Åmli sentrum

Negardskleiva 7

Prisantydning
1 700 000 kr
Omkostninger
58 370 kr
Totalpris
1 758 370 kr
Formuesverdi
358 615 kr
Formuesverdi sekundær
1 291 013 kr
Kommunale avgifter
28 320 kr / år
P-rom
125 ㎡
Bruksareal
152 ㎡
Tomteareal
400 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Innholdsrik enebolig med sentral beliggenhet i Åmli sentrum - parkering og carport - hage og gode solforhold

Om eiendommen

Innhold

Romslig enebolig over halvannen etasjeog uinnredet kjeller. I 1. etasjer er det entre/vindfang, trappegang, soverom, trapperom, bad, kjøkken og stue med utgang til terrasse. I 2. etasje er det 3 soverom og stue. Kjelleren har 5 boder, trappegang og mellomgang, samt åpent kjellerrom med dør ut.

Standard

Romslig og innholdsrik enebolig over halvannen etasje med normal standard. Kjøkken med plassbygget innredning i naturtre, frittstående hvitevarer og plass til kjøkkenbord. Det er nyere laminatgulv. Ytterligere overflater på kjøkken er utført med flis over kjøkkenbenk, og brystpanel av tre og tapet på vegger. I trappegangen er det vegg-til-vegg teppe på gulvet. Stor stue med god plass til både spisebord og sofagruppe, samt flere sittegrupper. Stuen er utført med laminat på gulv og panel på veggene. Fra stuen er det utgang til romslig terrasse med god plass til flere sittegrupper.

Videre er det i boligens 1. etasje baderom med nyere overflater utført med gulvbelegg, våtromsplater på vegg og malt trefiberpanel i taket. Badet er innredet med nyere dusjkabinett, servant i servantskap, høyskap og wc. Det er ett soverom i 1. etasje, med plass til dobbeltseng. Her er det laminat på gulvet og veggene er utført med tapet. I 2. etasje er det 3 soverom, hvorav ett har ny plassbygget garderobe fra Grindberg garderobe. Laminatgulv på alle tre soverom, samt i stuen.

Boligen har uinnredet kjeller med 5 boder - god plass til lagring. Videre er det mellomgang og trappegang, samt romslig, åpent kjellerrom med utgang til carport. I hagen er det en enkel treterrasse (platting), samt opparbeidet hage med plen. Boligen har vedlikeholdsetterslep.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 125 kvm, Bruksareal: 152 kvm Sekundærrom: 27 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller 27 m²  - 1. etg. 77 m²  - 2. etg. 48 m².
P-rom inkl: 1. etg.: entre/vindfang, trappegang, soverom, trapperom, bad, stue og kjøkken. 2. etg.: stue og 3 soverom.
S-rom inkl.: Kjeller: trappegang, 5 boder, mellomgang og åpent kjellerrom.

Boligen har en innholdsrik planløsning. Forutsetningen for måleverdig høyde i henhold til norsk standard 3940 er minimum 190 cm. Deler av arealet under skråtakene i loftsetasjen er derfor ikke inkludert i arealberegningen. Hoveddelen av kjellerrommene i boligen er derfor også utelatt fra arealberegningen. Det er kun det ytre bruksendrede kjellerrommet på 27 kvm som er inkludert i beregningen.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Åmli kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar. Det foreligger tegninger av 1. og 2. etasje, men tegninger av 1. etasje mangler vindfang.

Byggeår og byggemåte

Ukjent byggeår, nærmere slutten av 1800-tallet. Ombygget/tilbygget rundt 1977/1978. Den vertikale ytterkonstruksjonen i tilknytning til boligens opprinnelige del er sannsynligvis oppført i tømmer, i følge takstmann. Bindingsverk av tre i tilknytning til de tilbygde delene. Utvendige overflater er utført med stående malt tømmermannskledning. Se forøvrig tilstandsrapport.

Oppvarming

Ved og elektrisk. Det er installert varmepumpe både i vindfang og stue. Det er vedfyring i kjelleren. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Boligen har installert fiber fra altiboks.

Eiendommen selges i utgangspunktet umøblert. Hvitevarer på kjøkken følger med.

Eiendommen er fullverdiforsikret i Frende med polisenummer: .

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Espen Martinsen den 18.10.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon: Innholdsrik enebolig oppført i halvannen etasje og uinnredet kjeller. Boligens opprinnelige oppføringsår er ukjent. Det er for øvrig sannsynlig at boligen opprinnelige del ble oppført på siste del av 1800-tallet eller første del av 1900-tallet. Tilgjengelige opplysninger tilsier at boligen ble ombygget i perioden rundt 1977/1978 og senere endret i forhold til hovedinngang, bruken av underetasjen og utvidelse av terrasse. I følge eier ble den nyeste varmepumpen installert i perioden 2018/2019. Videre blir det opplyst at baderommet ble fornyet i 2019. Deler av dreneringen er rehabilitert. Hovedinngangsdøren er av nyere dato og deler av de innvendige overflatene er kosmetisk oppusset. Kjøper må være oppmerksom på naturlige aldringssvekkelser for aktuelle bygningsdeler. Det er hovedsakelig gjenværende dører, vinduer, drenering, røropplegg og elektriske anlegg fra ombyggingsperioden, som legges til grunn for vurderingen. Viser for øvrig til kommentarer vedrørende våtrom, rom under terreng og terrassen. Byggtekniske merknader er kommentert i rapportens enkelte avsnitt. Rapporten må leses i sin helhet.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3 - store eller alvorlige avvik
Utvendig > Nedløp og beslag 
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler takrenner i tilknytning til den tilbygde hovedinngangen. Renner og nedløp er utsatt for vektbelastningen ved snøras fra taket.

Utvendig > Kjellerdør
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke Døren er defekt og må skiftes.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Skjevheter gir seg hovedsakelig til kjenne i loftstuen og i tilknytning til trappegang, hovedetasje. Videre er det påregnelige ujevnheter i støpt gulv mot grunnen. Deler av skillekonstruksjonene er noe underdimensjonert. Det er spennvidder i kombinasjon med konstruksjonstykkelser som
legges til grunn for vurderingen.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. Bodrom i underetasjen er utført med utforet vegg og malte panelplater mot yttervegg med påvist fuktvandring. Etasjen er i utgangspunktet ikke egnet for innredning med trematerialer.

Innvendig > Kjellertrapp
Det er ikke montert rekkverk. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom. Det er liten frihøyde i trappeløp.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Det ble registrert motfall på deler av gulvet.

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Ingen ventilering utover åpning av vindu. Rommet har ingen ventilasjon.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Hovedsakelig åpent elektrisk anlegg, tilknyttet tavleskap i loftstue. Tavleskapet er utført med tradisjonelle keramiske skrusikringer og ettermontert automatsikring. Det foreligger kursfortegnelse og samsvarserklæring for etterinstallerte anleggsdeler, 19.04.2011.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Brannslukningsapparat er over 10 år. Anbefalt utskiftningsintervall for røykvarslere er hvert 8-10 år.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer
Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren. Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav.

Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning. Det ble registret motfall på terreng i tilknytning til inngang og kjellerinngang.

TG2 - avvik som kan kreve tiltak
Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Varierende grad av slitasje og tørkesprekker. Det mangler dryppkant i bunn av kledningen. Deler av kledningen er utsatt for vannsprut fra tilstøtende opparbeidelse.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg. Det er ikke etablert tilgang / inspeksjonsluker til konstruksjonens hulrom (forskriftsmessig påkrevet).
Tildekkede og/eller etterisolerte takkonstruksjoner fra den aktuelle tidsperioden med begrenset eller manglende utlufting er særlig utsatt for
kondens/fuktproblematikk og betegnes som risikokonstruksjoner. Det ble registrert noe skjevheter i konstruksjonen.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Normale aldringssvekkelser for tettepakninger og isolerglasser. Over halvparten av forventet brukstid er
oppbrukt for vinduene.

Utvendig > Dører
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det mangler utvendig terskelbeslag.

Utvendig > Terrassedør
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Ufagmessig utførelse av  omramming/listverk og beslag.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Konstruksjonene har skjevheter. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Behov for vedlikehold av terrassegulv og rekker. Konstruksjonen er særlig utsatt for vektbelastningen ved snøras fra taket.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger - 2
Det er avvik: Synlig slitasje. Terrassegulvene er utsatt for fuktbelastning fra terreng.

Innvendig > Overflater
Det er avvik:
Det ble registrert påbegynt delaminering i tilknytning til enkelte laminatskjøter. Varierende grad av overflateslitasje. Noe gjenstående arbeid med
overgangslister i tilknytning til soverom, loftsetasje og taklist i soverom, hovedetasje.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Pipevanger er ikke synlige. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Pipevanger er delvis tildekket mot stue i hovedetasjen. Det ble registrert overflaterust i tilknytning til ildsted i vaskekjeller og sotlukedør.

Innvendig > Innvendige trapper
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det mangler håndløper på begge sider i trappeløpet. Åpninger i rekkverk over  rappeveksling/trappeåpning er over 10 cm.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad
Det er avvik: Manglende innfesting av toalett.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er avvik: Det ble registrert enkelte slitasjemerker / overflatesår. Bruksslitasjen vurderes som normal.

Tekniske installasjoner > vannledninger
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Det ble registrert rustsvekkelser i støpernssluk i bod.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen. Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning.

Tekniske installasjoner > Varmepumpe - Vindfang
Mer enn halvparten av forventet brukstid på VVSinstallasjoner er oppbrukt.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank 
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Deler av de tilbakefylte veggsidene er utført uten vertikal fuktsikring. Videre er det tilbakefylt med jordholdige toppmasser med påfølgende økt risiko for tilslamming av drensmassene.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Det er avvik: Enkelte vertikalsprekker/spenningsriss i murverket og mursprekk i overgang mellom hoveddel og endevegg under terrasse. Det ble registrert sprekker og manglende fuktsperre i betonggulv mot grunnen. Betonggulver fra den aktuelle tidsperioden er erfaringsmessig utført uten fuktsperre, armering og isolasjon.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Ja
Litt fukt i et rom i kjeller.

11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja, kun av faglært
Lagt opp nye kurser
Arbeid utført av Halvorsen elektriske.

11.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? Ja

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Kjør gjennom Åmli sentrum og ta til høyre opp Negardskleiva. Eiendommen ligger som 4. bolig på venstre hånd. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Boligen ligger sentralt og solrikt til i Åmli sentrum med kort vei til skole og barnehage, butikker og bensinstasjon, samt legekontor, bank, apotek og jernvare- og trelastforretning for å nevne noe. Nærområdet kan i tillegg by på fine badeplasser og trimløyper om sommeren, og oppkjørte skiløyper om vinteren. For interesserte finnes også gode fiskemuligheter. Fra eiendommen er kort gangavstand både volleyball- og tennisbane, ballhall og kunstgressbane.

Tomt

Areal: 400 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomten er pent opparbeidet med hage med plen, stor terrasse og platting i tilknytning til hagen. Tomtegrensen på den nordøstlige siden går gjennom tilstøtende uthus. I følge eier er uthuset tilhørende eiendommen gnr 40, bnr 39, og kan med fordel grensejusteres. Eiendommen er ikke fysisk oppmålt, og har usikre grenser. Oppgitt areal er basert på skylddeling og matrikkelinfo. Skylddelinger kan være unøyaktige og er ikke koordinatfestet, tomtens arealet kan derfor avvike i større eller mindre grad.

Parkering

Carport, samt plass til en bil i tunet.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen. Det foreligge godkjente og byggemeldte tegninger men det er avvik fra disse. Det foreligger ingen tilgjengelige tegninger som omfatter den tilbygde hovedinngangen. Det foreligger ikke ferdigattest for tiltakene på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boliger og bevaringsområde for bygninger og anlegg, og tilhører reguleringsplan Åmli sentrum, datert 15.04.2009. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen heftelser følger.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Dagboknr 1904/905001-1/36 Bestemmelse om veg

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 700 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 42 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 700 000,-)) 58 370,- (Omkostninger totalt) 1 758 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 28 320 pr. år Dette inkluderer avgift til renovasjon (kr 4599,-), vann (kr 11079,-), avløp (kr 10622,-) og feiing (kr 368,-), samt eiendomsskatt (kr 1652,-).

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 1652,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 358 615,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 291 013,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Negardskleiva 7, Gnr. 40 Bnr. 12 i Åmli kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 55 31 55.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

41-22-0071

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/41-22-0071. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig Terje Marcussen, tlf. 40 40 80 64

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.5 850) Oppgjør (Kr.8 500) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 700 000,-) (Kr.54 400) Tilrettelegging (Kr.13 500) Totalt kr. (Kr.82 835)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3064382