Lindesnes - Mandal Sentrum, Vestnes

Neseveien 62

Felleskostnader
2 338 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Kommunale avgifter
13 345 kr / år
Byggeår
2006
P-rom
160 ㎡
Bruksareal
176 ㎡
Tomteareal
3 558 ㎡
Etasje
3
Antall soverom
4
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Stor toppleilighet på Vestnes Park.

Om eiendommen

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 160 kvm, Bruksareal: 176 kvm Sekundærrom: 16 kvm.
Bra. pr. etasje.: Plan leilighet 105 m² - Loftsetasje 71 m².
Plan leilighet - P-rom inkl.: Entre, 3 soverom, bad, stue/kjøkken.
Loftsetasje - P-rom inkl.: Loftstue, soverom, bad.
Loftsetasje - S-rom inkl.: Vinterhage.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er avvik mellom registrerte/godkjente tegninger og dagens planløsning. I stuen ved trapp (hovedetasje) er det opprinnelig tegnet inn en bod, deler av det ombygde rommet er ikke godkjent for varig opphold (da bod defineres som sekundærrom). Det er opprinnelig tegnet inn et toalettrom ved siden av badet, rommene er slått sammen til ett bad. Vegg ved opprinnelig vindfang er fjerne for å få større entrè. De ombygde rommene er godkjent for varig opphold.
Bad i loftsetasjen er opprinnelig godkjent som bod, det ombygde rommet er ikke godkjent for varig opphold da bod deffineres som sekundærrom. Stue på loft er opprinnelig tegnet inn som åpent ned til hovedetasje, det ombygde rommet er ikke godkjent for varig opphold og er trolig ikke omsøkt kommunen. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper. Se takstmannens kommentar i tilstandsrapporten ifht. å få omsøkt/registrert endringene som er gjort.

Det er avvik i forhold til rømning: Soverommet på loft har rømning ned trapp, ut takterrassen eller via vindu soverom. Rommet vurderes derav godkjent, men det skulle være anlagt en stige/trapp ved takterrassen da rekkverk/levegg mot svalgang er over 1 m høyt. Om ikke bør klinke i rømningsvindu soverom vurderes etablert inkl. rekkverk om ikke rømning takterrasse benyttes.

Byggeår og byggemåte

2006 i følge Lindesnes kommune.

Påkostning og modernisering

Leilighten er nylig betydlig påkostet ifbm. skader som følge av en vannlekkasje. 
Arbeidet er utført av KAPH entrepenør AS.

De oppsummerer arbeidet på følgende måte:

Det bekreftes herved at KAPH-entreprenør AS med samarbeidspartnere har utført arbeid for Kjetil
Thorkildsen med oppdragsadresse Neseveien 62, leil. 305.

Som følge av vannskade har KAPH-entreprenør AS i regi forsikringsselskap utført følgende arbeid i stue,
gang og to soverom, total gulvflate 91m2:

- Revet/demontert listverk tilstøtende gulv i alle overnevnte rom
- Revet nedre del av veggplater for avfukting av åpen konstruksjon
- Revet gulv med underlag ned til betong i stue og soverom
- Avfukting til godkjente verdier før lukking av konstruksjoner
- Sparklet gips og malt opp vegger
- Montert ny dampsperre, undergulv og gulv
- Montert nytt/remontert listverk tilstøtende gulv
- Toppstrøk malt på nymontert/remontert listverk
- Montert ny klesskapinnredning på soverom

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Leiligheten er nettopp blitt modernisert ifbm. en vannskade. Det er blitt gjort en stor jobb utført av fagfolk (forsikringssak) der blant annet de fleste gulv og en del av veggene er blitt byttet (se pkt. påkostning og modernisering).
 Det foreligger garantiansvar fra entrepenøren på jobben som er gjort.   For mer detaljer omkring jobben som er gjort kan megler kontaktes. 

For ordens skyld opplyses det om at det nye gulvet i stue/kjøkken er lagt rundt, og ikke under, kjøkkenøyen.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lindesnes Takst AS den 09.01.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Romslig leilighet i 3 etasje med tilhørende loftsetasje i frittliggende boligbygg beliggende sentralt i Mandal ved Vestnes. Området er attraktivt og har nærhet til sjø, turområder, kollektivtransport, skole, barnehage samt Mandal sentrum b.l.a.

Komplekset ble ferdigstilt rundt 2006, overflater er funnet i pen stand med lite form for slitasje og hovedplanets flater har etter en vannlekkasje i 2022 blitt fornyet/malt opp for det meste. Det ble registrert noen mindre TG2 avvik som benevnt i rapportsammendraget samt enkelt beskrevet nedenfor.

TG2:
- Takterrasse grunnet manglende dokumentasjon og alder tekking.
- Vinduer/dører med mindre avvik.
- Begge bad har og noen avvik vedrørende krav.
Øvrige viktige momenter for deg som kjøper kan være:
- 4 soverom.
- Oppvarming med varmekabler på begge bad, entre, garderobe, stue/kjøkken og loftstuen.
- Kjekk vinterhage og takterrasse.
- Tilkomst via trapp eller heis.
- Sameie.
- Parkering og bod plass i parkeringskjeller medfølger. Disse er ikke vurdert, erfaringsmessig er bod ca. 5m².
Rapporten må leses i sin helhet. Spørsmål vedrørende rapport kan stilles til undertegnede på mobil 99276076 eller mail.
Lykke til på visning!

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG2:
Takterrasse og vinterhage:
Totalvurdering: Ingen videre avvik registrert, terrassen er funnet i bra stand med dets anlagte vinterhage. Vinterhagen er for øvrig satt direkte på terrassebord og har aluminiumsvinduer/dører, det vil kunne forekomme mindre lekkasjer her. TG2 gis hovedsakelig grunnet manglede dokumentasjon på oppbygning av takterrassen med dets fall. Ingen øvrige tiltak er nødvendig slik jeg ser det, tekkingen har normalt en holdbarhet på 20 -30 år. Anbefalte tiltak: Takterrassen er en lukket risikokonstruksjon. For å kontrollere tilstand må det foretas ytterligere undersøkelser/ åpninger av konstruksjonen. Tekkingen har for øvrig oppnådd en alder på ca. 18 år.

Vindu/dører:
Totalvurdering: Dører og vinduer er funnet i bra stand med normal slitasje ut ifra alder. TG2 gis sprekk i dørblad glassdør, videre er det noen svellinger i fôringer på loft. Her er det og ett vindu som ikke har anlagt håndtak, ved installering av håndtak må man etablere rekkverk likt som utført ved skyvedøren i hovedetasjen. Anbefalte tiltak: Utbedre dørblad glassdør om ønskelig.

Bad:
Totalvurdering overflater: Badet fremstår i pen stand ut ifra alder, og vil fungere fint til bruken ved bruk. TG2 er gitt noe manglende fall og sprekker i fuger. Anbefalte tiltak overflater: Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold vil det kunne tenkes at svabe må brukes ved dusjing, videre må fuging utbedres i dusj.

Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder og usikker restlevetid på tettesjiktet/membran. Videre må avløpsrørene tettes med fugemasse. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Fuge over rundt avløp.

Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Tilstandsgrad 2 er satt pga manglende drensåpning fra innebygget sisterne for synliggjøring av eventuelle lekkasjer. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Det anbefales å installere ett hull i bunn av sisterne/toalettkassen for å synliggjøre evnt. ett lekkasjevann om ikke toalettet er med type ``plast`` poser anlagt. Innhent dokumentasjon om mulig.

Bad loftsetasjen:
Totalvurdering overflater: Tilstandsgrad 2 er gitt da badet har manglende fall i dusjnisjen, videre registrert sprekker fuger, hakk i flis og misfarging fuger. Anbefalte tiltak overflater: Badet fungerer med dagens tilstand, men på grunn av påviste forhold vil det kunne tenkes at svabe må brukes ved dusjing da fallet er forholdsvis flatt i dusjen, videre bør fuging utbedres. Ved behov installere dusjkabinett for å unngå fuktbelastning fra fritt vann på gulv og vegger.

Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk: Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder og usikker restlevetid på tettesjiktet, videre må og avløp vask tettes. Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk: Tette avløp vask. Holde overflater under jevnlig oppsyn.

Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: Tilstandsgrad 2 er satt pga manglende drensåpning fra innebygget sisterne for synliggjøring av eventuelle lekkasjer. Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon: Det anbefales å installere ett hull i bunn av sisterne/toalettkassen for å synliggjøre evnt. ett lekkasjevann om ikke toalettet er med type ``plast`` poser anlagt. Innhent dokumentasjon om mulig.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Eiendommen er et dødsbo,  arvingene ikke har inngående kjennskap til boligen da de aldri har bodd der.
Egenerklæringsskjema er likevel utfylt da de har noe kjennskap til boligen.
Det presiseres likevel at de ikke har samme kunnskap om boligen som om de selv skulle bodd der.

Dødsbo

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Mandal sentrum: Fra Nygata sving til høyre i Fridtjof  Nansens vei. Ta til venstre inn på Neseveien og følg den til endes. Ved idrettsparken: sving til høyre og dernest første til venstre. Kjør så inn i bakgården til leilighetskomplekset.  Leiligheten ligger i 3. etg og 4. etg.. og er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren.

Denne leiligheten har parkering i kjeller og det er heis opp til 3. etg. der leiligheten ligger.

Beliggenhet

Leiligheten har en sentral og attraktiv beliggenhet på Vestnes, ca 1 km vest for Mandal sentrum.

Her har man flat gangadkomst til sentrum samt nærhet til Furulunden og strendene.

Vestnes er utvilsomt blant de mest populære boligområdene i Mandal.

Tomt

Areal: 3 558 kvm, Eierform: Fellestomt

Parkering

Det er p-plass (p-plass nr. 21) og bod (bod nr. 25)  i fellesanlegg i parkeringskjelleren.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 15.12.16. Ferdigattesten gjelder nybygg - Blokk A, Neseveien 62, Vestnes Park. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger tillatelse til seksjonering, datert 17.01.2007. Tillatelsen gjelder seksjonering av Neseveien 62.
Det foreligger samtykke til melding om fasadeendring, datert 05.05.2010. Det meldes om innbygging av takterrasse i Nesveien 62.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til bolig, tilhører bebyggelsesplan Vestnes Park, datert 18.05.2005, reguleringsplan for Vestnes, datert 06.09.2007 og reguleringsplan for nye Vestnes og adkomst til Skipsbyggergata 36, datert 01.01.2021. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Deler av eiendommen er også regulert til felles grøntareal, felles parkeringsplass, felles lekeareal, felles garasjeanlegg, felles gangareal, anlegg for idrett og sport og boligbebyggelse-blokkbebyggelse.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 149839 - Seksjonering. Tinglyst: 23.01.2007
opprettet seksjoner: snr: 17, formål: Bolig, sameiebrøk: 143/3200.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen

Utleie

Boliger i eierseksjonssameie kan som hovedregel fritt leies ut. Seksjonseier disponerer over egen seksjon med de begrensninger som følger av eierseksjonsloven § 24 og sameiets vedtekter.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter E

Odel

Nei

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Om sameiet

Husdyrhold

Dyrehold er tillatt.

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Regnskap og vedtekter

Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter. Dokumentet er vedlegg til salgsoppgaven.
Vedtekter, regnskap, budsjett, årsberetning og protokoll fra siste generalforsamling/årsmøte må leses før budgivning.

Styregodkjennelse

Det kreves ikke styregodkjenning av ny sameier men overdragelse skal av registreringshensyn skriftlig meddeles sameiets styre.

Forretningsfører

Roald Stallemo

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

4 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 8 400,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 117 500,- (Dokumentavgift) 129 870,- (Omkostninger totalt) 4 629 870,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 13 345 pr. år
Beløpet inkluderer vannmålerleie (kr. 250,-), standard renovasjon (kr. 3 820,-), eiendomsskatt ( 5 317,-) og abonnementsgebyr for vann- (kr. 1 604,-) og avløp (kr. 2 354,-). Forbruk av vann og avløp kommer i tillegg til de faste kommunale avgiftene med hhv. kr. 14,73,- pr. m3 og kr. 33,64,- pr. m3.

Eiendommen har vannmåler. Målestand pr. 02.12.2022 var 1031. Forbruk 2021 var 81. Vann- og avløpsgebyr vil variere iht. forbruk.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 5317,- pr. år for denne eiendommen.

Felleskostnader

Kr. 2 338,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Vaktmester, felles byggforsikring, renhold, snørydding, strøm i fellesareal, vedlikehold av fellesanlegg, Tv-kanaler, drift av p-kjeller, heiser etc.

Det må utbedres noe på yttervegger og skiftes kledning på nr. 62 ila. ca. 5 år. Antatt andel årlig ekstrakostnad for denne leilighet er ca. kr. 5 000,-.

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Ingen fellesgjeld.
Andel fellesformue kr. 5 222 pr. 31.12.22

Formuesverdi

Primær: Kr. 681 891,- for år 2021. Sekundær: Kr. 2 454 809,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Neseveien 62, Gnr. 160 Bnr. 805 Snr. 17 i Lindesnes kommune. Sameiebrøk: 143/3200

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Selger

Tor Thorkildsen's bo v/fullmektig Kjetil Thorkildsen.

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Ingen.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 09 92 01.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-22-0187

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-22-0187. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Kai Andrè Osestad, tlf. 99 09 92 01

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.5 850) Oppgjør (Kr.7 100) Tingl. hjemmelserklæring - Statens Kartverk (Kr.585) Eierskifteforsikring (Kr.20 915) Eierskiftegebyr trekkes i oppgjør - SELGER (Kr.2 000) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (Kr.79 900) Tilrettelegging (Kr.14 500) Totalt kr. (Kr.131 435)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Solgt
Varenummer: 3067143