Flekkefjord

Nereid 24

Prisantydning
2 700 000 kr
Omkostninger
83 370 kr
Totalpris
2 783 370 kr
Formuesverdi
705 618 kr
Formuesverdi sekundær
2 540 223 kr
Kommunale avgifter
14 160 kr / år
Byggeår
1971
P-rom
132 ㎡
Bruksareal
180 ㎡
Tomteareal
647 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Solrikt beliggende enebolig med felles bryggeanlegg og båtplass.

Om eiendommen

Standard

Eldre enebolig med gulv hovedsakelig belagt med laminat, belegg, tepper og fliser. På vegger er det tapet, panel og fliser.

Vinkelstue med flere møbleringsmuligheter. Store vindusflater gir godt med dagslys og flott utsikt mot fjorden. Stuen har vedovn og varmepumpe. Fra stuen er det utgang til hagestue.
God plass til spisemøblement i forbindelse med kjøkkenet.

Kjøkkeninnredning med profilerte fronter og enkeltstående hvitevarer, disse medfølger handelen.

Flislagt bad innredet med baderomsinnredning, toalett og dusjkabinett.

I boligen er det totalt 3 soverom, fordelt med 2 i hovedetasjen og 1 i underetasjen (soverom i underetasjen er ikke godkjent for varig opphold).

I underetasjen er det i tillegg vaskerom med dusjnisje, wc og boder for lagring.

Frittstående garasje.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 132 kvm, Bruksareal: 180 kvm Sekundærrom: 48 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller 81 m²  - 1. etg. 99 m².
P-rom inkl: Vindfang, gang, stue, kjøkken, bad, 3 soverom, wc og vaskerom.
S-rom inkl.: Hagestue og boder.

Bygningen har noe skjevheter (variable breddemål ble registrert), hvorpå oppgitt areal kan avvike noe fra faktisk areal.
I soverom i underetg. er dagslysflate mindre enn dagens krav på 10 % av rommets bruksareal.
Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1971 i følge Flekkefjord kommune.
Takkonstruksjonen har W-takstoler i tre. Taktekkingen er av betongtakstein. Taket er besiktiget fra takfot i stige. Takrenner i plast. Vindskier i malerbehandlet tre. Lakkert metallbeslag montert over vindskier på tak. På veranda er det montert metallbeslag ved overgang terrassebord/yttervegg.
Metallbeslag under ytterdørterskler. Stigetrinn på tak. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade har stående bordkledning, samt liggende kledning på øvre del av gavlvegger. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass og trevinduer med koblet glass. Trevindu med enkelt glass på vaskerom. Vinduer er hovedsakelig fra byggeår, men et par vinduer i stue og på et soverom i 1. etg. er utskiftet i perioden 1999-2007.
Bygningen har teak hovedytterdør, malte balkongdører i tre og enkel kjellerdør i tre. Ytterdører er hovedsakelig fra byggeår. Veranda i tre, med ubehandlet terrassebord samt filtteppe over terrassebord. Malerbehandlet rekkverk i tre.

Påkostning og modernisering

Taktekking ble utskiftet i 2021, og pipe ble renovert samme år.

Oppvarming

Elektrisk. Vedovn og varmepumpe i stuen.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det er innlagt fiber i boligen.

Eiendommen er fullverdiforsikret i Frende med polisenummer: 1165320.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Takst Sør AS den 07.10.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK:
Utvendig > Nedløp og beslag - 2
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. Det er påvist andre avvik: Stedvis råteskade i vindskier på tak.

Utvendig > Vinduer - 2
Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Omfattende råteskade på enkelte vinduer i underetg., bl.a. på vaskerom og i soverom. Et vindu i soverom falt nesten ut ved åpning av vinduet.

Utvendig > Dører - 2
Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader. Ytterdør i underetg. har omfattende råteskade i karm, og må påregnes utskiftet. Også andre dører kan på kortere sikt påregnes utskiftet, da de fleste dører synes å være fra byggeår (51 år gamle).

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Det er påvist andre avvik: Oppbyggingen av terrasse/balkong øker faren for skjulte skader i konstruksjonene. Verandabjelker er ført inn gjennom yttervegg i bolig, noe som gir en økt risiko for skjult skade. Enkelte av disse bjelkene hadde til dels omfattende råteskader. Mangelfull innfesting av søyler mot fundament, samt dels løst fundament under veranda. Det er registrert råteskade i enkelte rekkverksbord. Terrassebord bærer generelt preg av elde/slitasje.

Utvendig > Konstruksjon under hagestue
Det er påvist andre avvik: Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Råteskade i understøttelse av verandabjelker. Råte i forkantbord på bjelkelag. Fuktskjoldet underside av gulvbord over bjelkelag.

Utvendig > Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk. Betongtrapp har mindre sprekker/skader Det er krav til rekkverk ved nivåforskjell på 50 cm eller mer. Her ble nivåforskjell målt til 50 cm. Noe tæret trapp mot kjellerinngang, samt her enkelte hull i betong mellom trinn.

Utvendig > Utvendige trapper - 2
Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Stedvis råteskadet trinn. Store åpninger i rekkverk på trapp bak garasje.

Innvendig > Overflater - 2
Det er stedvis påvist synlige skader på overflater. Svikt i oppforet gulv i gang underetg. Risiko for skjult skade. Omfattende aktivitet av småkryp under gulvbelegg ved ytterdør i gang underetg (forekommer normalt ved høy fuktighet i konstruksjoner). Fuktskadet innervegg i område nær ytterdør i kjeller, på vegg mellom kjellergang og bod. Det er registrert spor etter mårr på himlingspanel i flere kjellerboder. Deriblant i bod under bad, hvor det også ble registrert noe høye fuktvariasjoner på himlingspanel. Risiko for skjult skade. Det er registrert råteskadet himlingspanel i en kjellerbod, under område hvor kjøkkengulv er skadet. Det er registrert høye fuktvariasjoner på veggpanel i bod, på vegg mot soverom i kjeller. Det er registrert fuktskadet trevegg i kjellerbod (i bod hvor det er registrert vannlekkasje på hovedavløp).

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Det er påvist fuktskader i etasjeskiller. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er påvist andre avvik: Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Svikt og sig i gulv på kjøkken, foran kjøkkenvask og oppvaskmaskin. På underside av dette område er det registrert spor av mårr i himlingspanel og i veggpanel, i bod utenfor vaskerom. Risiko for skjult skade. Risiko for skjult skade i bjelkelag over underetg., ved verandabjelker som er ført inn gjennom ytterkonstruksjon. Svært skakt gulv i hagestue, målt til ca. 65 mm skjevhet i rommet.

Innvendig > Innvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Innvendig > Innvendige dører - 2
Det er påvist andre avvik: Råteskadet dørkarm/terskel samt skadet dørblad ved dør mellom to boder i underetg. Hull i dørblad på dør til toalettrom i underetg.

Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Registrert skade i gulv tilsier at våtrommet må totalrenoveres. Det ble registrert sprukket gulvfliser, samt høy fukt i gulv, i område rundt toalett.

Våtrom > Generell > Vaskerom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Rommets gulv- og veggsjikt fremstår med skader som tilsier at en totalrenovering av rommet er nødvendig.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Det er påvist riss/sprekker/skader på toalett. Det er målt høyt fuktinnhold i gulv. Det er påvist skade som følge av angrep av fukt/råte. Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
Det er registrert lekkasje fra toalett, samt fuktskade i gulv.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Det er påvist skader eller utettheter på sluk/avløp. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Det ble registrert lekkasje på hovedavløp i en bod i underetg.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Brannslukkingsapparat i begge etasjer. Røykvarsler i begge etasjer.

Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt. Det er registrert høyt fuktinnhold på innside av grunnmur, samt stedvis fuktig betonggulv. Fritt vann på gulv i en kjellerbod, men dette kan komme fra en lekkasje på avløpsledning i dette rommet. Det er også registrert saltutslag på innside av grunnmur i kjellerbod. Risiko for skjulte skader i trevegger utforet på innside av grunnmur.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren. Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer - 2
Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren. Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav.

TG2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK:
Utvendig > Taktekking - Undertak
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Det er påvist andre avvik: Fra kryploft ble det registrert misfarging på deler av undertak, hovedsakelig på nedre del av tak. En sutakplate har løsnet og henger ned mellom taksperrer. Det er for øvrig registrert papp montert over sutakplater.

Utvendig > Nedløp og beslag
Takrenner har punktvise lekkasjer. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det er påvist andre avvik: Mangelfull innfesting av nedløp på sørside av bolig. Åpning mellom dørterskel og beslagoppkant ved dør på veranda fra soverom.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Det er påvist andre avvik: Mangelfull overgang mellom tak over hagestue og ovenforliggende gavlvegg på bolig, samt mangelfulle
avslutninger/belistning utvendig rundt hagestue. Råteskadet kledning på gavlvegg over hagestue. Det synes også å være noe råteskadet kledning på øvre del av gavlvegg mot øst. Dels malingflasset grunnmur, samt dels løsnet murpuss rundt kjellervinduer i soverom.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Yttertaket har nedbøying. Det er påvist andre avvik: gjennomføringer i tak, men ved befaring var her tørt. Derav antas det at misfarginger kan ha oppstått før det ble lagt ny taktekking i 2021. Synlig sig i stuehimling (sig i bjelker mot kryploft). Dels malingflasset gesimspanel. Det synes også å være noe råteskade i gesims ved tak på hagestue.

Utvendig > Vinduer
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne.

Utvendig > Dører
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist andre avvik: Det er påvist dører med punkterte eller sprukne glassruter. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke Løst dørhåndtak på balkongdør i hagestue. Skadet/løst dørhåndtak på innvendig balkongdør (tidligere ytterdør) mellom stue og hagestue.

Utvendig > Treplatting ved bryggeanlegg
Det er påvist andre avvik: Terrassebord bærer generelt preg av elde/slitasje. Stedvis vokser det greiner opp mellom terrassebord.

Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Det er påvist andre avvik: Overflater i underetg. bærer til dels preg av slitasje utover hva som anses som normalt. Stedvis gulvknirk i 1. etg. Løst/bulket gulvbelegg i gang 1. etg. og i kjellergang. Dels manglende tapet på et soverom i 1. etg. Malingflasset brannmur/pipe bak vedovn. Gulvlaminat på soverom i kjeller har skader, med svellet- og åpne skjøter samt knirk og svikt i gulv. Risiko for skjult skade. Dels fuktskjoldet himling på soverom i kjeller (tørr overflate ved befaring). Feilmontert gulvlaminat på kjøkken, mhp. veksling av skjøter.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Pipa har en mindre skade. Løsnet puss på pipe rundt sotluke i underetg.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagte.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Det er påvist andre avvik: Skade på plasslaget innerdør til vaskerom.

Innvendig > Andre innvendige forhold
Det er påvist andre avvik: Utstyr og innredninger i boder bærer generelt preg av elde/slitasje.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken. Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulv.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Det er irr på rør. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
Det er påvist andre avvik: Gammel hovedstoppekran, montert under vannmåler, er defekt og har en liten lekkasje. Ny hovedstoppekran, montert over vannmåler, fungerte for øvrig normalt.

Tekniske installasjoner > Vannledninger - 2
Det er påvist andre avvik: Det ble registrert misfarget vannledninger av plast, ved servant i en kjellerbod. Her var vannet svært misfarget ved tapping av vann i servant. Også noe misfarget plastvannledning under kjøkkenvask. Det er ikke montert rørskap.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Varmesentral
Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
El.-anlegg med kombivern (automatsikring m/jordfeilbryter pr. kurs).

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser. Det er påvist andre avvik: Det er registrert enkelte sprekker i grunnmur på sørside og vestside av bolig. Det er registrert noe utvasking av masser under grunnmur, ved takrennenedløp som er avsluttet over bakkenivå midt på frontfasade.

Tomteforhold > Terrengforhold
Det er påvist andre avvik: Dels utraste masser/hulrom under betongfundament, på underside av hagestue. Sprekker i støpt plate på mark på overside av bolig. Sprekker i støpt gangbane/rampe på nedside av bolig.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Det gjøres særlig oppmerksom på at fullmektig ikke har bebodd boligen i senere tid. Fullmektig har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Flekkefjord sentrum kjører man mot Drangeid, tar av til venstre til Nereid og følger veien mot sjøen. Boligen er merket med salgsskilt fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Solrik beliggenhet ved sjøen med kort avstand til flere flotte rekreasjonsmuligheter, både til lands- og til vanns. Kort avstand til matvarehandel, populær badestrand, turområder og bussforbindelse.
Flekkefjord sentrum ligger ca. 2 km unna med butikker, restauranter og kulturhus. Skoler, barnehage og idrettshall er også ca. 2 km unna.

Tomt

Areal: 647 kvm, Eierform: Eiet tomt
Boligen ligger i skrånende terreng. Tomt er opparbeidet med belegningsstein, platting og plen. Felles betongbrygge ved sjøen nedenfor boligen, ideell andel 1/8. Kostnader til vedlikehold må påregnes og betales etter behov.
Eiendommen er ikke fysisk oppmålt, og har usikre grenser. Oppgitt areal er basert på målebrev og matrikkelinfo. Målebrev kan være unøyaktige, tomtens arealet kan derfor avvike i større eller mindre grad.

Parkering

I garasje og på egen tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. Et soverom er fjernet til fordel for større stue. Et rom i underetasjen benyttet som soverom/kjellerstue er opprinnelig hobbyrom og ikke godkjent til varig opphold/beboelse. Det er i tillegg bygget wc i gangen i underetasjen og boder/verksted har noe annerledes utforming. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Eiendommen har frittstående garasje (ikke tilknyttet bolig som på opprinnelige tegninger), det foreligger tegninger fra kommunen på denne Det er bygget hagestue hvor det på tegninger er inntegnet veranda. Tiltak er ikke ferdigstilt med ferdigattest.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et område med nåværende boligbebyggelse ihht. kommundedelplan for sentrumsområdet, datert 09.09.1999. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

2005/206486-1/200 tingl. 23.12.2005 ERKLÆRING/AVTALE.
Bestemmelse om bebyggelse, vann- og kloakkledning, kloakkrenseanlegg og rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 700 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 67 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 700 000,-)) 83 370,- (Omkostninger totalt) 2 783 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 14 160 pr. år pr. 2022. Det er tatt utgangspunkt i et forbruk på 100 m3 ifm vann og avløp. Avgiften vil variere etter forbruk.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 5333,- pr. år pr. 2022 for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 705 618,- for år 2020. Sekundær: Kr. 2 540 223,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Nereid 24, Gnr. 103 Bnr. 486 og Gnr. 103 Bnr. 806 i Flekkefjord kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Alle på kjøkkenet.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf
91 87 15 52.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0176

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0176. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.6 350) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 700 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.72 935)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Kontakt megler

Varenummer: 3064736