Arendal Eydehavn

Nils Hjelmtveits vei 17

Prisantydning
3 650 000 kr
Omkostninger
107 120 kr
Totalpris
3 757 120 kr
Formuesverdi
844 245 kr
Formuesverdi sekundær
3 039 281 kr
Kommunale avgifter
18 667 kr / år
Byggeår
1920
P-rom
203 ㎡
Bruksareal
268 ㎡
Tomteareal
516 ㎡
Antall soverom
5
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Ny pris! Innholdsrik sjønær enebolig - dobbelgarasje - flott utsikt - gode solforhold - Pent opparbeidet hage

Om eiendommen

Innhold

Boligen går over tre plan og inneholder:

Hovedbolig:
1.etg.: Stue, spisestue, kjøkken, soverom, gang og vindfang.
2. etg: Fire soverom, bad, gang og trapperom.
U.etg.: Bad og mellomgang

Leilighet:
U.etg.: Vindfang, kjøkken/gang, soverom, stue og bad/vaskerom.

Frittliggende dobbelgarasje på 49 kvm. Innredet loft over garasjen.

Standard

Pent kjøkken med hvitmalt innredning og laminert benkeplate. Flott bad i 2. etg som er pent oppusset med fliser på gulvog vegger, her er det vegghengt toalett, servantskap, dusj og opplegg for vaskemaskin bak praktisk skyvedørsløsning. På badet i underetasjen som ligger i tilknytning til hoveddelen er det dusj, badekar, toalett og servantskap. På badet i leiligheten er det toalett, dusjgarnityr, servant og opplegg for vaskemaskin. På gulver er det parkett, laminatgulv, belegg, malt tregulv og fliser. På vegger er det malt panel, malte panelplater, malt glassfiberstrie tapeter og fliser.

Rom over garasje har laminat på gulv og panelplater på vegger.

Det gjøres oppmerksom på at boligen er innredet med egen utleiedel, men kun er godkjent med en boenhet. Endringen er ikke søkt omsøkt hos Arendal kommune. Kjøper overtar risiko og ansvar for eventuelle pålegg/søknader som følger av dette.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 203 kvm, Bruksareal: 268 kvm Sekundærrom: 65 m².
Bra. pr. etasje.: Underetasje: 60 m²  - Hovedetasje: 76 m²  - Loftsetasje: 67 m².
Underetasje - P-rom inkl.: Entrè, kjøkken, stue, soverom, bad/vaskerom, trappegang hoveddel, bad hoveddel.
Hovedetasje - P-rom inkl.: Entrè, trappegang, kjøkken, soverom, stue 1, stue 2.
Loftsetasje - P-rom inkl.: Trappegang, soverom 1, bad/vask, soverom 2, soverom 3, soverom 4.
Loftsetasje - S-rom inkl.: Kott.

Garasje:
Bra: 16 m² - S-rom: 16 m²
S-rom inkl.: Kott.

Det foreligger ikke godkjente og byggemeldte tegninger. Det foreligger ikke tegninger, søknad eller ferdigattest for bygningen. Det er derfor uvisst om bygningen er formelt omsøkt og/eller godkjent slik den fremstår. Tilgjengelige kartløsninger tilsier at deler av bygningens nordøstlige side er ført over tilstøtende nabogrense.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Arendal kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv bortsett fra plantegninger fra tidligere planlagt tilbygg i hovedetasjen som ikke er blitt noe av". Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Byggeår og byggemåte

1920 i følge Arendal kommune.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takstmann Espen Martinsen den 02.05.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Innholdsrik enebolig fra perioden rundt 1920, oppført i 3 etasjer. Boligen er senere tilbygget.
Videre er eiendommen bebygget med tilhørende garasjebygning og frittstående bod/lekestue.

Det visuelle inntrykket tilsier at boligen er kosmetisk oppusset i flere omganger og at det ble utført betydelige påkostelser på 1990-tallet. Fremlagte opplysninger tilsier at baderommet i boligens loftsetasje ble etablert eller fornyet i 2012.

Kjøper må være oppmerksom på naturlige aldringssvekkelser for aktuelle bygningsdeler. Det er hovedsakelig vinduer, gjenværende røropplegg, taktekkingen og dreneringen som legges til grunn for vurderingen. Det må påregnes omlegging av taktekkingen innen relativt kort tid. Viser for øvrig til
kommentarer vedrørende våtrommene.

Boligens underetasje var utleid på befaringstidspunktet. Det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger som tilsier at utleiedelen er formelt omsøkt og godkjent.

Byggtekniske merknader er kommentert i rapportens enkelte avsnitt.
Rapporten må leses i sin helhet.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Utvendig > Taktekking:
Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Det ble registrert fuktmerker og utettheter rundt pipegjennomføringen. Videre ble det registrert taksteinbrekkasjer enkelte steder og råte i vasshelle. Teknisk løsning rundt kvistene, hovedsakelig baderomskvisten, medfører økt risiko for lekkasjeproblematikk.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
Konstruksjonene har omfattende skjevheter. Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket
effekt av dampsperrefunksjonen. Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Konstruksjonen er underdimensjonert, sammenlignet med dagens byggemåte og utført uten dampsperresjikt mot innredede rom. Det ble registrert svak bærekonstruksjon i tilknytning til kvistoppløft og merker etter treskadeinsekter enkelte steder.

Utvendig > Utvendige trapper:
Det er ikke montert rekkverk. Det er avvik: Det mangler rekke/fallsikring på en side.

Utvendig > Boddør under terrasse:
Det er avvik: Døra fremstår med synlig slitasje og råteskader.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
Målt høydeforskjell på over 30mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble målt over 30 mm horisontalavvik gjennom kjellerstuen.

Innvendig > Rom Under Terreng:
Det er høy luftfuktighet i kjelleren med stor fare for en skadeutvikling Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte. Kjeller har begrenset ventilering/luftgjennomstrømning. Måleverdiene varierer i det tilgjengelige området.
Helstøpte murer har kapillær/fuktvandrende egenskaper og medfører økt risiko for fuktskader.

Våtrom > Generell > Bad/vaskerom:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad/vaskerom:
Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader. Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen. Synlige og målbare fuktskader ved veggfoten.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad / vask:
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under) Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Det ble registrert motfall på deler av gulvet, ved terskelområdet og kalkutslag i dusjfuger.

Våtrom > Generell > Bad hoveddel:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Baderommet vurderes som renoveringsklart.

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad hoveddel:
Den valgte konstruksjonsutforming gir økt fare for skader Ytterkonstruksjonen omfattes av vurderingen som fremgår av avsnittet: Rom under terreng.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold:
Røykvarsler i underetasjen fungerer ikke og det ble ikke lokalisert brannslukningsapparat. Det er funksjonelle røykvarslere i hovedetasjen og loftsetasjen. Brunnslukningsapparatet i hovedetasjen er produksjonsmerket 2017. Apparatet i loftsetasjen er fra 2002 og utløpt.

Tomteforhold > Terrengforhold:
Terreng faller inn mot bygning. Terrengforholdene kan medføre overvannsbelastning mot deler av murverket, hovedsakelig ved frost med påfølgende regn eller smeltevann.

TG2:
Utvendig > Nedløp og beslag:
Det er påvist skader i beslagløsninger. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Det ble registrert nedbøyninger i takrenne. Rennene er utsatt for vektbelastningen ved snøras fra taket. Pipefotbeslaget fremstår med synlig alders slitasje.

Utvendig > Veggkonstruksjon:
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Varierende grad av slitasje. Deler av kledningen står i nær kontakt med opparbeidelse og utsettes for ekstra fuktbelastning. Deler av arbeidet fremstår med ufagmessig utførelse. Det ble registrert påbegynt råte langs deler av veggfoten.

Utvendig > Vinduer:
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Stedvis friksjon mellom karm og ramme. Synlig punktering i soverom, hovedetasje.

Utvendig > Underetasje - Inngang:
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Påbegynt delaminering ved veggfoten og synlig overflateslitasje.

Utvendig > Terrassedør - Hovedetasje:
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Synlig utvendig slitasje og ufagmessig utførelse av terskelbeslag. Naturlige aldringssvekkelser for
isolerglass og tettepakning.

Utvendig > Dører:
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Påbegynt utvendig delaminering i tilknytning til veggfoten.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på tettesjikt/membran. Overgangstekkinger og naturlig alders slitasje medfører risiko for underliggende inngang/entrè til underetasjen. Synlig overflateslitasje i tilknytning til trapp og rekker. Underdimensjonert takkonstruksjon i tilknytning til den overbygde delen og deler av bjelkelagskonstruksjonen for terrassen. Synlig horisontalavvik i deler av terrassegulvet. Deler av bjelkelagskonstruksjonen og nedstolpinger utsettes for terrengfukt. Det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger som tilsier at den overbygde delen er formelt omsøkt eller byggemeldt.

Innvendig > Overflater:
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Innvendige overflater fremstår med varierende grad av slitasje og opphengsmerker etter mekaniske innfestinger. Det ble registrert påbegynt delaminering i deler av laminatgulvene, flisbom i entrè/gang, beleggsprekk i tilknytning til terskel. Fuktrenner i tapetsert veggflate bake pipeløp i loftsetasjen. Delvis løse tapetskjøter og tørkespalter i tregulv.

Innvendig > Radon:
Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NVE Radon aktsomhetskart er definert med moderat til lav"" aktsomhetsgrad. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Det er påvist at pipe har sprekker og riss. Pipevanger er ikke synlige. Løs puss og avskallinger i pipeløp, loftsetasje. Det ble registrert tjæresvetting i tilknytning til øverloft. Sprekk i gulvflis ved ildsted. Naturlige aldringssvekkelser
medfører reduserte limfeste og mørtelfuger for teglstein over tak.

Innvendig > Kjellertrapp:
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Innvendig > Innvendige trapper:
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Bratt stigningsforhold i trappeløpet.

Innvendig > Innvendige dører:
Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm e.l.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad / vask:
Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (dusjsonen), løsningen eller byggematerialet er uegnet. Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under) Det visuelle inntrykket tilsier at overflater og overgangsbelistninger er utført ved ufaglært egeninnsats. Synlig del av hullboring i flis ved lysbryter. Synlige kalkutslag i dusjfuger. Delevegg mot vaskeromsdelen er oppført mot flislagt gulv. Løs taklist i dusj og løs flis over vindu.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad / vask:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen. Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring. Manglende  synlig membran i slukene. Sluk ved bereder har begrenset tilgang.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken:
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad. Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Synlig bruksslitasje. Ujevn benkplate og avskalling / delaminering i benkplate.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken:
Det er avvik: Flexislange er ikke tilstrekkelig festet mot ventilatoren.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken:
Det er avvik: Påbegynt delaminering i tilknytning til laminatgulv. Lokale overflateskall i benkplate, sokkelslitasje og naturlig bruksslitasje i tilknytning til innredningens fronter.

Tekniske installasjoner > Vannledninger:
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er  nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon:
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning. Boligen fremstår som noe underventilert.

Tekniske installasjoner > Varmepumpe:
Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år. Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVSinstallasjoner er oppbrukt.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank:
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
Beredere underetasjen over 20 år.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Undertegnede har ikke elektrofaglig kompetanse. Vurderingene som fremgår beror på tilgjengelig eller manglende tilgjengelig dokumentasjon og informasjon fra selger, i kombinasjon med besiktigelse av tilgjengelige anleggsdeler. Anlegget er av eldre dato og hoveddelen av anlegget mangler
dokumentasjon. Anbefaler å kontakte el-takstmann eller autorisert installatør for gjennomgang og vurdering av eldre og/eller udokumenterte elanlegg,
etablert etter 01.01.1999. Eventuell tilstandsrapport på el-anlegget må rekvireres av eltakstmann.

Tomteforhold > Byggegrunn
Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.

Tomteforhold > Drenering
Utvendig tetting/fuktsikring av grunnmuren er avsluttet under utvendig terreng. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det mangler klemlist/tett avslutning på synlig del av grunnmursplate. Løsningen medfører økt risiko for fuktvandring i den vertikale tilbakefylte ytterkonstruksjonen. Grad av tilslamming og eventuelle drensrør i grunnen kan ikke vurderes uten terrenginngrep.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:
Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Det ble registrert enkelte riss og sprekker i deler av murverket. Noe ujevnheter i gulv, underetasje. Datidens byggemåte tilsier at det ikke er benyttet fuktsperre mot grunnen. Løsningen medfører påregnelig fuktvandring i kjellergulvet og deler av den vertikale ytterkonstruksjonen.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer:
Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren. Det er tid for vedlikehold av stakittgjerde.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Arbeidene ble utført før jeg kjøpte huset. Jeg viser til tidligere eiers egenmelding for detaljer. Arbeid utført: av Rørlegger Halvorsen.

Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
Ja, Viser til tidligere eiers erklæring.

Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
- Ja, Vi har laget tett tak under terrasse, siden det tidligere var åpnet der.. Vi har gravet fram vegg på garasje bak, men det renner vann inn under porten ved mye nedbør. Det har også vær lekkasje i pipa ved spesielle værforhold, slik at det renner noe inn langs pipa på loftet.

Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
- Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Sjekk av elektrisk anlegg rett etter innflytting, alle stikk i 1. etg. ble byttet ut. Nye lamper og stikk på kjøkken. Elektrisitet i garasjen nede og oppe ble lagt inn. Arbeid utført av: Elektro entreprenøren, Arendal.

Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
- Hele det elektriske anlegget ble kontrollert i 2014.

Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
- Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Innredet garasjeloft. Laget ute-stue på terrasse. Listet garasje utvendig og utbedret feil med vannbord o.l.. Arbeid utført av: Rune Gliddi.

Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?
- Det er utleid liten leilighet i kjeller. Den er ikke godkjent.

Tilleggskommentar:
Dette er et hus fra 1920 med flere originale detaljer fra byggeår. Det som må utbedres er taket. Det er tett men det er behov for utskifting og pipebeslag. Det anbefales å legge nye takstein og pipa har ikke heldekkende beslag i dag, men det er påkrevd fordi det er teglsteinspipe, og det har vært lekkasje rundt denne.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Følg hovedveien til Eydehavn Torv som ligger 11 km øst forArendal sentrum. Ta så ned til venstre mot Buøya. etter avkjørsel til Buøya, ta første vei til høyre. Følg denne veien til man kommer frem til boligen som ligger på høyre side av veien. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning. Velkommen!

Beliggenhet

Boligen ligger i et hyggelig og sjønært boligområde med spredt bebyggelse. Lett tilgjengelig med båt ut i skjærgården. Her er det kort vei til buss, båthavn og butikk. Fin utsikt til sjøen, Frisøya og områdene rundt. Flotte tur og bademuligheter i nærområdet. Ca 10 km fra Arendal sentrum.

Tomt

Areal: 516 kvm, Eierform: Eiet tomt Tomten er opparbeidet med plen og noe beplantning. Mellom garasjen og huset er det skifer, gruset inngangsparti foran leiligheten. Terrasse med fin utsikt til Tromøysund.

Parkering

Parkering i dobbelgarasje og på egen grunn.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger tillatelse til mindre byggearbeid veranda/terrasse, datert 14.06.1999.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse, tilhører reguleringsplan for Eydehavn, datert 03.01.1983. Planer under under arbeid: Ny vei fra Eyde energipark - Neskilen - Arendal kommune og Arendal næringspark øst, med forbindelse til Neskil, Eydehavn - Arendal kommune. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen heftelser følger.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen er innredet med egen utleiedel, men er godkjent med kun en boenhet. Endringen er ikke søkt omsøkt hos Arendal kommune. Kjøper overtar risiko og ansvar for eventuelle pålegg/søknader som følger av dette.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

3 650 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 91 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 650 000,-)) 107 120,- (Omkostninger totalt) 3 757 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 18 667 pr. år
Beløpet inkluderer kommunale eiendomsgebyrer og eiendomsskatt.

Renovasjon kommer i tillegg. Renovasjonsgebyr er for 2022 beregnet til kr. 4 435,-. Gebyret faktureres forhold til antall tømminger.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 5 862,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 844 245,- for år 2020. Sekundær: Kr. 3 039 281,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Nils Hjelmtveits vei 17, Gnr. 52 Bnr. 663 i Arendal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Oppvaskmaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 24.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-22-0117

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-22-0117. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Jurist Even Nyheim Guttormsen, tlf. 40 40 80 24

Vederlag

Grunnpakke markedsføring inkl. Finn annonse (Kr.8 900) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 3 650 000,-) (Kr.58 400) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.91 685)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3059728