Njervesanden

Njervesanden 42

Prisantydning
1 100 000 kr
Omkostninger
44 500 kr
Totalpris
1 144 500 kr
Tomteareal
464 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidstomt

Oversikt

Hyttetomt like ved Njervesanden. Gode solforhold og kort gangavstand til sjø og strand.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Vigeland kjører man Rv 460 mot Spangereid. Ca midt på sletta ved Njervesanden tar man til høyre ved stor parkeringsplass.

Beliggenhet

Tomten ligger like i nærheten av den flotte sandstranden Njervesanden.
Fra tomten er det gangavstand til den anerkjente restauranten Under, friområdet Kråkeviga, samt til Båly havn med fiskeutsalg, butikker, restaurant m.m. Videre finner man Lindesnes Havhotell, frisørsalong, dagligvarebutikk, bensinstasjon, skole, barnehage, idrettsanlegg, turområder, golfbane i området.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Privat vei. Det må påregnes å delta i og bekoste fremtidig vedlikehold av veien sammen med øvrige brukere.
Offentlig vann/avløp klart i tomtegrensen.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse og tilhører kommuneplanens arealdel 2023-2035 med ikrafttredelse 07.09.2023 med ID 202301 og eldre reg. plan med ikrafttredelse 13.11.2008 med ID 102920K. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Reg. bestemmelser for reg.plan gjeldene Njervesanden nord datert 20.12.2007.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
(De fleste servituttene har fulgt med fra hovedbruket og er ikke direkte relevante for denne eiendommen.)

4205/451/590:
21.12.1953 - Dokumentnr: 1660 - Erklæring/avtale
Gjelder bruksordningen på Njerve
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

12.12.1961 - Dokumentnr: 2217 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:96
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vannrett
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

22.07.1963 - Dokumentnr: 1277 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:100
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

11.07.1964 - Dokumentnr: 1222 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:103
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

20.04.1965 - Dokumentnr: 716 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:111
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

24.11.1965 - Dokumentnr: 2061 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:96
Bestemmelse om vannrett
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

26.07.1966 - Dokumentnr: 1246 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:121
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

11.09.1984 - Dokumentnr: 3522 - Jordskifte
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

27.09.1989 - Dokumentnr: 4490 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:184
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

04.10.1989 - Dokumentnr: 4648 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:187
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

14.09.1990 - Dokumentnr: 3739 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:185
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

19.10.1990 - Dokumentnr: 4307 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:186
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

22.10.1990 - Dokumentnr: 4343 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:189
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

24.07.1991 - Dokumentnr: 2317 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:201
Bestemmelse om adkomstrett, samt bruk av fellesareal m.m.
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

30.07.1991 - Dokumentnr: 2352 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:202
Bestemmelse om adkomstrett
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

02.10.1991 - Dokumentnr: 3198 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:200
Bestemmelse om adkomstrett m.m.
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

10.04.1992 - Dokumentnr: 1398 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:233
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om vannrett m.m.
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

18.06.1992 - Dokumentnr: 2194 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:190
Bestemmelse om adkomstrett
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

16.08.1996 - Dokumentnr: 3023 - Skjønn
Sak no. 94-263 B
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

26.01.1999 - Dokumentnr: 338 - Jordskifte
Sak nr 24/1991
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Nye vilkår
Gjelder Gnr 151 Bnr 8
----------
Nye vilkår
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Diverse påtegning
Deler av rettigheter tilhørende gnr. 451 bnr. 17 transporteres til gnr. 451 bnr. 594

31.07.2002 - Dokumentnr: 4000 - Fredningsvedtak
Div best vedr skjærgårdspark
Gjelder KJEHOLMEN friluftslivsområde
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

10.07.2018 - Dokumentnr: 1011441 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Elektronisk innsendt

01.01.2020 - Dokumentnr: 1157604 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1029 Gnr:151 Bnr:590


Kommentar konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer i utgangspunktet boplikt. Denne eiendommen er imidlertid ifølge kommunen registret som fritidseiendom og er fritatt for boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet som bekrefter at eiendommen skal benyttes til fritidsformål. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 27 500,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 44 500,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det blir beregnet eiendomsskatt på tomten.

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Området er for det meste bebygd med hytter.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
(De fleste servituttene har fulgt med fra hovedbruket og er ikke direkte relevante for denne eiendommen.)

4205/451/590:
21.12.1953 - Dokumentnr: 1660 - Erklæring/avtale
Gjelder bruksordningen på Njerve
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

12.12.1961 - Dokumentnr: 2217 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:96
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vannrett
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

22.07.1963 - Dokumentnr: 1277 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:100
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

11.07.1964 - Dokumentnr: 1222 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:103
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

20.04.1965 - Dokumentnr: 716 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:111
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

24.11.1965 - Dokumentnr: 2061 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:96
Bestemmelse om vannrett
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

26.07.1966 - Dokumentnr: 1246 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:121
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

11.09.1984 - Dokumentnr: 3522 - Jordskifte
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

27.09.1989 - Dokumentnr: 4490 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:184
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

04.10.1989 - Dokumentnr: 4648 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:187
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

14.09.1990 - Dokumentnr: 3739 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:185
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

19.10.1990 - Dokumentnr: 4307 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:186
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

22.10.1990 - Dokumentnr: 4343 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:189
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

24.07.1991 - Dokumentnr: 2317 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:201
Bestemmelse om adkomstrett, samt bruk av fellesareal m.m.
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

30.07.1991 - Dokumentnr: 2352 - Best. om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:202
Bestemmelse om adkomstrett
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

02.10.1991 - Dokumentnr: 3198 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:200
Bestemmelse om adkomstrett m.m.
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

10.04.1992 - Dokumentnr: 1398 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:233
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om vannrett m.m.
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

18.06.1992 - Dokumentnr: 2194 - Rettigheter iflg. skjøte
Rettighetshaver: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:190
Bestemmelse om adkomstrett
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

16.08.1996 - Dokumentnr: 3023 - Skjønn
Sak no. 94-263 B
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

26.01.1999 - Dokumentnr: 338 - Jordskifte
Sak nr 24/1991
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Nye vilkår
Gjelder Gnr 151 Bnr 8
----------
Nye vilkår
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere
----------
Diverse påtegning
Deler av rettigheter tilhørende gnr. 451 bnr. 17 transporteres til gnr. 451 bnr. 594

31.07.2002 - Dokumentnr: 4000 - Fredningsvedtak
Div best vedr skjærgårdspark
Gjelder KJEHOLMEN friluftslivsområde
Overført fra: Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Gjelder denne registerenheten med flere

10.07.2018 - Dokumentnr: 1011441 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:451 Bnr:35
Elektronisk innsendt

01.01.2020 - Dokumentnr: 1157604 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1029 Gnr:151 Bnr:590


Info kommunale avgifter

Offentlig vann og avløp ligger klart i tomtegrensen. Det vil påløpe avgifter etter offentlige satser så snart anlegget tas i bruk. Det vil også påløpe hytterenovasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern
Produktnummer: 023104F9-9624-4F75-BA89-117F8267F611