 kr
Totalpris
2 260 620 kr
Formuesverdi
271 452 kr
Kommunale avgifter
15 227 kr / år
Byggeår
1957
P-rom
104 ㎡
Bruksareal
104 ㎡
Tomteareal
13 528 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Landlig beliggende småbruk på 13 da. med potensiale.

Om eiendommen

Standard

Eldre eiendom med moderniseringsbehov. Boligen er innredet med gulv hovedsakelig belagt med belegg og laminat. Veggene er bekledd med tapet og malte flater.

Boligen er oppmalt i lyse fargetoner. Stor stue i front med utgang til en god og solrik terrasse. I stua er det gode møbleringsmuligheter med plass til spisemøblement og salong.

Kjøkkenet er innredet med enkel kjøkkeninnredning med enkeltstående hvitevarer. Hvitevarene medfølge ikke handelen. På kjøkkenet er det også opplegg til vaskemaskin.

Boligen er utstyrt med ett toalettrom og et bad. Badet er innredet med belegg på gulv og baderomsplater på vegg. Her er det toalett, dusjkabinett og vask.

I 2. etasje ligger boligens tre soverom, hvorav to av soverommene er gode i størrelse.

Låven er innredet som en egen bruksenhet, men er ikke søkt godkjent til dette formålet. Underetasjen i låven har stall med 4 stallplasser, salrom, møterom og boder.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 104 kvm, Bruksareal: 104 kvm.

- 1. etasje -
BRA: 66 kvm, P-rom: 66 kvm.
P-rom inkl.: Vindfang, stue, kjøkken, vaskerom, bad og HC/WC.

- Loft -
BRA: 38 kvm, P-rom: 38 kvm.
P-rom inkl.: Gang, 3 soverom + sovealkove.

- Anneks/løe med loft - se meglers kommentar under ferdigattest.
BRA: 254 kvm, P-rom: 72 kvm, S-rom: 182 kvm.
P-rom inkl.: Gang, stue, spisestue, kjøkken og wc.
S-rom inkl.: Boder.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som. Det foreligger ikke tegninger for verken eneboligen eller anneks/løe.

Byggeår og byggemåte

1957 ifølge Farsund kommune.

Påkostning og modernisering

Bolighuset har stort renoveringsbehov.

Oppvarming

Oppvarming via varmekabler i bad (1.etg) og for øvrig elektrisk oppvarming.
Varmepumpe i stue er defekt.

- Fyringsforbud -
Det er fyringsforbud i pipe. Denne må oppgraderes dersom den skal benyttes.

 Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det er lagt inn fiber i boligen.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Karstein Brox den 09.05.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
"Eldre bygning med renoveringsbehov. Taktekke er slitt. Flere vinduer står for utskiftning. Takterrasse må vedlikeholdes. Pipa må fores, ev. skiftes ut."

Følgende avvik har fått TG3 (store eller alvorlige avvik):

Utvendig > Taktekking:
Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.

Utvendig > Nedløp og beslag:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
Konstruksjonene har omfattende skjevheter. Det er ingen lufting i konstruksjonen. Det er angrep av stripet borebiller (morr) i hele konstruksjonen.
Merker etter eldre lekkasje. Sig i konstruksjonen synes på gesims.

Utvendig > Vinduer:
Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Det er påvist et betydelig antall vinduer med punkterte eller sprukne glassruter. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.

Utvendig > Dører:
Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Tekkingen på balkong/terrasse har utettheter. Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen.

Utvendig > Utvendige trapper:
Det er ikke montert rekkverk. Løs skiferhelle i trappetrinn.

Innvendig > Radon:
Dokumentasjon av radonmålinger viser verdier over anbefalte grenseverdier.

Våtrom > Generell > Vaskerom:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Våtrom > Ventilasjon > Bad:
Rommet har ingen ventilasjon.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > HC/Wc:
Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.

Tomteforhold > Terrengforhold:
Terreng faller inn mot bygning. Det er utført dreneringstiltak, åpen grøft.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak):

Utvendig > Veggkonstruksjon:
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er registrert symptom på sopp/råte. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Det er stedvise råteskader i grunnmursviller.

Innvendig > Pipe og ildsted:
Pipevanger er ikke synlige. Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke. Pipa har fyringsforbud.

Innvendig > Krypkjeller:
Det er manglende fuktsperre på bakken.

Innvendig > Innvendige trapper:
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er liten frihøyde i trappeløp. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken:
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken:
Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Tomteforhold > Byggegrunn:
Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.

Tomteforhold > Drenering:
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:
Grunnmuren har sprekkdannelser.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 1: Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? - Ja, råte i vindu.

Pkt. 7: Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende? - Ja. Fyringsforbud pipe. Må oppgraderes.

Pkt. 8: Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? - Ja. Litt skjeve gulv.

Pkt. 9: Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? - Ja. Litt råte på vinduer, har opplevd mus og maur.

Pkt. 12: Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ja. Ble kontrollert i 2016 av fagmann.

Pkt. 18: Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen? - Ja. Låven er blitt endret til diverse bruksrom.

Pkt. 18.1: Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene? - Nei

Pkt. 20: Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen? - Ja. Det er heftelser på gården.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Farsund, kjør ut mot Lista Fyr. Følg Oreveien fra Vanse mot Lista Fyr, og ta til høyre inn etter siste avkjøring til Lista flystasjon. Eiendommen ligger på høyre side og er merket med skilt fra Sørmegleren

Beliggenhet

Solrikt beliggende eiendom i sentrum av mange flotte og spennende rekreasjonsområder. Muligheten er mange, i vann og på land, til fots og på sykkel.

Området er kjent for det spesielle lyset og de mange flotte solnedgangene. Til Vanse sentrum er det ca. 6 km og til Borhaug ca. 3 km.

Stave tilhører Vanse skolekrets, og elevene får skyss til skolen. Busstopp i nærheten av eiendommen.

Tomt

Areal: 13 528 kvm, Eierform: Eiet tomt.
Flat tomt som ansees å være grei å drive. Tomta består av 9,5 da. fulldyrka jord, 1,8 da. annet markslag og 2,2 da. bebygd areal.
Gruslagt privat vei inn til eiendommen fra hovedveien. Asfaltert gårdstun og anlagte bed rundt bebyggelsen. Potensiale til å bli en flott opparbeidet tomt. Ny bro anlagt i 2021 i tilknytning til adkomstveien.

Denne eiendommen er bortfester av gnr. 39 bnr. 15 fnr. 1, det foreligger festekontrakt. Det er mulig å kjøpe dette arealet på ca. 1,8 da i tillegg om ønskelig. Arealet ligger mellom huset og naboeiendommen. Årlig festeavgift utgjør kr. 1000,-. Tomten kan innløses av fester for 2 ganger festeavgift.

Jordene på eiendommen blir slått av en nabobonde. Det foreligger ingen løpende avtale som vil medfølge salget. Kjøper står dermed fritt til å forvalte jorda selv.

Det går strømledninger i luftspenn over deler av eiendommen.

Eiendommen er ikke fysisk oppmålt, og har usikre grenser. Oppgitt areal er basert på matrikkelinfo. Matrikkelkart kan være unøyaktige og er ikke koordinatfestet, tomtens arealet kan derfor avvike i større eller mindre grad. Evt. arealavvik må aksepteres av kjøper ved evt. senere oppmåling.

Parkering

På egen tomt

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger ikke tegninger i kommunens arkiver, på annet enn en garasje (ikke bygd). Megler har dermed begrenset mulighet til å sjekke dagens bygninger mot hva som er godkjent, samt innredning av bygningene.
Løa (innredet i 2005) antas å være innredet uten søknad om bruksendring. Flere rom i løa er innredet til varig opphold, og antas å ikke være godkjent til dette formålet.
Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Reguleringsplan

Eiendommen er uregulert, men avsatt til "LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag" tilhørende kommundedelplan Farsund-Lista 2018-2028 (PlanID: 90600), datert 08.03.2018.

I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m.

Eiendommen ligger også innenfor hensynssone "H220-2, gul sone iht. T-1442" (støysone) og hensynssone "H130-1, byggeforbud rundt veg, bane og flyplass", tilhørende nevnte kommunedelplan.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Heftelsene fra før 1970 som er tinglyst på eiendommen antas å ha historisk betydning.

1924/902005-1/40  Rettigheter iflg. skjøte 07.04.1924  - ikke innhentet
rettighetshaver:Knr:4206 Gnr:39 Bnr:18 
Rett til reparasjonsarbeider på bygninger.

1933/901003-1/40  Elektriske kraftlinjer 27.03.1933  - ikke innhentet
Gjelder denne registerenheten med flere

1955/200-1/40  Skjønn 16.02.1955 
Voldgiftskjønn vedr. arealer/rettigheter ervervet til utbygging av Lista flyplass m/tilh. anlegg.
Gjelder denne registerenheten med flere

Link til dokument: https://media.digitalarkivet.no/view/18743/3

1955/965-1/40  Erklæring/avtale 06.07.1955 
Klausulering på vilkår i voldgiftskjønn tinglyst 16.02.55.

Link til dokument: https://media.digitalarkivet.no/view/18744/169

1974/88-1/40  Erklæring/avtale 07.01.1974 
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Kan fås ved henvendelse til megler.

1978/903716-1/40  Elektriske kraftlinjer 13.03.1978 
Gjelder denne registerenheten med flere
Kan fås ved henvendelse til megler.
 
2022/1193718-2/200  Festekontrakt - vilkår  21.10.2022 21:00 
gjelder fra dato: 01.01.2022
Gjelder matrikkelenhet: Knr:4206 Gnr:39 Bnr:15 Fnr:1
TOMTEVERDI: NOK 100.000
ÅRLIG FESTEAVGIFT: NOK 1.000
Gjelder denne registerenheten med flere

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

1915/900064-1/40  Bestemmelse om veg 19.10.1915  - ikke innehentet
rettighetshaver:Knr:4206 Gnr:39 Bnr:15

Utleie

Eiendommen har ikke egen utleiedel, og er godkjent med kun en boenhet. Deler av løa er i dag innredet som en egen utleiedel, endringen er ikke søkt omsøkt hos Farsund kommune. Rommene i  utleiedelen er ikke godkjent til varig opphold. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Kjøper overtar risiko og ansvar for eventuelle pålegg/søknader som følger av dette.

Radonmåling

Dokumentasjon av radonmålinger viser verdier over anbefalte grenseverdier. Se tilstandsrapport.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Eiendommen er over to mål, og egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 190 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 54 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 190 000,-)) 70 620,- (Omkostninger totalt) 2 260 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 15 227 pr. år. For 2021. Det er månedlig fakturering på denne eiendommen.
Beløpet inkluderer vann, avløp, renovasjon, eiendomsskatt, vannmålerleie og branntilsyn- og feiegebyr. Avgiften varierer avhengig av forbruk.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 1.470,- pr. år pr. 2022 for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 271 452,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Nordbygdveien 7, Gnr. 39 Bnr. 15 i Farsund kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0195

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag. Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0195. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.6 350) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 190 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.72 935)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3066253