Åseral

Nedre Ørnefjellvegen 92 A og B - festenummer 328

Prisantydning
590 000 kr
Omkostninger
1 170 kr
Totalpris
591 170 kr
Kommunale avgifter
9 500 kr / år
Tomteareal
1 ㎡
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Hyttetomt

Oversikt

Om eiendommen

Tomt godkjent for 2-mannshytte | Tilkoblingsavgift for vann/avløp er allerede betalt

Om eiendommen

Diverse

Tilkoblingsavgifter for vann og avløp er allerede betalt for 2 boenheter og inngår i kjøpesummen.

Pliktig medlemskap i Ljosland Vest Velforening (LVV) kr 7950,-/år som bla dekker løypekjøring, avsetning til veivedlikehold, brøyting av hovedveier og stikkveier (inn til hytta).

Brøyting av stikkvei/parkering skjer via medlemskapet i Ljosland Vest Velforening og er inkludert i velavgiften (nytt fra 2021). Medlemmene får tilgang til brøyteappen brøyte.no og kan melde fra når de kommer der.  Informasjonsbrev fra LVV er vedlagt prospektet.

Det er ikke tillatt med parabol på hytten. Muligheter for Kabel-TV via Ljosland Skisenter, kr 1775,-/år. Mer info på ljoslandinfo.no.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Mandal er det ca 105 km : følg fylkesvei 455 til Kyrkjebygd. Følg skilting til Ljosland, ca 22 km fra Kyrkjebygd.
Fra Kr. sand er det ca 110 km: følg riksvei 9 mot Evje. På Hægeland ta av mot Bjelland på fylkesvei 462 og videre mot Kyrkjebygd  på fylkesvei 455. Følg skilting til Ljosland, ca 22 km fra Kyrkjebygd.
Fra Stavanger er det ca 225 km: følg E39 til Helleland og ta inn på fylkesvei 42 forbi Tonstad til Kvåle tar du til venstre inn på fylkesvei 4040Følg denne til du treffer på fylkesvein 455 ved Geireskaret. Sving til venstre og følg skilting til Ljosland, ca 22 km fra Kyrkjebygd.
Når du kommer til  Ljosland Fjellstove kjører du videre på Nye Gruvevegen

Fra toppen av Nye Gruvevegen ved krysset til skisenteret: tar du til venstre inn på Kvernevassvegen og følger denne til T-krysset. Her ta du til venstre opp Farevassvegen og følger denne ca 500 m. Ved T-krysset på parkeringsplassen tar du til venstre opp Ørnefjellvegen og følger denne ca 600 m. Ta til venstre på Nedre Ørnefjellvegen og følg denne til første kryss. Ta til høyre og kjør ca 100 m så kommer tomten på høyre side og er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Tomten ligger i et hyggelig og etablert hyttefelt i snøparadiset på Ljosland. Kort vei til skiløyper som tar deg inn til den flotte fjellheimen som strekker seg opp mot 1000 meter over havet.

Ljosland er inngangsporten til den norske fjellheimen og utgangspunkt for flere av DNT's merkede løyper. Vinterstid er det over 70 kilometer med oppkjørte løyper i høyfjellsterrenget like ved hyttefeltene.  Alpinanlegget ligger få minutter unna og har flere nedfarter, off-pisteløyper og eget barnetrekk. Ljosland er ansett som et snøsikkert område.

I grenda på Ljosland er det aktiv gårdsdrift med blant annet sau, en dagligvarebutikk og Ljosland Fjellstove som tilbyr overnatting og mat, enten du vil spise i restuaranten eller ta det med til hytten. I elven nedenfor Fjellstova er det sommerstid flotte svaberg og badekulper. Ljoslandsvatnet innbyr også til bading.

Sommerstid er det også gode muligheter for aktiviteter som kano- og kajakkutleie, sykling, bading, fiske, flere turstier og kort vei til DNT's merkede løyper. Det ryktes om flere gode multeområder.

Se www.ljoslandinfo.no for ytterligere info om destinasjonen, skisenteret og snøparadiset Ljosland.
Se www.fjellstova.com for mer informasjon om overnatting,  butikk, catering og aktiviteter på Ljosland.
Se www.skisporet.no for oversikt over skiløypene. </fraser>

Tomt

Eierform: Punktfestet tomt. Naturtomt. Tomten er ikke opparbeidet men det er betalt tilkoblingsavgift for vann/avløp som er inkludert i tomteprisen.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er  punktfestet. Grunneier er Oddmund Ljosland. Årlig festeavgift er kr 3855,- pr enhet. og betales forskuddsvis den 1/6 hvert år. Avgiften reguleres hvert 5. årr. Neste regulering av festeavgifter er i 2026 og reguleres iht konsumprisindeksen.
Festekontrakten løper til den sies opp av fester. Det gjøres særskilt oppmerksom på at grunneier kan nekte innløsing av tomten da eiendommen ligger til en landbrukseiendom.
Se vedlagte kopi av utkastet til festekontrakt.

Parkering

På tomten.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen tilhører reguleringsplan for Ørnefjell II vedtatt 24.06.2004 og er regulert for 2 boenheter.  Kommunen har gitt signaler om at de vil kunne gi godkjenning for bygging av 2 separate hytter som gitt til naboeiendommer. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Skal tilknyttes offentlig vann og avløp.Tilkoblingsavgifter for vann og avløp er allerede betalt for 2 boenheter og inngår i kjøpesummen.
Privat vei frem til eiendommen, privat stikkvei som deles av begge boenheter. Stikkveien vedlikeholdes og brøytes av eier, se brøytekostnader under diverse. Den private veien er en del av veinettet som vedlikeholdes av Ljosland Vest Velforening (LVV). Mer info under diverse og i infobrev fra LVV vedlagt prospektet.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Festekontrakt vil bli tinglyst. Her vil pliktig medlemskap i Ljosland Vest Velforening bli tinglyst. For mer informasjon om festekontrakten, kontakt megler.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Konsesjon

Grønt skjema om konsesjonsfrihet må fylles ut.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

590 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 1 170,- (Omkostninger totalt) 591 170,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Ca Kr. 9 500 pr. år Gjelder pr boenhet
Utgiftene fordeler seg slik: Faste gebyr til Åseral Kommune: Vann kr 1199,-. Avløp kr 3982,-. Feier kr 455,-/pipeløp. Vannmålerleie kr 443,-. I tillegg til ovennevnte gebyr for vann og avløp, kommer forbruk med hhv kr 19,44 og 53,29 kr pr m³. Standard renovasjon HÅR kr 3.072,50.

Åseral Kommune opplyser følgende om utsendelse av faktura fra og med 2022: "Kommunale avgifter blir nå sendt ut kvar månad. For januar, februar og mars blir det feie/kontrollavgift, abonnement og målarleige. I april blir det årsoppgjer for 2021, frå mai likt beløp kvar månad i 2022. Dei som kun har feie/kontrollavgift får faktura i april."

Eiendomsskatt

Åseral Kommune har ikke innført eiendomsskatt.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistret bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier) eller fritidsbolig. Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Ved første gangs verdsetting av fritidseiendom skal du fastsette formuesverdien til maksimalt 30 prosent av eiendommens markedsverdi, eventuelt til 30 prosent av byggekostnadene, inkludert tomt for et nybygg. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Nedre Ørnefjellvegen 92 A og B - festenummer 328, Gnr. 7 Bnr. 93 Fnr. 328 i Åseral kommune.

Boligtype

Hyttetomt

Eierform

Selveier på punktfestet tomt.

Vilkår og betingelser

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Tomten er skiltet.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-21-0121

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-21-0121. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Janne Clausen Ree, tlf. 95 82 16 23

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900) Tilrettelegging (Kr.12 800) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 590 000,-) (Kr.50 000) Digital grunnpakke (Kr.5 850) Totalt kr. (Kr.79 135)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Produktnr: 3052115