Svennevik

Neseveien 9

Prisantydning
4 000 000 kr
Omkostninger
120 300 kr
Totalpris
4 120 300 kr
Formuesverdi
527 878 kr
Formuesverdi sekundær
2 005 937 kr
Byggeår
1810
Internt bruksareal (BRA‑i)
111 ㎡
Bruksareal
220 ㎡
Tomteareal
1 020 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Sjarmerende eiendom på flott opparbeidet og solrik tomt med egen strandparsell.

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

På Neset på Svennvik finner man denne flotte eiendommen.

Boligen var en av de første i området og har blitt modernisert i senere tid.

Gjennomgående og delikat innredet med:
- trivelig stue med godt lysinnslipp, vedovn, varmepumpe og utgang til uteområde.
- kjøkken med innredning fra Ikea med enkeltstående hvitevarer (medfølger).
- Pent bad med fliser på gulv og fliser/panel på vegg. Innredet med baderomsinnredning, toalett og dusjkabinett, samt opplegg til vaskemaskin. Klargjort for badekar.
- 4 soverom i loftsetasjen

Stor dobbel garasje med lagringsrom og loft.

Det er ikke boplikt i Lyngdal kommune.

Oppvarming

Elektrisk og ved.
Varmepumpe og vedovn i stue.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Lyngdal sentrum, kjør ut mot Agnefest og ta til høyre ved Rosfjord strandhotell. Følg veien utover til Svennevik. Etter ca. 2,5 km ta til venstre inn til Neset boligfelt. Ta første vei til venstre og boligen vil ligge på høyre side etter svingen. Boligen er merket med TIL SALGS skilt fra Sørmegleren.

Skolekrets

Berge skole

Parkering

På egen eiendom og i dobbel garasje med automatisk portåpner.

Beliggenhet

Eiendom med fin beliggenhet i et veletablert boligfelt bestående av eldre og nyere eneboliger. Eiendommen ligger sørøstvendt med egen strandparsell.

Neset boligfelt ligger ca. 5 km fra sentrum. Flere rekreasjonsmuligheter i umiddelbar nærhet, med fine turer både på lands og til vanns. Lyngdal og Farsunds skjærgårdpark byr på mange flotte besøkelsesplasser.

Lyngdal har mye å by på. Her kan bl.a. nevnes Sørlandsbadet med egen utendørs badeøy, et sentrum som yrer av liv på sommeren, kjøpesentre, restauranter, kultursenter, idrettsanlegg mm.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Kommunen opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv på boligen fra 1800-tallet. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Dette er ikke uvanlig på eldre eiendommer, da det ikke var normalt på byggetidspunktet eiendommen ble oppført på at det skulle utstedes ferdigattest. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger ferdigattest datert 22.05.2018. Ferdigattesten gjelder frittstående garasje på gnr 62, bnr. 9. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger tillatelse til tiltak etter PBL § 20-1 med sikte på oppføring av påbygg på eksisterende bolig, datert 06.11.2014. Godkjenningen gikk ut i 2017, da tiltaket ikke har blitt satt i gang. Megler har godkjenningen som kan ettersendes ved forespørsel. Evt. gjensøking og godkjenning vil bli kjøpers ansvar.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest for garasje og dagens planløsning. Loftet er bruksendret etter at ferdigattest er gitt. Rommet er byggemeldt som henholdsvis bod. Det ombygde rommet er ikke godkjent til varig opphold/beboelse.
På fremlagte tegninger mangler det en dør på nordøstlig side, samt et vindu, i forhold til faktisk utførelse.
Terrasse mot nordvest er ikke ferdigstilt. Det har vært en diskusjon med nabo, hvordan dette skulle ferdigstilles. Evt. ferdigstillelse vil bli kjøpers ansvar.
Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Det foreligger ingen dokumentasjo/godkjennelse på lekehytte/bod som står på eiendommens østlige hjørne.

Bygget ligger på grensen til naboeiendommene gnr. 62 bnr. 9.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. Deler av veinettet inn til Neset boligfelt er i følge opplysninger fra Lyngdal kommune privat vei, dog brøytes veien av kommunen.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolgbebyggelse, kjøreveg, park/friområde, tilhører reguleringsplan Ytre Svennevik, datert 01.07.1974, revidert 25.09.2020, og Kommunedelplan for Lyngdal 2014-2025 arealdel, datert 03.09.2015.

Strandparsellen ligger under reguleringsplanen for Svenvigsbukta, datert 10.09.2019. Parsellen ligger i område avsatt til småbåtanlegg i sjø.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Strandparsell:
4225/62/129:
31.07.2017 - Dokumentnr: 822251 - Jordskifte
Lista jordskifterett
15-198608REN-JFLE Svenevik ytre, gnr. 62
Grenser og rettigheter på land og i sjøen i Ytre Svenevikbukta
Gjelder denne registerenheten med flere
Jordskiften kan fås i sin helhet av megler.

Gjelder for begge parseller:

15.03.2004 - Dokumentnr: 890 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:62 Bnr:9
Bestemmelse om adkomstrett, parkering
Se vedlegg i salgoppgave.

Det foreligger et refusjonskrav til AP Bygg AS. Dette refusjonskravet vil bli innfridd ved salg og vil ikke medfølge over til ny eier.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Kommentar konsesjon

Strandparsellen er ubebygd og egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne egenerklæringen før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger. 

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 100 000,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 16 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 120 300,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det er ikke eiendomsskatt i Lyngdal kommune pr. dd.

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Severinsen Takst AS den 11.06.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Boligen fremstår som normalt vedlikeholdt og er oppgradert og pusset opp i perioden 2000-2019. Vinduene og kledningen må vedlikeholdes etter behov. Huset er av eldre dato og har skjevheter i vegger, gulv og tak. I 1. Våtrom og kjøkken nærmer seg 20 år, oppgraderinger kan vurderes. Rekkverk på trapper og terrasser tilfredsstiller ikke dagens krav som denne rapporten referer til. Innvendig er boligen modernisert og her er det lite behov for tiltak. Kjelleren har fuktinnsig, men fungerer til formålet. For øvrig henviser jeg til rapporten som må leses i sin helhet.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 

Nedløp og beslag,TG2
Takrenner, nedløpsrør og beslag er av plast/metall og er fra omleggingen av taket.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
- Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
Tiltak
- Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
- Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav.

Veggkonstruksjon,TG2
Veggkonstruksjonen over grunnmuren er av tre med utvendig liggende kledning. Ytterveggene har blitt påforet utenpå den eksisterende kledningen i nyere tid, selve veggkonstruksjonen har høy alder. Eieren informerer om at det også er gjort tilleggsisolering på innsiden, med unntak av kjøkkenet.
Vurdering av avvik:
- Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
- Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
- Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng.
- Kledningen er lektet ut etter datidens byggeskikk og har begrenset lufting bak kledningen. Det mangler musetetting på enkelte vegger. Det kan ikke utelukkes det kan være skjulte skader i veggkonstruksjonen bak utvendig kledning grunnet konstruksjonens alder.
Tiltak
- Lokal utbedring bør foretas for å øke avstanden mellom terreng og bordkledning.
- Kledningen fremstår generelt som godt vedlikeholdt. Det bør utføres utskiftninger av kledningsbord med råteskader. Om tiltak ikke utføres vil råteskadene øke i omfang, og også smitte videre til bakenforliggende veggkonstruksjon. Ved fremtidig utskiftning av kledningen anbefales det å øke luftespalte mellom vindsperre og kledning. Manglende lufting kan gjøre kledning mer utsatt for råteskader og behov for hyppigere vedlikeholdsintervall.

Takkonstruksjon/Loft,TG2
Boligen har takkonstruksjoner av tre med liten kontrollmulighet. Observasjon utført i knekott på soverom. Det er Ikke observert åpenbare tegn til avvik. Eier opplyser at takkonstruksjonen ble oppgradert i 2019 med tilleggsisolering og lufting av konstruksjonen. Jevnlig kontroll anbefales på generelt grunnlag.
Vurdering av avvik:
- Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.
- Yttertaket har nedbøying.
- Nedbøyninger er normalt på eldre åstakkonstruksjoner.
Tiltak
- Innhent dokumentasjon, om mulig.
- Det er ikke behov for utbedringstiltak.
- Selve konstruksjonen er lukket og ikke tilgjengelig for kontroll. Innhent bilder eller annen dokumentasjon fra byggefirma dersom det er mulig.

Vinduer,TG2
Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Vindu på loft er skiftet i nyere tid.
Vurdering av avvik:
- Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
- Det gjøres oppmerksom på alder på vinduene. Isolerglass har passert halvparten av forventet levetid og det må forventes å skifte ruter etter behov. Vinduene på nordvestveggen fremstår generelt med avskalling og slitasje utvendig, og har vedlikeholdsetterslep.
Tiltak
- Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.
- Konsekvenser av manglende vedlikehold er at skader utvikle seg om ikke tiltak utføres. Spesielt gjelder dette råteflekker i karmer og omramming. Eldre isolerglass gir økt fare for kondensdannelser på glassruten, og den har liten isolerende effekt som kan gi økt energiforbruk til oppvarming.

Dører,TG2
Bygningen har malte hovedytterdører, malt balkongdør i tre og enkel kjellerdør i tre.
Vurdering av avvik:
- Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
Tiltak
- Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut.

Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG3
Terrassene/plattingene rundt boligen er bygd i tre og betong.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke montert rekkverk.
- Terrassene er er bygd i nyere tid og er i generelt god stand, det er observert enkelte sprekker i betongen. Ved bassenget og gangvei ned til kjeller er det høydeforskjell som krever rekkverk etter gjeldende forskrift.
Tiltak
- Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
- Montering av rekkverk bør vurderes. Ved nivåforskjell på mer enn 0,5 meter, må det sikres med rekkverk, slik at fallskader forebygges.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Utvendige trapper,TG3
Det er utvendige trapper av tre.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke montert rekkverk.
- Dagens krav er at det skal være rekkverk/sikring på begge sider av trappen.
Tiltak
- Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
- Konsekvens av manglende rekkverk er at trappen er mindre sikker i bruk og gir økt fare for fallskader. Kostnadsestimat er beregnet til enkle rekkverk. Materialvalg og utforming avgjør kostnadene.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Innvendig
Etasjeskille/gulv mot grunn,TG3
Boligen har trebjelkelag og støpte gulv. Bjelkelag under kjøkken er montert i nyere tid.
Vurdering av avvik:
- Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr
- Det største målte avviket er på ca 70 mm på 3-4 meters målelengde på loftet Årsak til skjevheter vurderes å være grunnet bygningens alder, og datidens byggeskikk. Det er registrert en del knirk og bevegelig gulvbord på loftet. I kjelleren er det registrert spor etter treborende innsekter (mårr) i etasjeskiller/himling. Det ser ut som skadet treverk er fjernet fra bærebjelke og bæreevnen er svekket.
Tiltak
- For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.
- Bærende tømmerstokk bør skiftes ut. De registrerte skjevhetene/høydeforskjellene i gulvflatene slik de fremstår på befaringstidspunktet, vurderes å ikke være til vesentlig ulempe for bruken av boligen og rommene. Det vurderes derfor ikke å være nødvendig med umiddelbare tiltak. Ved en eventuell fremtidig opprustning av boligen kan gulvflater avrettes slik at de fremstår uten vesentlige skjevheter. kostnadsestimat er beregnet til utskifting av skadet tømmerstokk. Skal gulvene rettes opp vil det påløpe større kostnader.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Radon,TG2
Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
- Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "høy" eller "særlig høy" aktsomhetsgrad
- Det var ikke krav om radonsperre på byggemeldingstidspunktet.
Tiltak
- Det bør gjennomføres radonmålinger.
- For å få dokumentert om det finnes radon i boligen som er over grenseverdier, må radonmåling utføres. Konsekvens av radoninnhold i luft over grenseverdier er økt fare for helseskader.

Pipe og ildsted,TG2
Boligen har elementpipe og vedovn.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist sprekker i ildfast stein inne i ovnen.
Tiltak
- Skadet stein i ovnen må skiftes ut for å lukke avviket.

Rom Under Terreng,TG2
Boligen har grovkjeller med lager og boder. Det er lav høyde, murvegger og betonggulv. Hulltaking er ikke foretatt da vegger er av betong/stein.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
- Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
- Kjelleren er en typisk grovkjeller med murvegger og støpte gulv. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur. Eieren informerer om at det kommer vann inn i kjelleren når det regner mye. Vannet ledes til sluk i gulvet.
Tiltak
- Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.
- Det anbefales at kjelleren har mest mulig åpne murkonstruksjoner med god utlufting.

Innvendige trapper,TG2
Trappa har vanger og rekkverk av tre og er bygd etter datidens byggeskikk.
Vurdering av avvik:
- Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
- Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
- Det er liten frihøyde i trappeløp
- Rapporten setter strenge krav til vurdering av trapper. De fleste trapper bygd i denne tidsperioden tilfredsstiller ikke dagens krav.
Tiltak
- Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet.
- Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens krav.

Våtrom
1. etasje > Bad/vaskerom
Overflater vegger og himling,TG2
Veggene har fliser og malte plater. Taket har malt panel.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist tegn til fuktskader i overflater.
- Det er uegnede materialer i våtsoner
- Det er fuktskader i nedre del av veggplatene, platene er uegnet for våtrom.
Tiltak
- Overflater må utbedres eller skiftes.
- Ved oppussing bør veggplatene skiftes til våtromsplater eller fliser.

1. etasje > Bad/vaskerom
Overflater Gulv,TG2
Det er fliser på gulv og elektriske varmekabler i gulvet. Gulvet har tilnærmet flat utførelse. Det er oppkant ved døren på ca 55 mm med ukjent utførelse.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under).
- Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
- Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt. Bom i fliser skyldes dårlig vedheft mellom flisene og limet, noe som kan medføre at flisene løsner over tid. Det er mulig å fikse dette ved å lime flisene ned på nytt og deretter foreta en ny fuging.
Tiltak
- Våtrommet fungerer med dette avviket.
- Vurdering av fall på gulv er målt opp mot forskrifter. Våtrom bygd i dette tidsrommet skal etter forskriftene ha fall til sluk. Avviket har ingen betydning ved normal bruk av rommet. Ved endret bruk må det lages fall på gulvet (dersom man fjerner dusjkabinettet).

1. etasje > Bad/vaskerom
Sluk, membran og tettesjikt,TG2
Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse. I sluket er det synlig mansjett under klemring, øvrige deler av membranen ligger skjult bak flisene.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.
- Badet er ca. 19 år og levetid på membran/flislagte overflater er ca. 15-20 år.
Tiltak
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
- Sluk må sjekkes og rengjøres jevnlig.

1. etasje > Bad/vaskerom
Membran og tettesjikt på vegger,TG3
Vurdering av avvik:
- Det er ikke tilfredsstillende membran/tettesjikt på våtrommet.
- Det skulle vært vanntett sjikt bak dusjkabinett, da dette er en våtsone og kabinettet erstatter ikke kravet til tettesjikt i våtsoner.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Avviket har ingen betydning ved normal bruk av rommet, men det skulle vært vanntett sjikt bak dusjkabinettet og i alle våtsoner ved vask osv. kostnadsestimat er beregnet til utbedring av våtsone ved dusjen.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Kjøkken
1. etasje > Kjøkken
Overflater og innredning,TG2
Kjøkkenet har folierte fronter og heltre benkeplate. Innredningen er fra 2005.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.
- Frontene har avskalling av folie og benkeplate er misfarget ved vask.
Tiltak
- Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning.

1. etasje > Toalettrom
Overflater og konstruksjon,TG2
Boligen har eget toalettrom med wc og en enkel vask.
Vurdering av avvik:
- Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
Tiltak
- Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til toalettrom, f.eks. luftespalte ved dør e.l.

Tekniske installasjoner
Vannledninger,TG2
Vannrør er av typen rør-i-rør (plast-rør) med eget fordelerstokker i kjelleren. Deler av røropplegget er av kobber.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist at vannrør som er utsatt for kulde har mangelfull isolering.
- Det mangler tettemuffer i enden av varerør på rør-i-rør-system.
- Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er ikke merket.
- Det mangler tettemuffer på varerør under kjøkkenvask. Vannrørene i plast er ikke bygget som et rør-i-rør system med fordelerskap. Vannrør i kjeller er utsatt for kulde.
Tiltak
- Rørkurser på rør-i-rør system bør merkes.
- Det må monteres tettemuffer i enden av varerørene.
- Det må holdes kontroll på temperaturen i kjelleren i kalde perioder. Vannrør bør isoleres eller at det settes inn en varmekilde for å unngå frostskader. Tettemuffer skal hindre lekkasjevann fra vannrør å gjøre skade på innvendige overflater.

Avløpsrør,TG2
Synlige deler av avløpsledninger er av plast.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.
Tiltak
- Skal avviket lukkes må løsning på lufting av kloakk dokumenteres/fremvises.
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Ventilasjon,TG2
Boligen har mekanisk avtrekk fra våtrom og naturlig ventilering. Ventilasjonen er normal for byggetiden.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
- Det vurderes å være noen rom som kan ha bruksbelastning som gjør at ventilasjon/lufting med vindu vil være noe begrenset/lite. Dette gjelder spesielt soverom og stue, ellers vurderes ventilasjonen i boligen og være grei om bygningen har normal bruk. Det må luftes med vinduer for godt luftskifte i rommene.
Tiltak
- Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.
- Det kan anbefales at det etableres flere veggventiler i rommene i boligen for så optimal utlufting/ventilering som mulig. KONSEKVENS: Dårlig ventilering av rom i boligen vil bidra til dårlig inneklima og økt fare for helseutfordringer for brukere av boligen. Videre kan det også gi økt fare for soppvekst grunnet forhøyet luftfuktighet i boligen.

Varmesentral,TG2
Boligen har varmepumpe luft/luft fra 2005.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.
- Varmepumpen er ca 19 år og har passert forventet brukstid, eier opplyser at varmepumpen støyer en del. En luft-til-luft-varmepumpe har en forventet levetid på 12 til 15 år, forutsatt at den blir korrekt installert og at du som eier sørger for nødvendig vedlikehold gjennom levetiden.
Tiltak
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden varmesentralen fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
- Utskifting kan vurderes.

Varmtvannstank,TG2
Varmtvannstanken har et volum på ca. 200 liter, er produsert i 2002 og er plassert i kjelleren.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
- Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
- Varmtvannstank er 22 år og har oppnådd forventet levetid.
Tiltak
- Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.
- Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift.
- Det er anbefalt å bytte berederen når den har rundet 20 år. Fast tilkobling av berederen bør utføres, selv om dette ikke er et krav om før eventuelt ny bereder monteres. Det anbefales likevel at det etableres fast strømtilkobling for å motvirke fare for brann. KONSEKVENS: Den elektriske tilkoblingen med stikkontakt kan medføre økt fare for brannutvikling, grunnet belastningen tilkoblingen utsettes for. Tilstandsgraden settes i tråd med krav gitt i gjeldende standard (NS3600)
Elektrisk anlegg,TG2
Det elektriske anlegget ble oppgradert i 2000 med nye sikringer og ledninger, deler av anlegget er av eldre dato. Det mangler samsvarserklæring på arbeidene.

Tomteforhold
Drenering,TG2
Eier opplyser at drenering er utbedret rundt boligen i nyere tid. Det er ingen synlig fuktsikring på grunnmurene.
Vurdering av avvik:
- Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Dersom man vil ha tørr kjeller må det gjøres tiltak. Med dagens bruk er det ikke behov for strakstiltak slik jeg vurderer det.

Grunnmur og fundamenter,TG2
Boligen har tykke grunnmurer av stein og betong.
Vurdering av avvik:
- Grunnmuren har sprekkdannelser.
- Det er stedvis på utvendige muroveflater registrert synlige sprekkdannelser i betongfuger mellom naturstein. ÅRSAK: Årsak til at sprekkdannelsen har oppstått vurderes å være grunnet mindre bevegelser i grunnen under boligen. Spesielt kan slike bevegelser oppstå på grunn av årtidenes påvirkning på muren, da det vintertid kan være frost i grunnen som ligger inn til muren.
Tiltak
- Lokal utbedring må utføres.
- Det anbefales at sprekker i betongfuger i muren utbedres/pusses tette, da dette vil hindre at fuktighet trekker inn i grunnmuren.

Terrengforhold,TG2
Boligen er oppført i skrånende terreng.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist dårlig fall eller flatt terreng inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger.
- Terrengfallet vurderes som noe svak enkelte plasser, men det er fall i fra bygningen. Gangvei ned til kjeller leder vannet mot boligen. Eier opplyser at ved mye regnvann klarer ikke sluket å holde unna vannet.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Det anbefales å etablere en mer nedsenket grop evt rister slik at ikke regnvannet ledes mot kjellerdøren. Generelt anbefales fall på terreng i fra boliger på min. 1:50 og min. 3 m ut i fra grunnmurer for å redusere fuktpåkjenning på grunnmuren.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: alle hvitevarer på kjøkkenet medfølger.

Diverse

Halvpart av boligen selges som en del av et dødsbo, og arvingene etter avdøde har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst.
Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Randonmåling

Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Strandparsell:
4225/62/129:
31.07.2017 - Dokumentnr: 822251 - Jordskifte
Lista jordskifterett
15-198608REN-JFLE Svenevik ytre, gnr. 62
Grenser og rettigheter på land og i sjøen i Ytre Svenevikbukta
Gjelder denne registerenheten med flere
Jordskiften kan fås i sin helhet av megler.

Gjelder for begge parseller:

15.03.2004 - Dokumentnr: 890 - Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:4225 Gnr:62 Bnr:9
Bestemmelse om adkomstrett, parkering
Se vedlegg i salgoppgave.

Det foreligger et refusjonskrav til AP Bygg AS. Dette refusjonskravet vil bli innfridd ved salg og vil ikke medfølge over til ny eier.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Info kommunale avgifter

Prognose kommunale avgifter 2024; Totalt kr. 22.527,- Inkluderer renovasjon, feie- og branntilsynsavgift, avgifter for vann og avløp. Avgiften vil variere avhengig av forbruk,

Byggemåte

Taktekkingen er av tegltakstein og tekkingen ble skiftet i 2019. Vindski og vannbord er av tre. Takrenner, nedløpsrør og beslag er av plast/metall og er fra omleggingen av taket. Veggkonstruksjonen over grunnmuren er av tre med utvendig liggende kledning. Boligen har takkonstruksjoner av tre med liten kontrollmulighet. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Vindu på loft er skiftet i nyere tid. Bygningen har malte hovedytterdører, malt balkongdør i tre og enkel kjellerdør i tre. Terrassene/plattingene rundt boligen er bygd i tre og betong. Det er utvendige trapper av tre.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

TV/Internett/Bredbånd

Det er lagt inn fiber i boligen.

Vern/SEFRAK

Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no. 

Sammendrag selgers egenerklæring

Under følger en kort oppsummering av selgers egenerklæringsskjema. For fullstendige opplysninger vises det til vedlagte egenerklæring.

2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja, Gulvet ble pukket, lagt varmekabler og fliser. Utført av LRE. 2005.

4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja, Etterisolering av tak, nye takstein. Utført av Reme snekkerverksted. . I egenerklæring står det 2020, dog er det gjort i 2018/19. 

7 Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje? Ja, Under ekstreme nedbørsmengder kommer det noe vann på gulv i kjeller.

8 Er det utført arbeid med drenering? Ja, Gravearbeid og plukking under nye plattinger. Planering av pukk før asfaltering. Utført av Roy-Erik Hansen. 2021. Platting på to sider av huset, utført av ufaglærte.

10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? Ja, Det elektriske anlegget ble lagt inn nytt da vi kjøpte huset. I 2005 gjorde vi om kjøkken og bad. Da ble det lagt inn ekstra kurser. Utført av LRE. 2005.

15 Har det vært feil på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg? Ja, ulyd i varmepumpe.

Selger har tegnet boligselgerforsikring gjennom Gjensidige.
Produktnummer: 6BA7F45F-D925-4558-AE60-6E4780509BED