Bjorbekk

Naudebroveien 10

Prisantydning
4 490 000 kr
Omkostninger
112 500 kr
Totalpris
4 602 500 kr
Formuesverdi
595 605 kr
Formuesverdi sekundær
2 263 300 kr
Byggeår
1945
Internt bruksareal (BRA‑i)
137 ㎡
Bruksareal
158 ㎡
Tomteareal
663 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Påkostet, innholdsrik og tiltalende enebolig - Pent opparbeidet - Gode solforhold - Barnevennlig - Nærhet til det meste!

Om eiendommen

Oppvarming

Elektrisk, varmepumpe og vedovn.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Se vedlagt finn kart.
Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Barnehage, skole og fritid

Barnehager
Eplehagen Barnehagen (1-5 år) 0.4 km
Asdal barnehage (1-5 år) 0.9 km
Alvehetta Fus barnehage (1-5 år) 0.9 km

Skoler
Asdal skole (1-10 kl.) 0.9 km
Sam Eydes videregående skol 5.8 km
Arendal videregående skole 5.8 km

Gode fritidstilbud i nærområdet.

Offentlig kommunikasjon

Offentlig transport
Bjorbekk Linje 102, 120 0.1 km
Harebakken senter Totalt 12 ulike linjer 5.1 km
Stoa stasjon Linje R50 3.3 km
Svinodden ferjekai Linje 191 5.1 km
Arendal bussterminal Totalt 24 ulike linjer 5.5 km

Parkering

Biloppstillingsplass like utenfor.

Beliggenhet

Denne innholdsrike boligen ligger i et veletablert boligområde ca 5 kilometer vest for Arendal sentrum. Eiendommen har en supersentral beliggenhet med kort gangavstand til bl.a. dagligvarebutikk, buss, barnehager, skole ?Asdal skole?, E-18 og kafèer. Videre byr nærmiljøet på flotte tur-og aktivitetsmuligheter med lysløype, idrettsplass og flotte skogsløyper.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Deler av garasje ligger på grense til naboeiendom gnr. 436, bnr. 193.

Det er påvist avvik i forhold til rømningsvei og takhøyde: Manglende rømningsvinduer fra hemser. Lavere takhøyde i deler av boligen.


FRA RAPPORT:
Opprinnelig bolig fra 1945
Tilbygg i 1979, 1992, 2018
Det fremkommer av søknad i 2018 tilbygget skulle bygges etter teknisk forskrift 2017 men vurderes utfra oppbygning,
manglende ventilasjon å ikke inneha kravene i teknisk forskrift.
Planløsning på opprinnelig bolig der planløsning med kjøkken er forandret, bad/wc der vegg er tatt vekk og er bad, entre er
vaskerom.
Loftsrom tilbygg er ikke definert og står Disp. loftrom, bruken på befaringsdagen som stue (ikke omsøkt)
Loftsrom på eldre del er ikke definert i bygningstegninger (ikke omsøkt)
Fremlagt bygningstegninger på garasje som ikke er bygd.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp. 

Privat vei. Tinglyst veirett: Gnr 436 bnr. 244 (denne eiendommen) skal ha veirett til den vei som krysser over gnr. 436 bnr. 533 og som fungerer som felles adkomstvei. Eier forplikter seg til å delta med en forholdsmessig andel av vedlikeholdet av veien.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse, tilhører reguleringsplan Bjorbekk, del av (Fredheim), datert 20.05.2003. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut. Gode utleiemuligheter om sommeren og spesielt under Arendalsuken, noe som kan gi en ekstra inntektskilde.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser:
27.04.1957 - Dokumentnr: 1030 - Erklæring/avtale. Diverse bestemmeler i skjøte.

16.04.1957 - Dokumentnr: 957 - Registrering av grunn. Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:193

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter:
08.01.2003 - Dokumentnr: 146 - Bestemmelse om veg. Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:533. Med flere bestemmelser

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 112 500,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 129 500,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport
Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens Christian Edvardsen den 20.03.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig fra 1945 med påbygg og frittstående bod Manglende snøfangere på taktekking utfra årstall på påbygg. Stående bordkledning med noe råteskader i bunn, manglende musesperre ble registrert. Takkonstruksjon der manglende lufting, manglende diffusjonssperre, spor etter aktivitet av mus ble registrert. Synlig skjevheter i bærende langvegg i overgang hovedbolig og tilbygg i stue der videre undersøkelser av bæring og eventuell utbedring anbefales. Vinduer og dører der noe vedlikehold, justeringer må påregnes. Terrasse som delvis er anlagt direkte mot kledning og anbefales tiltak med beslag slik at lysåpning mellom terrasse og kledning er minimum 50 mm for vedlikeholdsbehov. Etasjeskille i tre der skjevheter utover standardens krav til godkjente måleavvik ble registrert. Det er krypkjeller under deler av bygningen som ikke er tilgjengelig og anbefales videre undersøkelser pga. dette er å beregne som en risikokonstruksjon med høy skadefrekvens. Synlig under tilbyggsdel der stubblofts gulv er synlig uten å ha anlagt diffusjonssperre på grunn, buler i enkelte stubbloftsplank som relateres til høyere fuktverdier. Eldre bad med manglende fallforhold, våtsoner. Bad fra ca. 2018 med manglende fallforhold lokalt i nedsenket dusjnisje, dokumentasjon på uavhengig kontroll våtrom er ikke fremlagt. Vaskerom som vurderes provisorisk anlagt uten sluk, hull i belegg og ved eventuell lekkasje vil vann kunne renne ut i tilstøtende rom. Vannrør av plast rør i rør der den ene fordelingen mangler
vannskap og tilgang til sluk. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet. Se for øvrig punkter nedenfor.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
TG3:
Utvendig > Snøfangere: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet.

Utvendig > Utvendige trapper: Det er ikke montert rekkverk.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Fuktproblematikk mot stubbloft vil kunne være tilstede pga. manglende tildekninger mot grunn. Merkbare skjevheter i boligen.

Våtrom > 1. etasje > Bad > Overflater Gulv: Det er påvist at flisfuger har riss/sprekker. Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under). Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall).

Våtrom > 1. etasje > Vaskerom > Generell: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Vaskerom med belegg på gulv, plater på vegg. Hull i belegg, ikke sluk i rommet. Det er ikke anlagt mekanisk ventilasjon.

Tekniske installasjoner > Vannledninger: Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning. Det mangler tettemuffer i enden av varerør på rør-i-rør-system. Fordelerskap mangler avløp til rom med sluk.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold:

Tomteforhold > Terrengforhold:

TG2:
Utvendig > Nedløp og beslag: Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Slitasje på gradrenner.

Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ingen musesperre i nedre kant av konstruksjon. Det ble registrert mangler på musesperre, anlagt stedvis.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Konstruksjonene har skjevheter. Undertaket er misfarget. Skjevheter i himling ved tilbyggsde utfra stue som relateres til manglende bæring, videre undersøkelser og oppstøtting anbefales. Synlig mangler på lufting ute i gesims.

Utvendig > Vinduer: Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte vindusglass.

Utvendig > Dører: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke. Manglende terskelbeslag. Heng i balkongdør fra kjøkken og tregheter i åpne og lukke mekanisme

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse. Værslitasje må påregnes.

Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak

Innvendig > Pipe og ildsted: Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Pipe av mursteinstpipe er ikke i bruk og utfra opplysninger fra tidligere anbefales denne ikke å brukes. Det er montert stålpipe.

Innvendig > Krypkjeller: Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller. Krypkjeller har ingen adkomstmulighet og derfor ikke nærmere vurdert innvendig. Synlig stubbeloftsplank som står opp som relateres til svelling og fuktighet. Eier opplyser om krypkjeller rom under stue som er forseglet igjen. Anbefales å utføre videre undersøkelser av konstruksjoner som innebærer inngrep i konstruksjoner. Fuktskader i kryperom skyldes lange perioder med relativ luftfuktighet (RF) over ca. 80 % og temperaturer over 5–6 °C. Den høye luftfuktigheten kan være et resultat av manglende fuktsperre mot grunnen og utilstrekkelig ventilasjon. Kryperom som er ventilert med uteluft, får også høy luftfuktighet fordi temperaturen i kryperommet i deler av sommerhalvåret er lavere enn utetemperaturen. De varmetrege massene i bakken i kryperommet holder på kulda, og gjør at temperaturen der stiger saktere enn i utemiljøet. Fuktig, varm luft som trekkes inn i kryperommet på forsommeren, kjøles ned, og da stiger den relative luftfuktigheten.

Innvendig > Innvendige trapper: Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Innvendig > Innvendige dører: Enkelte av innvendige dører har en del slitasje.

Våtrom > 1. etasje > Bad > Overflater vegger og himling: Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet

Våtrom > 1. etasje > Bad > Sluk, membran og tettesjikt: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen. Det er usikkert om rørgjennomføringene er riktig utført. Membran er ikke synlig under klemring og ukjent om slukmembran er klemt riktig da dette innebærer inngrep med avtagning av klemring.

Våtrom > 1. etasje > Bad > Sanitærutstyr og innredning: Det er påvist skader på innredning.

Våtrom > 1. etasje > Bad > Ventilasjon: Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Våtrom > 1. etasje > Bad > Tilliggende konstruksjoner våtrom: Det er registrert symptom på fuktskader

Våtrom > 1. etasje > Bad 2 > Overflater vegger og himling: Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet

Våtrom > 1. etasje > Bad 2 > Overflater Gulv: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Svertesopp er registrert. Nedsenket dusjnisje, ikke 1:100 lokalt i dusjnisje men tilnærmet flatt/fallforhold ble registrert. Kalkutslag i fuger og svertesopp ble registrert.

Våtrom > 1. etasje > Bad 2 > Sluk, membran og tettesjikt: Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om "uavhengig kontroll", men det foreligger ingen dokumentasjon på at det er utført "uavhengig kontroll".

Våtrom > 1. etasje > Vaskerom > Tilliggende konstruksjoner våtrom: Det er registrert symptom på fuktskader

Tekniske installasjoner > Ventilasjon: Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: Det er fremlagt dokumentasjon på deler av anlegget. Videre undersøkelser innebærer utvidet el-kontroll eventuelt. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på hele anlegget. Undertegnede har ikke elektrofaglig kompetanse og tilstandsvurdering beror på dokumentasjon og visuell undersøkelse av tilfeldig komponenter i boligen. Anbefaler gjennomgang på det elektriske anlegget med en utvidet elkontroll
før bruk.

Tomteforhold > Drenering: Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter: Grunnmuren har sprekkdannelser. Lettklinker blokker som er synlig står nede i terreng og er ikke overflatebehandlet og fuktopptak vil være tilstede.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: FYLL INN

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser:
27.04.1957 - Dokumentnr: 1030 - Erklæring/avtale. Diverse bestemmeler i skjøte.

16.04.1957 - Dokumentnr: 957 - Registrering av grunn. Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:193

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter:
08.01.2003 - Dokumentnr: 146 - Bestemmelse om veg. Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:436 Bnr:533. Med flere bestemmelser

Info kommunale avgifter

Totalt kr. 24 855,- som inkluderer renovasjon, eiendomsskatt og gebyr for vann- og avløp.

Polisenummer

4996732

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja, nytt arbeid 2018. Utført av faglært. Arbeid i forbindelse med nytt bad utført av Thor Lillejord: Støping av gulv, sliping, priming, smøring av gummi, membran, legging av fliser, gulv, fuging. Egil Bringsverd: Installasjon av rør, toalett, kobling diverse nødvendig arbeid i forbindelse med bygging av nytt bad. For dokumentasjon, se boligmappa.no. Snekker Paulsen: Diverse snekring, satt inn nytt vindu osv. Dokumentasjon på boligmappa.no. Firma som utførte arbeidet var Thor Lillejord, Egil Bringsverd VVS rørlegger, Snekker Paulsen. Har dokumentasjon på arbeidet.

4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja, nytt arbeid 2018. Utført av faglært. Ny kledning, nye vinduer, ny takstein på nytt tilbygg, og diverse nødvendig arbeid. Dokumentasjon på boligmappa.no. Det har i tillegg blitt satt inn en ny terrasseskyvedør i stuen. Det har blitt satt inn ny ytterdør med inngangen. Firma som utførte arbeidet var Snekker Paulsen. Har dokumentasjon på arbeidet.

4.2.1 Nytt arbeid 2023. Utført av faglært. Ventiler og beslag rundt nytt tilbygg. Firma som utførte arbeidet var Blankenberge Bygg. Har dokumentasjon på arbeidet.

9 Har det vært feil på det elektriske anlegget? Ja, Jeg mottok et vedtak fra Agder Energi i 2016 etter avvik meldt av Det Lokale Eltilsyn (DLE) ved tilsyn på huset mitt i Naudebroveien 10. Jeg fikk rettet opp i påviste feil og mangler og vedtaket ble godkjent av DLE 01.12.2016, Dermed er saken avsluttet.

10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? Ja, nytt arbeid 2016. Utført av faglært. Vedtak om påviste feil og mangler på det elektriske anlegget ved tilsyn fra DLE har blitt godkjent. Arbeidet er utført av NEDIG. Se dokumentasjon og kvittering i Boligmappa.no. Firma som utførte arbeidet var NEDIG. Har dokumentasjon på arbeidet.

10.2.1 Nytt arbeid 2024. Utført av faglært. Ny kurs til Bu (Anneks) i tillegg til ny cat6 linje etter avtale. Dokumentasjon i boligmappa.no. Firma som utførte arbeidet var NEDIG. Har dokumentasjon på arbeidet.

10.3.1 Nytt arbeid 2023. Utført av faglært. Byttet 2 stk. termostater på begge bad. Dokumentasjon i boligmappa.no. Firma som utførte arbeidet var Nedig. Har dokumentasjon på arbeidet.

10.4.1 Nytt arbeid 2024. Utført av faglært. Rapport for risikovurdering. Dokumentasjon i Boligmappa.no. Firma som utførte arbeidet var Nedig. Har dokumentasjon på arbeidet.

10.5.1 Nytt arbeid 2024. Utført av faglært. Samsvarserklæring. Se dokumentasjon i boligmappa.no. Firma som utførte arbeidet var Nedig. Har dokumentasjon på arbeidet.

15 Har det vært feil på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg? Ja, Jeg kjøpte ny gulv varmepumpe (Fujitsu Extreme Gulv 6,2) til kjøkkenet oktober 2022. Denne fikk en feilmelding i vinteren 2024 da det kom så mye snø. ACSenteret har sendt en tekniker som har byttet viften da motoren på denne var blitt ødelagt grunnet snøen. Jeg har kvittering på kjøp av varmepumpen, se dokumentasjon i boligmappa.no.

16 Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg? Ja, nytt arbeid 2024. Utført av faglært. Tekniker fra ACSenteret Butikker AS har byttet viften på varmepumpen 29 april 2024, da den har blitt ødelagt i snøkaoset i vinter. Har fått beskjed om at de skal bytte hovedkortet i tillegg på pumpen. Firma som utførte arbeidet var ACSenteret Butikker AS. Har dokumentasjon på arbeidet.

17 Er det tegn på setningsskader eller sprekker i for eksempel grunnmur eller fliser? Ja, Ja det er blitt observert noe sprekk i muren på venstre side av huset. Til venstre når man går opp fra parkeringen. Det har ikke blitt gjort noe tiltak.

18 Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe? Ja, Det har blitt satt inn en helt ny pipe etter vurdering av Snekker Paulsen AS. Pipen er blitt kjøpt fra Ildstedet Arendal AS. Det foreligger dokumentasjon på dette som kan sees i boligmappa.no.

19 Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen? Ja, Det har blitt registrert noe mus på loftet ved takeet i vinteren der ved det nye tilbygget.

32 Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart? Ja, Jeg har investert i å pusse opp anneks som brukes som lydstudio og podkast rom. Se kvitteringer i boligmappa.no. Ellers, så har jeg fått satt inn nye garderobeskap løsninger både i gang og soverom. Arbeidet er utført av Blankenberg Bygg. Ny brannstige til pipe er satt opp i mai 2024. Se kvitteringer i boligmappa.no

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: 0DF22900-6EC1-43A8-9190-FE3B2F5B2182 Kategori: