Tingberget

Nedre Tingvei 11

Prisantydning
3 450 000 kr
Omkostninger
103 250 kr
Totalpris
3 553 250 kr
Formuesverdi
734 032 kr
Formuesverdi sekundær
2 789 322 kr
Byggeår
1972
Internt bruksareal (BRA‑i)
276 ㎡
Bruksareal
301 ㎡
Tomteareal
1 489 ㎡
Antall soverom
4
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Sentralt beliggende enebolig - Garasje - Kort vei til Evje sentrum, skole og barnehage

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Enebolig over to etasjer som inneholder entre, peisestue, 2 soverom, kontor, bad, garasje 1 (underetasje), annet rom med sluk/lagerrom og hall m/trapp i 1. etasje. Det er også en garasje 2 som er tilbygget. Det er innvendig adkomst til garasje fra underetasjen. 2. etasje inneholder gang, 3 soverom, bad, stue/kjøkken og vaskerom.

Beliggenhet

Adkomst

Se kart. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Parkering i garasje og ellers på eiendommen.

Beliggenhet

Boligen ligger i solrikt og barnevennlig boligområde like utenfor Evje sentrum. Det er i underkant av 1 km til skole, barnehage og idrettsanlegg. Det er gangavstand til Evje sentrum med alle fasiliteter hvor man finner blant annet dagligvarebutikker, kafeer, apotek, bank og butikker. Boligen ligger i nærheten av Otra med flere fine badeplasser og fine turområder i kort avstand.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Boliger, tilhører reguleringsplanene Evje sentrum og Kjersti Park, ikrafttredelse 12.06.1997 og 22.03.1984. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Det er gravearbeider i bunnen av bakken hvor det skal bygges boliger.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4219/50/306:
27.07.1971 - Dokumentnr: 101426 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4219 Gnr:50 Bnr:113


27.04.2006 - Dokumentnr: 8354 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0937 Gnr:50 Bnr:364


01.01.2020 - Dokumentnr: 1206451 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0937 Gnr:50 Bnr:306


Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 86 250,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 103 250,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det er ingen eiendomsskatt for denne eiendommen.

Nøkkelinformasjon

Standard

Følgende oppgraderinger er gjort i nyere tid:
2013 - Utvendig maling av huset.
2015 - Drenerte 1/3 rundt huset, planerte tomta og hagen, utvider oppkjørsel og la ny asfalt, pusset opp to rom i underetasje.
2016 - Pusset opp kjøkken og vaskerom, la 90kvm terrasse på frittstående garasje som henger sammen med huset og derav fikk en terrasse som gar rundt halve huset.
2017 - Bygget hønsehus.
2018 - Bygget pergola på ny terrasse (sørvendt).
2019 - Bad nede pusset opp.
2020 - Bad oppe pusset opp.
2019 - Bygget nytt soverom nede, soverom og kjellerstue pusset opp.
2021 - Bygget drivhus med belegningsstein til gulv.
2022 - Malte hus utvendig.
Alle flater inne i huset er malt i nyere tid.

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Mangler data den 18.03.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon: Boligen er oppført i henhold til vanlig byggeskikk og standard for byggeperioden. Bygningen fremstår i hovedsak i god teknisk stand, men med noe påregnelige avvik mot dagens standard og forskriftskrav, samt enkelte tilstandssvekkelser utover den forventede slitasjen, alder tatt i betraktning. Oppsummering av avvik og mangler som defineres som TG2 og TG3 vises fra side 7 i rapporten. Merk! Enkelte bygningsdeler kan være i god stand og helhetlig være vurdert/merket som TG1 i beskrivelsestekst, mens samme bygningsdel kan ha lokale avvik merket TG2. Full tilstandsvurdering gjelder KUN enebolig med garasje. Andre bygninger er ikke vurdert, inngår ikke i gitt mandat. Hele rapporten må leses grundig.
 
Følgende avvik har fått TG3: 
- Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Det er stedvis påvist fukt/ fuktskjolder på takbjelker og takbord innvendig i garasjen.
- Innvendig - Andre innvendige forhold - 2: Det mangler glassruter i vinduer, øvrige vinduer fremstår ellers i noe dårlig forfatning.
- Våtrom - Etasje - Annet rom med sluk/lagerrom - Overflater vegger og himling: Det er registrert hull/skader på tak- og veggoverflater.
- Våtrom - Etasje - Annet rom med sluk/lagerrom - Sluk, membran og tettesjikt: Det er ikke tilfredsstillende membran/tettesjikt på gulvet.
- Tekniske installasjoner - Vannledninger: Det lekker fra vannrør i garasje når innvendig stoppekran er åpnet, ifg. selger. Rørkobling/-skjøt i garasje fremstår ufagmessig.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak):
- Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverk er noe for lavt ihht. dagens regelverk (under 100 cm). Takterrasse/ veranda ligger over garasjerom, usikker konstruksjon. Konstruksjonsutforming gir økt fare for skader.
- Innvendig - Andre innvendige forhold - 2: Det er stedvis påvist noe etterslep på vedlikehold. Avflassing av maling, sprekk i kledningsbord m.m. Kledning og annet treverk ligger stedvis nærmere bakken/ terreng enn anbefalt. Stedvis manglende grunnmursplast. Synlig fjellknaus innvendig i garasjen.
- Våtrom - Etasje - Annet rom med sluk/lagerrom - Overflater vegger og himling: Løsningen med malte veggplater tilfredsstiller ikke dagens krav for tettesjikt i våtsone rundt utslagskum.
- Tekniske installasjoner - Vannledninger: Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for eldre/ skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon. Røranlegget er ikke montert med fordelingsstammer i tett rørfordelerskap. Løsning med fordelingsstammer montert åpent gir økt risiko for fuktskader ved evt. lekkasjer i anlegget. Varerør synlig kjøkkenskap under oppvaskkum mangler sluttmuffe. Eventuell lekkasje i røret vil renne ut i kjøkken og ikke i vannfordelerskap som tiltenkt. Kjøkkenet har heller ikke lekkasjevarsler/stopper. Vannrør på vaskerom har fyst ved et par tillfeller når temperaturen har vært ned mot -15 grader.
- Utvendig - Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak og taktekke. Enkelte vannbord/ vindskier har redusert vedlikehold og er modne for utskifting.
- Utvendig - Nedløp og beslag: Takrenner har punktvise lekkasjer/ drypp. Det ble påvist takrenner med mye vann, sprukket nedløp, manglende endelokk m.m. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på eldre renner/nedløp/beslag.
- Utvendig - Veggkonstruksjon: Ved stikkontroll i underkant av kledning ble det ikke registrert tilstrekkelig museband og eller tiltak for å hindre mus. Bjelkelag/terrassebord ligger helt imot kledningen. Det er stedvis påvist sprekk, vridde og løsnet kledningsbord, avflassing av maling, samt noen værslitte overflater m.m.
- Utvendig - Takkonstruksjon/Loft: Det ble registrert flere hull i insektsnettingen mellom luftespalter i gesimkasser. Takkonstruksjonen er kun delvis kontrollert, da kaldtloftet kun har gulv på et begrenset område. Det ble registrert musefeller på kaldtloftet, men ingen synlige spor etter museaktivitet. Det kan likevel ikke utelukkes at det kan komme mus/gnagere inn på kaldtloftet og/eller andre steder ut ifra observasjoner som er gjort utvendig på befaringsdagen.
- Utvendig - Vinduer: Eldre vinduer har passert 25 år, noe som tilsier at over halvparten av forventet levetid er utgått på pakninger/gummilister, bevegelige deler og isolerglass. På grunn av vinduenes alder må det kunne forventes/tas høyde for noe risiko for at isolerglass kan punktere eller er punktert. Ifg. selger er det registrert at et vindu på kjøkkenet er punktert. Enkelte vinduer er harde å åpne/lukke, løse sprosser og har avvik utover normal slitasjegrad. Uferdige overflater/omramming rundt garasje vinduer. Pga. alder og tilstand på eldre vinduer må det kunne forventes at vinduene er en del av det fremtidige utskiftingsbehovet.
- Utvendig - Dører: Se utfyllende kommentarer om dørene under beskrivelsestekst.
- Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger - 2: Mer enn halvparten av forventet brukstid på membran/tettesjikt er overskredet. Festeanordninger for rekkverk er risikokonstruksjon som kan gi økt fare for lekkasjer/skader. Rekkverk er noe for lavt ihht. dagens regelverk. Det ble stedvis registrert huller/ åpninger mellom luftespalter og insektsnetting.
- Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn: Høydeforskjell målt på 2 meters lengde var stedvis mellom 10 - 20 mm og mellom 15 - 30 mm i hele rommet. Dette er avvik som kvalifiserer til tilstandsgrad 2 og gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Ukjent underlag i rom hvor det er tregulv, mulig gulv på tilfarere. Ytterligere undersøkelser kreves.
- Innvendig - Radon: Radonmålinger er ikke foretatt. Det er ikke fremvist dokumentasjon på tiltak mot radon. Store deler av eiendommen ligger i et område som iht. NGU Radon aktsomhetskart, er definert med "høy" eller "særlig høy" aktsomhetsgrad.
- Innvendig - Rom Under Terreng: Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik. Ved måling med pigg i svill inne i vegg, ble det påvist for høye måleresultater (17,6% fuktighet). Årsak til avvik kan skyldes fukt fra tidligere eller nåværende svakheter ved utvendig drenering.
- Innvendig - Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav tillater for rekkverk i trapper (over 10 cm). Rekkverkshøyde er under 90 cm.
- Innvendig - Innvendige dører: Enkelte dørblad tar borti karm/ terskel ved åpning/lukking. Dørblad til soverom tar i gulv/ teppe og kan ikke åpnes fullstendig. Det er stedvis påvist skader, merker på overflater og enkelte løse dørhåndtak.
- Innvendig - Andre innvendige forhold: Det er påvist avvik som uferdige overflater, åpen rørgjennomføring inn til lagerrom (ikke gasstett), ytterdør mangler dørvrider, treverk rundt garasjeport som ligger helt imot bakken/terreng, sprekker i betonggulv m.m.
- Våtrom - Etasje - Annet rom med sluk/lagerrom - Sanitærutstyr og innredning: Utslagsvask og blandebatteri fremstår i dårlig forfatning.
- Våtrom - Etasje - Vaskerom - Sanitærutstyr og innredning: Det er påvist svelleskade/ delaminering på benkeplaten bak vask, samt sprekker i fuge mot vindusforing.
- Våtrom - Etasje - Bad - Ventilasjon: Rommet mangler tilluftsløsning. Luftutskifting vil derfor ikke fungere som tiltenkt, noe som kan medføre til skader på sikt.
- Våtrom - Etasje - Bad - Ventilasjon: Rommet mangler tilluftsløsning. Luftutskifting vil derfor ikke fungere som tiltenkt, noe som kan medføre til skader på sikt.
- Kjøkken - Etasje - Stue/kjøkken - Overflater og innredning: Mikrofunksjon på kombiovn fungerer ikke ifg. opplysninger fra selger. Det er flere vanninstallasjoner montert i kjøkkenskap. Det ble ikke registrert lekkasjevarsler/vannstopper tilknyttet disse, heller ikke sluttmuffe på vannrør. Ved en eventuell lekkasje vil vann kunne renne ut i skap og kjøkkengulv. Det ble ikke registrert komfyrvakt ved kokesone. Stedvis noe slitasje på overflaten av benkeplate.
- Tekniske installasjoner - Avløpsrør: Vurdering er basert på alder da eldre avløpsrør har passert 25 år. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
- Tekniske installasjoner - Elektrisk anlegg: El-anlegget i boligen er delvis fra byggeår og delvis fornyet i senere år ifm. oppussing. Sikringsskapet har automatsikringer plassert i gang 1. etasje. Det foreligger samsvarserklæring og sluttkontroll på arbeider utført i senere år, men det er ikke foretatt en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dvs. også gjennomgang av eldre el-anlegg. Generelt for eldre el-anlegg som ikke er kontrollert av el-tilsyn anbefales det kontroll av fagkyndig kontrollør. Følgende avvik er registrert: Ikke fagmessig tilkobling av stikkontakt og lysarmatur. Brytere/koblingsboks som ligger innfelt i panel, fremstår noe ufagmessig.
- Tomteforhold - Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på eldre drenering er overskredet. Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at drenering/tettesjikt kan ha begrenset effekt. Det er påvist høyere fuktmålinger i påforet vegg innvendig og det ble heller ikke registrert grunnmursplast på deler av grunnmur mot tilfyldt terreng. Grunnmursplast er ikke festet tilstrekkelig med klemlist e.l.
- Tomteforhold - Terrengforhold: Terrengforholdet fører til at overflatevann kan ledes til/mot boligen. Dette kan føre til fuktskader i boligen.
- Tomteforhold - Utvendig vann- og avløpsledninger: Utvendige vann/avløpsledninger er fra byggeår (over 25 år). Det vil si at over halvparten av forventet levetid er utgått.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som ikke krever umiddelbare tiltak):
- Utvendig - Utvendige trapper: Åpninger mellom trinn er over 10 cm.
- Innvendig - Overflater: Det er registrert merker/flekker på gulvet i gang. Montering av gulvet fremstår noe ufagmessig pga. at bordskjøter ligger nærmere enn anbefalt. Det er stedvis registrert åpninger/ sprekker mellom gulv og dørterskler. Gulv-/fotlister dekker ikke åpninger/sprekker. Det ble registrert manglende listverk enkelte plasser. Det er stedvis påvist hull/ avkappet rør i gulv fra eldre oljefyr installasjon.
- Innvendig - Pipe og ildsted: Det er påvist manglende ubrennbar plate under feieluke/sotluke (uten kompenserende tiltak - formål er fare for glør fra aske). Det ble registrert sprekk i steinplate foran peisinnsats.
- Våtrom - Etasje - Bad - Overflater vegger og himling: Vindu er plassert i våtsone med malt treverk (foringer/listverk).
- Tomteforhold - Grunnmur og fundamenter: Utenom enkelte riss/sprekker er det videre ikke registrert forhold som skulle tilsi at det er vesentlige svikt/svakheter i grunn eller fundamenter. Undertegnede har ikke foretatt kontroll av dette, da dette krever oppgraving og langvarige målinger.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap/kombiskap, Fryseskap/-boks, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4219/50/306:
27.07.1971 - Dokumentnr: 101426 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4219 Gnr:50 Bnr:113


27.04.2006 - Dokumentnr: 8354 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0937 Gnr:50 Bnr:364


01.01.2020 - Dokumentnr: 1206451 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0937 Gnr:50 Bnr:306


Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter inkluderer: Abonnem.gebyr vann kr. 2.190,-, A konto vann kr. 19,69,- per m3, Abonnem.gebyr avløp kr. 4.230,-, A konto avløp kr. 34,31,- per m3, Std. Renovasjon kr. 4.010,-, Større dunk 240 l rest kr. 1.160,- og Feiing/Tilsyn 2024 kr. 453,-.

Byggemåte

Bygning oppført i tre over grunnmurer av leca-/murblokker e.l. Antar betongplate på grunnen. Yttervegger av isolert bindingsverk kledd med stående bordkledning og liggende på øvre del av gavlvegger. Saltakkonstruksjon med prefabrikkerte W-takstoler av tre og kaldt loft. Synlig undertak av taktro/fast dekke. Tekket med pappshingel fra byggeår. Takrenner og nedløpsrør i plast og stål fra byggeår og senere utskiftingsår, øvrige beslag på taket i stål. Malte vinduer i tre fra byggeår og senere utskiftingsår. Eldre kjellervinduer har enkle glass, mens øvrige eldre vinduer har 2-lags glass. Spesialbestilte vinduer fra Hansen og Justnes er satt inn i ny del i stue i 2016. Malte ytterdører med karmer og rammer av tre fra byggeår og senere utskiftingsår. Nyere balkongdører har 2-lags isolerglass. Veranda foran huset mot nordvest og takterrasse/veranda over garasje på siden mot sørvest. Takterrassen/veranda har terrassebord og rekkverk i tre. Deler av takterrassen har takoverbygg med glasstak konstruksjon og levegg i tre. Veranda mot nordvest har dekke av sveiset asfalt belegg og rekkverk i tre.

Info strømforbruk

Selger opplyser om et årlig strømforbruk på ca. 28.374 kwh.

Polisenummer

6895736

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende fremkommer av selgers egenerklæringsskjema:
1 Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom? - Ja, Vannrør på vaskerom kan fryse når temperaturene går under -15 da disse ligger over innebygd garasje. Dette har skjedd to ganger på de 11 årene vi har bodd her.
2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? - Ja.
2.1.1 Navn på arbeid: Vaskerom.
2.1.2 Årstall: 2016.
2.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
2.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Totalrenovert vaskerom, inkludert varmekabler i gulvene, ventilering. Eneste gjort av oss var selve innredninger. Alt av elektronikk og rør er gjort av fagfolk.
2.1.5 Hvilket firma utførte jobben? - Evje eletronikk, Bademiljø, AK mur AS.
2.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja.
2.2.1 Navn på arbeid: Bad nede.
2.2.2 Årstall: 2019.
2.2.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
2.2.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Total renovert av faglærte.
2.2.5 Hvilket firma utførte jobben? - Evje maleservice, Evje elektriske, Bademiljø.
2.2.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja.
2.3.1 Navn på arbeid: Bad 2 oppe.
2.3.2 Årstall: 2020.
2.3.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
2.3.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Totalrenovert av faglærte.
2.3.5 Hvilket firma utførte jobben? - Evje maleservice, Evje elektriske, Bademiljø.
2.3.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja.
3 Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt? - Ja, På våren 2019 i smeltingen så kom det inn vann ved den ene "ventilasjons-pipen" . Vi har singel på taket og grunnet av hvordan isen lå så rente vennet "feil vei" og kom under. Dette ble kikket på av taktekker. Man trengte på daværende tidspunkt ikke gjøre noe. Taktekker var å så på dette.
4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? - Ja.
4.1.1 Navn på arbeid: Bygget inn overbygget veranda.
4.1.2 Årstall: 2016.
4.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
4.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: En overbygget terrasse/veranda ble bygget inn som en del av huset og da ble også fasade på sørvendt side skiftet ut. Det ble satt inn nye vinduer og verandadører i nytt "tilbygg".
4.1.5 Hvilket firma utførte jobben? - Gregor.
4.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja.
8 Er det utført arbeid med drenering? - Ja.
8.1.1 Navn på arbeid: Drenering.
8.1.2 Årstall: 2015.
8.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
8.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Drenert rundt 1/3 av huset da man total renoverte ett rom i underetasje som hadde fukt. For å forhindre mer fukt ble det drenert rundt huset.
8.1.5 Hvilket firma utførte jobben? - Daniel Thickner.
8.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja.
10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? - Ja.
10.1.1 Navn på arbeid: Nytt oppgradert sikringsskap og eletriske.
10.1.2 Årstall: 2016.
10.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
10.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Ble gjort i forbindelse med renovering av kjøkken og vaskerom.
10.1.5 Hvilket firma utførte jobben? - Evje eletriske.
10.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja.
12 Har det vært feil på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? - Ja, Det lekker av rør på innsiden av garasje når vannet er på. Dersom vann stenges ved kran og ved kran inne på "lagerrom" så lekker det ikke.
13 Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? - Ja.
13.1.1 Navn på arbeid: Nye rør i forbindelse med renovering av kjøkken, vaskerom og bad.
13.1.2 Årstall: 2016.
13.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
13.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Nytt rørsystem på kjøkken, vaskerom og bad.
13.1.5 Hvilket firma utførte jobben? - Bademiljø.
13.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja.
14 Er det eller har det vært nedgravd oljetank på eiendommen? - Ja, Tanken ble sanert ved dreneringen rundt huset i 2015.
16 Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg? - Ja.
16.1.1 Navn på arbeid: Ny varmepumpe.
16.1.2 Årstall: 2016.
16.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? - Faglært.
16.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Ny varmepumpe installert i kjøkken /stue 2016.
16.1.5 Hvilket firma utførte jobben? - Evje eletriske.
16.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? - Ja.
18 Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe? - Ja, Ny peis i 2016.
21 Har det vært mugg, sopp eller råte i boligen eller andre bygninger på eiendommen? - Ja, Det kan dukke opp små svarte prikker i vinduskarmene på de tre soverommene oppe når det er veldig kaldt ute og varmt inne dersom man ikke har oppe veggluker (her her det ventilasjonssytem fra husets byggedato 1972). Det ble sett på av fagfolk som sa at fukten ikke kom fra utsiden, men grunnet gammel ventilasjonssystem som tildels hadde blitt malt igjen og/eller lukket. Dette er nå tørket opp ikke viser ingen tegn til fukt.
32 Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart? - Ja, Røropplegg på utsiden av huset lekker (ute) og har ikke vært i bruk av oss da disse har vært slik siden vi flyttet inn mai 2013. Ett punktert vindu på kjøkken som har vært siden vi flytta inn 2013. Håndtaket på vinduet på badet er løst (nytt vindu satt inn i 2020). Det er to ovner på kjøkkenet, den ene er en kombi ovn/mikroovn. Mikroovnfunksjonen fungerer ikke, men ovnfunksjonen fungerer.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: BFB7F6FD-7BCD-45D4-83BD-8571565ED200