Evje og hornnes - Birkeland

Mosfjellveien 705

Kommunale avgifter
5 297 kr / år
Byggeår
1954
P-rom
128 ㎡
Bruksareal
171 ㎡
Tomteareal
2 402 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Bud mottatt! Enebolig med flott beliggenhet og stor tomt på ca 2,4 mål. 3 Soverom. Ta kontakt med megler for visning.

Om eiendommen

Innhold

En innholdsrik enebolig med en flott og landlig beliggenhet. Boligen inneholder blant annet:
Loftsetasje: Trapperom/loftstue og tre soverom.
1.etasje: Entré, trapperom, bad, vaskerom, stue, kjøkken og wc.
Kjeller: Boder.

Standard

Utvendig: Metallplater og undertaket er byttet i 2018. Taknedløp og renner i metall. De går i lukket rør i bakken og ut på bakken. Stigtrinn til pipen er montert. Det er ikke montert snøfangere. Snøen blir i følge eier liggende på en side. Flakeskåren kledning i tre. Utlektet kledning. Eier opplyser om at takkonstruksjonen er forsterket. Den er nå lukket inne i skråhimlinger. Eier har laget lufting i konstruksjonen. Dette ble gjort i 2018. Noen vinduer fra 2018, noen fra 2005. Eldre vinduer i kjelleren. Disse må etter hvert
byttes. Dører er montert i 2018. Terrasseplatting. Terrassebord i tre. Terrasse i tre ut i fra stuen. Rekkverk i tre. Rekkverk under 90 cm. Trapper i tre. Rekkverk i tre.
Innvendig: Innvendige flater i 1.etg. og loftsetasjen er pusset opp i 2018. Etasjeskillere av tre. Mur mot bakken. Etasjeskiller har ikke vesentlige retningsavvik. Ved byggetiden var det ikke krav til radonsperre. Peisovn i 1.etg. Eldre peisovn i kjelleren. Vegger og gulv i mur. Vegger uten saltutslag. Men det er litt utslag på gulvet. Mest ved
pipen/ovnen. Ok inne luft i kjelleren. Luke i grunnmuren utenfra. Terreng på bakken. Vegger i mur og lecablokker. "Tørt" på befaringsdagen. Det må nevnes at rom under
terreng er generelt å regnes som en risikokonstruksjon. Med dette menes å formidle at selv om det ikke observeres sopp eller råte, kan dette ligge skjult i lukkede og vanskelig tilgjengelige konstruksjoner. Sintef Byggforsk anbefaler å legge plast over hele gulvet i krypkjelleren. Det må da klemmes mot vegger. Dette for å forhindre fukt i å stige opp i fra grunnen. Plasslaget trapp til loft og kjeller. Håndløper på en side. Trappen ned til kjelleren har for store åpninger mellom trinn. Innvendige dører ok.
Vaskerom: Vaskerom i 1.etg. er laget i 2018. Belegg på gulvet. Oppkant ved dører. Opplegg for vaskemaskin. Veggplater og himling er i ok stand. Innvendige vegger er ikke fuktsikret. Belegget er også klemt oppimot dørsvillen. Det ble målt med laser i fra gulvet ved døren til topp slukrist. Det var 15 mm fall. Belegg klemt i sluket. Innredning og sanitærutstyr. Ok vedlikeholdt. Vann rant ok ut i fra vasken. Elektrisk vifte trakk luften ut. Våtsone vaskerom ligger mot yttervegg og andre siden ligger lavere enn rommet innforbi.
Bad: Badet er renovert fra bunnen i 2018. Våtromsplater på vegger. Ok. Det ble målt med laser i fra gulvet ved døren til topp slukrist. Ikke tilstrekkelig fall mot sluket.
Men det er laget oppkant ved døren. I sluket er det synlig slukmansjett klemt i klemring. Innredning og sanitærutstyr. Ok vedlikeholdt. Vann rant ok ut i fra vasken.
Elektrisk vifte trakk luften ut. Det er boret hull i motstående rom til dusjen. Målt med fuktmåler og pigger inne i veggen. Det var mindre enn 6 V%. Tørt.
Kjøkken: Kjøkkeninnredningen er i ok stand. Eier opplyser om at hvitevarer er i ok stand. Testet kjøkkenviften. Den trakk luften ut.
Spesialrom: Toalettrom. Toalett montert på gulvet. Vask med underskap. Fliser på gulvet. Malte vegger. Det er ikke avtrekksvifte i rommet.
Tekniske installasjoner: Stoppekran i kjelleren. Ingen synlige lekkasjer på befaringsdagen. "Rør i rør" med skap for inspeksjon/vedlikehold. Rør ut av veggen for
lekkasjevann/kondens. Avløpsrør i plast. Videre rør er skjult i vegg/gulv. Stakeluke synlig. Lufterør over tak. Lufting fra ventil og vinduer. Ventilasjon fra elektrisk vifte i kjøkken og bad. Vvbereder på 194 liter fra 2019. Trykktank fra 2022. Eier opplyser om at alt det elektriske ble byttet i 2018. Nye brannvarslere er montert på loftet. Ellers fra 2018.
Tomteforhold: Boligen er laget på fjell og løse masser i terrenget. Drenering: Langs den utvendige grunnmuren er det ingen synlige grunnmursplater/fuktsikring. Dersom det er montert drensrør må det antas at disse har en begrenset effekt som følger av alderssvekkelser. Grunnmur av betong. Grunnmur av leca blokker. Så ok ut. Ingen vesentlige sprekker. Skrånende terreng på tomten. Eiendommen har avløp via septiktank, med overløp til grøft e.l. Eiendommen har avløp via slamavskiller, med overløp til grøft e.l. Utvendige rør er byttet. Glassfibertank på 12 m3. Betongtank til vann videre til spredegrøft.

Arealer med beskrivelse

Bra. pr. etasje: Loftsetasje: 43kvm. 1.etg: 85kvm. Kjeller: 43kvm.
P-rom: 128kvm.
P-rom inneholder: Loftsetasje: Trapperom/loftstue og 3 soverom.
1.etasje: Entré, trapperom, bad, vaskerom, stue, kjøkken og wc.
S-rom: 43kvm.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1954 i følge Birkenes kommune.

Oppvarming

Elektrisitet og vedovn.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det er montert futurehome/ smarthus løsning.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Henrik Løvdal den 06.06.22 20:10, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig oppforbi Birkeland sentrum. Utvendig sommerstue og bod på tomten. Tomten er opparbeidet i nyere tid. Boligen er pusset opp innvendig og utvendig i fra 2018 til
2022. Spørsmål ang. befaringen kan rettes direkte til utførende Takstmann hverdager fra kl.09.00 til 16.00 på mobil 913 23180. Evt. send mail med dine spørsmål til
takstmann@henriklovdal.no Hele rapporten må leses. Videre poster i rapporten er mer utfyllende.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG2: Utvendig > Vinduer
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Eldre vinduer i kjelleren.
TG2: Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
TG2: Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
TG2: Innvendig > Rom Under Terreng
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
TG2: Innvendig > Krypkjeller
Krypkjelleren har risiko for ytterligere skadepotensiale.
TG2: Innvendig > Innvendige trapper
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
TG2: Våtrom > Overflater Gulv > Bad
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
TG2: Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
TG2: Tomteforhold > Drenering
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Ja. Totalrenovering.
Redegjør for årstall og hva som ble gjort.:
2018 Ny varmekabel, membran, flis, baderomspl. Rør/avløp.
Ble tettsjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
Ja. Alt nytt.
Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses.
Beskrivelse: Eier og elektrotema og Malven Kr.sand (gulvbelegg vaskerom).
Er arbeidet, eller deler av arbeidet utført av ufaglært eller ved egeninnsats/dugnad?
Ja. Eier.
Er foholdet byggemeldt? Nei.
Kjenner du til om det er feil vel/ utført arbeid/ eller vært kontroll på vann/avløp?
Ja. Kontroll, video til tank ved Nova24.
Kjenner du til om der er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?
Ja. Fukt rundt pipestokk i kjeller. Kjenner ikke til drenering.
Kjenner du til om der er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f.eks dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?
Nei, ved bruk av kjøkkenvifte må det luftes ved fyring pgs nedtrekk fra pipe.
Har det vært utført arbeid på taktekking/takrenner/beslag?
Ja. Ny duk, lekter, stålplater, beslag og takrenner.
Hvem er arbeidet utført av? Eier.
Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Ja. Nytt el-anlegg fra inntak. 2018.
Hvem er arbeidet utført av?
Beskrivelse: Elektrotema.
Foreligger det samsvarserklæring? Ja.
Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner?
Ja. Utført av Elektrotema.
Kjeller du til om ufaglærte har utført arbeider som normalt bør utføres av faglærte personer, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etv)?
Ja. Eier har gjort alt renovering - elektrisk og gulv vaskerom.
Kjenner du til forslag eller vedatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller av eiendommens omgivelser?
Ja. Avtale, privat med nabo at grus er tomtegrense.
Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen?
Ja. Entré og vaskerom har byttet plass fra gammel løsning.
Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/tilstandsburderinger eller utførte målinger?
Ja. Ny tilstandsrapport ved takstmann Henrik Løvdal.
Tilleggskommentar: Hagestue bygget av gjenbruksmateriell ikke søkt.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Flott og landlig beliggenhet med naturskjønne omgivelser. Her har du umiddelbar nærhet til natur og friluft.
Eiendommen ligger ca. 8km fra Birkeland sentrum.

Tomt

Areal: 2 402 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Biloppstillingsplass til flere biler på tomten.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, avsatt til LNRF (Natur-, landbruk- og friluftsområder), og er en del av kommuneplanens arealdel. I områder som er lagt ut til LNF er det ikke tillat med annen bygge- og anleggsvirksomhet en den som har dirkete tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Det kan derfor hvile begrensninger i forhold til utvikling av eiendommen, herunder bygging, rivning m.m.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei. Vann fra borrehull. Septiktank.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Ingen heftelser følger.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter E

Odel

Nei

Konsesjon

Eiendommen er over to mål, og egenerklæring om konsesjonsfrihet må fylles ut. Kjøper må undertegne dette før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 600 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 60 000,- (Dokumentavgift) 75 870,- (Omkostninger totalt) 2 675 870,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 5 297 pr. år Kommunale avgifter inkluderer: Eiendomsskatt og feiing. I tillegg kommer renovasjonsgebyr fra Libir på kr. 6880,- pr. år.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 5111,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 533 190,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 919 484,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Mosfjellveien 705, Gnr. 51 Bnr. 14 i Birkenes kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 15 90 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

65-22-0071

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/65-22-0071. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Ørjan Aas Nielsen, tlf. 99 15 90 73

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (Kr.48 000) Tilrettelegging (Kr.18 000) Eierskifteforsikring (Kr.13 296) Totalt kr. (Kr.89 781)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Solgt

Kontakt megler

Varenummer: 3060848