Hånes

Nedre Timenesvei 21

Prisantydning
6 500 000 kr
Omkostninger
179 500 kr
Totalpris
6 679 500 kr
Formuesverdi
190 672 kr
Byggeår
1839
Internt bruksareal (BRA‑i)
221 ㎡
Bruksareal
332 ㎡
Tomteareal
35 466 ㎡
Antall soverom
6
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Idyllisk småbruk på 35 daa, pent opparbeidet tomt, dobbel garasje m/loft, garasje og hagestue-Store plen og grøntarealer

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Flott eiendom med fin beliggenhet i liten stikkvei med lite innsyn fra omgivelsene. Pent opparbeidet tomt med solrik hage, hagestue, plen og store grøntarealer med sol fra morgen til kveld. En del av arealet blir i dag utleid til hestehold. Eiendommen kan gi muligheter for dyrking av grønnsaker, frukt og bær, samt mulighet for enkelt dyrehold.

Hovedhus:

1. etasje: Hall, vaskerom/grovkjøkken, flislagt bad/wc med varme i gulv, ny baderomsinnredning og nytt dusjkabinett, romslig kjøkken med eldre innredning med god skap/benkeplass og spiseplass. 4 stuer (evt. 3 ekstra soverom og stue) hvorav hovedstue har utgang til hage.

2. etasje: Loftsstue, 3 soverom og kott.

Bortsettingsloft og grovkjeller.

Boligen er tilbaketrukket fra hovedvei i tun og er meget usjenert fra omgivelsene.

Dette er en sjelden sjanse til å få kjøpt en unik og idyllisk eiendom med landlig men allikevel sentral beliggenhet.

Dobbel garasje med stort loft til for eksempel gressklipper / ATV + en frittstående enkel garasje

Vel møtt!

Oppvarming

Varme i gulv på bad/wc, vedfyring i 3 av stuene. 2 vedkaminer i soverom på loft er usikkert om virker når disse ikke har vært brukt på lang tid.

Beliggenhet

Adkomst

Fra sentrum kjører man over Varoddbrua, gjennom tunellen og ned mot Rona. følg veien mot Hånes og i 2. rundkjøring ta til høyre mot Nedre timenes og følg skilting fra Sørmegleren. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Dobbel garasje med stort loft til for eksempel gressklipper/ATV + en frittstående enkel garasje og parkering på tomten.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i naturskjønne og landlige omgivelser, men allikevel sentralt med ca. 12 minutters kjøring til Kristiansand Sentrum. Eiendommen ligger i etablert boligområde på Hånes med kort vei til butikk, bussholdeplass, turterreng og flere flotte badestrender. Gode bussforbindelser. I området har man bl.a.: Marina, kirke, legesenter, treningsstudio, apotek, samt idrettshall og kunstgressbanen. Det er to dagligvarebutikker på Hånes. Hånes har flere barnehager, samt barne- og ungdomsskole. Det er kort vei til Sørlandsparken, Kjevik flyplass, Dyreparken og ca. 10 km. til sentrum.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger godkjenning for reviderte tegninger, datert 18.11.1998.
Det foreligger godkjenning for uthus, datert 18.07.1996.
Det foreligger rivingstillatelse for bolig Topdalsveien 1 og uthus på gnr. 62 bnr. 3, datert 17.08.1995.
Det foreligger delingstillatelse, datert 10.09.2001. Gjelder fradeling av 4 parseller fra eiendommen gnr 63 bnr 3 til boligformål.

Det foreligger melding om at etterspurte tilleggsopplysninger må sendes inn til kommunen, datert 03.10.2023. Gjelder hagestue.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNF (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanen for Kristiansand 2024-2035. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m. 

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

27.03.1933 - Dokumentnr: 903175 - Elektriske kraftlinjer.
26.06.1969 - Dokumentnr: 4871 - Bestemmelse om adkomstrett. Bestemmelse om båt/bryggeplass.
17.09.1974 - Dokumentnr: 10152 - Erklæring/avtale. Bestemmelse om kloakkrenseanlegg. Med flere bestemmelser.
21.06.1977 - Dokumentnr: 6654 - Bestemmelse om vann/kloakkledning. Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:62 Bnr:1. Med flere bestemmelser.
15.12.1980 - Dokumentnr: 14385 - Bestemmelse om vann/kloakkledning. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen.
23.05.1984 - Dokumentnr: 6955 - Bestemmelse om vannrett.
20.12.1985 - Dokumentnr: 20495 - Bestemmelse om veg. Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet.
04.03.1993 - Dokumentnr: 2852 - Jordskifte. Angår bryggeplass, veg og opplagsplass.

Diverse påtegning - RETTSFORLIK
27.05.2002 - Dokumentnr: 8984 - Erklæring/avtale. Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:62 Bnr:114, Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:62 Bnr:115, Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:62 Bnr:116
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:62 Bnr:117. Bestemmelse om veg. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen.
27.05.2002 - Dokumentnr: 8984 - Erklæring/avtale. Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:62 Bnr:114, Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:62 Bnr:115. Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:62 Bnr:116
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:62 Bnr:117. Bestemmelse om vann/kloakkledning. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen.
11.06.2004 - Dokumentnr: 10612 - Erklæring/avtale. Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:62 Bnr:16. Bestemmelse om vann/kloakkledning
03.10.2005 - Dokumentnr: 17809 - Best. om vann/kloakkledning. Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:62 Bnr:133. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen.

Dokumentnr: 904026 - Opprettelse av matrikkelenheten. OPPRETTELSE - BESTÅENDE EIENDOM. EIENDOMMEN ER OPRETTET FØR 1930.
15.09.2009 - Dokumentnr: 682171 - Målebrev. Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn. Fra umatrikulert kommunal veigrunn og øvrige eiendommer avgis areal som inngår direkte i eksisterende registernummer gnr 200, bnr 10 som kun er registrert i GAB. E-18 Timenes - Hånes. Gjelder denne registerenheten med flere
06.01.2011 - Dokumentnr: 9631 - Målebrev. Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn. Areal går direkte inn i eksisterende registernummer gnr. 200, bnr. 9, del av E-18 Hånes - Timenes, som kun er registrert i GAB. Gjelder denne registerenheten med flere.
10.01.1974 - Dokumentnr: 351 - Best. om adkomstrett. Med flere bestemmelser.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter:
21.06.1977 - Dokumentnr: 6654 - Best. om vann/kloakkledning. Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:62 Bnr:1. Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:62 Bnr:159. Med flere bestemmelser. Gjelder denne registerenheten med flere.

Kommentar konsesjon

Eiendommen er over to mål, og egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Info energiklasse

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 162 500,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 179 500,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatt er inkludert i kommunale avgifter.

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Mangler data den 06.05.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato 06.05.2024. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Beskrivelse av eiendommen:
Boligen ble oppført i 1839 og frittliggende garasje/uthus ble oppført på eiendommen 1998, og frittliggende hagestue i 2023. Det er 3 krypkjeller/bod under boligen med tilgang via 3 kjellerdører utvendig i grunnmuren, og via steintrapp innvendig i luke i gulvet i kjøkken. En bør merke seg at boligen er gammel (ca. 185 år) og inneholder bygningsdeler i fra byggeår, som bla. grunnmur, 3 krypkjeller/bod i fra byggeår, manglende drenering/utvendig fuktsikring av grunnmuren, konstruksjoner, 2 teglsteins-piper, innvendige dører m.m. For øvrig må hele Tilstandsrapporten leses i sin helhet.
 
Følgende avvik har fått TG3: 
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Etasjeskillere er oppført i trekonstruksjoner i fra byggeår. Det er synlige, merkbare skjevheter, sig/retningsavvik på vegger, innvendige gulver i begge etasjene som er normalt for gamle boliger. Det ble målt ca. 5-80 mm. sig/avvik med gulvlaser gjennom hele rommet i begge stuene i 1.etasje, og ca. 5-50 mm. sig/avvik med gulvlaser gjennom hele rommet i gang, soverom i loftsetasjen på befaringen. Alle gulver ble ikke kontrollert med laser på befaringen. Det er spor/merker, råteskader etter morr/borebiller flere steder i treverk i fra byggeår, bla. i 3 krypkjeller/bod, på kaldloftet og i kott/bodene i loftsetasjen. Vegger i boligen er oppført som massive, laftede trevegger i fra byggeår og flere skader kan påregnes i lukkede konstruksjoner. Ytterlige kontroll anbefales. Vurdering av avvik: Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er registrert skader etter aktivitet av skadedyr Konsekvens/tiltak. Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for utbedring. Flere reparasjoner, utskiftinger kan påregnes og kontroll/sanering av fagfolk anbefales. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000.

Innvendig > Krypkjeller: Det er 3 krypkjeller/bod under boligen med tilgang via 3 kjellerdører utvendig i grunnmuren, og via steintrapp innvendig i luke i gulvet i kjøkken. Grunnmuren er oppført i naturstein i fra byggeår med trebjelkelag og stubbeloftsbord i fra byggeår. Grunnen består av stein/løsmasser, skråfjell mot baksiden av boligen. Eier opplyste at bygget står på grunnfjell som ligger åpent. Det var fukt i grunnen på befaringen og det ble målt ca. 20 vekt% fukt ved piggmåling i treverk på befaringen. Trebjelkelaget og stubbeloftsbordene har flere merker, misfarging, råteskader bla. etter morr/borebiller og se tidligere pkt. etasjeskiller. Krypkjellerene er ikke fullstendig kontrollert grunnet lav høyde, vanskelig tilgang og forbehold om andre mangler må tas. Ytterlige kontroll anbefales. Generelt er krypkjellere en risiko konstruksjon mht. kondens, fukt og jevnlig kontroll og god utlufting anbefales. Konsekvens/tiltak: Gjennomføre ytterligere undersøkelser og foreta utbedring av skade. Bedre ventilering må etableres. Div. reparasjoner, utskiftinger kan påregnes. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000.

Våtrom > 1. etasje > Bad > Generell: Eier opplyste at baderommet er i fra ca. slutten av 1970-tallet og baderommet har fliser på gulvet med oppkant fliser langs vegger, malt
strie på vegger, fliser på vegger bak dusjkabinett og himlingsplater på innvendig tak. Eldre sluk i gulvet under dusjkabinett og toalett, dusjkabinett og baderomsinnredning med servant er montert. Baderommet har ventil i veggen, men dørkarmen har ikke luftespalte for tilluft til rommet. Det er sprekker i gulv fliser under dusjkabinett og eier opplyste at det var fukt under gulv fliser, fuktskade på veggplater, og fjernet skadet veggplate på endevegg, montert ny veggplate på denne vegg, og satt inn nytt dusjkabinett, toalett, skap og vaskeservant, alt utført i 2024. Gulvet har lite fall og det ble målt høydeforskjell på over 25 mm. i fra topp dørterskel til topp sluk i gulvet under dusjkabinett på befaringen. Det ble ikke målt unormale fuktverdier med fuktindikator på overflater i baderommet på befaringen. Renovering av baderommet kan påregnes bla. ut i fra alder, mht. membraner, sluk, røropplegg m.m. Vurdering av avvik: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Konsekvens/tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000.

Våtrom > 1. etasje > Vaskerom > Generell: Vaskerommet er en del år, ukjent år og har vinyl belegg på gulvet med fotlister, malte vegger og malt innvendig tak. Eldre sluk i gulvet og opplegg for vaskemaskin er montert. Vaskerommet har ventil i spirorør, men dørkarmer har ikke luftespalte for tilluft til rommet. Overflater har div. slitasje ut i fra alder med bla. merker, sprekker m.m. og fotlister benyttes normalt ikke i våtrom. Gulvet har litt feil fall, men det ble målt høydeforskjell på 25 mm. i fra topp dørterskler til topp sluk i gulvet på befaringen. Det ble ikke målt unormale fuktverdier med fuktindikator på overflater i vaskerommet på befaringen. Renovering av vaskerommet kan påregnes bla. ut i fra alder, mht. membraner, sluk, røropplegg m.m. Vurdering av avvik: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Konsekvens/tiltak: Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres. Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000.

Følgende avvik har fått TG2: 
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
Utvendig > Vinduer - 2: Bla. takvinduet i loftsetasjen har div. slitasje, merker, samt kjeller vinduene med slitasje, råte etc. ut i fra alder. Utvendig tetting, beslag rundt takvinduet er ikke kontrollert av undertegnede.
Utvendig > Dører - 2: Inngangsdøren på baksiden av boligen med 2.lags glass i fra 2014 har litt utvendig værslitasje, samt 3 kjellerdører i fra 1998 som bla. tar i mot karm.
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Innvendig > Overflater: Innvendige overflater av varierende, eldre ukjent årgang har div. slitasje, merker, gliper m.m.
Innvendig > Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.
Innvendig > Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Innvendig > Innvendige dører: Innvendige trefyllingsdører i fra byggeår har div. slitasje ut i fra alder, og bla. loddavvik (siger opp/igjen) grunnet skjeve gulv og vegger i boligen.
Kjøkken > 1. etasje > Kjøkken > Overflater og innredning: Eldre kjøkkeninnredning av ukjent årgang har normal slitasje, registrerte ingen lekkasjer på befaringen.
Tekniske installasjoner > Vannledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.
Tekniske installasjoner > Avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.
Tekniske installasjoner > Ventilasjon - 2: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
Tomteforhold > Drenering: Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje. Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Ingen store vesentlige sprekker ble registrert i synlig grunnmur på befaringen, men utvendig har murpussen sprekker etc. flere steder.
Tomteforhold > Terrengforhold: Boligen ligger på flat/lett skrånende tomt og terreng og det kommer inn vann i krypkjellere ved nedbør. Generelt anbefales fall på terreng i fra boliger på min. 1:50 og min. 3 m. ut i fra grunnmurer for å redusere fukt påkjenningen på grunnmuren.
Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.

Diverse

Boligen er bevaringsverdig.
Balansert ventilasjon.
Det meste av vinduer er byttet.
Etterisolert og nyere kledning.
Isolert loft.
Automatsikringer.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

27.03.1933 - Dokumentnr: 903175 - Elektriske kraftlinjer.
26.06.1969 - Dokumentnr: 4871 - Bestemmelse om adkomstrett. Bestemmelse om båt/bryggeplass.
17.09.1974 - Dokumentnr: 10152 - Erklæring/avtale. Bestemmelse om kloakkrenseanlegg. Med flere bestemmelser.
21.06.1977 - Dokumentnr: 6654 - Bestemmelse om vann/kloakkledning. Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:62 Bnr:1. Med flere bestemmelser.
15.12.1980 - Dokumentnr: 14385 - Bestemmelse om vann/kloakkledning. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen.
23.05.1984 - Dokumentnr: 6955 - Bestemmelse om vannrett.
20.12.1985 - Dokumentnr: 20495 - Bestemmelse om veg. Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet.
04.03.1993 - Dokumentnr: 2852 - Jordskifte. Angår bryggeplass, veg og opplagsplass.

Diverse påtegning - RETTSFORLIK
27.05.2002 - Dokumentnr: 8984 - Erklæring/avtale. Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:62 Bnr:114, Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:62 Bnr:115, Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:62 Bnr:116
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:62 Bnr:117. Bestemmelse om veg. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen.
27.05.2002 - Dokumentnr: 8984 - Erklæring/avtale. Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:62 Bnr:114, Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:62 Bnr:115. Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:62 Bnr:116
Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:62 Bnr:117. Bestemmelse om vann/kloakkledning. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen.
11.06.2004 - Dokumentnr: 10612 - Erklæring/avtale. Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:62 Bnr:16. Bestemmelse om vann/kloakkledning
03.10.2005 - Dokumentnr: 17809 - Best. om vann/kloakkledning. Rettighetshaver: Knr:4204 Gnr:62 Bnr:133. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen.

Dokumentnr: 904026 - Opprettelse av matrikkelenheten. OPPRETTELSE - BESTÅENDE EIENDOM. EIENDOMMEN ER OPRETTET FØR 1930.
15.09.2009 - Dokumentnr: 682171 - Målebrev. Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn. Fra umatrikulert kommunal veigrunn og øvrige eiendommer avgis areal som inngår direkte i eksisterende registernummer gnr 200, bnr 10 som kun er registrert i GAB. E-18 Timenes - Hånes. Gjelder denne registerenheten med flere
06.01.2011 - Dokumentnr: 9631 - Målebrev. Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn. Areal går direkte inn i eksisterende registernummer gnr. 200, bnr. 9, del av E-18 Hånes - Timenes, som kun er registrert i GAB. Gjelder denne registerenheten med flere.
10.01.1974 - Dokumentnr: 351 - Best. om adkomstrett. Med flere bestemmelser.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter:
21.06.1977 - Dokumentnr: 6654 - Best. om vann/kloakkledning. Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:62 Bnr:1. Rettighet hefter i: Knr:4204 Gnr:62 Bnr:159. Med flere bestemmelser. Gjelder denne registerenheten med flere.

Info kommunale avgifter

Totalt kr. 16 220,-. Beløpet inkluderer eiendomsskatt, feie- og tilsynsavgift og gebyr for vann- og avløp.

Renovasjon kommer i tillegg. Beregnet årsbeløp for 2024 er kr. 2.986. Gebyret faktureres i forhold til antall tømminger.

Byggemåte

Vinduer har 2 lags glass, og eier har opplyst at vinduene har støy reduserende glass. Inngangsdør på baksiden av bolig med 2. lags glass. To-fløyet balkongdør med 2. lags glass. Etasjeskille er oppført i trekonstruksjoner i fra byggeår. Grunnmur i fra byggeår oppført i naturstein med murpuss utvendig.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vern/SEFRAK

Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no. 

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 1: Fliser sprekt på gulv bad. Fukt under fliser gulv. Fuktskade på veggplater.
Pkt. 2: Fjernet skadet veggplate på endevegg - (tørt - fint underlag). Montert nye veggplater på denne vegg. Satt inn nytt dusjkabinett - toalett - skap og vaskeservant. Utført av ufaglært i 2024.
Pkt. 4: Konsmo fabrikker AS skiftet tak ny kledning med asfaltplater under- nye og kjellerdører. Vindfang ble bygd nytt og ny garasje. Alt i 1997 - 1998. Alle vinduer (minus i mot øst) ble skiftet til (støyreduserende) i 2023. Nytt ventilasjon/sirkulasjons anlegg i 2023. Snekkere fra Konsmo Fabrikker AS. HSH entreprenører.
Pkt. 6: Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje? Ja, bygget står på grunnfjell som ligger åpent.
Pkt. 9: Skiftet til nytt sikringsskap med automatsikringer. Utskiftning av gamle el. ledninger. Elektriker som Konsmo Fabrikker brukte.
Pkt. 10: Septikkum er en pumpekum.
Pkt. 12: Det ble innlagt vann i 1952. Nytt baderom med vannklosett - nye rør ut til pumpekum - ca. 1970. Tilkoblet offentlig vannforsyning. Arbeid utført av Tormod Bragdø rørleggerfirma. Septikpumpe ble skiftet i 1990 av ABCPump.
Pkt. 15: Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg? Ja, se pkt. 4. HSH entreprenører.
Pkt. 16: Murer er fra 1839 og har enkelte sprekker, men ingenting som skulle påvirke murens stabilitet etter vår oppfatning.
Pkt. 17: Satt opp godkjent brannmur bak to etasjeovner i stuer første etasje.
Pkt. 18: Mus vil det alltid være i gamle hus. Maur ses tidvis om vår/sommer i sydvendt mur/vegg.
Pkt. 20: Bad/vegg/gulv - delvis utbedret - se pkt. 2.
Pkt. 22: Skiftet bunnstokk + kledning på 1/2 vegg + isolert mot syd/øst i ca. 1993.
Pkt. 26: Er det utført radonmåling? Ja, usikker på årstall - etter en pålagt statlig kontroll, ca. 1995-2003.
Pkt. 27: Kjenner du til andre forhold av betydning eller sjenanse for eiendommen eller nærområdet? Ja, E-18 i forbindelse med støy.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Visning

mandag 24. juni
kl. 18:30-19:15
Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!
Produktnummer: 968CF79E-603C-46CF-A03C-F9521C3B43B8