Brekkestø

Morgans vei 6A

Prisantydning
1 145 000 kr
Omkostninger
41 250 kr
Totalpris
1 186 250 kr
Tomteareal
638 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidstomt

Oversikt

Tomt med arkitekttegninger i nyere hytteområde ved Brekkekjær - Solrik og lunt beliggende ca. 500m unna Blindleia!

Beliggenhet

Beliggenhet

BREKKEKJÆR - (https://www.brekkekjaer.no/)
Brekkekjær er et nytt, sjarmerende hytteområde under utvikling rundt tidligere Brekkstø pensjonat, som nå er restaurert til Brekkekjærhaven Kulturkafé. Tomten er naturskjønn med kort avstand til Brekkestø og Skagerak.
I Brekkestø finner du sommerbutikk, kiosk og drivstoffylling. Idyllisk innaskjærs båtled gjennom Blindleia til Lillesand sentrum.

Området gir deg muligheten til å nyte friluftsliv og natur på sitt beste og har flotte tur- og sykkelstier med kort vei til både badeog fiskeplasser.

Brekkekjær ligger i umiddelbar nærhet til historiske Brekkestø, som er ei uthavn på Justøy i Lillesand kommune. En vakker idyll, med godt bevarte hus som snor seg nedover i trange gater med blomstrende hager, mellom svalbergene ned mot en livlig havn.

Stedet fungerte som havn for skip som måtte vente på god vind eller som måtte søke nødhavn i gamle tider og er godt beskyttet mot vær og vind. Brekkestø har vært og er et sted for kunstnere, kunsthåndverk og forfattere.

Brekkekjærhaven Kulturkafé er en vakker cafe og hage som tilbyr alt fra hyggelige poesi og suppekvelder, til et sted å møtes til deilige mat og små intimkonserter. Nærmeste nabo til hyttetomten er Brekkekjær gartneri (https://www.facebook.com/brekkekjaergartneri )

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Tilrettelagt for offentlig vann og avløp. Privat vei.
Tilknytningsgebyr for vann og avløp er per 2024 kr 64.000,-

Ledninger til vann og avløp ligger klart til å påkobles på tomten.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til "Fritidsbebyggelse-frittliggende", tilhører reguleringsplan "Brekkekjær pensjonat", datert 15.11.2017. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Reguleringsplaner under arbeid i nærheten (300 meter)
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon
Id: 2013000404
Navn: Detaljregulering for Såmunds kjerr
Status: Endelig vedtatt arealplan
Plantype: Detaljregulering

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/6/243:
24.06.1776 - Dokumentnr: 900001 - Erklæring/avtale
HJEMMELSBREV PÅ 5 SKIPSFORTØYNINGSRINGER I BREKKESTØ
INDRE HAVN, SAMT REVERS, TGL. 25.06.1776, ANG. VEDLIKEHOLD.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


01.08.1837 - Dokumentnr: 900026 - Erklæring/avtale
KONTRAKT OM GRESNING OG BUBEITE.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


01.09.1853 - Dokumentnr: 900026 - Erklæring/avtale
ARVEFESTEBREV PÅ EN HUS- OG HAVETOMT TIL C.M.JOHNSEN BERGE
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


08.03.1861 - Dokumentnr: 900040 - Erklæring/avtale
2 STK. HJEMMELSBREV PÅ EN DEL SKIPSFESTIGHETER I BREKKESTØ
INDRE OG YTRE HAVN OG, SAMT 2 STK. REVERS IN DUPLO, TGL.
S.D. ANG. VEDLIKEHOLDET
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


05.08.1864 - Dokumentnr: 900061 - Utskifting
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


09.04.1891 - Dokumentnr: 900037 - Erklæring/avtale
KJØPEKONTRAKT PÅ VÅNINGSHUS MED TOMT OG GRUNN I KALVEHAGEN I
NØDESUND I BREKKESTØ.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


04.11.1911 - Dokumentnr: 900043 - Erklæring/avtale
BEST. OM VEDLIKEHOLD IANL. SENKING AV BIRKEDALSBEKKEN.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


12.01.1912 - Dokumentnr: 955516 - Utskifting
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


02.09.1922 - Dokumentnr: 903515 - Skjønn
AVSTÅELSE AV GRUNNRETTIGHETER TIL AUST-AGDER KRAFTVERK.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


03.09.1925 - Dokumentnr: 900070 - Erklæring/avtale
GRUNNSEDDEL PÅ 37 FORTØYNINGSFESTIGHETER I BREKKESTØ.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


01.05.1931 - Dokumentnr: 900090 - Erklæring/avtale
KJØPEKONTRAKT TIL OMMUND CHRISTENSEN PÅ HALVDELEN AV
LYNGHOLMEN
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


01.12.1933 - Dokumentnr: 901054 - Erklæring/avtale
Elektriske kraftlinjer
RETTIGHETSHAVER: AUST AGDER KRAFTVERK
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


05.04.1944 - Dokumentnr: 900632 - Elektriske kraftlinjer
AUST-AGDER FYLKES HØYSPENTE ELEK. KRAFTLEDNING REG. VED
NEDENES SORENSKRIVEREMBETE
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


22.12.1949 - Dokumentnr: 1611 - Utskifting
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


23.05.1956 - Dokumentnr: 594 - Erklæring/avtale
VEDTAKELSE AV FORPLIKTELSER IANL. STATSTILSKUDD TIL
SENKING AV BIRKEDALSBEKKEN.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


12.02.1975 - Dokumentnr: 651 - Skjønn
EKSPROPRIASJONSOVERSKJØNN VEDR. UTVIDELSE OG OMLEGGING AV
FV. SANGEREID - BREKKESTØ
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


11.12.1975 - Dokumentnr: 5248 - Erklæring/avtale
AVTALE VEDR. SENKING AV BIRKEDALSBEKKEN OG UTTAPPING
AV STUTTEIMYRENE SAMT ANLEGG AV PUMPESTASJON
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


08.04.1976 - Dokumentnr: 1614 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:7 Bnr:70
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


18.06.1984 - Dokumentnr: 3367 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:7 Bnr:42
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


17.12.1984 - Dokumentnr: 7516 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:174
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


07.07.1993 - Dokumentnr: 3838 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om skjærgårdspark
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


05.05.2004 - Dokumentnr: 2807 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om garasje/parkering
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


18.10.2022 - Dokumentnr: 1177641 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


15.06.2018 - Dokumentnr: 893979 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Elektronisk innsendt


01.01.2020 - Dokumentnr: 735590 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0926 Gnr:6 Bnr:243


08.04.2021 - Dokumentnr: 402201 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:248
Gjelder denne registerenheten med flere


08.04.2021 - Dokumentnr: 402201 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:248
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


08.04.2021 - Dokumentnr: 402201 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:248
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


08.04.2021 - Dokumentnr: 402201 - Bestemmelse om fiber-/data-/telekabel
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:248
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


Kommentar konsesjon

Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer i utgangspunktet boplikt. Denne eiendommen er imidlertid ifølge kommunen registret som fritidseiendom og er fritatt for boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet som bekrefter at eiendommen skal benyttes til fritidsformål. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 24.250,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 41 250,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at kjøper forplikter seg til å bygge etter tegninger som er utarbeidet av BIT som følger vedlagt.
Noe mindre justeringer kan gjøres før søknad og innsending til kommunen etter nærmere avtale med arkitekt. Fullstendige skisser er vedlagt bak i prospekt. Eventuelle endringer i tegninger med arkitekt/merkostnad til arkitekt er kjøpers ansvar. Byggesøknad og godkjenning er kjøpers ansvar.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4215/6/243:
24.06.1776 - Dokumentnr: 900001 - Erklæring/avtale
HJEMMELSBREV PÅ 5 SKIPSFORTØYNINGSRINGER I BREKKESTØ
INDRE HAVN, SAMT REVERS, TGL. 25.06.1776, ANG. VEDLIKEHOLD.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


01.08.1837 - Dokumentnr: 900026 - Erklæring/avtale
KONTRAKT OM GRESNING OG BUBEITE.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


01.09.1853 - Dokumentnr: 900026 - Erklæring/avtale
ARVEFESTEBREV PÅ EN HUS- OG HAVETOMT TIL C.M.JOHNSEN BERGE
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


08.03.1861 - Dokumentnr: 900040 - Erklæring/avtale
2 STK. HJEMMELSBREV PÅ EN DEL SKIPSFESTIGHETER I BREKKESTØ
INDRE OG YTRE HAVN OG, SAMT 2 STK. REVERS IN DUPLO, TGL.
S.D. ANG. VEDLIKEHOLDET
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


05.08.1864 - Dokumentnr: 900061 - Utskifting
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


09.04.1891 - Dokumentnr: 900037 - Erklæring/avtale
KJØPEKONTRAKT PÅ VÅNINGSHUS MED TOMT OG GRUNN I KALVEHAGEN I
NØDESUND I BREKKESTØ.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


04.11.1911 - Dokumentnr: 900043 - Erklæring/avtale
BEST. OM VEDLIKEHOLD IANL. SENKING AV BIRKEDALSBEKKEN.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


12.01.1912 - Dokumentnr: 955516 - Utskifting
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


02.09.1922 - Dokumentnr: 903515 - Skjønn
AVSTÅELSE AV GRUNNRETTIGHETER TIL AUST-AGDER KRAFTVERK.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


03.09.1925 - Dokumentnr: 900070 - Erklæring/avtale
GRUNNSEDDEL PÅ 37 FORTØYNINGSFESTIGHETER I BREKKESTØ.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


01.05.1931 - Dokumentnr: 900090 - Erklæring/avtale
KJØPEKONTRAKT TIL OMMUND CHRISTENSEN PÅ HALVDELEN AV
LYNGHOLMEN
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


01.12.1933 - Dokumentnr: 901054 - Erklæring/avtale
Elektriske kraftlinjer
RETTIGHETSHAVER: AUST AGDER KRAFTVERK
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


05.04.1944 - Dokumentnr: 900632 - Elektriske kraftlinjer
AUST-AGDER FYLKES HØYSPENTE ELEK. KRAFTLEDNING REG. VED
NEDENES SORENSKRIVEREMBETE
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


22.12.1949 - Dokumentnr: 1611 - Utskifting
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


23.05.1956 - Dokumentnr: 594 - Erklæring/avtale
VEDTAKELSE AV FORPLIKTELSER IANL. STATSTILSKUDD TIL
SENKING AV BIRKEDALSBEKKEN.
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


12.02.1975 - Dokumentnr: 651 - Skjønn
EKSPROPRIASJONSOVERSKJØNN VEDR. UTVIDELSE OG OMLEGGING AV
FV. SANGEREID - BREKKESTØ
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


11.12.1975 - Dokumentnr: 5248 - Erklæring/avtale
AVTALE VEDR. SENKING AV BIRKEDALSBEKKEN OG UTTAPPING
AV STUTTEIMYRENE SAMT ANLEGG AV PUMPESTASJON
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


08.04.1976 - Dokumentnr: 1614 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:7 Bnr:70
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


18.06.1984 - Dokumentnr: 3367 - Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:7 Bnr:42
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


17.12.1984 - Dokumentnr: 7516 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:174
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


07.07.1993 - Dokumentnr: 3838 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om skjærgårdspark
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


05.05.2004 - Dokumentnr: 2807 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om garasje/parkering
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Gjelder denne registerenheten med flere


18.10.2022 - Dokumentnr: 1177641 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt


15.06.2018 - Dokumentnr: 893979 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Elektronisk innsendt


01.01.2020 - Dokumentnr: 735590 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0926 Gnr:6 Bnr:243


08.04.2021 - Dokumentnr: 402201 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:248
Gjelder denne registerenheten med flere


08.04.2021 - Dokumentnr: 402201 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:248
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


08.04.2021 - Dokumentnr: 402201 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:248
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


08.04.2021 - Dokumentnr: 402201 - Bestemmelse om fiber-/data-/telekabel
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:13
Rettighet hefter i: Knr:4215 Gnr:6 Bnr:248
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere


Info kommunale avgifter

Fakturert beløp i 2023
Eiendomsskatt: 1 172 kr
Sum: 1 172kr

Det er per i dag ingen gebyrer fra Libir, men standard renovasjonsgebyr for fritidsboliger i Lillesand kommune er kr. 2619,-

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern
Produktnummer: AAEDC1BA-41E0-4024-8451-F1C3400CC72A Kategori: