Arendal Vest

Myreneveien 26B - Utleie

Eierform
Selveier
Eiendomstype
Næringsbygg

Oversikt

Om eiendommen

Myrene/Arendal - Butikklokaler med stor garasje og enkeltkontorer til leie.

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Sørmegleren næring har gleden av å presentere for leie et innholdsrikt butikklokale med stor garasje på ca. 45 m2 og kontor i lokalenes 1. etasje. I 2.etg er det mulighet for å leie enkeltkontorer med felles kjøkken og bad. Lokalene ligger godt eksponert på Myrene mellom  Arendal sentrum og Stoa industripark. Velkommen til visning.

Oppdragsnummer

9-23-0105

Utleieobjekt

Myreneveien 26B - Utleie, Gnr. 503 Bnr. 29 i Arendal kommune.

Utleier

Centrum sør as
Alle opplysninger i prospektet er godkjent av utleier.

Beliggenhet

Beliggenhet

Meget sentral beliggenhet og godt eksponert næringsseksjon på Myrene mellom Arendal sentrum og Stoa industripark.

Utleietype

Butikk/kontor/garasje.

Byggeår

1988. Ombygd etter dette i flere omganger.

Bygninger og byggemåte

Oppført i tre,

Areal

1.etg : Ca. 180 m2. 1 etg.
2.etg:  2 kontorer på 13,5 m2 +  toalett/dusj 12 m2

Innhold

Innhold

1.etg:
Butikk/utstilling, kontor, teknisk, spiserom/kjøkken, garderobe/wc, teknisk 2, lager, gang, bad og garasje med kjørekort(ca. 45 m2).
2.etg:
Kjøkken/spis(felles), 2 kontorer, garderoberom og bad.

Standard

Lokalene holder gjennomgående god stand.

Parkering

Parkering utenfor bygget.

Oppvarming

Elektrisk.

Vilkår og betingelser

Leiekontrakt

Standard meglerkontrakt "AS IS" legges til grunn.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Uregulert område. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Avvikssone støy (H290) Arendal sentrum og sentrene Saltrød, His og Nedenes er angitt som avvikssone for støy. I avvikssonene kan boligbebyggelse, barnehager og pleieinstitusjoner etableres i gul og rød sone dersom følgende tiltak er ivaretatt: Boliger skal ha minimum en fasade som vender mot stille side, jfr. tabell 3 i T-1442/16

Sikkerhet

Det må påregnes å stille bankgaranti eller depositum som sikkerhet for leieforholdet. Normalt utgjør garantisummen et beløp som tilsvarer 6 måneder forpliktelser iht. leiekontrakt.

Økonomi

Antydet leiepris

Be om tilbud fra megler/eier. Noe fellesutgifter kommer i tillegg.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Lovverk og avtalebetingelser

Lokalene leies "As is"

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius på tlf. 40 40 80 02

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius, tlf. 40 40 80 02

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Produktnr: 3075195