Porsgrunn - Heistad, Brattås

Nedre Lunde Trinn 2

Prisantydning
2 460 000 kr - 4 080 000 kr
Felleskostnader
10 160 kr /
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2023
P-rom
74 - 139 m2
Antall soverom
2 - 4
Eierform
Borettslag
Eiendomstype
Leilighet
Bolig Soverom P-rom BRA Totalpris
3 4 139 ㎡ 139 ㎡ 6 800 960 kr
6 3 80 ㎡ 85 ㎡ 4 450 960 kr
7 3 80 ㎡ 85 ㎡ 4 250 960 kr
8 3 80 ㎡ 85 ㎡ 4 250 960 kr
9 2 74 ㎡ 78 ㎡ 4 300 960 kr
11 2 74 ㎡ 78 ㎡ 4 100 960 kr
12 2 74 ㎡ 78 ㎡ 4 100 960 kr

Oversikt

Om eiendommen

4 eneboliger i rekke og 2 firemannsboliger i solfylte omgivelser på Heistad. 5 SOLGT!

Om eiendommen

Innhold

Du finner fire eneboliger i rekke i det andre byggetrinnet. Alle har 138,8 kvadratmeter BRA fordelt på to etasjer.
I første etasje får disse boligene entré, to soverom, ett bad, eget vaskerom og en tv-stue som kan gjøres om til soverom. Oppe i andre etasje er det lagt opp til ett bad, ett soverom og en gang, garderoberom og en åpen stue- og kjøkkenløsning med utgang til en vestvendt balkong på mer enn 19 kvm. Terrasse ved inngangspartiet, carport og utvendig sportsbod følger også med hver enebolig. Det er lagt opp til en romslig gårdsplass for alle boligene.

Det er to ulike firemannsboliger i det andre byggetrinnet. Leilighetene i den minste er på 77,8 kvadratmeter BRA.
De har to soverom, ett bad, ett teknisk rom, garderoberom og en åpen stue- og kjøkkenløsning med utgang til balkong eller terrasse.

Boligene i den andre firemannsboligen er litt større - 84,5 kvadratmeter BRA. De har også ett teknisk rom, garderoberom, en åpen stue- og kjøkkenløsning med utgang til balkong eller terrasse. Disse boligene får tre soverom. Det følger med en utvendig sportsbod til hver leilighet. Carport er tilvalg for firemannsboligene.

Standard

De seks eneboligene og åtte leilighetene som utgjør Nedre Lunde borettslag blir moderne og svært delikate med god standard. Boligene leveres i henhold til teknisk forskrift 2017 (TEK17).

Leveransen omfatter blant annet:

• Lys 1-stavs eikeparkett.
• Fliser på gulv i både bad og felt i entré.
• Hvit baderomsinnredning på begge bad ihht. tegning.
• Veggmontert toalett.
• Innfellbare dusjvegger
• Kjøkkeninnredning fra Marbodal eller tilsvarende med integrerte hvitevarer fra Electrolux eller lignende. 
• Varmekabler på begge bad og vaskerom, for øvrig vannbåren varme med el.kjel i gulv.
• Carport i eneboligene
• Balkonger med glassplater og spilerekkverk i eneboligene og glassplater i firemannboligene.

Se for øvrig egen fullstendig leveransebeskrivelse i prospekt.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Organisering:
Boligprosjektet blir organisert som et borettslag. Det betyr at beboerne eier boligdelen av bygningene, fellesanlegg og utearealer i fellesskap. Beboerne kjøper en rett til å bo i en bestemt bolig, derav navnet "borettslag". Beboerne eier en del av borettslaget derav navnet "andelseier". Når du har kjøpt bolig i borettslag eier du dermed borettslaget sammen med de andre som bor der. Det betyr at du eier din egen bolig, men at et større fellesskap vil gjøre det enklere for deg når det gjelder vedlikehold og økonomi.

Generalforsamlingen er den øverste bestemmende myndighet i borettslaget. Her møtes alle andelseierne og godkjenner regnskap og beretning samt velger et styre som er ansvarlig for den daglige driften, inkludert økonomien. Styret treffer alle vedtak vedrørende borettslagets drift, men må følge lover, forskrifter, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Et borettslag er en selvstendig juridisk enhet.

Utbygger tar alt ansvar for eventuelle overskridelser på bygge kostnader og merkostnader begrunnet i prisstigning i byggeperioden, da du som kjøper av bolig har fast pris. Borettslaget løper derfor ingen risiko dersom slike situasjoner oppstår. Ved innflytting har selger på vegne av borettslaget inngått avtale med PBBL om forretningsførsel av borettslaget. Med PBBL som forretningsfører er du sikret at fellesinteresser blir ivaretatt.

Selger blir eier av de boligene som eventuelt ikke er solgt før ferdigstillelse, og er forpliktet til å betale felleskostnadene for slike boliger. Det betyr at borettslaget ikke har ansvaret for kostnader vedrørende usolgte boliger.

Medlemskap i Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag:
Borettslaget vil bli tilknyttet Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag. Kjøpere som ikke er medlem av PBBL må tegne medlemskap.

Vedtekter:

Det er utarbeidet vedtekter for borettslaget som er bindende for kjøper. Vedtektene er en del av salgsprospektet og det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp. Andelseier plikter å følge borettslagets vedtekter.

Sikringsordning:
Gjennom PBBL som forretningsfører, blir borettslaget tilknyttet Borettslagenes Sikringsfond når alle boligene er solgt. Risikoen for tap av felleskostnader vil da bli redusert.

Totalpris:
Totalprisen på boligen består av innskudd og andel av borettslagets fellesgjeld. Se prislisten som har kolonner for hvert av disse elementene. I tillegg kommer omkostninger som er spesifisert under og i prislisten. Innskuddet (egenkapitalen) med tillegg av omkostningene,
utgjør det som kjøper må finansiere på egen hånd. Fellesgjelden er finansiert av borettslaget hvor avdrag og renter (kapitalkostnader) for den andel av gjelden som er knyttet til den enkelte leilighet, dekkes gjennom månedlige felleskostnader.

Felleslån/vilkår:
Borettslagets fellesgjeld er et annuitetslån. Maksimal fellesgjeld utgjør ca. 40% av totalprisen på alle leilighetene. For eksakte tall henvises til prisliste. Det legges opp til 40 års total løpetid på lånet, hvorav de 20 første årene er avdragsfrie. Lånet vil i utgangspunktet ha flytende rente. Det tas forbehold om endringer i renten da renten vil bli endret i takt med rentemarkedet. Borettslaget kan etter innflytting evt. beslutte binding av renten.

Kapitalkostnader:
Kapitalkostnader er renter og avdrag på boligens andel av borettslagets felleslån. Rentene på enkeltes andel av borettslagets felleslån. Rentene på den enkeltes andel av fellesgjelden kan trekkes fra i skattbar inntekt på selvangivelsen i henhold til ordinære regler.

Individuell nedbetaling av fellesgjelden, IN- ordning:
Borettslaget vil inngå en avtale med forretningsfører om individuell nedbetaling av fellesgjeld, under gitte forutsetninger. Andelseier vil ved denne ordningen ha større fleksibilitet til å styre sin egen fellesgjeld og derved finanskostnadene. Ved nedbetaling av andel fellesgjeld, helt eller delvis, reduseres månedlige finanskostnader til borettslaget i henhold til innbetalt beløp. Nedbetaling av fellesgjeld kan ikke reverseres.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Skjelsvik følg Breviksvegen frem til avkjørsel til Øvre Lundeveg og følg vegen mot Lunde Terrasse. Tomten ligger rett ved Lundelia barnehage og vil være merket med banner/skilt.

Beliggenhet

På en stor tomt ved Lundelia barnehage ned mot Heistadstranda skal Heimgard Bolig og PBBL bygge rundt 90 boliger.
Velkommen til det nye bolig prosjektet - Nedre Lunde-, som har en sentral og idyllisk beliggenhet på Heistad. Det er kort vei barnehage, matbutikker, kafé, offentlige transport, turløyper og badestrender. Med andre ord: Kort vei til det meste!

Tomt

Prosjektet som totalt består av 12 leiligheter, skal føres opp på gnr: 68 bnr: 1 i Porsgrunn kommune. Andelsnummer for hver enkelt bolig vil bli fastsatt når borettslaget er stiftet. Prosjektet er det første av flere byggetrinn. 

Det blir felles eiet tomt av borettslaget. Tomten skal fradeles i flere byggetrinn. Endelig tomteareal for dette borettslaget vil først foreligger når tomten er ferdig fradelt med eget gårds- og bruksnr.

Parkering

Alle eneboligene leveres med hver sin carport. Leilighetene i firemannsboligene vil få biloppstillingsplasser tilhørende hver andel med carport som tilvalg.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det vil foreligge midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest ved overtakelse. Det er Selgers ansvar å fremskaffe brukstillatelse og ferdigattest på boligene. Kjøper er gjort oppmerksom på, og aksepterer at slik ferdigattest normalt foreligger først noe tid etter overtakelsestidspunktet.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i regulert område som i kommuneplanen er avsatt til boligbebyggelse. Eiendommen er en del av Detaljreguleringsplan Nedre Lunde, Heistad sist datert 06.09.2018. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen: Se prospektet.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Videre vil det bli tinglyst:

Pantedokument til banken for borettslagets totale fellesgjeld.
Pant for andelseiernes borettsinnskudd.

Kopi av grunnboks utskrift fås hos megler - og må leses før det inngås midlertidig kjøpekontrakt. Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst ytterligere nødvendige erklæringer/avtaler tilknyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Grunnboks utskrift kan fås ved henvendelse til megler. Servitutter som ikke slettes følger eiendommen.

Energiattest

Når en bolig selges før den er ferdig bygget skal selger oppfylle plikten ved å garantere for energi- og oppvarmingskarakter og lage fullstendig energiattest ved ferdigstillelse. Normalt påregnes energiklasse C, man kan dog ende opp med lavere energiklasse uten at dette anses som en mangel.

Om borettslaget

Husdyrhold

Dyrehold skal godkjennes av styret i borettslaget.

Rettigheter og forpliktelser

Borettslaget har legalpant for forfalte, ikke betalte felleskostnader. Det vises for øvrig til vedtekter og husordensregler. For andelsboliger er det borettslaget som er hjemmelshaver til selve eiendommen. Andelseierene har hjemmel til en andel i borettslaget og borett knyttet til denne.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Innskudd fra 2.460.000,- til 4.080.000,-

Totalpris fra
2.460 000,- (Innskudd (NB: prisen er fast))
1.640 000,- (Andel av fellesgjeld)
4.100 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)
Omkostninger
5.000,- (Andelskapital)
480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)
5.960,- (Omkostninger totalt)

4.105.960 (Totalpris inkl. omkostninger)

til

4.080 000,- (Innskudd (NB: prisen er fast))
2.720 000,- (Andel av fellesgjeld)
6.800 000,- (Pris inkl. fellesgjeld)
Omkostninger
5.000,- (Andelskapital)
480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk)
480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk)
5.960,-(Omkostninger totalt)

6.805.960,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Se vedlagte prisliste for ytterligere informasjon.

Betalingsbetingelser

Kr. 100. 000,- skal innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp innskudd/egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

Felleskostnader

Kr. 8 520 - 16 510,- pr..

Felleskostnader inkluderer

· Kabel TV/internett (grunnpakke)
· Vaktmestertjenester
· Borettslagets totalforsikring (Gjelder ikke innboforsikring for hver andelseier som må tegnes individuelt).
· Kommunale avgifter
· Forretningsførsel
· Revisjon
· Andre driftskostnader (som snømåking og plenklipping av fellesarealer)
· Vedlikehold inkl. avsetning

Felleskostnadene for den enkelte leilighet er stipulert i henhold til budsjett, den til enhver tid gjeldende rente, og fordeles etter fordelingsnøkkel. Endelig størrelse på felleskostnader vil bli satt opp av forretningsfører/borettslagets styre ved overtakelse.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Prosjektet ligger i dag på 68/1 i Porsgrunn kommune. Før overtakelse vil selger gjøre de nødvendige sammenføyinger/fradelinger og prosjektet vil få et gnr/bnr.

Boligtype

Eneboliger i rekke/Leilighet

Eierform

Borettslag

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Tilvalg / Endringer

Selger vil - før innredningsarbeidene starter - utarbeide en tilvalgsmeny, hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper, slik at avtaler og fakturering gjøres direkte. Selger tar ingen påslag ved slike endringer.

Visning

.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Når  bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges boligene etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

81-22-9002

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/81-22-9002. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler/Prosjektmegler  Tina Vinje, tlf. 95 49 11 58

Sørmegleren Telemark AS org. nr.

918 067 116
Produktnr: 3058764