Drangedal

Nedredalsveien 3

Bruksareal
30 ㎡
Tomteareal
18 929 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

Flott, stor tomt med mye potensiale og strandlinje! Enebolig er rivningsobjekt.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Drangedal kommune.

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Det er ikke offentlig vann og avløp.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse, tilhører kommunedelplan - "Bestemmelser til kommunedelplan for Toke med Oseidvann 2019- 2029", datert 03.06.2019. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

For mer informasjon gjeldende bestemmelsene se dokumentet i vedlegg til salgsoppgave

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3815/14/14:
27.11.1965 - Dokumentnr: 2058 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3815 Gnr:14 Bnr:41
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere


06.11.1973 - Dokumentnr: 2502 - Bestemmelse om veg
Gjelder denne registerenheten med flere


18.08.1975 - Dokumentnr: 1945 - Bestemmelse om vannrett
Rettighetshaver: Knr:3815 Gnr:14 Bnr:90
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere


21.10.1980 - Dokumentnr: 3007 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3815 Gnr:14 Bnr:14 Fnr:8
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Gjelder denne registerenheten med flere


21.10.1980 - Dokumentnr: 3007 - Festekontrakt - vilkår
Festetid: 80 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 600
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
LEIEN KAN REGULERES
BESTEMMELSER OM INNLØSNINGSRETT
MED FLERE BESTEMMELSER
FESTENUMMERET KOMMER FRA FLERE BRUKSNUMMER
Gjelder denne registerenheten med flere
Gjelder matrikkelenhet: Knr:3815 Gnr:14 Bnr:14 Fnr:8 F


03.07.2015 - Dokumentnr: 606669 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3815 Gnr:14 Bnr:100
Gjelder denne registerenheten med flere


08.06.2017 - Dokumentnr: 602391 - Bestemmelse om vannrett
Rettighetshaver: Knr:3815 Gnr:14 Bnr:89
Opprinnelig tinglyst i forbindelse med festekontakt dokumentnummer 1944, 18.08.1975
Gjelder denne registerenheten med flere


08.06.2017 - Dokumentnr: 602391 - Bestemmelse om parkering
Rettighetshaver: Knr:3815 Gnr:14 Bnr:89
Opprinnelig tinglyst i forbindelse med festekontakt dokumentnummer 1944, 18.08.1975
Gjelder denne registerenheten med flere


08.06.2017 - Dokumentnr: 602391 - Bestemmelse om båtplass/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:3815 Gnr:14 Bnr:89
Opprinnelig tinglyst i festekontrakt 1944/1975
Gjelder denne registerenheten med flere


06.07.2022 - Dokumentnr: 743071 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


21.06.1915 - Dokumentnr: 900029 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3815 Gnr:14 Bnr:2


08.03.2001 - Dokumentnr: 670 - Registrering av festenr.
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0817 Gnr:14 Bnr:14 Fnr:9


17.01.2006 - Dokumentnr: 166 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3815 Gnr:14 Bnr:90


17.01.2006 - Dokumentnr: 167 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3815 Gnr:14 Bnr:89


08.08.2014 - Dokumentnr: 661097 - Festenummer gitt bruksnummer
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3815 Gnr:14 Bnr:98


22.10.2014 - Dokumentnr: 911439 - Festenummer gitt bruksnummer
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3815 Gnr:14 Bnr:100


26.11.2015 - Dokumentnr: 1106727 - Festenummer gitt bruksnummer
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3815 Gnr:14 Bnr:104


20.08.2018 - Dokumentnr: 1160823 - Festenummer gitt bruksnummer
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3815 Gnr:14 Bnr:113
Utgått festenr:
Knr:0817 Gnr:14 Bnr:14 Fnr:4
Elektronisk innsendt


01.01.2020 - Dokumentnr: 1648184 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0817 Gnr:14 Bnr:14
Gjelder denne registerenheten med flere


Kommentar konsesjon

Nei
Eiendommen er over to mål, og egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

1 190 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
29 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 190 000,-))
12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))

46 220,- (Omkostninger totalt)

1 236 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Det foreligger ikke tilstandsrapport på denne eiendommen da det er et rivningsprosjekt.
Eneboligen er et "skall" og det er ikke delt inn i rom eller etasjer, derfor ikke oppmålt.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.

Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/77-22-0126. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

3815/14/14:
27.11.1965 - Dokumentnr: 2058 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3815 Gnr:14 Bnr:41
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere


06.11.1973 - Dokumentnr: 2502 - Bestemmelse om veg
Gjelder denne registerenheten med flere


18.08.1975 - Dokumentnr: 1945 - Bestemmelse om vannrett
Rettighetshaver: Knr:3815 Gnr:14 Bnr:90
Bestemmelse om båt/bryggeplass
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere


21.10.1980 - Dokumentnr: 3007 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3815 Gnr:14 Bnr:14 Fnr:8
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Gjelder denne registerenheten med flere


21.10.1980 - Dokumentnr: 3007 - Festekontrakt - vilkår
Festetid: 80 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 600
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
LEIEN KAN REGULERES
BESTEMMELSER OM INNLØSNINGSRETT
MED FLERE BESTEMMELSER
FESTENUMMERET KOMMER FRA FLERE BRUKSNUMMER
Gjelder denne registerenheten med flere
Gjelder matrikkelenhet: Knr:3815 Gnr:14 Bnr:14 Fnr:8 F


03.07.2015 - Dokumentnr: 606669 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:3815 Gnr:14 Bnr:100
Gjelder denne registerenheten med flere


08.06.2017 - Dokumentnr: 602391 - Bestemmelse om vannrett
Rettighetshaver: Knr:3815 Gnr:14 Bnr:89
Opprinnelig tinglyst i forbindelse med festekontakt dokumentnummer 1944, 18.08.1975
Gjelder denne registerenheten med flere


08.06.2017 - Dokumentnr: 602391 - Bestemmelse om parkering
Rettighetshaver: Knr:3815 Gnr:14 Bnr:89
Opprinnelig tinglyst i forbindelse med festekontakt dokumentnummer 1944, 18.08.1975
Gjelder denne registerenheten med flere


08.06.2017 - Dokumentnr: 602391 - Bestemmelse om båtplass/bryggeplass
Rettighetshaver: Knr:3815 Gnr:14 Bnr:89
Opprinnelig tinglyst i festekontrakt 1944/1975
Gjelder denne registerenheten med flere


06.07.2022 - Dokumentnr: 743071 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


21.06.1915 - Dokumentnr: 900029 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:3815 Gnr:14 Bnr:2


08.03.2001 - Dokumentnr: 670 - Registrering av festenr.
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:0817 Gnr:14 Bnr:14 Fnr:9


17.01.2006 - Dokumentnr: 166 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3815 Gnr:14 Bnr:90


17.01.2006 - Dokumentnr: 167 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3815 Gnr:14 Bnr:89


08.08.2014 - Dokumentnr: 661097 - Festenummer gitt bruksnummer
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3815 Gnr:14 Bnr:98


22.10.2014 - Dokumentnr: 911439 - Festenummer gitt bruksnummer
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3815 Gnr:14 Bnr:100


26.11.2015 - Dokumentnr: 1106727 - Festenummer gitt bruksnummer
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3815 Gnr:14 Bnr:104


20.08.2018 - Dokumentnr: 1160823 - Festenummer gitt bruksnummer
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3815 Gnr:14 Bnr:113
Utgått festenr:
Knr:0817 Gnr:14 Bnr:14 Fnr:4
Elektronisk innsendt


01.01.2020 - Dokumentnr: 1648184 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0817 Gnr:14 Bnr:14
Gjelder denne registerenheten med flere


Vilkår og betingelser

Sentrale lover

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lov om hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Betalingsbetingelser

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.

Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Meglers vederlag

Digital grunnpakke (Kr.5 990)
To kvartsider i Kragerø blad (Kr.4 000)
Energimerking av eiendom (Kr.1 500)
Oppgjør (Kr.10 900)
Overtakelse av eiendom (Kr.1 500)
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 1 190 000,-) (Kr.45 000)
Tilrettelegging (Kr.15 900)
Totalt kr. (Kr.85 375)
Solgt

Kontakt megler

Produktnr: 5E5B416F-0331-4A7A-A41D-B2F828A9A7C2 Kategori: