Grimstad Vest 

Murgården - Bioddgaten 9

Felleskostnader
1 859 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2017
P-rom
72 ㎡
Bruksareal
72 ㎡
Tomteareal
509 ㎡
Antall soverom
1
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Murgården - Nyoppførte og innflyttingsklare eierseksjoner i Grimstad sentrum.

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Murgården i Grimstad er et flott boligprosjekt der det er lagt vekt på å gjenskape mye av den arkitekturen slik den gamle og ærverdige Murgården i sin tid fremsto. Eiendommen er i sin helhet bygd opp på nytt.

Innhold

Leilighetenes innhold varierer, se vedlagte planskisse for hver enkelt bolig. Det er mulig å etablere ekstra soverom i leilighet 2B, 3B og 6B, konf. megler. Alle leilighetene leveres med en sportsbod i sameiets fellesarealer.

Standard

Det er lagt vekt på å gi bygget og leilighetene god og solid standard på overflater, innredninger og utstyr. Vedlagte romskjema er utformet i forbindelse med prosjekteringen av bygget, og beskriver leveransen. Dersom det ikke er samsvar mellom det som synlig fremkommer som utført standard/overflate og det som står i beskrivelsen gjelder den faktiske utførelsen foran beskrivelsen.

Det er lagt 14 mm eike-parkett i alle rom, delvis 3-stav og delvis 1-stav, begge med gråhvit lasering. Det er vannbåren varmekilde, varmevekslet mot jordvarme, og kjøkkeninnredning er levert fra HTH. Det leveres hvitevarer i kjøkkeninnredningen. I leilighet 6B er kjøkkeninnredning kun delvis montert. Kjøper av denne enheten vil kunne få produkter/leveranse fra HTH for kr 60.000,- ekstra. Summene er inkludert montering og mva.

Vegger og tak er helsparklet og hvitmalte. Flere av leilighetene har påkostede løsninger med to baderom, hvorav ett har direkteadkomst fra hoved soverom.

Arealer med beskrivelse

Arealene som er oppgitt på tegninger i denne salgsoppgave og i prisliste, er angitt i bruksareal (BRA) som er boligens mål innvendig, innbefattet eventuelle innvendige boder, vegger og sjakter, men ikke medregnet yttervegg. I tillegg opplyses P-rom - dette er (litt forenklet uttrykt) boligens BRA fratrukket eventuelle innvendig boder og veggene til disse. Se vedlagte areal-beregningsdokument fra takstmann.

Byggeår og byggemåte

2017 i følge Grimstad kommune.

Oppvarming

Det er montert termostatstyrte radiatorer i stue, vannbåren og varmevekslet mot jordvarme. Det er gulvvarme i baderom. I de rom i boligen som ikke har varmekilde, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Da boligene er nyoppført foreligger ikke Boligsalgsrapport. Det er foretatt arealmåling av i leilighetene i vedlagte Areal-rapport fra takstmann Erik Sørensen datert 25.09.2017. Oppgitt areal er basert på denne rapporten.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Bioddgaten er første gate inn til høyre når du kommer langs bryggene og følger veien østover i Grimstad sentrum. Murgården ligger på venstre side ca. 100 meter inn i den idylliske gaten.

Beliggenhet

Meget sentralt og solrikt mellom Grimstad sentrum og Biodden. Fasaden på Murgården er sydvestvendt, og det er ikke gjennomgangstrafikk i Bioddgaten. Fra Murgården er det kort vei til rikt utvalg av forretninger, servicetilbud, restauranter og offentlig kommunikasjon som finnes i sentrum av Grimstad. Turområder finner du i nærområdet; både langs sjøen og Binabbens grønne omgivelser.

Tomt

Areal: 509 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Det medfølger rett til 1 stk parkeringsplass i sameiets felles, lukkede parkeringsanlegg i byggets første etasje til alle leiligheter.
Det vil være handicapplasser tilgjengelige i boligsameiet. Disse tildeles beboere som har dokumentert behov for det, dersom de har rettighet til p-plass for sin bolig. Eventuelle overskuddsplasser skal tilhøre selger som fritt kan omsette eller leie ut disse.                                                                                                                                            
De beboerne som eventuelt får tildelt HC-plass, forplikter seg til å måtte avgi denne mot tildeling/bytte til en alminnelig plass, dersom styret i sameiet finner grunn til å tildele HC-plassen til beboer med offentlig dokumentert behov.                                                                                                            

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest vil foreligge innen overtakelse.

Reguleringsplan

Eiendommen er iht reguleringsplan for Grimstad sentrum, vedtatt 25.09.1991, sist revidert 17.12.1998 regulert til Spesialområde Antikvarisk/kulturhistorisk bevaringsområder med tilleggsbetegnelse b, n eller o for hovedsakelig bolig-, nærings- eller offentlig formål. Denne eiendommen har tilleggsbetegnelse B. Eiendommen 'Brygga' på skrå over gaten, Bioddgaten 2-4, retning sjøen/bukta er under utvikling og forslag om reguleringsendring til bolig, med maks kotehøyde 11,6 meter foreligger. For eiendommen Bioddgaten 1 foreligger også nytt planforslag for utvikling til nytt bygg med 8 leiligheter.  På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

3052 tgl 22.06.81: Erklæring/avtale vedr. Aust-Agder kraftverk, trafostasjon
310309 tgl 07.04.2017 Erklæring/avtale om ansvarsfrihet for nabo gnr 200, bnr 408 for enhver skade/lekkasje som måtte bli påført gnr 200, bnr 1955. Det er etablert en anleggseiendom som utgjør deler av garasjeanlegget i dette bygget, underliggende naboeiendommen. Det er nabo mot vest som er under oppgradering som har rettigheter i denne delen av parkeringskjelleren.

Eiendommen er seksjonert 24.04.2017.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer / avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.
 
Det gjøres oppmerksom på at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritets pant der hvor det er tinglyste heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.
Eiendommen blir overdratt fri for rene pengeheftelser med mindre annet er oppgitt.
Energiattest

Oppvarmingskarakter Grønn - Energikarakter C
Selger har fremlagt energiattest for leilighetene og disse kan fås ved henvendelse til megler.

Om sameiet

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtekstfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene.

Regnskap og vedtekter

Boligsameiet er etablert med et styre i forbindelse med at bygget er ferdigstilt og mange av leilighetene er tatt i bruk. Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter.

Forretningsfører

Arendal Boligbyggelag

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

I tillegg til kjøpesum vil det påløpe følgende kostnader ved kjøp: Dokumentavgift: 2,5 % av tomteverdi, Tinglysningsgebyr skjøte: kr. 585,-, Tinglysningsgebyr pr. pantedok: kr. 585,-. Se prisliste for detaljer.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt for denne eiendommen. Beløpet beregnes av Grimstad kommune etter overlevering.

Felleskostnader

Se komplett oversikt i prisliste.
                                                                                                                

Felleskostnader inkluderer

Kostnader til drift og vedlikehold av sameiets fellesarealer påhviler sameierne i fellesskap i henhold til de enkeltes sameiebrøker.                                                                                                     
Driftskostnader for p-plasser vil bli fordelt mellom brukerne.Felleskostnader dekker bl.a. variabel del av kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av bygningene, TV-/internett, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader.                                                                                                                                 
Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi. Eiendomsskatt og fastgebyr kommunale avgifter blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. Oppvarmingskostnader dekkes av den enkelte seksjonseier etter forbruk.            

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Ingen fellesgjeld i sameiet.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistret bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Murgården - Bioddgaten 9, Gnr. 200 Bnr. 449 og Gnr. 200 Bnr. 449 Snr. 32 og Gnr. 200 Bnr. 449 Snr. 28 i Grimstad kommune. Sameiebrøk:

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Garantier

Eiendommen er i sin helhet nyoppført og boligene er ferdigstilt og de selges derfor etter bestemmelsene i lov om avhending av fast eiendom og selges derfor uten garantier.

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Boligene fremvises og overdras tomme og løsøre medfølger ikke i handelen.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Finn.no: Visningstekst

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE KORONAVIRUS! I Sørmegleren ønsker vi trygge visninger og minst mulig smitterisiko. For å hindre spredning av koronaviruset gjennomføres visningen individuelt innenfor oppsatte tidspunkt. Kontakt megler på telefon, SMS eller mail for å avtale tidspunkt. Er du i risikogruppe eller faller innenfor Helsedirektorates krav om karantene, gi oss beskjed før vi avtaler visningstidspunkt. Vi anbefaler at salgsoppgaven lastes ned digitalt.

Overtagelse

Leilighetene er klare for overlevering. Overtakelse skjer etter nærmere avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Boligene selges til fast pris. Midlertidig kjøpekontrakt fra Sørmegleren må benyttes. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker og det brukes midlertidig kjøpekontrakt,

Lovverk

Boligen er nyoppført, men ikke tatt i bruk, og selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med tilhørende vedlegg. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Dersom boligen selges til forbruker innen 6 måneder etter at den var ferdigstilt, vil det bli stilt entreprenørgaranti på linje med reglene i bustadoppføringslova.

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

21-18-9007

Salgsoppgave og vedlegg

Denne prospektteksten, med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Arild Aasen
Tlf: 975 86 730
Mail: arild.aasen@sormegleren.no

Vederlag

Provisjon kr. 35 000,- pr. enhet
Oppgjørsgebyr kr. 2500,- pr. enhet
Tilrettelegging kr. 5 625,-

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3024977