Naglestadheia

Naglestadveien 643

Prisantydning
1 490 000 kr
Omkostninger
57 550 kr
Totalpris
1 547 550 kr
Formuesverdi sekundær
236 665 kr
Byggeår
1969
Internt bruksareal (BRA‑i)
56 ㎡
Bruksareal
59 ㎡
Tomteareal
1 902 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Helårshytte med 3 soverom + hems. Bilvei, innlagt strøm og vann. BUD ØNSKES!

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Gang, Stue, Kjøkken, Bad, Soverom, Soverom 2, Soverom 3 og tekniskrom/utvendigbod. Hems i tillegg.

Hægebostad kommune opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar. 

Oppvarming

Strøm og ved. Peisovn montert i stuen. Varmekabel i gangen, fliser på gulv.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Birkeland i Hægebostad - Joker butikk, kjør videre nordover og ta første avkjøring til høyre opp til Naglestad. Følg denne veien frem til Naglestad skisenter (ca. 7 km). Stor felles parkeringsplass på høyre side. Her er det en bomveg og felles privat vei fortsetter ca. 200 m helt frem til eiendommen.

Fritidsboligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Parkering

Ved egen tomt, innerst i blindvei. Stor felles parkeringsplass ved hovedveien, ca 200 m fra hytten.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i kort avstand fra skisenter og lysløype på Naglestadheia. Nærområdet byr på flotte turmuligheter både sommer og vinter. Gangavstand til badevann på sommerstid. Solrikt område og hytten ligger innerst i veien og meget usjenert.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest eller midl. bruksattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Felles privat adkomstvei med bom.
Privat vannforsyning fra bekk, via vannledning med varmekabel. Foreligger ingen dokumentasjon på vannkvalitet og mengde.
Toalett av type Jets med biotank. Avløp fra kjøkken og bad går ut i grunnen.

Eiendommen har innlagt vann fra bekk. Tiltaket er ikke omsøk. Vanntilførsel gjennom yttervegger krever utslippstillatelse fra kommunen. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuelle pålegg eller søknader til kommunen påhviler kjøper.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger iflg. Hægebostad kommun i et område med vedtatt kommunedelplan for Naglestad. Bygning er registrert som hytte. Disposisjonsplan for hytter kan fåes av megler.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4226/8/38:
07.01.1969 - Dokumentnr: 36 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4226 Gnr:8 Bnr:7

07.01.1969 - Dokumentnr: 36 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4226 Gnr:8 Bnr:7 + Rettighet hefter i: Knr:4226 Gnr:8 Bnr:146
Gjelder denne registerenheten med flere

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 37 250,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 16 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 57 550,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Hægebostad kommune har ikke eiendomsskatt p.t.

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Det er hovedsakelig hytter i området.

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Severinsen Takst AS med befaring den 02.04.2024 og rapportdato 31.05.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Bygningen har en normal god standard i forhold til byggeåret.
Vedlikehold: Bygningen er jevnlig vedlikeholdt.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 

Utvendig -Taktekking,TG2
Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater alder ukjent. Taket er besiktiget fra takfot i stige.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist bulker i enkelte metallplater på taktekking.
- Det er registrert rustdannelser og bulker på metallplatene. Det var utettheter i forbindelse med tidligere lufterøret på toalettet ved besiktelsen, dette skal ifølge eier nå være utbedret.
Tiltak
- Det må foretas lokal utbedring.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Nedløp og beslag,TG2
Takrenner, nedløpsrør og beslag er av plast/metall, ukjent alder.
Vurdering av avvik:
- Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.
- Det er ikke montert takrenne på boden på baksiden av hytten. Det er varierende fall på takrennene.
Tiltak
- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må beslag/renner/nedløp skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.
- Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav.
- Montere takrenner på boden.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Veggkonstruksjon,TG2
Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har stående og liggende bordkledning.
Vurdering av avvik:
- Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
- Bordkledning går stedvis nesten helt ned i terreng.
- Det er registrert varierende musetetting og lufting av kledningen.

Tiltak
- Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen.
- Lokal utbedring bør foretas for å øke avstanden mellom terreng og bordkledning.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Takkonstruksjon/Loft,TG2
Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon og eldre åstakkonstruksjon.
Vurdering av avvik:
- Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
- Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.
- Konstruksjonene har skjevheter.
Tiltak
- Lokal utbedring må utføres.
- Lufting/ventilering bør forbedres.
- Innhent dokumentasjon, om mulig.

Vinduer - 2,TG2
Det er etablert et vindu til rommet under hytten.(kjellerrom via luke i stuegulvet)
Vurdering av avvik:
- Glasset i kjellerrommet er sprekt.
Tiltak: - Bytte glasset eller hele vinduet.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Dører til utvendig bod/tekniskrom ,TG2
Vurdering av avvik:
- Døren til tekniskrom /utvendig bod var vanskelig å lukke på befaringen.
Tiltak
- Eier har etter befaringen gjort utbedringer på boddøren.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG2
Terrassene/verandaen er bygd i tre. Store deler av terrassen var dekket med snø på befaringen.
Vurdering av avvik:
- Balkonger/terrasse er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.
- Konstruksjonene har skjevheter.
Tiltak
- Det bør foretas nærmere undersøkelser av balkong/terrasser når den er snøfri.

Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn,TG3
Hytta har bjelkelag av tre mot det fri med plater på undersiden og kryprom. Luke under kjøkkenvindu.
Vurdering av avvik:
- Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Dette må sees i sammenheng med hyttens alder. Det er registrert utettheter i stubbegolvskonstruksjonen mot det fri under de nyeste tilbyggene.
Tiltak
- For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Radon,TG2
Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Vurdering av avvik:
- Radonmålinger er ikke foretatt heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "usikker" aktsomhetsgrad.
Tiltak

Pipe og ildsted, TG3
Boligen har mursteinpipe og nyere vedovn. Sotluke på kjøkkenet.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe.
- Pipevanger er ikke synlige.
- På mursteins piper skal de være 4 synlige overflater.

Tiltak
- Det må foretas lokal utbedring.
- Pipevanger må gjøres tilgjengelig.
- Pipevanger må gjøres tilgjengelig eller etablere nytt røykrør i pipen.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Rom Under Terreng, TG2
Det er registrert et lite kjellerrom under en liten del av hytten, luke i stuegulvet.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
- Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
Tiltak
- Det påviste fuktnivå gir grunn til å overvåke konstruksjonen jevnlig for å se utvikling over tid, og eventuelt foreta tiltak for å unngå fuktskader.
- Lede vekk overvann fra å renne inn mot hytten og holde kjellerrom under oppsikt.

Krypkjeller,TG2
Hytten har krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv.
Vurdering av avvik:
- Krypkjeller har en uavklart situasjon, konstruksjon med skadepotensiale
- Det er en luke under kjøkkenvinduet. Denne var skrudd fast på befaringen.
Tiltak: - Det anbefales å gjøre undersøkelser.

Innvendige dører, TG2
Dørene har karmer og dørblad av tre.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.
Tiltak
- Enkelte dører må justeres.
- Det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom - Etasje > Bad - Generell, TG3
Det er laminat på badegulvet, panel på vegger og tak. Det er etablert Jets hytte toalett, baderomsinnredning og dusjkabinett. Badet er ikke bygget som et våtrom.
Vurdering av avvik:
- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
- Det er ikke etablert sluk på badet. Vann fra dusjkabinett og vasken blir ført i rør under hytten. Det er kun naturlig ventilering av badet, mangler tilluft i forbindelse med døren. Varierende fall på gulvet.

Tiltak
- Andre tiltak:
- For å få et bad som tilfredsstiller dagens krav til tettesjikt må det gjøres utbedringer.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Tekniske installasjoner - Elektrisk anlegg, TG2
Det elektriske anlegget er fra byggetiden og ved oppgraderinger og har automatsikringer. Det foreligger en godkjent kontroll av det elektriske anlegget datert den 07.07.2019.

21.Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)? Ja
Kommentar:
3.Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999? Ja
Kommentar:
16.Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll? Ja
Kommentar: Det er ukjent historikk på det elektriske anlegget.

Tomteforhold - Drenering, TG2
Ifølge eier er avløp i det SV og NV hjørnet koblet sammen med rør fra biotank og vann/urin ledes vekk ca. 15 meter fra hytta på den nordre siden.
Vurdering av avvik:
- Det mangler, eller på grunn av alder er det sannsynlig at det mangler, utvendig fuktsikring av grunnmuren ved kjeller/underetasje.

Tiltak
- Andre tiltak:
- Tiltaket må sees i sammenheng med terrengforhold. Lede vekk overvann fra å renne mot hytten.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Grunnmur og fundamenter, TG2
Hytten står på grunnmur, består av betong og pilarer.
Vurdering av avvik:
- Grunnmuren har sprekkdannelser.
- Pilarer under tilbygget er ikke kontrollert grunnet ingen manglende tilgang. Gulvkonstruksjonen på tilbygget er plassert nærme bakken.

Tiltak
- Andre tiltak:
- Det anbefales å etablere bedre lufting under hytten som står på pilarer/blokker.

Terrengforhold, TG2
Hytten er oppført i skrånende terreng.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist dårlig eller flatt fall inn mot grunnmur og dermed muligheter for større vannansamlinger.
Tiltak
- Det bør foretas terrengjusteringer.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Utvendige vann- og avløpsledninger, TG2
Vannforsyning er via vannledning fra 2010 med varmekabel fra bekk. Vannforsyningen var vinterstengt på befaringen.
Vurdering av avvik:
- Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet.
Tiltak
- Foreta kontroll av brønnvann.

Septiktank, TG2
Jets Biotank er etablert i tekniskrom/bod. Ved hvert toalettbesøk skal/blir svartvann pumpet direkte til filteret i tanken. Filteret holder tilbake partikler, mens overskuddsvæske siler av til kammeret i bunnen av tanken og videre ut i en infiltrasjonsgrøft.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Det ikke er gitt kommunal tillatelse til utslipp fra biotank ifølge eier.
Tiltak
- Søke om utslipp fra biotank.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Fritidsbolig:
Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold: Det foreligger ikke tegninger.
- Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei
- Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Ja
- Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Ja

Rom for varig opphold skal ha tilfredsstillende tilgang på dagslys. Mengden dagslys i rommet bestemmes vanligvis av følgende faktorer: vinduenes areal og plassering, skjerming fra terrenget, skjerming fra andre byggverk, rommets høyde og dybde, samt refleksjonsegenskapene til de ulike overflatene i rommet.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Stekeovn, platetopp og kjøleskap/frys.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at hytten er ryddig og rengjort før visning, og at hytten selges slik som forevist, inkl. innvendige møbler og utstyr.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Velforening

Eier har betalt ca. kr 1.300 pr år. Det dekker vedlikehold og brøyting av felles vei, samt andel tilskudd til Naglestad skisenter. Beløp vil variere etter snømengde etc.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4226/8/38:
07.01.1969 - Dokumentnr: 36 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4226 Gnr:8 Bnr:7

07.01.1969 - Dokumentnr: 36 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4226 Gnr:8 Bnr:7 + Rettighet hefter i: Knr:4226 Gnr:8 Bnr:146
Gjelder denne registerenheten med flere

Info kommunale avgifter

Beløpet gjelder pr år for feiing pipe og hytterenovasjon i reg. felt.

Byggemåte

Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater alder ukjent. Taket er besiktiget fra takfot i stige. Takrenner, nedløpsrør og beslag er av plast/metall, ukjent alder. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har stående og liggende
bordkledning. Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon og eldre åstak-konstruksjon. Vinduene har karmer av tre og er fra 2008. Vindu ved inngangsdør nytt i 2022. Det er etablert et vindu til rommet under hytten. (kjellerrom via luke i stuegulvet). Bygningen har malt hovedytterdør.
Terrassene/verandaen er bygd i tre. Store deler av terrassen var dekket med snø på befaringen.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Selger har kommentert følgende:
Spørsmål 4: Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja.
4.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid. 4.1.2 Årstall: 2022.
4.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært
4.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Byttet vindu og byttet en del råtne bord i kledning
4.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Jostein Olsen.
4.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja.

Spørsmål 6: Har boligen kjeller, underetasje eller andre rom under bakken? Ja.

Spørsmål 10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? Ja
10.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid. 10.1.2 Årstall: 2019
10.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært
10.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte:
Utbedret diverse etter tilsyn. Husker ikke navn på firma, har nummer til elektriker Jørgen. 970 21 704. Godkjent av Agder energi som rapport1029804. Denne er sendt takstmann Arvid Møll.
10.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Jørgen.
10.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja.

Spørsmål 11: Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern eller liknende? Ja
Spesifiser hvilken type: Vannledning med varmekabel fra bekk,

Spørsmål 27: Er det utført radonmåling? Nei, ikke som jeg kjenner til.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: 4FD6B059-F910-475A-8B44-9E0290E5BC95