Nes Verk

Nesverkveien 395

Kommunale avgifter
9 825 kr / år
Byggeår
1976
P-rom
144 ㎡
Bruksareal
157 ㎡
Tomteareal
998 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

NY PRIS! Frittliggende enebolig med separat garasje - kort vei til skole, butikker, og friluftsområder

Om eiendommen

Innhold

Enebolig over to etasjer.

Boligen inneholder:
Entre, hall, kjellerstue, gang til to bodrom, baderom, vaskerom, samt rom som benyttes som soverom (se under pkt. arealer med beskrivelser for utfyllende informasjon) i første etasje.
Hovedetasjen inneholder stue, kjøkken, toalettrom, og to soverom.

Standard

Enebolig over to etasjer med separat garasje.
Ut fra alder, og datidens byggemåte, fremstår boligen som normalt vedlikeholdt. Tomten er opparbeidet med plenarealer, terrasse, og gruset innkjørsel.

Eneboligen:
Svært praktisk planløsning med entre og hall som skaper god plass for oppbevaring. Her er det repostrapp i tre opp til hovedetasjen.
Baderommet i underetasjen er i tilknytning av hallen. Baderommet er utstyrt med servant, toalett, og dusjhjørne. Det er belegg på gulvene, og øvrige veggflater er utført med tapet.
Kjellerstuen har trepanel på vegger, og i himling. På gulvet er det vegg til vegg teppe.
Det som i dag blir benyttet som soverom i underetasjen, er på vedlagte tegninger tegnet inn som sport/redskapsrom. Her er det strie på vegg, takess i himling, og vegg til vegg teppe på gulvene.
Enkel vaskeroms løsning. Rommet er utført med betonggulv, og veggflatene er utført med malt murpuss, og malte plater.
Gangen i tilknytning til to bodrom i underetasjen har betongdekket, med trepanel i himling. Bodrommene har betongdekket og plassbebygd hyllesystem.
Stuen i hovedetasjen er av en romslig størrelse, og fremstå som et sosialt område. Her er det parkett på gulvene, og takess i himling. Fra stuen er det utgang til en platting i videre tilknytning til plenområder.
Kjøkkenet er adskilt fra stuedelen, her er det godt med benke - og skapplass. Det er belegg på gulvene, og takess i himling. Veggflatene er utført med malt strie. I følge eier ble kjøkkenet oppgradert i perioden rundt 2000.
Toalettrommet  i hovedetasjen har tidligere vært benyttet som baderom, badekaret er fjernet. Toalettrommet er utstyrt med servant med oppbevaring, og toalett. Her er det gulvbelegg med oppkant, takessplater i himling, og tapet på veggflatene. 
Soverommene i hovedetasjen har laminat og gulvbelegg på gulvene, og takess i himling. Hoved soverommet har utgang til egen luftebalkong.

Garasje fra 1984.
Garasjen har normal standard, men vurderes som renoveringsklar. Bygget har grovstøpt betongsåle mot grunnen, taket er tekket med metallplater. Enkel plassbygget tredør, vindu og vippeport i tre.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 144 kvm, Bruksareal: 157 kvm Sekundærrom: 13 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 75m²  - 2. etg.  82m².
Underetasjen: P-rom: 62 kvm. S-rom: 13 kvm.
Hovedetasjen: P-rom: 82 kvm.

P-rom inkl: 1.etg.: Entre/vindfang, hall/trappegang, soverom, vaskerom, bad, kjellerstue.
2.etg.: Gang, stue, kjøkken, soverom 1, soverom 2, og toalettrom.
S-rom inkl.: 1.etg.: Mellomgang, bod 1, og bod 2.

Garasje:
Bra: 27 m² -  S-rom: 27 m²


Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Foreligger byggetegninger for enebolig, datert 20/09-1972
Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Toalettrom i første etasje har utgått til fordel for større entre. Vaskerommet er blitt plassert der det er oppgitt hobbyrom i tegningen. Deler av hobbyrommet har utgått til fordel for baderom. Området som viser mat, vaskerom, og evt. klær i vedlagte tegninger er pr. dags dato innredet med en gang som har tilknytning til to boder. Sport/redskap på tegningen er i dag innredet som soverom. Dette rommet er derfor ikke godkjent til varig opphold/beboelse. I andre etasje har soverom nummer tre utgått til fordel for større stue.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens bebyggelse. Det er satt inn ett vindu til høyre for inngangspartiet, i istedenfor tre små som tegningen viser. Fasaden som vender mot garasjen, har egen dør inn til vaskerommet.

Endringen(e) er ikke omsøkt. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Kjellerstue: Alternativ rømning og dagslys er ikke ivaretatt. Det er vinduenes åpningsmål som legges til grunn for vurderingen. Se tilstandsrapport.

Foreligger byggetegning for garasjen, datert 31/01-83.
Foreligger godkjent søknad vedrørende oppføring av garasje, datert 06/05-1983
Digitale kartløsninger tilsier at deler av garasjens østlige side er ført over nabogrensen. Se eiendomskart for eiendommen.

Byggeår og byggemåte

1976 i følge Tvedestrand kommune.

Boligen har normal standard, og fremstår som normalt vedlikeholdt i forhold til alder og datidens byggemåte.
Taktekking:
- Bærende undertak av sponplater. Undertaket er tekket med gjenværende asfaltshingel fra oppføringsperioden. Yttertaket er tekket med nyere betongtakstein. I følge eier ble yttertaket lagt i 1993.
Nedløp og beslag:
- Nyere takrenner og nedløp i stål eller aluminium. I følge eier ble takrennene på den nordlige siden skiftet i månedsskifte oktober/november, inneværende sesong og den sydlige siden skiftet i perioden rundt 2013/2014. Pipebeslag i plastbelagt stål.
Veggkonstruksjon:
- Ytterkonstruksjonen er oppført i bindingsverk av tre. Utvendige overflater er utført med stående malt tømmermannskledning.
Takkonstruksjon/Loft:
- Taket er en fabrikkframstilt saltakskonstruksjon med horisontal isolering mot innredede rom.
Vinduer:
- Malte trevinduer med 2-lags glass.
Hovedinngang og terrassedører:
- Hovedinngang, tredør i malt utførelse med enkelt glass
- Terrassedører, tredører i malt utførelse med 2 lags glass.
Vaskeroms dør:
- Vaskeroms dør, tre/trefiberdør i malt utførelse.
Balkonger, terrasser og rom under balkonger:
- Luftebalkong i tre med malt rekke. Konstruksjonen består av videreførte gulvbjelker.
Overflater:
- Gulvene er utført med parkett, belegg og tepper. Veggflatene er utført med tapet, trepanel og malte plater. Det er benyttet takessplater og trepanel i himlingene.
Etasjeskille/gulv mot grunn:
- Etasjeskiller/bjelkelag i tre. Betonggulv mot grunnen i underetasjen.
Radon:
- Det foreligger ingen tilgjengelige opplysninger eller dokumentasjon som omfatter radonmålinger eller radontiltak.
Pipe og ildsted:
- Boligen er utført med elementpipe. Det er installert vedovner av støpejern.

Påkostning og modernisering

Lagt nytt gulv, og belegg i dusj i første etasje.
Lagt tegl på eneboligen i 1993.
Byttet kjøkkeninnredningen, rundt år 2000.
Satt opp lettvegg i stuesonen mot trappeoppgangen.

Oppvarming

Varmepumpe, og vedfyring.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Eiendommen er forsikret i Jernbane personalets bank og forsikring. Forsikringsnummer: 1832690.
Dette medfølger ved salget:
Hyller i garasjen, sjenk i bod, og en hylle på vaskerommet. Se vedlagt løsøre- og tilbehørsliste.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Espen Martinsen den 28.11.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Innholdsrik enebolig fra 1976, oppført i 2 etasjer, med tilhørende garasjebygning fra perioden rundt 1983. Borehullspumpen og innholdet i tavleskapet ble skiftet etter lynnedslag i 2021. Kjøkkenet ble fornyet i perioden rundt 2000. I samme periode ble gulvbelegg i dusjsone for
baderommet i underetasjen skiftet som følge av fuktskade. Tilgjengelige opplysninger tilsier at yttertaket ble lagt i 1993. Videre blir det opplyst at den innvendige delen til varmepumpen fra 2011 ble skiftet i 2019. Kjøper må være oppmerksom på naturlige aldringssvekkelser for aktuelle bygningsdeler. Det er hovedsakelig gjenværende drenering, taktekking, dører, vinduer, røropplegg og elektriske anlegg fra oppføringsperioden, som legges til grunn for vurderingen. Viser for øvrig til kommentarer vedrørende våtrommene i boligen. Garasjebygningen vurderes som renoveringsklar.
Byggetekniske merknader er kommentert i rapportens enkelte avsnitt. Rapporten må leses i sin helhet.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3: Store eller alvorlige avvik:
Utvendig> Nedløp og beslag
- Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. Normal alders slitasje på pipebeslag.
Våtrom> Overflater Gulv> Bad
- Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Det ble registrert motfall på deler av gulvet i og utenfor dusjsonen.
Våtrom> Ventilasjon> Bad
- Avtrekksvifte er defekt.
Våtrom> Generell> Vaskerom
- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Det er ikke etablert gulvfall og tettesjikt for håndtering av lekkasjevann.
Våtrom> Tilliggende konstruksjoner våtrom> Vaskerom
- Den valgte konstruksjonsutforming gir økt fare for skader. Det er utsparing i betonggulv under bereder og manglende tettesjikt på gulv som legges til grunn.
Tekniske installasjoner> Branntekniske forhold
- Boligen er utført med røykvarslere i begge etasjene, tilknyttet alarmanlegg. Brannslukningsapparat er ikke lokalisert.
Tomteforhold> Terrengforhold
- Terreng faller inn mot bygning. Det ble registrert terrengfall fra den nordlige siden.

TG2: Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig> Taktekking
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Det ble registrert misfarget og skadet undertak rundt pipegjennomføringen og mot takfoten under pipeløpet. Videre ble det registrert kondensmerker i undertak ved takfoten og påbegynt råte i ende/bunn av vindskier.
Utvendig> Veggkonstruksjon
- Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er avvik: Datidens byggemåte medfører påregnelige utettheter i vindsperresjiktet. Ytterkledning bak innfestingsbjelke for terrasse kan ikke vedlikeholdes uten demontering av terrassekonstruksjon. Det ble registrert tørkesprekker i bunn av kledning. Liggende kledning er utført uten lufting. Musetettingen på de øvrige deler av kledningen har stedvis begrenset tettefunksjon.
Utvendig> Takkonstruksjon/Loft
- Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Undertaket er misfarget. Det er påvist avvik rundt gjennomføringen i takflaten. Delvis sammenklemte luftespalter ved takutstikkene og misfarget undertak av sponplater.
Utvendig> Vinduer
- Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Normal aldringssvekkelser for tettepakninger og isolerglasser. Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt for vinduene.
Utvendig> Hovedinngang og Terrassedører
- Det er påvist dører med punkterte eller sprukne glassruter. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørmark. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Det er påvist dører som er vanskelige å åpne eller lukke. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Naturlig alderingssvekkelser for tettepakninger og isolerglass.
Utvendig> Vaskeroms dør
- Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Dørbladet er ikke tilstrekkelig tilstrammet mot pakning og nedre del av dørbladet er utsatt for vannsprut fra terreng.
Utvendig> Balkonger, terrasser og rom under balkonger.
- Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Naturlig alders slitasje medfører økt risiko for utettheter og kondensering rundt bjelkegjennomføringer i ytterkonstruksjonen. Det ble registrert noe sig i bjelkelagskonstruksjonen for luftebalkongen. Videre ble det registrert underdimensjonert bjelkelag i tilknytning til hovedterrasse ved stue. Deler av konstruksjonen står i nær kontakt med terreng og utsettes for ekstra fuktbelastning. Påbegynt råte i opplagringssvill over støttemur.
Innvendig> Overflater
- Det er avvik: Synlig parkettslitasje. Stedvis knirk i gulvene. Revne og manglende inndekning av teppelagt gulv i kjellerstue. Varierende grad av beleggslitasje. Enkelte merker etter mekaniske oppheng/innfestinger på veggflatene.
Innvendig> Etasjeskille/gulv mot grunn
- Målt høydeforskjell på mellom 10-20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjent måleavvik.
Innvendig> Radon
- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Innvendig> Pipe og ildsted
- Avstanden mellom ildstedet og brennbart materiale er for liten. Utilstrekkelig avstand mellom parkettgulv og brennkammer i stue, hovedetasje. Videre ble det registrert ujevn tetting rundt røykrørsgjennomføring i stue, hovedetasje. Det foreligger ingen tilgjengelige tilsynsrapporter på fyringsanlegget.
Innvendig> Rom under terreng
- Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskade i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte. Kjeller har begrenset ventilering/luftgjennomstrømning. Det ble registrert/ målt høy relativ luftfuktighet og noe høyt fuktinnhold/vektprosent i den innforede konstruksjonen.
Innvendig> Innvendige trapper
-  Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Innvendig> Innvendige dører
- Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
Våtrom> Overflater vegger og himling> Bad
- Tapetskjøter er ikke tette. Det er avvik: Skjøt mellom tapet og belegg ligger innenfor dusjsonen/våt-sone. Det ble registrer tapetslitasje og misfarget belegg i bunn av dusjsonen.
Våtrom> Sluk, membran og tettesjikt> Bad
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen. Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen.
Våtrom> Sanitærutstyr og innredning> Bad
- Det er avvik: Naturlig alders slitasje.
Kjøkken> Overflater og innredning> Kjøkken
- Det er avvik: Det ble registrert treghet i kran, overflateflass/slitasje i tilknytning til underskaps fronter ved kjøkkenvask og provisorisk tapede avløpsoverganger i underskapet.
Spesialrom> Overflater og konstruksjon> Toalettrom
- Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Det ble registrert ujevnhet/bølge i gulvbelegg. Videre ble det registrert motfall på deler av gulvet.
Tekniske installasjoner> Vannledninger
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Deler av opplegget kan være utsatt for frostrisiko i den kalde årstiden.
Tekniske installasjoner> Avløpsrør
- Vurdering er basert på alder. Tilstandsgard 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
Tekniske installasjoner> Ventilasjon
- Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning. Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Det mangler tilluftsspalter for luftpassasjer mellom oppholdsrommene.
Tekniske installasjoner> Varmepumpe
- Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år. Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVS-installasjoner er oppbrukt. Det er den utvendige delen som legges til grunn for aldersvurderingen.
Tekniske installasjoner> Varmtvannstank
- Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.
Tekniske installasjoner> Elektrisk anlegg
- Elektrisk anlegg, tilknyttet tavleskap i entre. Innholdet i tavleskapet ble ifølge eier skiftet i 2021 og er utført med automatsikringer. Det er gjenværende hovedinntak med tradisjonelle keramiske skrusikringer og spredningsnett fra byggeår. Det foreligger ingen tilgjengelig anleggsdokumentasjon eller kontrollrapporter fra det lokale el-tilsynet.
Tomteforhold> Drenering
- Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt har begrenset effekt. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Tomteforhold> Grunnmur og fundamenter
- Det er registrert skråriss som er symptom på setninger. Grunnmuren har sprekkdannelser. Det ble registrert enkelte mur sprekker og spenningsriss i utvendig murpuss. Videre ble det registrert behov for utvendig og overflatevedlikehold. Det ble registrert sprekker og ujevnheter i deler av det synlige betonggulvet mot grunnen og ufullstendig støp under varmtvannspreder.
Tomteforhold> Forstøtningsmurer
- Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren. Enkel/ufagmessig utførelse av muren. Muren består av betong og naturstein. Manglende synlige tegn til armering. Muren er utsatt for direkte fuktbelastning med påfølgende frostsprengning.
Tomteforhold> Utvendige vann - og avløpsledninger
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet.
Tomteforhold> Septiktank
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank. Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse.


For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? - Ja, kun av faglært. Lagt nytt gulv og lagt belegg i dusj i 1. etasje. Utført av Vidar Østebø.
6. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? - Tilbake i 1993, ble da utbedret og lagt tegl på eneboligen.
9. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr på eiendommen som rotter, mus, maur eller lignende? - Stokkmaur ble sanert og badet i 1. etg. ble ribbet og bygd opp på nytt. Husker ikke årstall. Mulig begynnelsen av 2000.
11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? - Ja, kun av faglært. Lyn nedslag sommer 2021,sikringsskap ble lagt inn. Utført av Tvedestrand elektro.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.
Se kart, eller kontakt megler for veibeskrivelse.

Beliggenhet

Eiendommen har en fin beliggenhet på Nes Verk - et trivelig tettsted med spredt boligbebyggelse.
I nærområdet finner man bl.a. Nes Verk glofpark, Jernverksmuseum, lokal matbutikk, og barnehage. I Tvedestrand er det ny videregående skole, ny barnehage, samt et stort tilbud med både arrangementer og aktiviteter. Det er ca. 11 minutters kjøretur til Tvedestrand sentrum fra eiendommen. I sentrum finner man alt fra kjøpesenter, cafe, badeland i Tjenna ved sommerstid, og forretninger blant annet.
Beliggenheten gir kort avstand til Vegårshei, Tvedestrand og Arendal.

Tomt

Areal: 998 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomten er opparbeidet, og består av en gruset innkjørsel, samt plenområder.
Oppgitt areal er basert på matrikkelinfo.

Plenområde til høyre for garasjen, er på utsiden av eiendommens grenser. Plenområdet tilhører en grunneier. Selger har vedlikeholdt dette området i sin eiertid, og opplyser om at hun tidligere betalte en symbolsk sum, men at denne har bortfalt.

Parkering

Parkering i garasje, samt på egen tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 12/1- 1976. Ferdigattesten gjelder våningshus. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er bygge meldt eller godkjent.

Foreligger byggetegninger for enebolig, datert 20/09-1972
Foreligger byggetegning for garasjen, datert 31/01-83.
Foreligger godkjent søknad vedrørende oppføring av garasje, datert 06/05-1983

Digitale kartløsninger tilsier at deler av garasjens østlige side er ført over nabogrensen. Se eiendomskart for eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNFR (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanens arealdel. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m.

Kommuneplan 2017-2028, planid 143.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann og avløp.
Privat vann. Borehull.
Privat Avløp. Septiktank.
Det er privat vei opp til eiendommen fra fylkesveien. Det er tinglyst rett til vei. I veirettet følger en vedlikeholdsplikt  med en forholdsmessig andel sammen med hovedbruket og andre bruksberttigede.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
- Bestemmelse iflg. skjøte, ang. vedlikehold av veg. Dagboknr.: 36361975 Tinglyst: 06.11.1975.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Eiendommen har følgene rettighet tinglyst i 4213-45/1, 4213-45/103:
- Rettigheter iflg. skjøte. Dagboknr.: 36361975 Tinglyst: 06.11.2022.
Bestemmelser om framdrift/stableplass for tømmer.
Bestemmelse om septiktank m.m.
Bestemmelse om vannledning
Bestemmelse om veg

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Radonmåling

Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E

Odel

Nei

Konsesjon

I Tvedestrand kommunene er det nullgrenseforskrift med en geografisk avgrensing. Dette innebærer boplikt på Sandøya, Lyngør og Borøya. Reglene om nedsatt konsesjonsgrense gjelder ikke i området denne boligen ligger i, men fordi deler av kommunen har nedsatt konsesjonsgrense, må kjøper undertegne et egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet. Megler sender skjemaet til kommunen for registrering, og kommunen bekrefter at eiendommen ligger utenfor området som har nedsatt konsesjonsgrense. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 750 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 41 250,- (Dokumentavgift) 57 720,- (Omkostninger totalt) 1 807 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 9 825 pr. år
De kommunale avgiftene består av:
RTA: 5 831,- (Renovasjon:  4 231,- og privat slamanlegg: 1 600,-)
Eiendomsskatt for år 2021: 3 595,02,-
Feiing for år 2021: 399,96,-

Det er privat borehull og avløp til septikk. Kjøper må også påregne kostnader til løpende vedlikehold av privat vann/avløps-ordning.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 3 595,02,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 391 106,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 407 981,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Nesverkveien 395, Gnr. 45 Bnr. 86 i Tvedestrand kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Komfyr, og oppvaskmaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 47 65 72 50.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

41-22-0087

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/41-22-0087. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Jan Terje Halvorsen, tlf. 92 80 63 23

Vederlag

Markedspakke (Garantipakke) (Kr.10 900) Digital grunnpakke (Kr.9 000) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (Kr.50 000) Tilrettelegging (Kr.14 250) Totalt kr. (Kr.94 635)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Solgt

Kontakt megler

Varenummer: 3065705