Nipekilen

Nipeveien 154

Prisantydning
1 450 000 kr
Omkostninger
52 120 kr
Totalpris
1 502 120 kr
Formuesverdi
143 701 kr
Kommunale avgifter
1 962 kr / år
Byggeår
1961
P-rom
45 ㎡
Bruksareal
45 ㎡
Tomteareal
1 963 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hytte

Oversikt

Om eiendommen

Trivelig hytte på usjenert og sjønær eiet tomt - Utsikt til sjøen - 3 soverom - 2 båtplasser

Om eiendommen

Innhold

Koselig hytte med alt på en flate. Hytta inneholder entre, 3 soverom, stellerom, stue og kjøkken. Fra stua er det utgang til terrasse. Det er i tillegg en frittliggende utedo/bod og en frittliggende bod på eiendommen. Det medfølger to båtplasser på felles flytebrygge.

Standard

Fritidsbolig fra 1961, oppført i en etasje, med tilhørende frittstående bod og utedo. Hytta har et helhetlig vedlikeholdsbehov.

Hyggelig stue med vedovn og utgang til terrasse.

Kjøkken med lakkert tregulv. Vegg og takflater er utført med malte plater. Enkel kjøkkeninnredning med over og underskap. Fronter i lys laminert utførelse. Moderat slitasje. Kjøkkenet har skyllekum og avsatt plass til komfyr og kjøleskap. Kjøkkenventilator med avkast til yttervegg.

Det er tre soverom i hytta. Soverommene er i dag innredet med 6 sengeplasser.

Innvendige overflater fremstår med moderat slitasje.

Bod/utedo med separat hyttetoalett og trykktank for brønnvann. Bygningen har enkel standard, synlig slitasje, konstruksjonsmessige skjevheter og vurderes som renoveringsklar.

Utvendig bod med vedlikeholdsetterslep som vurderes som renoveringsklar. Bjelkelagskonstruksjonen er utsatt for kondensbelastning fra tilstøtende kryprom. Deler av kledningen er råteskadet. Det mangler inspeksjonsluke til øverloft. Bygningen er utført med enkel tredør og trevinduer med 2 lag glass, produksjonsmerket 1980. Vinduer og dører har synlig slitasje. Videre ble det registrert punkterte isolerglasser.

Selger oppdaget stokkmaur i vår og har lagt ut maurkverk. Selger har ikke sett noe mer etter dette.

Følgende oppgraderinger er gjort av selger:
- Anneks fikk nytt tak i 2019.
- Det ble bygget ny terrasse sommeren 2012.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 45 kvm, Bruksareal: 45 kvm Sekundærrom: 0 kvm.
P-rom inkl: Entre, 3 soverom, stellerom, stue og kjøkken.

Bod:
Bra: 9 m² - P-rom: 0 m² - S-rom: 9 m²
S-rom inkl.: Bod.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.
Risør kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Byggeår og byggemåte

1961 i følge Risør kommune. Taket er tekket med asfaltpapp. Ytterkonstruksjonen er oppført i bindingsverk av tre. Taket er en plassbygget saltakskonstruksjon, delvis utført tildekket skråtak på den nordvestlige siden. Trevinduer i malt utførelse med 2 glassrammer. Enkel tredør i utvendig malt utførelse. Treterrasse i tilknytning til stue. Ringmurskonstruksjon av betong med tilsats av steinmasser (sparesteinsmur).

Bod/utedo: Enkel bindingsverkskonstruksjon og bjelkelag, oppført mot terreng. Utvendige overflater er utført med stående beiset tømmermannskledning. Bygningen er utført med enkle plassbygde dører. Taket er en plassbygget pulttakskonstruksjon med bærende undertak av trepanel. Yttertaket er tekket med asfaltpapp.

Utvendig bod: Byggeår ca. 1980. Bindingsverkskonstruksjon og bjelkelag, oppført på ringmur av lettklinkerblokker. Utvendige overflater er utført med stående beiset tømmermannskledning. Taket er en plassbygget saltakskonstruksjon med tildekket loft. Yttertaket er tekket med asfaltshingel. Bygningen er utført med enkel tredør og trevinduer med 2 lag glass, produksjonsmerket 1980.

Oppvarming

Elektrisk og ved. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Eiendommen er fullverdiforsikret i IF med polisenummer: 5145365. Årlig forsikringspremie kr. 3.181,-.
Selger opplyser om et årlig strømforbruk på ca. 1.200 kwh.
Hytta har per i dag parabolantenne. Telenor har lagt fiberkabel til hyttevegg.
Det medfølger to tinglyste båtplasser på felles flytebrygge. Båtplassene har utriggere og er nummeret som nr. 2 og nr. 5. Kostnader for fremtidig vedlikehold av flytebrygga må påregnes.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Espen Martinsen den 31.05.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:Fritidsbolig fra 1961, oppført i en etasje, med tilhørende frittstående bod og utedo. Fritidsboligen har et helhetlig vedlikeholdsbehov og vurderes som renoveringsklar. Vurderingen omfatter også tilleggsbygningene. Videre må det påregnes forebyggende tiltak mot kondensering i boligens krypkjeller. Byggtekniske merknader er kommentert i rapportens enkelte avsnitt. Rapporten må leses i sin helhet.

Følgende avvik har fått TG3:
- Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Det er ikke montert rekkverk.
- Utvendig - Utvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk.
- Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er påvist fuktskader i etasjeskiller Det ble registrert stokkmaur i tilknytning til den vestlige langveggen. Videre ble det registrert defekte / løse stubbloftsplater, med påfølgende risiko for musinntrengning i konstruksjonene. Konstruksjonen er utsatt for kondens/fuktbelastning fra tilstøtende kryprom.
- Innvendig - Krypkjeller: Det er registrert skader etter aktivitet av skadedyr. Det er konstatert fukt/råteskader. Det er stedvis registrert noe høyt fuktnivå i trekonstruksjoner i krypkjeller. Det er manglende fuktsperre på bakken.
- Tekniske installasjoner - Varmtvannstank: Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Det er påvist avvik ifm understøttelsen av tanken. Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift. Berederen har synlige rustsvekkelser og har passert sin forventede brukstid. Strømtilkobling er ved bruk av skjøteledning.
- Tekniske installasjoner - Branntekniske forhold.
- Tomteforhold - Terrengforhold: Terreng faller inn mot bygning. Fjellterrenget har skrånende fall mot kryprommet og medfører noe påregnelig overvannstilsig.
- Tomteforhold - Utedo/bod: Bygningen har enkel standard, synlig slitasje, konstruksjonsmessige skjevheter og vurderes som renoveringsklar. Det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger som omfatter tegninger eller byggesøknad for bygningen. Bygningen er oppført under høyspent-ledningen og kan være delvis oppført over tilsøtende nabogrense.
- Utvendig bod: Påløpt slitasje i kombinasjon med byggemåte medfører at bygningen vurderes som renoveringsklar.
- Utedo/bod: Bygningen har enkel standard, synlig slitasje, konstruksjonsmessige skjevheter og vurderes som renoveringsklar.

Følgende avvik har fått TG2:
- Utvendig - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Det ble registrert uttørkede fuktmerker enkelte steder og fuktmerke ved pipegjenomføringer i stuehimlingen.
- Utvendig - Nedløp og beslag: Utvendige beslagsløsninger er ikke fagmessig utført.
- Utvendig - Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Den nedre delen av konstruksjonen er tidvis utsatt for kondensbelastning fra tilstøtende kryprom. Det ble registrert tørkesprekker og manglende dryppkant i bunn av kledningen. Deler av kledningen er utsatt for vannsprut fra tilstøtende terrasse.
- Utvendig - Takkonstruksjon/loft: Konstruksjonene har skjevheter. Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Det ble registrert avføring fra mus på loftet. Deler av isolasjonen har misfarging som følge av kondensbelastning. Konstruksjonen har noe skjevheter.
- Utvendig - Vinduer: Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
- Utvendig - Dører: Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Normal alders slitasje og vedlikeholdsbehov.
- Utvendig - Dører - 2: Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Synlig slitasje. Det mangler utvendig terskelbeslag.
- Innvendig - Overflater: Fuktmerke i tilknytning til takpanel ved pipegjennomføringen.
- Innvendig - Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NVE Radon aktsomhetskart er definert med "høy" eller "særlig høy" aktsomhetsgrad.
- Innvendig - Pipe og ilsted: Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. Det ble registrert sprekk i stein / skiferstein under ildstedet.
- Kjøkken - Overflater og innredning - Kjøkken: Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.
- Tekniske installasjoner - Vannledninger: Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Det er påvist ufagmessig utførelse av vannledninger. Røropplegget er utsatt for frostrisiko i den kalde årstiden.
- Tekniske installasjoner - Avløpsrør: Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger. Arbeid på avløpsrør er utført uten bruk av rørlegger. Det foreligger ingen tilgjengelig dokumentasjon for prosjektering, utførelse eller utslippstillatelse for innvendige installasjoner. Avløpet er utsatt for frostrisiko i den kalde årstiden.
- Tekniske installasjoner - Ventilasjon: Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning.
- Tekniske installasjoner - Elektrisk anlegg: Åpent elektrisk anlegg, tilknyttet tavleskap i entrè. Tavleskapet er utført med automatsikringer. Tilgjengelig kursfortegnelse i tavleskapet.
- Tomteforhold - Drenering: Overvann passerer på deler av terrenget under bygningen og ledes bort ved naturlig terrengfall. Løsningen kan medføre økt grad av kondensbelastning i tilknytning til deler av krypromskonstruksjonen.
- Tomteforhold - Grunnmur og fundamenter: Naturlige aldringssvekkelser for betongkonstruksjoner.
- Tomteforhold - Utvendige vann- og avløpsledninger: Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Rør/ledninger helt eller delvis synlig utendørs. Fare for frost. Enkelt frostutsatt røropplegg.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæringsskjema:
5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? - Ja, Antar at dette kan være tilfelle, men har ikke inspisert krypkjelleren nærmere.
6 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, fuktutslag ved ilsted.
9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som rotter, mus, maur eller lignende? - Ja, Det har vært mus (ikke senere år) og maur pga. gjenglemt varmeovn ved to anledninger.
16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Bygging av ny terrasse i 2012.
Tilleggskommentar: Byggherre for hytta er min svigerfar som var byggeleder av yrke og sønnen hans som var utdannet elektriker har utført alt av elektrikerarbeid. Snekkerarbeidet er også utført av fagutlært snekker.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Hytta er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et sjønært hytteområde med spredt fritidsbebyggelseI ved Nipekilen i Risør Kommune. Eiendommen ligger fint til med kort avstand ned til sjøen og båtplass. Fra båtplassen i Nipekilen er det bare en liten svipptur i båt ut til den vakre skjærgård ved Lyngør/Gjeving.
Området rundt hytta byr også på flotte turløyper og jettegryter og ikke minst en vakker skjærgård. Sørlandet feriesenter ligger ca. 2 km unna, og kan by på stort badebasseng, minigolf, sandstrand, butikk, restaurant og masse aktiveteter for barna. Joker nærbutikk ligger ca. 1 km unna. Ellers er det flere matbutikker, restauranter og andre aktivitetstilbud i både Risør, Lyngør og på Gjeving som ligger i kort avstand båtveien.

Tomt

Areal: 1 963 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Parkering ved veien.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen. Det foreligger ingen søknader/byggemeldinger/tegninger om oppføring av bod eller bod/utedo.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Fritidsbebyggelse, tilhører reguleringsplan Nipe, gnr 2 bnr 2, ikrafttredelsesdato 01.12.1993. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Eiendommen ligger delvis innenfor Faresone - Høyspenningsanlegg (ink. høyspentkabler). Eiendommen ligger i et område som i NVE Radon aktsomhetskart er definert med "høy" eller "særlig høy" aktsomhetsgrad. Selger har ikke hatt radonmåling.

Vei / Vann / Avløp

Borrevann. Hytta har kun brukt vann på sommeren da det må stenges før frosten kommer. Avløp går i grunnen, det foreligger ikke utslippstillatelse hos kommunen. Dette er ikke en godkjent løsning. Offentlig vei.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagboknr.: 1917/900032-1/35, tinglyst 12.05.1917 - Rettighet
Dagboknr.: 1917/900039-1/35, tinglyst 12.05.1917 - Rettighet
Megler har ikke lykkes i å innhente dokumentene. Rettighetene er tinglyst tilbake i 1917. Megler anser rettigheten til å ikke ha noen praktisk betydning for eiendommen som selges grunnet alder og selger har ingen kjennskap til avtalene.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Dagboknr.: 1966/24-2/35, tinglyst 08.01.1966 - Best. om båt/bryggeplass
Dagboknr.: 2022/561387-1/200, tinglyst 25.05.2022 - Bestemmelse om båtplass/bryggeplass

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Risør kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer i utgangspunktet boplikt. Denne eiendommen er imidlertid ifølge kommunen registret som fritidseiendom og er fritatt for boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet som bekrefter at eiendommen skal benyttes til fritidsformål. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 450 000,- (Prisantydning) Omkostninger 36 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 450 000,-)) 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 52 120,- (Omkostninger totalt) 1 502 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 1 962 pr. år Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt kr. 1.962,-.
Renovasjon til RTA kommer i tillegg på kr. 2.865,- per år.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 1.962,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Kr.  143 701,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Nipeveien 154, Gnr. 2 Bnr. 32 i Risør kommune.

Boligtype

Hytte

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap, fryseskap/-boks og komfyr.
Tv, sofa, lenestol, spisestue, salongbord, skjenk, "hyttestol", hagemøbler (bord + 4 stoler), putekasse, Webergrill type Q320(ny slange og grillrist) + 3 stk gassbeholdere, gressklipper, ryddesager, fryseboks, gardintrapp, hjørneskap, bord, bordlampe, 1 taklampe + 3 vegglamper (Flos), + div. lamper gang/soverom, 2 kommoder, 1 klaffebord, vifteovn, bilder på veggene, 2 oppbevaringskrakker + 1 vanlig krakk, tepper, 1 seng 120 x 200 (ny svanemadrass), 1 seng 100 x 200 (gml. madrass), køyeseng 190 x 75 (nye jysk-madrasser) og div. speil medfølger.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 92 80 63 23.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 dagen før visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

41-22-0030

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/41-22-0030. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Jan Terje Halvorsen, tlf. 92 80 63 23

Vederlag

Foto tilvalg drone halv pris (Kr.1 000) Digital grunnpakke (Kr.5 850) Oppgjør (Kr.8 500) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 450 000,-) (Kr.46 400) Tilrettelegging (Kr.13 500) Totalt kr. (Kr.75 835)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3060379