Skien - Nenset, Tollnes

Nenset Hage

Prisantydning
2 090 000 kr - 2 140 000 kr
Felleskostnader
10 920 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
P-rom
75 m2
Antall soverom
2
Eierform
Borettslag
Eiendomstype
Leilighet
Bolig Soverom Etg. P-rom BRA Totalpris
7 2 1. 75 ㎡ 81 ㎡ 4 285 960 kr
11 2 1. 75 ㎡ 81 ㎡ 4 285 960 kr
12 2 1. 75 ㎡ 81 ㎡ 4 285 960 kr
13 2 2. 75 ㎡ 81 ㎡ 4 285 960 kr
14 2 2. 75 ㎡ 81 ㎡ 4 285 960 kr
1 2 1. 75 ㎡ 81 ㎡ 4 185 960 kr
1 2 1. 75 ㎡ 81 ㎡ 4 188 860 kr

Oversikt

Om eiendommen

Velkommen til Nenset Hage- 2 innflyttingsklare leiligheter igjen i dette byggetrinnet

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Velkommen til solfylt idyll på Nenset Hage i Skien.

Velkommen til det nye boligprosjektet på Nenset i Skien! Vi gleder oss over å kunne lansere det første byggetrinnet av Nenset Hage. Her får du 10 boliger i et veletablert og rolig område. Nenset Hage får en sentral beliggenhet med kort vei til dagligvare, offentlig transport, turområder og alle servicefasilitetene som finnes på Kjørbekk.

Fokuset har vært å skape moderne og lettstelte hjem med god teknisk standard, smarte planløsninger, trivelige uteområder og romslige terrasser eller balkonger. Her ligger alt til rette for å skape et godt hjem i et trivelig nabofellesskap!

Innhold

BOLIG 1 - 10
I disse tomannsboligene får du alt samlet på en flate. Hver bolig er på 80,6 kvadratmeter BRA. Alle får en gang, to soverom, ett moderne bad med dusj, en innvendig bod og en åpen og luftig stue-/kjøkkenløsning med utgang til en stor terrasse. Med hver bolig følger også en utvendig sportsbod.

Standard

For å få nøyaktig beskrivelse av standard leveranse henvises det til prospekt som gjelder for den boligen du ønsker å se nærmere på.

Plantegning for hver enhet ligger under bolignummer øverst i annonsen.

Det vil bli gitt mulighet for individuelle tilvalg til standardleveransen mot pristillegg.

Dette gjelder følgende deler av leveransen:
"               Kjøkkeninnredning
"               Baderoms innredning
"               EL leveranse inkludert belysning
"               Garderober
"               Utførelse av innvendige overflater
"               Terrasser

Tilvalg avtales og bestilles av byggleverandør, dette blir gjennomgått i et tilvalgsmøte

Ferdigstillelse

Det beregnes Ca 12 måneders byggetid fra byggebeslutning tas.

Diverse

Boligprosjektet blir organisert som et borettslag. Det betyr at beboerne eier boligdelen av bygningene, fellesanlegg og utearealer i fellesskap. Beboerne kjøper en rett til å bo i en bestemt bolig, derav navnet "borettslag". Beboerne eier en del av borettslaget derav navnet "andelseier". Når du har kjøpt bolig i borettslag eier du dermed borettslaget sammen med de andre som bor der. Det betyr at du eier din egen bolig, men at et større fellesskap vil gjøre det enklere for deg når det gjelder vedlikehold og økonomi. Borettslaget vil bli tilknyttet Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggerlag. Kjøpere som ikke er medlem av PBBL må tegne medlemsskap.

Vedtekter:
Det er utarbeidet vedtekter for borettslaget som er bindende for kjøper. Vedtektene er en del av salgsprospektet og det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp. Andelseier plikter å følge borettslagets vedtekter. Det er i forbindelse med reseksjonering av bygget også utbeidet nye sameievedtekter. Andelseiere i borettslaget plikter også å følge sameiets vedtekter.

Sikringsordning:
Gjennom PBBL som forretningsfører, blir borettslaget tilknyttet Borettslagenes Sikringsfond. Risikoen for tap av felleskostnader er dermed redusert.Alle eiere av boligene dekkes av Borettslagenes sikringsfond fra første dag forutsatt at alle boligene er solgt. Sikringsfondet dekker, etter nærmere regler, tap hvis noen beboere ikke klarer å betale sin del av fellesutgiftene.

Totalpris:
Totalprisen på boligen består av innskudd og andel av borettslagets fellesgjeld. Se prislisten som har kolonner for hvert av disse elementene. I tillegg kommer omkostninger som er spesifisert under og i prislisten. Innskuddet (egenkapitalen) med tillegg av omkostningene, utgjør det som kjøper må finansiere på egen hånd. Fellesgjelden er finansiert av borettslaget hvor avdrag og renter (kapitalkostnader) for den andel av gjelden som er knyttet til den enkelte leilighet, dekkes gjennom månedlige felleskostnader.

Felleslån/vilkår:
Borettslagets fellesgjeld er et annuitetslån i finansinstitusjon. Maksimal fellesgjeld utgjør ca. 50 % av totalprisen på alle leilighetene. For eksakte tall henvises til prisliste. Det legges opp til 40 års total løpetid på lånet, hvorav de 20 første årene er avdragsfrie. Lånet vil i utgangspunktet ha flytende rente. Det tas forbehold om endringer i renten da renten vil bli endret i takt med rentemarkedet. Borettslaget kan etter innflytting evt. beslutte binding av renten.

Kapitalkostnader:
Kapitalkostnader er renter og avdrag på boligens andel av borettslagets felleslån. Rentene på enkeltes andel av borettslagets felleslån. Rentene på den enkeltes andel av fellesgjelden kan trekkes fra i skattbar inntekt på selvangivelsen i henhold til ordinære regler.

Mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjelden, IN- ordning:
Borettslaget vil inngå en avtale med forretningsfører om individuell nedbetaling av fellesgjeld, under gitte forutsetninger. Andelseier vil ved denne ordningen ha større fleksibilitet til å styre sin egen fellesgjeld og derved finanskostnadene. Ved nedbetaling av andel fellesgjeld, helt eller delvis, reduseres månedlige finanskostnader til borettslaget i henhold til innbetalt beløp. Nedbetaling av fellesgjeld kan ikke reverseres.

Felleskostnader:
Estimerte felleskostnader består av borettslagets driftskostnader, samt renter på borettslagets fellesgjeld. Fellesgjelden søkes avdragsfri i 20 år. Se ytterligere informasjon i prislisten.

Beliggenhet

Adkomst

Når du kommer fra Skien på Porsgrunnsveien og kjører forbi avkjøringen til Menstadbrua, ta til venstre før nedkjøringen til biltilsynet. ta så første veg til venstre. Kjør bortover sletten og tomten ligger på høyere side, der det er jorde pr idag. Se også kart.

Beliggenhet

Nenset Hage har en meget barnevennlig og attraktiv beliggenhet i fritt og landlige omgivelser på Nenset, ca 4,5 km fra Skien sentrum og ca. 5 km fra Porsgrunn sentrum. Dette spennende boligprosjektet ligger fint til med etablert bebyggelse på den ene siden og jorder og spredt bebyggelse på den andre siden. Nenset Hage får en sentral beliggenhet med kort vei til skoler, barnehager, matbutikk, offentlig transport, turområder og alle handlemulighetene som finnes på Kjørbekk.

Tomt

Eiendommen vil bli felles eiet av borettslaget med nytt gnr og bnr. Eiendommen er i dag en del av en større tomt (område for utbygging), og vil bli utskillt fra denne.

Parkering

Alle boligene får carport som tilvalg. Det blir opparbeidet noe plass til gjesteparkering på tomten.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest ved overtakelse.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i regulert område og er en del av kommuneplanen. Området er regulert til bebyggelse og anlegg, samferdsel og tekninsk infrastruktur, grønnstruktur og hensynsoner. Reguleringsbestemmelser og kart fåes ved henvendelse til megler.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger grunneiendommen til borettslaget : Se Prospektet.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget, skal selger oppfylle plikten for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Prosjektet bygges etter teknisk forskrift etter plan og bygningsloven, gjeldende fra 2017 (TEK 17).

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Om borettslaget

Husdyrhold

Dyrehold skal godkjennes av styret i borettslaget.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Se vedlagte prisliste. I tillegg til kjøpesummen skal det betales følgende: Andelskapital kr 5000,- Tinglysningsgebyr for skjøte med kr 480,- Tinglysningsgebyr pr. pantedokument kr 480,- .

Betalingsbetingelser

*Det skal innbetales ett forskudd på kr 100.000,- etter signert kontrakt. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Resten av innskuddet + omkostninger innbetales til overtakelse.

Felleskostnader

Kr. 10 920 - 11 110,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

· Kabel TV/internett (grunnpakke)
· Vaktmestertjenester
· Borettslagets totalforsikring (Gjelder ikke innboforsikring for hver andelseier som må tegnes individuelt).
· Kommunale avgifter
· Forretningsførsel
· Revisjon
· Andre driftskostnader
· Vedlikehold inkl. avsetning

Felleskostnadene for den enkelte leilighet er stipulert i henhold til budsjett og fordeles etter fordelingsnøkkel. Endelig størrelse på felleskostnader vil bli satt opp av forretningsfører/borettslagets styre ved overtakelse.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Nenset Hage, Orgnr. 931437976 i Skien kommune.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Borettslag

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Kjøpekontrakter

Sørmeglerens standard kjøpekontrakt vil bli benyttet  ved salget.

Visning

.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Boliger hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

81-21-9005

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/81-21-9005. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Tina Vinje, tlf. 95 49 11 58

Sørmegleren Telemark AS org. nr.

918 067 116
Produktnr: 3049919