Arendal Vest

Myreneveien 26A - Utleie

Eierform
Selveier
Eiendomstype
Forretning

Oversikt

Om eiendommen

Myreneveien/Arendal - Til leie - Godt eksponerte lokaler for restaurant/take away.

Næringsbeskrivelse

Beskrivelse

Sørmegleren næring har gleden av å presentere for leie et attraktivt lokale for take away restaurant. Lokalene ligger godt eksponert på Myrene
mellom  Arendal sentrum og Stoa industripark. Lokalene er på ca. 75 kvm. og står ferdig innredet med fullt kjøkken med ventilasjon og fettutskiller i kjeller. Det kan være muligheter for å leie ekstra lokaler i tilstøtende lokaler for eventuelt mer spiseplass.  Siste virksomhet var sushirestaurant. Velkommen til visning.

Oppdragsnummer

9-23-0044

Utleieobjekt

Myreneveien 26A - Utleie, Gnr. 503 Bnr. 29 i Arendal kommune.

Utleier

Myrene Sushi AS v. Henrik Andre Jelsa
Alle opplysninger i prospektet er godkjent av utleier.

Beliggenhet

Beliggenhet

Meget sentral beliggenhet og godt eksponert næringsseksjon på Myrene mellom
Arendal sentrum og Stoa industripark.

Næringstype

Næringslokale for restaurant/take away.

Areal

BTA ca. 75 kvm.

Innhold

Innhold

1.etg:
Kundemottak/disk, kjøkken, garderobe/wc, lager og kontor.
Mulighet for å leie ekstra lokaler i tilstøtende lokaler.

Standard

Nylig innredet med god standard.

Diverse

Fettutskiller i kjeller (1400 liter).
Ventilasjonsanlegg med eget avtrekk.
Godkjente lokaler for restaurantdrift i flg. eier.

Parkering

Godt med parkeringsplasser for gjester utenfor.

Oppvarming

Elektrisk/varmepumpe.

Vilkår og betingelser

Tomt

Eierform: Fellestomt

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Uregulert område. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Avvikssone støy (H290) Arendal sentrum og sentrene Saltrød, His og Nedenes er angitt som avvikssone for støy. I avvikssonene kan boligbebyggelse, barnehager og pleieinstitusjoner
etableres i gul og rød sone dersom følgende tiltak er ivaretatt: Boliger skal ha minimum en
fasade som vender mot stille side, jfr. tabell 3 i T-1442/16

Sikkerhet

Det må påregnes å stille bankgaranti eller depositum som sikkerhet for leieforholdet. Normalt utgjør garantisummen et beløp som tilsvarer 6 måneder forpliktelser iht. leiekontrakt.

Økonomi

Antydet leiepris

Be om tilbud fra megler/fremleier.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Lovverk og avtalebetingelser

Lokalene leies "as is"

Visning

Etter avtale med Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius på tlf. 40 40 80 02

Overtagelse

Etter avtale.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Kjetil Lossius, tlf. 40 40 80 02

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3071051