Skien sentrum

Nedre Hjellegate 10D

Prisantydning
2 600 000 kr
Omkostninger
13 859 kr
Andel fellesgjeld
2 600 000 kr
Totalpris
5 213 859 kr
Felleskostnader
10 794 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2021
Bruksareal
84 ㎡
Eierform
Borettslag
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Lekker og ny leilighet midt i sentrum, i ett av byens flotteste nybygg - Glassmestergården! Ledig i Desember.

Om eiendommen

Innhold

Bygården og borettslaget inneholder 32 leiligheter fordelt på 5 bygg.

B203 ligger i bygg B, med veranda og utsikt mot Hjellevannet. 

Leiligheten inneholder: Vindfang, gang, 2 soverrom, bad,  toalettrom, bod og stue med åpen kjøkkenløsning. Utgang til veranda.

1 sportsbod i kjeller.

Standard

Glassmestergården er bygget med materialer av høy kvalitet. Det gjør boligene vedlikeholdsvennlige og gode å leve i.

Lyse moderne farger i alle rom. Eikeparkett på gulv og balansert ventilasjon sørger for godt inneklima. Leiligheten varmes opp med fjernvarme levert av Skien Fjernvarme, og produseres med klimavennlig bioenergi.

Kjøkkenet er i grå slett utførelse fra danske HTH. Integrerte hvitevarer fra Siemens.
 
Bad har hvite fliser på vegg og grå flis på gulv. Det er dusjhjørne med glassvegger. Wc. Servant med underskap i lyse grå utførelse og stort flott speil.  Toalettrom inneholder servant med underskap i mørkgrå, speil over og wc.   

Leiligheten har ringeanlegg med kamera til hoveddør og 2 heiser.

Byggeår og byggemåte

2021 i følge Skien kommune.

Oppvarming

Elektrisk og fjernvarme -Skien Fjernvarmeanlegg.

Diverse

Organisering:
Boligprosjektet blir organisert som et borettslag. Det betyr at beboerne eier boligdelen av bygningene, fellesanlegg og utearealer i fellesskap. Beboerne kjøper en rett til å bo i en bestemt bolig, derav navnet "borettslag". Beboerne eier en del av borettslaget derav navnet "andelseier". Når du har kjøpt bolig i borettslag eier du dermed borettslaget sammen med de andre som bor der. Det betyr at du eier din egen bolig, men at et større fellesskap vil gjøre det enklere for deg når det gjelder vedlikehold og økonomi. Generalforsamlingen er den øverste bestemmende myndighet i borettslaget. Her møtes alle andelseierne og godkjenner regnskap og beretning samt velger et styre som er ansvarlig for den daglige driften, inkludert økonomien. Styret treffer alle vedtak vedrørende borettslagets drift, men må følge lover, forskrifter, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Et borettslag er en selvstendig juridisk enhet. Det er utarbeidet vedtekter for borettslaget, disse er bindende for kjøper. Ved innflytting har selger på vegne av borettslaget inngått avtale med SBBL om forretningsførsel av borettslaget. Med SBBL som forretningsfører er du sikret at fellesinteresser blir ivaretatt.

Selger blir eier av de boligene som eventuelt ikke er solgt før ferdigstillelse, og er forpliktet til å betale felleskostnadene for slike boliger. Det betyr at borettslaget ikke har ansvaret for kostnader vedrørende usolgte boliger.

Medlemsskap i Skien Boligbyggerlag
Borettslaget vil bli tilknyttet Skien Boligbyggerlag. Kjøpere som ikke er medlem av SBBL må tegne medlemskap.

Vedtekter:
Det er utarbeidet utkast til vedtekter. Vedtektene er en del av salgsprospektet og det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp. Andelseier plikter å følge borettslagets vedtekter.

Sikringsordning:
Gjennom SBBL som forretningsfører, blir borettslaget tilknyttet Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS når alle boligene er solgt. Risikoen for tap av felleskostnader vil da bli redusert.

Totalpris:
Totalprisen på boligen består av innskudd og andel av borettslagets fellesgjeld. Se prislisten som har kolonner for hvert av disse elementene. I tillegg kommer omkostninger som er spesifisert under og i prislisten. Innskuddet (egenkapitalen) med tillegg av omkostningene, utgjør det som kjøper må finansiere på egen hånd. Fellesgjelden er finansiert av borettslaget hvor avdrag og renter (kapitalkostnader) for den andel av gjelden som er knyttet til den enkelte leilighet, dekkes gjennom månedlige felleskostnader.

Felleslån/vilkår:
Borettslagets fellesgjeld er et annuitetslån i finansinstitusjon. Maksimal fellesgjeld utgjør ca. 50 % av totalprisen på alle leilighetene. For eksakte tall henvises til prisliste. Det legges opp til 40 års total løpetid på lånet, hvorav de 20 første årene er avdragsfrie. Lånet vil i utgangspunktet ha flytende rente. Det tas forbehold om endringer i renten da renten vil bli endret i takt med rentemarkedet. Borettslaget kan etter innflytting evt. beslutte binding av renten.

Kapitalkostnader:
Kapitalkostnader er renter og avdrag på boligens andel av borettslagets felleslån. Rentene på enkeltes andel av borettslagets felleslån. Rentene på den enkeltes andel av fellesgjelden kan trekkes fra i skattbar inntekt på selvangivelsen i henhold til ordinære regler.

Mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjelden:
Borettslaget har inngått avtale om I/N ordning som gir kjøperne muligheter til å innbetale hele eller deler av fellesgjelden. En slik innbetaling kan gjøres en gang hvert kvartal og minimumsbeløpet er 60 000. Ved nedbetaling av hele eller deler av fellesgjelden reduseres de månedlige felleskostnadene.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Beliggenhet

I Hjellen, så nære sentrum du kan komme. Kort veg til alle fasiliteter sentrum har å by på. Hjellen spås til å bli en av byens fineste gater og er i sterk utvikling.

Tomt

Mellom byggene finner du et skjermet atrium på 200 m². Her blir det sitteplasser, sykkelparkering og en lekeplass i henhold til reguleringsplanens krav til fellesområde. Fellesområdet vedlikeholdes av borettslaget, slik at du bare trenger å ta med deg kaffekoppen ut og kjenne sola varme i bakgården.

Det blir felles eiet tomt for borettslaget på ca.923 kvm. Arealet er ikke eksakt og noe avvik kan forekomme ved endelig oppmåling. Selger vil foreta de nødvendige sammenføyninger eller fradelinger. Prosjektet, som totalt består av 32 leiligheter, skal føres opp på gnr: 300 bnr: 1725 og snr 6/4 i Skien kommune. Andelsnummer for hver enkelt leilighet vil bli fastsatt når borettslaget er stiftet. Borettslaget vil bli en del av eksisterende sameie.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det vil foreligge midlertidig brukstillatelse/ferdigattest ved overtakelse. Det er selgers ansvar å fremskaffe midlertidig brukstillatelse/ferdigattest på boligen før overtakelsen. Det gjøres oppmerksom på at kjøper kan tilbakeholde beløp hvis denne ikke foreligger evt for manglende arbeider.

Reguleringsplan

Eiendommen er en del av kommuneplan/kommunedelplan og ligger i ett område som er avsatt til Sentrumsformål - Nåværende Kommuneplan (16.6.2016), Bevaring kulturmiljø Kommuneplan (16.6.2016), byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav Kommuneplan (16.6.2016)
Veg - Nåværende Kommunedelplan - Kommunedelplan for Skien sentrum (16.6.2011), Sentrumsformål - Nåværende Kommunedelplan - Kommunedelplan for Skien sentrum (16.6.2011) Videre er eiendommen en del av reguleringsplan: 3807 698 Reguleringsplan for Nedre Hjellegate og Vetlesentomta m.m. (18.5.1995) Felles avkjørsel, 3807 698 Reguleringsplan for Nedre Hjellegate og Vetlesentomta m.m. (18.5.1995) Annet kombinert formål, (Forr/Kontor/Bolig/Bevertn/Almenn/Lager/Verksted), 3807 698 Reguleringsplan for Nedre Hjellegate og Vetlesentomta m.m. (18.5.1995) Bevaringsområde. Eiendommen er videre en del av Kulturminner - Enkeltminner, Kulturminner - Kulturmiljøer og Kulturminner - Sikringssoner. Reguleringskart og bestemmelser fås ved henvendelse til megler.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger tomteeiendommen til Borettslaget;

Med dagboknr: 1950/1946 Erklæring/avtale om BESTEMMELSE OM FJERNING AV BEBYGGELSE PÅ NÆRMERE ANGITTE VILKÅR. Overført fra: 3807-300/1725/0/1. Gjelder denne registerenheten med flere. Dagbok 1957/2701 Erklæring/avtale Bestemmelse om plikt til å mure igjen et vindu dersom
bygningsrådet forlanger det, Overført fra: 3807-300/1725/0/1. Gjelder denne registerenheten med flere. Med dagboknr 1958/2090 Erklæring/avtale Bestemmelse om tilfluktsrom Med flere bestemmelser, Overført fra: 3807-300/1725/0/1. Gjelder denne registerenheten med flere.
Med dagboknr 2006/5253 Erklæring/avtale Denne seksjon har tilleggsdel - areal. Overført fra: 3807-300/1725/0/1, Gjelder denne registerenheten med flere. Med dagboknr 2009/739109 Bestemmelse om veg, rettighetshaver:Knr:3807 Gnr:300 Bnr:1725 Snr:6. Med dagboknr 2009/739109 Resek/deling av seksjon -oppdelt seksjoner.

*Pantedokument til banken for borettslagets totale fellesgjeld
* Pant for andelseiernes borettsinnskudd.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen skal re-seksjoneres og borettslaget vil få nytt gnr, bnr og snr. Borettslaget vil bli en del av det eksisterende sameie og betale sameiekostnader pr mnd. Denne kostanden innbetales via felleskostnadene. 

Kopi av grunnboks utskrift fås hos megler - og må leses før det inngås midlertidig kjøpekontrakt. Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst ytterligere nødvendige erklæringer/avtaler tilknyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Servitutter som ikke slettes, følger eiendommen. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Om borettslaget

Husdyrhold

Dyrehold skal godkjennes av styret i borettslaget.

Rettigheter og forpliktelser

Borettslaget har legalpant for forfalte, ikke betalte felleskostnader. Det vises for øvrig til vedtekter og husordensregler. For andelsboliger er det borettslaget som er hjemmelshaver til selve eiendommen. Andelseierene har hjemmel til en andel i borettslaget og borett knyttet til denne.

Forretningsfører

Skien Boligbyggelag

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 600 000,- (NB: prisen er fast) 2 600 000,- (Andel av fellesgjeld) 5 200 000,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 5 000,- (AndelsOmkostning kjøper) 199,- (Panteattest kjøper) 4 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 13 859,- (Omkostninger totalt) 5 213 859,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Felleskostnader

Kr.10 794,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Estimerte felleskostnader består av borettslagets driftskostnader, samt renter på borettslagets fellesgjeld. Fellesgjelden søkes avdragsfri i 20 år. Se ytterligere informasjon i prislisten.

Fellesutgiftene dekker følgende:
-  Kabel TV/internett
-  Fellesstrøm fellesareal
-  Utvendig forsikring
-  Kommunale avgifter og Eiendomsskatt
-  Forretningsførsel
-  Revisjon
-  Andre driftskostnader
-  Sameiets felleskostnader

Felleskostnadene for den enkelte leilighet er stipulert i henhold til budsjett og fordeles etter fordelingsnøkkel. Endelig størrelse på felleskostnader vil kunne variere etter overtakelse, og er avhengig av de avtaler borettslagets inngår.

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Andel fellesgjeld kr. 2 600 000

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Nedre Hjellegate 10D, i Skien kommune.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Borettslag

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 97 17 56 64.

Overtagelse

Ca 17 november 2022

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

82-20-0160

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/82-20-0160. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Jørgen Eilev Thorkildsen, tlf. 97 17 56 64

Sørmegleren Telemark AS org. nr.

918 067 116
Varenummer: 3042809