LJOSLAND

Myrslåttvegen 33

Prisantydning
2 400 000 kr
Omkostninger
76 470 kr
Totalpris
2 476 470 kr
Formuesverdi
361 921 kr
Kommunale avgifter
8 600 kr / år
Byggeår
1997
P-rom
60 ㎡
Bruksareal
64 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Om eiendommen

Koselig hytte på solrik tomt med utsikt til Farevatn | Ligger like ved skiløypene | 3 soverom | Parkering på egen tomt

Om eiendommen

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 60 kvm, Bruksareal: 64 kvm Sekundærrom: 4 kvm.
P-rom inkl.: Gang, vindfang, badstue, 3 soverom, stue/kjøkken, bad.
S-rom inkl.: Bod.

Utvendig enkel bod på 3 kvm er ikke medregnet i arealoversikt.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er påvist avvik i forhold til rømningsvei og dagslysflate: Vinduer på soverom er ikke rømningsgodkjente etter dagens krav. Det er lite dagslys i soverom etter dagens forskrifter.
Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. Opprinnelige ytterdør er flyttet ut til overbygget bislag og lukket som ett vindfang. Badstue ved inngang er ikke omsøkt kommunen. Utvendig bod ved inngang er ikke omsøkt kommunen. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Byggeår og byggemåte

1997 i følge Åseral kommune.

Påkostning og modernisering

  • 2018 Installert oppvaskmaskin
  • 2023 Installert dusjkabinett.

Oppvarming

Peis i stuen.
Ellers basert på annen elektrisk oppvarming.
Dersom det er rom i hytten som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Hytten selges umøblert. Se ellers løsørelisten som er vedlagt prospektet.

Pliktig medlemskap i Ljosland Vest Velforening (LVV) kr 9150,-/år som bla dekker løypekjøring, avsetning til veivedlikehold, brøyting av hovedveier, felles parkeringsplass og stikkveier (inn til hytta).

Brøyting av stikkvei/parkering skjer via medlemskapet i Ljosland Vest Velforening og er inkludert i velavgiften (nytt fra 2021). Medlemmene får tilgang til brøyteappen brøyte.no og melder der når de skal opp på hytten. Informasjonsbrev fra LVV er vedlagt prospektet.

Telenor er i gang med å etablere fibernett på Ljosland. Det er ikke inngått avtale om fiber til hytten. På henvendelse til selskapet (NewConnection)som legger kablene for Telenor kan de pr dags dato ikke svare på muligheten for senere tilkobling. Det er forøvrig gode forhold for mobilt bredbånd i de fleste hytteområdene.

Muligheter for Kabel-TV via Ljosland Skisenter, kr 2950,-/år. Mer info på ljoslandinfo.no.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lindesnes Takst AS den 28.08.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Fritidsboligen ligger i ett område for fritidsbebyggelse på Ljosland i Åseral kommune. Fritidsbolig ligger usjenert , vestvendt og med gode utsikt og solforhold. Hytten er ny i 1996 og referansepunkter er stort sett fra byggeår.

Nevneverdige sammendrag av avvik:
-Våtrom står foran full oppgradering
-Det er enkelte råteskader på utvendig kledning.
-Det er lite lufting av takkonstruksjon.
-Det anbefales el-tilsyn på fritidsboligen.
-Det er ikke påvist membran i våtrom.
-Soverom har ikke godkjent rømningsvinduer etter dagens forskrifter.
-Det mangler takrenner på deler av takflate.
-Tilbygg bod og badstue er ikke omsøkt kommunen.

Viktig momenter for interesserte kan være:
-Solrik og usjenert beliggenhet med god utsikt.
-Nærhet til Ljosland Fjellstove og skitrekk.
-3 soverom.
-God utsikt.
-Parkering utenfor hytte.
-umiddelbar nærhet til ski og turterreng.

Ta gjerne kontakt med undertegnede på tlf. 4123 0081, eller på mail leif@lindesnestakst.no for utfyllende informasjon om rapporten. Lykke til på visning.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Våtrom > Generell > Bad:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg:
El anlegg fra byggeår med el-skap plassert i bod. Ifølge eier er det i 2023 etablert ny utvendig stikkontakt ved inngang. Arbeid er utført av faglært elektriker Harald Kristensen men det foreligger ingen samsvarserklæring.

TG2:
Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
Det er påvist andre avvik: Bjelkelag er ikke synlig for inspeksjon og det er ukjent oppbygging av type bjelker og tettesjikt ned mot grunn.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank:
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? Ja.
2.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
2.1.2 Årstall: 2023.
2.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
2.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Montert dusjkabinett.
2.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Honne myr Service.
2.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja.

3 Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt? Ja.
Beskriv feilen og omfanget: I 2018 (+-1 år) var det lekkasje over vindu ved spisebord ut mot Farvatnet. Dette skjedde spesielt når det var mye snø, og kom når vi varmet opp hytte og snø smeltet. Dette ble utbedret ved å fjerne torv, plast og takpapp. Skade i plast/papp ble funnet over lekkasjen og utbedring utført. I 2023 ble det oppdaget lekkasje i samme område, og jeg fant snøføyk på loft ved pipa (ingen fuktskader), og oppdaget åpning mellom plast og pipe som har medført at snø har kommet inn og medført lekkasje. Dette er utbedret sommer 2023 ved å legge ny plast rundt pipa.

4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja.
4.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
4.1.2 Årstall: 2018.
4.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
4.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Dette ble utbedret ved å fjerne torv, plast og takpapp. Skade i plast/papp ble funnet over lekkasjen og ny plast og takpapp lagt på, og torv.
4.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Honnemyr Bygg.
4.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Nei.

4.2.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
4.2.2 Årstall: 2023.
4.2.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
4.2.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: I 2023 ble åpning mellom pipe og plast utbedret ved å legge ny plast rundt pipa.
4.2.5 Hvilket firma utførte jobben? Honnemyr Bygg.
4.2.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja.

4.3.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
4.3.2 Årstall: 2018.
4.3.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
4.3.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Montert musebånd under takmøne.
4.3.5 Hvilket firma utførte jobben? Honnemyr Bygg.
4.3.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Nei.

10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? Ja.
10.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
10.1.2 Årstall: 2019.
10.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært:
10.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Det ble lagt en ekstra strømkurs til kjøkken ifm montasje oppvaskmaskin. Mine foreldre eide hytta, så jeg har ikke dokumentasjon.
10.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Husker ikke.
10.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Nei.

10.2.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
10.2.2 Årstall: 2022.
10.2.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
10.2.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Montert nytt støpsel til ute ved inngangsdør.
10.2.5 Hvilket firma utførte jobben? Harald Kristensen.
10.2.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Nei.

13 Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør? Ja.
13.1.1 Navn på arbeid: Nytt arbeid.
13.1.2 Årstall: 2019.
13.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
13.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Montert oppvaskmaskin.
13.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Rørlegger Hagen.
13.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Ja.

19 Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen? Ja.
Hva slags skadedyr og hva var omfanget? Det har vært mus i hytta, og det ble oppdaget ved muselort. Utbedring utført med montasje musebånd under takmøne og under kledning.

21 Har det vært mugg, sopp eller råte i boligen eller andre bygninger på eiendommen? Ja.
Beskriv omfanget: Jeg ser at det er litt råte i vedbod i vegg/deler tak mot syd. Denne ekstra boden ble bygget av min far (jeg kjenner ikke årstall).

28 Er det andre forhold av betydning eller sjenanse for eiendommen eller nærområdet? Ja.
Beskriv nærmere hvilke forhold: Nabo mot nord (Myrslåttvegen 37) søker om å bygge ut sin hytte. Vi har mottatt nabovarsel. Vi synes tegningene er fine og ønsker ikke å være til hinder for deres utbygging.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Mandal er det ca 105 km : følg fylkesvei 455 til Kyrkjebygd. Følg skilting til Ljosland, ca 22 km fra Kyrkjebygd.
Fra Kr. sand er det ca 110 km: følg riksvei 9 mot Evje. På Hægeland ta av mot Bjelland på fylkesvei 462 og videre mot Kyrkjebygd  på fylkesvei 455. Følg skilting til Ljosland, ca 22 km fra Kyrkjebygd.
Fra Stavanger er det ca 225 km: følg E39 til Helleland og ta inn på fylkesvei 42 forbi Tonstad til Kvåle. Her tar du til venstre inn på fylkesvei 4040. Følg denne til du treffer på fylkesvei 455 ved Geitskaret. Sving til venstre og følg skilting til Ljosland, ca 22 km fra Kyrkjebygd.
Når du kommer til  Ljosland Fjellstove kjører du videre på Nye Gruvevegen.

Fra toppen av Nye Gruvevegen ved krysset til skisenteret:
Ta til høyre inn på Kvernevassvegen og følg denne til T-krysset mot Farevassvegen. Følg denne til T-krysset ved Farvatnet og ta til høyre  inn på Myrslåttvegen. Følg denne til enden av parkeringsplassen  ca 500 m. Hytten kommer på venstre side og er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Ljosland er inngangsporten til den norske fjellheimen og utgangspunkt for flere av DNT's merkede løyper. Vinterstid er det over 90 kilometer med oppkjørte løyper i høyfjellsterrenget, hvor de høyeste ligger på rundt 1000 moh. Løypene går bla rundt Skoræ som er Sør-Norges høyeste topp på 1041 moh. Det er flere rundløyper hvor noen av dem er lagt i terreng som også kan brukes på uværsdager. Alpinanlegget ligger midt i hytteområdene og har flere nedfarter, off-pisteløyper, eget barnetrekk, varmestue med salg av mat og skiutleie. Ljosland er ansett som et snøsikkert område.

I grenda på Ljosland er det aktiv gårdsdrift med blant annet sau, en dagligvarebutikk og Ljosland Fjellstove som tilbyr overnatting og mat, enten du vil spise i restauranten eller ta det med til hytten. Sommerstid er det flotte svaberg og badekulper i elven nedenfor Fjellstova . Ljoslandsvatnet og Farvatnet innbyr også til bading.

Ljosland er en helårsdestinasjon og utenfor vintersesong er det er gode muligheter for aktiviteter som padling (egen kano- og kajakkutleie), sykling, bading, fiske, flere turstier og kort vei til DNT's merkede løyper. Det ryktes om flere gode multeområder i terrenget rundt Ljosland.

Se www.ljoslandinfo.no for ytterligere info om destinasjonen, skisenteret og snøparadiset Ljosland. Her får du også værmelding og bilder fra live web-cam.
Se www.fjellstova.com for mer informasjon om overnatting,  butikk, catering og aktiviteter på Ljosland.
Se www.skisporet.no for oversikt over skiløypene.
På FaceBook-siden "Ljosland 1041 - folk med kjennskap og vennskap til Ljosland"  finner man mange tips og idéer til turer og aktiviteter på Ljosland.

Tomt

Eierform: Punktfestetomt, Festeavgift: 2755

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er  punktfestet. Grunneier er Kjell Ljosland. Årlig festeavgift er pr. 22/8-23 kr. 2 755,- og betales forskuddsvis den 1/6 hvert år. Avgiften reguleres hvert 10 år. Neste regulering av festeavgifter er i 2025 og reguleres iht konsumprisindeksen.
Festekontrakten utgår i år 2076. Det gjøres særskilt oppmerksom på at grunneier kan nekte innløsing av tomten da eiendommen ligger til en landbrukseiendom. Det gjøres videre oppmerksom på at det foreligger tinglyst forkjøpsrett for grunneier, han har opplyst at han ikke vil benytte seg av forkjøpsretten. Grunneier skal godkjenne overdragelsen ved å signere på skjøtet. Se vedlagte kopi av festekontrakt.
Festekontrakten regulerer også festers og bortfesters plikter og rettigheter ved bla hugst og utvikling av eiendommen.

Parkering

På egen tomt og på felles parkeringsplass.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger byggetillatelse for hytte, datert 25.06.1996.
Det foreligger tillatelse til bygging av veg, datert 05.07.2023. Adkomst fra p-plass til hytte. Vei og p-plass.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse-frittliggende, tilhører reguleringsplan for Farevatn Nord, datert 06.04.1995. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Deler av hytten ligger i område regulert til friområde. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging m.m.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vann og avløp. Eiendommen har installert vannmåler.
Privat vei frem til eiendommen som er en del av veinettet som vedlikeholdes av Ljosland Vest Velforening (LVV). Mer informasjon under punktet Diverse og i informasjonsbrevet LVV sender sine medlemmer (vedlagt prospektet).

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
1996/2231-2/39  Festekontrakt - vilkår     24.06.1996   festetid: 80 år   TOMTEVERDI: NOK 120.000
ÅRLIG FESTEAVGIFT: NOK 1.800 / Bestemmelser om regulering av leien
BORTFESTER MÅ SAMTYKKE I OVERDRAGELSE
Med flere bestemmelser / Gjelder feste / Gjelder denne registerenheten med flere
 
Grunndata
1996/675-1/39  Registrering av grunn    22.02.1996 
Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:4224 Gnr:7 Bnr:82
 
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen: Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Hytten har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter D

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 400 000,- (Prisantydning) Omkostninger 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 60 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 400 000,-)) 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 76 470,- (Omkostninger totalt) 2 476 470,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 8 600 pr. år
Utgiftene fordeler seg slik: Faste gebyr til Åseral Kommune: Vann kr 950,-. Avløp kr 3592,-. Feier kr 455,-/pipeløp. Vannmålerleie kr 457,-. I tillegg til ovennevnte gebyr for vann og avløp, kommer forbruk med hhv kr 21,- og kr 56,- pr m³. Standard renovasjon HÅR kr 3.072,50.

Eiendomsskatt

Åseral Kommune har ikke innført eiendomsskatt.

Formuesverdi

Kr.  361 921,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Myrslåttvegen 33, Gnr. 7 Bnr. 82 Fnr. 89 i Åseral kommune.

Boligtype

Fritidseiendom

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin.
Kjøle-/fryseskap i bod medfølger ikke.

Hytten selges for øvrig umøblert.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 82 16 23.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-23-0146

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-23-0146. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Janne Clausen Ree, tlf. 95 82 16 23

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.6 600) Oppgjør (Kr.10 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 400 000,-) (Kr.60 000) Tilrettelegging inkl dronefoto (Kr.17 500) Totalt kr. (Kr.95 585)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Visning

lørdag 7. oktober
kl. 15:00-16:00
Produktnr: 3067334