Gautestad

Nipelivegen 58

Prisantydning
1 350 000 kr
Omkostninger
49 620 kr
Totalpris
1 399 620 kr
Formuesverdi
274 102 kr
Kommunale avgifter
2 456 kr / år
Byggeår
1988
P-rom
69 ㎡
Bruksareal
70 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hytte

Oversikt

Om eiendommen

Flott hytte på Gautestad med innlagt strøm og vann - nydelig utsikt og gode solforhold - anneks

Om eiendommen

Innhold

Koselig hytte med alt på ett plan. Hytta inneholder gang, 2 soverom, stue/kjøkken, spisestue og toalettrom. Utgang til romslig terrasse fra stue. Det er frittstående anneks med soveplasser. Bod og lagringsplass under hytta. Det er i tillegg en liten innvendig bod. Fine uteområder med hage.

Standard

Hytta er oppført i 1988 og holder en generell god standard i forhold til byggeåret. Hytta er generelt godt vedlikeholdt gjennom årene, men noen oppgraderinger bør påregnes grunnet alder. Det er innlagt strøm og vann i hytta.

Gang/inngangsparti med ny ytterdør fra 2021. Grei plass i gangen til å henge fra seg yttertøy. Fra gangen kommer man videre til stue/kjøkken som er i delvis åpen løsning. Hyggelig stue med sofagruppe og spisestue i tilbygg. Det er satt inn ny peisovn i stue i 2021 som gir lun og god varme på vinterstid. Nøytrale fargevalg og panel på vegger. Det er utgang til terrasse fra stue. Malt kjøkkeninnredning med profilerte fronter og laminert benkeplate. Kjøleskap er integrert og komfyr er frittstående. Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Hytta har 2 soverom. Soverom 1 er innredet med dobbeltseng og har plassbygde skap. Soverom 2 er innredet med 2 køyesenger. Det er i tillegg soveplasser i anneks. Annekset er i dag innredet med 3 soveplasser.

Toalettrom/bad har fliser på gulv og panel på vegger og tak. Rommet er innredet med nedfelt vask, manuell pumpedusj og snurredo. Det gjøres oppmerksom på at rommet ikke er våtrom, da rommet ikke har sluk. Mekanisk avtrekk i snurredo, i tillegg til ventil på vegg.

Hytta har sikringskap med automatsikringer plassert i gangen.

Arealer med beskrivelse

Fritidsbolig: Bra: 70 m²- P-rom: 69 m² - S-rom: 1 m²

P-rom inkluderer: Entré/gang, soverom, soverom 2, stue/kjøkken, spisestue og toalettrom.
S-rom inkluderer: Bod.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Tegninger viser ikke boden under hytten. Disse er hhv. til sammen ca. 10 m² og er ikke medregnet i det generelle arealet for hytta. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Anneks: Bra: 12 m² - P-rom: 12 m² - S-rom: 0 m²

P-rom inkluderer: Stue/soverom.

Evje og hornnes kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger for annekset i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.
 
Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1988 i følge Evje og hornnes kommune.

Isolert bindingsverkskonstruksjon kledd med liggende bordkledning. Saltaksformet luftet sperrekonstruksjon med mønedrager. Taket er tekket med stålplater fra omkring 2004 iflg. tidligere salgsopplysning. Se forøvrig tilstandsrapport.

Oppvarming

Elektrisk og ved. Peisovn i stue. Forøvrig elektriske ovner. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Eiendommen er forsikret i JBF med polisenummer 976147.
Årlig strømforbruk for hytta utgjør ca. 8 000 kWh. Strømforbruket vil variere med bruken av hytta.
Det gjøres oppmerksom på at hytta er ryddig og rengjort før visning, og at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.
Det er velforening i områrdet, ØGV Østre Gautestad. Årlig avgift utgjør kr. 750,-. Dette dekker årsavgift og løypekjøring.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Ruben Lossius den 10.08.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: Boligen er oppført i henhold til vanlig byggeskikk og standard for byggeperioden og fremstår i god teknisk stand. Det ble generelt ikke oppdaget større tilstandssvekkelser ved boligen utover den forventede slitasjen på grunnlag av alder, utenom enkelte punkter som fremkommer i rapporten. Oppsummering av avvik som defineres som TG2 vises fra side 6 i rapporten. Det er ingen forhold som vurderes som TG3. Hele rapporten må leses.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3: Det er ikke registrert avvik med TG3.

TG2: Avvik som kan kreve tiltak.

Utvendig > Nedløp og beslag. Det er ikke snøfangere på taket.
Utvendig > Vinduer. - Enkelte vinduer henger i karm. Vindu i spisestue er vanskelig å lukke. Over halvparten av forventet levetid er utgått på vinduer og isolerglass. På grunn av vinduenes alder må det kunne forventes/tas høyde for noe risiko for at isolerglass kan punktere eller er punktert. Det ble imidlertid ikke registret symptom av punktering på befaringsdagen.
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger. Rekkverk tilhørende terrasse mangler eller er for lavt ihht. dagen regelverk i områder der høydeforskjell er over 50 cm. Det ble registrert noe myk og noe værslitte terrassebord. Det gjøres oppmerksom på noe sprekker- og noe
skjev støttemur av leca.
Innvendig > Andre innvendige forhold. Selger opplyser at det vinterstid er mus i kjellerrom/pumperom. Det gjøres oppmerksom på
risiko for skjulte avvik/spor etter gnagere i vegger og bjelkelag.
Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc. Det er ikke sluk, eller annen type lekkasjesikring. Rommet er ikke et våtrom da det ikke har sluk på gulv, men har vanninnstallasjoner. Det er ingen tiltak for varsling av eventuell lekkasje.
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.
Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger. Gråvann fra hytten ledes til fritt terreng uten via renseanlegg.

TG2: Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak.

Innvendig > Radon. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Innvendig > Innvendige dører. Dør mot bad henger i karm. Selger opplyser at denne døren beveger seg noe i forhold til endringer i temperatur og luftfuktighet.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæring:

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Byttet fra plast toalett til porselenstoalett med urinskiller til snurredassen.
4. Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? - Ja, kun av faglært. Byttet pumpe i brønnen juni 2021. Arbeid er utført av Sørlandet Brønnboring AS Industritoppen Arendal.
8. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? - Noe skjevhet/sprekker i støttemur til terrasse.
9. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som rotter, mus, maur eller lignende? - Mus i kjellerrom om vinteren.
11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Byttet ut gammel peis med lukket peisovn ved egeninnsats.
12. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Agder Energi Nett kontrollerte hytte høsten 2020. Kontrollen ble utført av Reljers Elsikkerhet av deres rep. Helge Birkeland. Anlegget ble funnet i orden.
14. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering,
murerarbeid, tømrerarbeid etc)? - Har selv rettet opp annekset som hadde en skjevhet.
16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade? - Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Byttet ytre tak på både hytte og anneks fra shingel til profilerte stålplater. Ble gjort i 2009 i regi av tidligere hytteeier. Byggefirma på Evje KW Bygg satt på pipebeslag, luftepipe og takbeslag. Takplatene på utvendig tak ble montert med egeninnsats av forrige eier.
18. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen? - Tidligere eier bygget tilbygg til hytta. Utvidet bad og spisestue.
20. Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen? - Gråvannsfilter/tank mangler for vask på kjøkken og bad. Anlegget ble lagt opp av tidligere eier - kjenner ikke til hva eller hvordan. Vi har ventet på utbygging av felles renseanlegg som ble forespeilet oss å komme i nær fremtid da vi overtok hytta i 2011.
24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? - Hytta er bygd på punktfestet tomt.
Tilleggskommentar: Ble byttet til lukket peis-ovn sommeren 2021 av hytteeier. Hytta ble malt med to strøk utvendig i høsten 2017 og pusset opp innvendig høsten 2015. Ny vei ble anlagt av Harald Aas sommeren 2014.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Hytta er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Flott beliggende hytte i populært og attraktivt hytteområde på Gautestad, ca. 600 meter over havet. Hytta har solrik beliggenhet og nydelig utsikt på usjenert tomt. Området byr på flotte oppkjørte skiløyper som er i tilknytning til løypenettet på Høgås. Det er skiløyper for begge stilarter i området. Fint turterreng i området hele året og fine forhold for bærplukking. Det er blant annet fine gapahuker med bålpanne i nærheten til bruk for alle turgåere. Flott badeplass like ved hytta med svaberg og flytebrygge. Ypperlige fiskemuligheter (fiskekort) i Høvringsvannet. Her er det også flere fine badeplasser. Hytta ligger ca. 18 km fra Evje sentrum hvor man finner blant annet dagligvarebutikker, butikker, cafeer, apotek og vinmonopol. Evje byr også på flere spennende og gøyale aktiviteter for hele familien.

Tomt

Eierform: Festet tomt, Festeavgift: 1955
Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er punktfestet. Grunneier er Randi Mari Knutsen. Årlig festeavgift er pr. 20.08.22 kr. 1 955,-. Neste regulering av festeavgifter er i 2027. Festekontrakten reguleres ihht konsumprisindeksen. Grunneier opplyser om at det ikke er mulig å innløse festetomten. Festekontrakten utgår i år 2067. Det gjøres oppmerksom på at grunneier skal godkjenne overdragelsen. Se vedlagte festekontrakt.

Parkering

Biloppstillingsplass på tomten.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig).

Det foreligger ikke ferdigattest for anneks eller veien som ble anlagt i 2014.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritidsformål, tilhører reguleringsplan "Gautestad Gnr. 64 Bnr. 3, 4 og 310", ikrafttredelse 11.06.2010. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Hytta har innlagt vann fra privat brønn (90 meter dyp). Det er satt inn ny pumpe i 2021. Avløp går til grunnen. Dette er ikke en godkjent løsning. Det er snurredo på toalettrom Privat vei. Det betales årlig kr. 3 000,- for vedlikehold og brøyting av fellesveier. Kostnad brøyting helt frem til hytta utgjør kr. 3 000,- ekstra.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Dagboknr: 1987/105682-3/93, tinglyst 16.12.1987 - Urådighet. Festeretten kan ikke overdras/framleies uten samtykke fra grunneier.
Dagboknr: 1987/105682-4/93, tinglyst 16.12.1987 - Festekontrakt
Dagboknr: 2020/2498242, tinglyst 25.05.2020 - Jordskifte

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 350 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 33 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 350 000,-)) 49 620,- (Omkostninger totalt) 1 399 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 2 456 pr. år
De kommunale avgiftene inkluderer feiing kr. 391,- og renovasjon kr. 2 065,-.

Eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Formuesverdi

Kr.  274 102,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Nipelivegen 58, Gnr. 64 Bnr. 3 Fnr. 21 i Evje og hornnes kommune.

Boligtype

Hytte

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap, fryseboks, komfyr og mikrobølgeovn.
Hytta selges møblert med unntak av personlige eiendeler.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 90 57 03 07.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

17-22-0067

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/17-22-0067. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Maria Stornes, tlf. 90 57 03 07

Vederlag

Digital grunnpakke Fritid (Kr.2 990) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 350 000,-) (Kr.49 000) Tilrettelegging (Kr.14 500) Totalt kr. (Kr.76 975)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3061409