Porsgrunn - Eidanger

Muleåsen Tomannsbolig leil 2

Prisantydning
2 495 000 kr
Omkostninger
5 960 kr
Andel fellesgjeld
2 495 000 kr
Totalpris
4 995 960 kr
Felleskostnader
11 670 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
P-rom
81 ㎡
Bruksareal
90 ㎡
Tomteareal
1 865 ㎡
Antall soverom
2
Eierform
Borettslag
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Velkommen til Muleåsen, med utsikt og nærhet til sjøen. 6 boliger med takterasse.

Om eiendommen

Innhold

Lyse, trivelige og funksjonelle rom preger boligene på Muleåsen. Det har vært fokus på å skape brukervennlige og gjennomtenkte romløsninger, som utnytter hver eneste kvadratmeter mest mulig effektivt.

BOLIG 1 OG 2
Boligen er en to-mannsbolig. Hver bolig er på 89,6 kvadratmeter BRA fordelt på to etasjer. I første etasje finner du entré, ett bad, ett soverom og en tv-stue (som kan gjøres om til ett soverom) med dør ut til en terrasse i grønne omgivelser. I andre etasje er det lagt opp til ett soverom med en bod og en åpen stue- og kjøkkenløsning, hvor det er utgang til en trapp som fører deg opp til en luftig takterrasse. Det blir en levegg som skiller boligenes takterrasser fra hverandre.

BOLIG 3, 4, 5 OG 6
Disse er alle i identiske i utforming. Eneboligene blir på 118 kvadratmeter BRA fordelt på to etasjer. I første etasje finner du en entré, en bod, ett bad, ett soverom og en åpen stue- og kjøkkenløsning med utgang til en terrasse i grønne omgivelser. I andre etasje blir det tre soverom, ett bad, en bod og en loftstue med utgang til en trapp som går opp til en stor takterrasse på 56 kvadratmeter.

Standard

Det er jobbet med å skape gode og praktiske planløsninger kombinert med veloverveide materialvalg og smarte tekniske løsninger. Samtidig bidrar de store vindusflatene til at det slippes mye sollys inn i boligene.

De seks boligene som utgjør Muleåsen borettslag blir moderne og svært delikate med meget god standard. Boligene leveres i henhold til teknisk forskrift 2017 (TEK17).

Leveransen omfatter blant annet:

• 1- stavs hvitpigmentert eikeparkett i alle oppholdsrom. Unntak er soverom og bod hvor det leveres 3-stavs hvitpigmentert eik.
• Fliser på gulv på bad.
• Hvit 120cm slett og matt baderomsinnredning med heldekkende servant og speil med LED-lys.
• Innfellbare dusjvegger 90x90.
• Kjøkkeninnredning fra Strai kjøkken i modell Nordkapp.
• Integrerte hvitevarer fra Elektrolux -  oppvaskmaskin, stekeovn, induksjon platetopp og kjøl/fryseskap.
• Balansert ventilasjon med  varmegjenvinning.
• Balkonger med glassrekkverk.
• Garasje er inkludert


Se for øvrig egen fullstendig leveransebeskrivelse i prospekt.

Diverse

Organisering:
Boligprosjektet blir organisert som et borettslag. Det betyr at beboerne eier boligdelen av bygningene, fellesanlegg og utearealer i fellesskap. Beboerne kjøper en rett til å bo i en bestemt bolig, derav navnet "borettslag". Beboerne eier en del av borettslaget derav navnet "andelseier". Når du har kjøpt bolig i borettslag eier du dermed borettslaget sammen med de andre som bor der. Det betyr at du eier din egen bolig, men at et større fellesskap vil gjøre det enklere for deg når det gjelder vedlikehold og økonomi. Generalforsamlingen er den øverste bestemmende myndighet i borettslaget. Her møtes alle andelseierne og godkjenner regnskap og beretning samt velger et styre som er ansvarlig for den daglige driften, inkludert økonomien. Styret treffer alle vedtak vedrørende borettslagets drift, men må følge lover, forskrifter, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Et borettslag er en selvstendig juridisk enhet. Det er utarbeidet vedtekter for borettslaget, disse er bindende for kjøper.

Utbygger tar alt ansvar for eventuelle overskridelser på byggekostnader og merkostnader begrunnet i prisstigning i byggeperioden, da du som kjøper av bolig har fast pris. Borettslaget løper derfor ingen risiko dersom slike situasjoner oppstår. Ved innflytting har selger på vegne av borettslaget inngått avtale med PBBL om forretningsførsel av borettslaget. Med PBBL som forretningsfører er du sikret at fellesinteresser blir ivaretatt.Selger blir eier av de boligene som eventuelt ikke er solgt før ferdigstillelse, og er forpliktet til å betale felleskostnadene for slike boliger. Det betyr at borettslaget ikke har ansvaret for kostnader vedrørende usolgte boliger.

Medlemsskap i Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggerlag
Borettslaget vil bli tilknyttet Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggerlag. Kjøpere som ikke er medlem av PBBL må tegne medlemskap.

Vedtekter:
Det er utarbeidet vedtekter for borettslaget som er bindende for kjøper. Vedtektene er en del av salgsprospektet og det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp.Andelseier plikter å følge borettslagets vedtekter.

Sikringsordning:
Gjennom PBBL som forretningsfører, blir borettslaget tilknyttet Borettslagenes Sikringsfond når alle boligene er solgt. Risikoen for tap av felleskostnader vil da bli redusert.

Totalpris:
Totalprisen på boligen består av innskudd og andel av borettslagets fellesgjeld. Se prislisten som har kolonner for hvert av disse elementene. I tillegg kommer omkostninger som er spesifisert under og i prislisten. Innskuddet (egenkapitalen) med tillegg av omkostningene, utgjør det som kjøper må finansiere på egen hånd. Fellesgjelden er finansiert av borettslaget hvor avdrag og renter (kapitalkostnader) for den andel av gjelden som er knyttet til den enkelte leilighet, dekkes gjennom månedlige felleskostnader.

Felleslån/vilkår:
Borettslagets fellesgjeld er et annuitetslån i finansinstitusjon på kr. 42.575.000,- . Maksimal fellesgjeld utgjør ca. 50 % av totalprisen på alle leilighetene. For eksakte tall henvises til prisliste.Det legges opp til 40 års total løpetid på lånet, hvorav de 20 første årene er avdragsfrie. Lånet vil i utgangspunktet ha flytende rente, pr 17.08.20 er den flytende renten i 2 % p.a. Det tas forbehold om endringer i renten da renten vil bli endret i takt med rentemarkedet. Borettslaget kan etter innflytting evt. beslutte binding av renten.

Kapitalkostnader:
Kapitalkostnader er renter og avdrag på boligens andel av borettslagets felleslån. Rentene på enkeltes andel av borettslagets felleslån. Rentene på den enkeltes andel av fellesgjelden kan trekkes fra i skattbar inntekt på selvangivelsen i henhold til ordinære regler.

Mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjelden:
Når alle boligene er solgt vil borettslaget inngå en avtale med forretningsfører om individuell nedbetaling av fellesgjeld, under gitte forutsetninger. Andelseier vil ved denne ordningen ha større fleksibilitet til å styre sin egen fellesgjeld og derved finanskostnadene. Ved nedbetaling av andel fellesgjeld, helt eller delvis, reduseres månedlige finanskostnader til borettslaget i henhold til innbetalt beløp. Nedbetaling av fellesgjeld kan ikke reverseres. Ordningen kan først kan komme på plass en stund etter overtakelse.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Porsgrunn sentrum kjør Vallermyrene ut mot Eidanger. Kjør inn på motorveg til Kristiandsand og ta av til høyre på første avkjørsel til Skjelsvik/Nystrand. Ta så 2 til høyre i rundkjøringen, og følg Nystrandvegen. Ta til venstre -avkjøring inn mot Hovet /Stridsklev. Videre tar man andre veg til høyre. Det er flere mulige ruter, over Nystrand, Herøya og Hovet.

Beliggenhet

Eiendommen ligger solrikt til på Nystrand, rett ved Mule Varde med strand og flotte grønt områder. Det er kort veg til bussstopp og ca 2 min med bil til nærmeste matbutikk på Skjelsvik. Kort veg til Heistad med diverse butikker, og ca 7 km til Porsgrunn sentrum med alle servicetilbud.

Tomt

Areal: 1 865 kvm, Eierform: Fellestomt eiet av Borettslaget.

Parkering

Leilighet 1 og 2 har garasje som er inkludert i kjøpesummen.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det skal foreligge midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest ved overtakelse.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i regulert område som i kommuneplanen er avsatt til boligbebyggelse/ konsentrert småhusbebyggelse. Eiendommen er en del av Reguleringsplan for Øvre del av Mule datert 05.02.2018.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger grunneiendommen til borettslaget : Se Prospektet.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Om borettslaget

Husdyrhold

Dyrehold skal godkjennes av styret i borettslaget.

Forsikring mot felleskostnader

Borettslaget er medlem av Borettslagenes Sikringsfond. Dette innebærer at andelseiere ikke er solidarisk ansvarlig for hverandres andel av fellesgjeld.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Andel 5:

Innskudd:      Kr. 2.695 000,-
Fellesgjeld:   Kr. 2.495 000,-
Totalt:            Kr. 5.190 000,-
 
Andel 6:

Innskudd:      Kr. 2.495 000,-
Fellesgjeld:   Kr. 2.495 000,-
Totalt:            Kr. 5.190 000,-


Se vedlagte prisliste. I tillegg til kjøpesummen skal det betales følgende: Andelskapital kr 5000,- Tinglysningsgebyr for skjøte med kr 480,- Tinglysningsgebyr pr. pantedokument kr 480,- .

*Kr. 100. 000,- skal innbetales som forskudd 14 dager etter mottatt betalingsanmodning fra megler. Dette må være såkalt fri egenkapital, dvs. at det ikke kan være knyttet noen vilkår eller forbehold til innbetalingen av pengene utover de vilkår som fremgår av nærværende kontrakt. Restbeløp innskudd/egenkapital samt omkostninger betales etter regning før overtagelse. Det vil kunne kreves fremlagt finansieringsbevis før kontraktsinngåelse.

Felleskostnader

Kr. 11 670,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

- Kabel TV/internett (grunnpakke)
- Vaktmestertjenester
- Borettslagets totalforsikring (Gjelder ikke innboforsikring for hver andelseier som må tegnes individuelt).
- Kommunale avgifter
- Forretningsførsel
- Revisjon
- Andre driftskostnader
-Vedlikehold inkl. avsetning

Felleskostnadene for den enkelte leilighet er stipulert i henhold til budsjett og fordeles etter fordelingsnøkkel. Endelig størrelse på felleskostnader vil bli satt opp av forretningsfører/ borettslagets styre ved overtakelse.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Muleåsen Tomannsbolig leil 2, Lnr. 2 i Porsgrunn kommune.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Borettslag

Vilkår og betingelser

Garantier

Boligene selges ihht. Lov om Bustadoppføring, og selger plikter å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av leilighetene til kjøper. Eventuell overføring av innbetalt forskuddsbeløp fra megler til selger er avhengig av at selger har stilt garanti ihht. bustadoppføringslovas § 47.

Tilvalg / Endringer

Selger vil - før innredningsarbeidene starter - utarbeide en tilvalgsmeny, hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på ventilasjonsanlegg, el-skap eller avløp og vanntilførsel. Adgang til tilvalg/endringer er begrenset til 15 % av kjøpesummen, og endringer og tilvalg vil medføre kostnader for kjøper/påslag fra utbygger. Alle tilvalg avtales direkte mellom utførende entreprenører og kjøper, slik at avtaler og fakturering gjøres direkte. Selger tar ingen påslag ved slike endringer.

Forbehold om realisering

Forbehold om realisering: Selger tar følgende forbehold for realisering av prosjektet og beslutning om byggestart:
Det tas forbehold om offentlige godkjennelser. Endelig byggestart besluttes når det er oppnådd tilstrekkelig salg til at utbyggingsselskapet vedtar byggestart. Forholdene skal være avklart av selger innen 12 måneder. Dersom ovennevnte forbehold ikke er avklart innen denne fristen kan kjøper
velge å trekke seg.

Byggetid/Overtagelse:
Det beregnes 14 måneders byggetid fra byggebeslutning tas. Overtagelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 4 måneder før antatt overtagelse. Kjøper aksepterer at endelig overtagelsesdato vil bli varslet kjøperne senest 10 uker før overlevering.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Boligene selges til fastpris. Benytt vedlagte skjema «Kjøpetilbud til fastpris». Alle kjøpetilbud må inngis skriftlig sammen med legitimasjon. Regler om budfrister i Eiendomsmeglerloven kommer ikke til anvendelse da selger ikke er forbruker.

Lovverk

Boligene selges iht. bustadsoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43.
Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der Kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Boliger hvor bindende avtale inngås etter ferdigstillelse selges etter avhendingsloven. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

81-21-0092

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/81-21-0092. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Tina Vinje, tlf. 95 49 11 58

Sørmegleren Telemark AS org. nr.

918 067 116
Varenummer: 3050693