Lillesand

Noan Christian Gauslaasgate 13

Prisantydning
7 990 000 kr
Omkostninger
216 220 kr
Totalpris
8 206 220 kr
Formuesverdi
999 856 kr
Formuesverdi sekundær
3 599 481 kr
Kommunale avgifter
14 534 kr / år
Byggeår
1950
P-rom
108 ㎡
Bruksareal
165 ㎡
Tomteareal
765 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig med fantastisk beliggenhet og panorama utsikt. Romslig tomt. Garasje. Ta kontakt med megler for visning.

Om eiendommen

Innhold

En innholdsrik enebolig som går over tre plan. Boligen inneholder:
1.etg: Hall m/trapp, bad, stue, og kjøkken.
2.etg: Tre soverom og gang.
U.etg: Boder og vaskekjeller.

Standard

Utvendig:
Undertak av asfaltpapp. Det ble i følge eier montert nytt sammen med sløyfer og lekter i 2007. Så ble eldre takstein lagt tilbake. Stigtrinn til pipen er montert. Det er ikke montert stigtrinn på taket opp til pipen. Taknedløp og renner i metall. De går i lukket rør i bakken. 2 vegger har fått ny kledning. Gavlvegg øst 2010. Gavlvegg vest 2020. De andre veggene er ikke utlektet med lufting bak. Men de er ok vedlikeholdt. Eier opplyser om at det ved byggetiden var en brann i boligen. Sort på loftet. Men ikke skadet. Det er lufting ned lags skråtaket. Dette har virket til nå. Men hvis taket skal isoleres må det gjøres tiltak med lufting og plast. Vinduer i gavlvegger er byttet i 2010 og 2020. 2 vegger med eldre vinduer. Eldre vinduer i kjelleren. Disse må etter hvert byttes. Balkongdør i tre. Terrassedør i tre på siden. Den ble satt inn i 2020. Ytterdør og kjellerdør av eldre dato. Disse bør byttes. Kjellerdør er i dårlig stand. Terrasse ut i fra stuen i tre. Eldre balkong mot sjøen. Rekkverk i tre. Gulv i mur. Lave terrassetrapper i mur og tre. Trapp i mur på
siden av boligen. Den har rekkverk i metall, men ikke håndløper. Trappen ligger i terrenget. De utgjør ikke fare for fallulykker. Men det anbefales å montere rekkverk for sikkerhet.

Innvendig:
Boligen var bebodd og møblert på befaringsdagen. Alle flater var ikke tilgjengelig for inspeksjon. Innvendige flater er pusset opp. Innvendige flater er vanlig vedlikeholdt. Innvendige flater har vanlig bruksslitasje. Det er ikke regnet som vesentlig på en brukt bolig. Etasjeskillere av tre. Mur mot bakken.
Etasjeskiller har noen høydeforskjeller som er litt større enn godkjente avvik. Det er registrert noen mindre høydeforskjeller på gulv. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Boligen var møblert på befaringsdagen. Alle flater var ikke tilgjengelig for inspeksjon. Ved byggetiden var det ikke krav til radonsperre. Vedovn.
Vegger og gulv i mur. Synlig saltutslag på vegger av mur. Trapper i tre. Rekkverk i tre. Håndløper på veggen. Trapp ned til kjelleren fra dør i gangen i 1.etg. Det er ikke montert håndløper i trappen. Innvendige dører ok. Innvendige dører har vanlige bruksmerker.

Våtrom:
Vaskekjeller: Vaskekjeller fra byggetiden. Vaskerom av eldre dato. Rommet må renoveres. Rommet er ikke fuktsikret. Mur på gulv og vegger.
Det er ikke laget hull i tilliggende vegg mot vaskerommet. Vegger og gulv i mur.

Bad: Badet er pusset opp i 2011. Våtromsplater på vegger. Veggplater og himling er i ok stand. Det ble målt med laser i fra gulvet ved døren til
topp slukrist. Det er 17 mm fall til sluket. Belegget er også klemt oppimot dørsvillen. Belegg klemt i sluket. Innredning og sanitærutstyr. Ok vedlikeholdt. Vann rant ok ut i fra vasken. Elektrisk vifte trakk luften ut. Det er boret hull i motstående rom til våtrom. Målt med fuktmåler og pigger inne i veggen. Det var mindre enn 6 V%. Tørt.

Kjøkken: Kjøkkeninnredningen er i ok stand. Eier opplyser om at hvitevarer er i ok stand. Testet kjøkkenviften. Den trakk luften ut. Lys i
kjøkkenviften virket ikke.

Tekniske installasjoner:
Stoppekran er i rør i rør skap. Ingen synlige lekkasjer på befaringsdagen. Vannrør av kobber og plast. Stakeluke synlig. Lufterør over tak. Avløpsrør i
plast. Videre rør er skjult i vegg/gulv. Elektrisk vifte er montert i bad og kjøkken. Lufting fra ventil og vinduer. Det må monteres elektrisk vifte i vaskerom.
Vvbereder på 198 liter fra 2007. Eier opplyser om at alt det elektriske i boligen ble byttet i 2010 (- en kontakt i verkstedsrom i kjelleren). Noe arbeid er gjort av elektriker i ettertid. Eier har samsvarserklæringer. Det er røykvarsler og nyere brannslukkerapparat i boligen.

Tomteforhold:
Byggegrunnen kunne ikke sjekkes. Drenering: Langs den utvendige grunnmuren er det ingen synlige grunnmursplater/fuktsikring. Dersom det er montert drensrør må det antas at disse har en begrenset effekt som følger av alderssvekkelser. Grunnmur av stein og mur. Ingen vesentlige
sprekker i grunnmuren. Forstøtningsmurer. Noen plasser er fuger litt løse og noen stein litt løse. Normal oppgraderinger av forstøtningsmurer må gjøres. Flater tomt bak og foran boligen. Boligen er bygget i terrenget. Skrånende terreng på deler avtomten. Det er ikke tilstrekkelig fall vekk i fra grunnmuren. Synlige deler så ok ut. Informasjon er fra eier.

Arealer med beskrivelse

Bra. pr. etasje: 1.etg: 66kvm. 2.etg: 42kvm. U.etg: 57kvm.
Bra: 165kvm.

P-rom: 108kvm.
P-rom inneholder:1.etg: Hall m/ trapp, bad, stue og kjøkken.
2.etg: Tre soverom, trapperom og gang.

S-rom: 57kvm.
S-rom inneholder: Boder, trapperom og vaskekjeller.

Garasjen har 12kvm gulvareal. Men det er ikke målbart pågrunn av lav takhøyde.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de nødvendigvis opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1950 i følge Lillesand kommune.

Oppvarming

Elektrisitet og vedovn.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Henrik Løvdal den 19.05.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3: Utvendig  Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk.

TG3: Våtrom > Generell > Vaskekjeller
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

TG3: Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det mangler rekkverk/ annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav.

TG3: Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning.

TG2: Utvendig > Nedløp og beslag
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

TG2: Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. 2 vegger med nyere kledning og lufting. 2 vegger uten lufting.

TG2: Utvendig > Vinduer - 2
Det er avvik: Vinduer er å regnes som eldre. På grunn av vinduenes alder (glass) må det kunne forventes/tas høyde for noe risiko for å at glass kan sprekke,punktere eller er punktert.

TG2: Utvendig > Dører - 2
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.

TG2: Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

TG2: Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

TG2: Innvendig > Pipe og ildsted
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.

TG2: Innvendig > Rom Under Terreng
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.

TG2: Innvendig > Innvendige trapper - 2
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

TG2: Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet

TG2: Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Vaskekjeller
Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.

TG2: Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger. Nyere vannrør av plast. Men kobber rør er eldre.

TG2: Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, kun av faglært. Badet ble totalrenovert i 2011. Arbeid utført av: Sundsdal.
Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ja. Badet ble totalrenovert i 2011 av Sunsdal og byggmester Bjarne Østerøy. Det ble satt inn nye sluker og det ble brukt membran.
Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Ja, kun av faglært.
Badet ble totalrenovert i 2011 så her har det blitt utført arbeid. I 1999 ble huset koblet på kommunalt avløp. Før dette ble det brukt septikktank. Ny varmtvannbereder i 2008. Arbeid uført av Sundsdal.

Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?
Ja. Det er fuktmerker i alle rom i kjeller bortsett fra oppusset rom. Her er det også noe fukt, og dette er synelig i form av at panelet på veggen buler ut noe.

Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja. Det er pr nå lekkasje i tak på garasje. Våren 2020 var det lekkasje fra balkong i 2. etg på gavlvegg vest. Hele veggen ble byttet ut inkl. vinduer og dører ikke i kjelleretg.) samme sommer -balkongen ble da tatt bort. I 2009 var det lekkasje fra vindu i gavlvegg øst. Hele veggen inkl. nye vinduer ( ikke i kjelleretg.)ble skiftet vinteren 2010.

Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
Ja. Dette er et gammelt hus, og gulvet på de to små soverommene i 2. etg, har skjeve gulv. Det er en sprekk i mur rett ved trapp i kjeller. Denne har vært der så lenge jeg har eid huset. Det er også en sprekk i betongen på veranda foran huset og sprekk i betong på inngangspartiet bak huset.

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja, kun av faglært.
2010:Alt det elektriske i huset ble byttet, inkludert nytt sikringskap ved renovering av huset . (Det er kun en bryter i verkstedsrommet i kjeller som ikke er byttet). Arbeidet ble utført av Reidar Tønnessen. 2019: Bang satt inn flere kontakter på vaskerom i kjeller og hovedsoverom 2010 og 2020:. Ny kjøkkenvifte så ble det satt inn i 2010. Dette ble endret noe ved skifting av vegg i 2020. Begge ganger utført av Bjarne Østerøy.
Arbeid utført av: Byggmester Bjarne Østerøy og Reidar Tønnessen og Bang.

Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja. Det har vært kontroll av el-anlegget, men jeg kan ikke huske nøyaktig når. Fikk pålegg om å sette inn en ekstra kontakt til tørketrommel, og dette ble ordnet av Bang i 2019. Regner derfor med at det var i slutten av 2018 eller beg. 2019 som kontrollen ble utført.

Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, kun av faglært.
Firma klunglang utførte arbeid på takt i 2007. Dette tror vi var skifting av takpapp og lekter. Gavlvegg på øst (2010)og vestside (2020) er skiftet av Bjarne Østerøy. Alle vinduer og dører i disse veggene ble også skiftet. ( Dette gjelder ikke kjelleretg.). Det er også satt inn ny dør mot veranda foran huset i 2019.
Arbeid utført av: Firma Klungland og byggmester Bjarne Østerøy.

Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest? Ja. Det finnes ikke brukstillatelse eller ferdigattest på eiendommen. Dette var ikke vanlig i kommunen på tidspunketet eiendommen ble bebygd

Tilleggskommentar: Lys i kjøkkenvifte og lys i speil på bad virker ikke. Det finnes ikke nøkkel til garasjen. Denne har jeg ikke hatt i de årene jeg har bodd her. Det er satt beslag på både pipe og på vindskeiene.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

En fantastisk beliggenhet hvor det sjeldent kommer noe for salg. Boligen ligger et steinkast unna sjøen og flotte badeplasser.
Det er et rolig og veletablert boligområde med en liten spasertur til Lillesand sentrum. Velkommen til et meget attraktivt sted å bo.

Tomt

Areal: 765 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Garasje samt biloppstillingsplass på tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til "Frittliggende småhusbebyggelse", tilhører reguleringsplan "Verneplan Lillesand sentrum A", datert 07.11.1996. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Delarealer Delareal 766 m
KPHensynsonenavnH350
KPFare Brann-/eksplosjonsfare
"Faresone brann - / eksplosjonsfare (H350) Innenfor hensynssone brann - / eksplosjonsfare gjelder følgende:
a) Det skal vies spesiell oppmerksomhet mot brannsikring innenfor hensynssonene.
b) For søknader om tiltak etter plan - og bygningsloven som kan påvirke brannfare eller rømningsforhold vesentlig, skal det innhentes uttalelse fra KBR.
c) Etablerte rømningsveier må tilstrebes opprustet eller være i tråd med kravene i TEK dersom dette er teknisk og økonomisk hensiktsmessig."

Delareal: 766 m
KPAngittHensyn: Bevaring kulturmiljø
KPHensynsonenavnH570
"Hensynssone for bevaring av kulturmiljø (H570)
Innenfor de fleste av disse hensynssonene gjelder egne verneplaner (reguleringsplaner med formål bevaring) som skal legges til grunn for alle tiltak. Formålet er å ivareta områdenes historiske særpreg."

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknummer: 1947/1483-1/37. Tinglyst: 07.11.1947. Bestemmelse om gjerde.
Heftelse ikke funnet etter undersøkelser gjort i "gammel grunnbok"/ digitalarkivet.


Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Dagboknummer: 1956/1942-1/37. Tinglyst: 19.12.1956. Bestemmelse om bebyggelse.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

7 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 199 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 990 000,-)) 216 220,- (Omkostninger totalt) 8 206 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 14 534 pr. år Kommunale avgifter inkluderer: Vann, avløp, feiing og eiendomsskatt. I tillegg kommer renovasjonsgebyr fra libir på kr. 4.718,- pr. år.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 3.238,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 999 856,- for år 2021. Sekundær: Kr. 3 599 481,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Noan Christian Gauslaasgate 13, Gnr. 47 Bnr. 323 i Lillesand kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, fryseskap/- boks, komfyr/stekeovn/koketopp, oppvaskmaskin og integrert mikro.
Frittstående garderobeskap i 2.etg medfølger ikke.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 15 90 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

65-23-0062

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/65-23-0062. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Ørjan Aas Nielsen, tlf. 99 15 90 73

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 7 990 000,-) (Kr.255 680) Tilrettelegging (Kr.18 900) Totalt kr. (Kr.285 065)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3070685