Vegårshei

Molandsveien 230

Prisantydning
1 290 000 kr
Omkostninger
33 420 kr
Totalpris
1 323 420 kr
Formuesverdi
339 616 kr
Formuesverdi sekundær
1 222 618 kr
P-rom
111 ㎡
Bruksareal
167 ㎡
Tomteareal
3 351 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Landlig beliggende enebolig med et lite uthus - Vegårshei

Om eiendommen

Innhold

Boligen inneholder: Entre, dusjbad med wc, kjøkken med spiseplass og 2 stuer.
Loftsetasjen har gang , 3 soverom og kott. Luke til loft fra loftsgangen.
U. etg. har egen inngang og består av flere kjellerrom og vaskekjeller.

Standard

Boligen er overflatebehandlet i de senere år
Det er hovedsakelig laminat, belegg, fliser og betong på gulv
Malt panel og malte flater,  malt tapet og murvegger
Hvit kjøkkeninnredning med profiler,  ventilator og oppvakmaskin (ukjent stand)
Laminat benkeplate og imiterte fliser (veggplater) mellom over og underskap.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 111 kvm, Bruksareal: 167 kvm Sekundærrom: 56 kvm.
Bra. pr. etasje.: Underetasje 53 m²  - 1. etg. 60 m²  - Loftsetasje 54 m².
P-rom inkl: 1. etg.: 2 stuer , Kjøkken , Gang , Trapperom , Bad. Loftsetasje: 3 soverom , Gang.
S-rom inkl.: Underetasje: 4 boder, Loftsetasje: Kott.
Det foreligger ikke tegninger. Manglende rømningsvindu/stige fra loftsetasje.

Garasje:
Bra: 12 m² - S-rom: 12 m²
S-rom inkl.: Garasje.

Bod:
Bra: 22 m² - S-rom: 22 m²
S-rom inkl.: Boder/ utedo

I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som avgjør om rommet defineres som P-rom eller S-rom, men i mange tilfeller må
takstmannen la sitt skjønn overstyre hovedregelen. Dette betyr at rommene kan defineres som P-rom eller S-som selv om de er i strid med
byggeforskriften.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

i følge Vegårshei kommune.

Oppvarming

Varmepumpe og peisovn i stuen
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Boligen selges som forevist.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens christian Edvardsen den 25.05.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig fra 1947. Boligen fremstår i dårlig forfatning byggeteknisk og renovering i sin helhet må påregnes.
Utvendig kledning med enkelte råteskader, ikke lufting på stående kledning. Vinduer med enkelte råteskader, preget av elde. Saltak konstruksjon med utvendig sement takstein, enkelte knekte takstein og manglende lufting. Manglende snøfangere utvendig, mekanisk skade på takrenner som relateres til ising fra tak. Rom under terreng med manglende fuktsikring/drenering og synlig fuktskader og soppskader i oppforet gulver. Privat vann og avløp av eldre type og vurderes påregnelig med anleggelse av nytt anlegg. Enkelte elektriske komponenter er synlig utført av ikke fagmann, anbefales gjennomgang med el-kontroll. Våtrom i boligen med råteskader i dusjnisje, manglende våtsoner på vegger og gulv, løse fliser, fuktskader på innredning og løse elektriske ledninger. Etasje skille med større skjevheter, fuktskader som relateres til avdamping fra grunn. Tilleggs bygninger bod og garasje vurderes i dårlig forfatning. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet.
Se for øvrig punkter nedenfor.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3 Store eller alvorlige avvik:
Utvendig > Taktekking
Det er enkelte knekte taksten. Det er ingen lufting i konstruksjonen.

Utvendig > Nedløp og beslag
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det er påvist skader i beslagløsninger. Det er store deformasjoner i renner og nedløp. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er
punktering av dampsperre, som medfører svekket
effekt av dampsperrefunksjonen.
Det er ingen lufting i konstruksjonen.
Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten.
Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass.

Utvendig > Dører
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.

Utvendig > Utvendige trapper
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det er ikke montert rekkverk. Trappen er i oppløsning og i dårlig forfatning.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn istandardens krav til godkjente måleavvik. Det er påvist fuktskader i etasjeskiller

Innvendig > Pipe og ildsted
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke. Det er påvist at pipe har sprekker og riss. Mursteinpipe er tildekket/innebygget. Pipe åpninger er tildekket med treverk.

Innvendig > Rom Under Terreng
Det er påvist synlige fukt/råteskader i treverk i underetg./kjeller, hulltaking er derfor ikke nødvendig Det er påvist synlig fuktighet på mur/gulv i kjeller. Det er påvist skader i oppforet tregulv i underetg/kjeller, og det er derfor ikke foretatt hulltaking. Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.

Innvendig > Innvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Fukt/råteskader i vegger i dusjnisje, ikke anlagt våtsoner. Elektrisk er synlig anlagt ufagmessig og vurderes elektrisk fare. Fliser er løse og underliggende skader må påregnes.

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad
Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader. Hulltaking er ikke foretatt da det allerede er påvist andre avvik i våtsonen.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad. Det er registrert utettheter eller vannlekkasjer i røropplegg.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Det er registrert avvik med avtrekk.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger. Eldre vannrør tilkoblet vannpumpe, strøm var ikke påslått og ukjent tilstand. Utfra visuell undersøkelse og synlig alder er det påregnelig med utbytting.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Det er påvist at avløpsrør av jern har rustskader. Det er påvist skader eller utettheter på sluk/avløp. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Ingen ventilering utover åpning av vindu. Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Sikringsskap i kott loftsetasje med automatsikringer. Spørmål til eier er ikke fylt ut da rekvirent ikke har inngående kjennskap til anlegget.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Det er ikke installert røykvarslere eller brannslukningsapparat.

Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet. Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt. Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.

Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på brønnvannet. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger. Kombinasjonen av alder og materiale på utvendige vann- og avløpssystemet tilsier at man må regne med utskiftinger.

TG2 Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen. Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.

Innvendig > Overflater
Det er registrert svertesopp på overflater.
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Enkelte av innvendige dører har en del slitasje.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank. Ukjent tilstand på varmtvannsbereder pga. ikke funksjonstestet og videre undersøkelser må utføres.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Innsiden av grunnmuren har misfarging.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Kjør til Vegårshei sentrum og følg hovedveien videre forbi vakker kirke på din venstre hånd og forbi Presteveien på din høyre hånd. Like etter svingen tar man inn til venstre ved rød bu. Ta opp skogsbilveien til venstre og kjør helt frem til eiendommen. Parker på tunet. velkommen til Molandsveien 230.

Beliggenhet

Vegårshei er et eldorado for friluftsliv, som fiske, bading , turgåing og bærplukking. Kommunen har et lite og koselig sentrum med fine butikker, gode kafeer og en vakker kirke. I Myra er det et eget skisenter med slalombakke, ake - og sklieområde og lysløype.
Det er mange gode bademuligheter på Vegårshei i mange av de utallige vannene og tjernene som ligger spredt over hele kommunen. Det er spesielt tre kommunale områder som er spesielt tilrettelagt. Det er Vaskarplassen, Høl Badeplass og Tangen badeplass

Tomt

Areal: 3 351 kvm, Eierform: Eiet tomtTomten er nå noe gjengrodd men har noe plenareal, beplantninger og hage rundt huset. Fint flatt område rundt huset og uthuset, og skrånet bakke opp til eiendommen. Usjenert og fritt beliggende med spredte boliger i nærområdet. Sørlandsbanen og toget går forbi like nedenfor eienommen.

Parkering

Parkering på egen eiendom.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig).

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i et uregulert område, godkjent som LNFR- -areal, Spredt boligbebyggelse og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan.
 

Vei / Vann / Avløp

Ifølge matrikkelen er det privat avløp og vann. Antas brønnvann og avløp via septikk.
Privat vei. Utgifter til vedlikehold og brøyting må påregnes.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1836/900009-1/35  Rettighet  
 01.02.1836 
Rettighetshaver:Myhre Lars Olsen  
Lnr: 1775981
LEIEAVTALE
FESTEKONTRAKT
FESTE- / GRUNNAVGIFT OPPGITT I ANNET EN NORSKE KRONER
FESTERETTEN GJELDER OGSÅ FESTERENS ETTERKOMMERE
 
1946/796-2/35  Rettigheter iflg. skjøte  
 05.09.1946 
Iflg. skjøte på bnr. 80 Sleppelid medfølger rett for
kjøperen til uten vederlag og legge vei over kommunens
eiendom gnr. 42 bnr 27 fra overnevnte eiendom frem til hoved veien, grbf 5/9 -1946

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
1955/1444-1/35  Erklæring/avtale 
 23.09.1955 
rettighetshaver:Knr:4212 Gnr:42 Bnr:80  
rettighetshaver:Knr:4212 Gnr:42 Bnr:104  
Best. om rett til å grave brønn / bore etter vann.
Bestemmelse om vannledning.

1946/796-1/35  Rettigheter iflg. skjøte  
 05.09.1946 
rettighetshaver:Knr:4212 Gnr:42 Bnr:80  
Bestemmelse om veg

Energiattest

Det er ingen krav til energiattest ved tvangssalg.

Odel

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 290 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 32 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 290 000,-)) 33 420,- (Omkostninger totalt) 1 323 420,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Feiing kr. 373, 75,-
Eiendomsskatt kr. 3.802,-

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 3.802,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 339 616,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 222 618,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Molandsveien 230, Gnr. 42 Bnr. 80 og Gnr. 42 Bnr. 104 i Vegårshei kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Selger

Agder Tingrett
 

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Det er ingen krav til løsøre ved tvangssalg.

Boligselgerforsikring

Eier kan ikke tegne boligselgerforsikring ved tvangssalg.

Boligkjøperforsikring

Kjøper kan ikke tegne HELP boligkjøperforsikring ved tvangssalg.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 25.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Partene har en måneds ankefrist fra det tidspunkt Tingretten stadfester budet. Dette vil si at handelen ikke endelig har kommet i stand før ankefristens utløp. Oppgjørsdag / overtakelse er normalt tre måneder fra den dag medhjelper(megler) oversender budet til Tingretten for stadfestelse. Dersom eiendommen er fraflyttet, kan det være mulig å overta eiendommen før fastsatt oppgjørsdag dersom kjøpesummen er innbetalt. Overtagelse kan allikevel ikke skje før en måned etter at budet er stadfestet. Kjøpesummen skal innbetales til meglers klientkonto.

Klargjøring før overtagelse

Det gjøres oppmerksom på at boligen ikke blir ryddet og rengjort før overtagelse. Oppgjørsdag/overtakelse er normalt tre måneder fra den dag medhjelper(eiendomsmegler) oversender budet til Tingretten for stadfestelse. Dersom eiendommen er fraflyttet kan det være mulig å overta eiendommen før fastsatt  oppgjørsdag dersom kjøpesummen er innbetalt. Overtakelsen kan likevel ikke skje før en måned etter at budet er stadfestet. Kjøpesummen skal innbetales til meglers klientkonto.

Tvangssalg

Dette er et tvangssalg hvor megler er oppnevnt som medhjelper av Tingretten. Tvangssalg reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven av 26.juni 1992 nr. 86. Lov om avhending av fast eiendom gjelder ikke ved tvangssalg. Kjøperen har begrenset adgang til å påberope mangler. Det vil ikke bli skrevet kjøpekontrakt. Budet, dersom det blir stadfestet av Tingretten tjener som kontraktsdokument. Tingretten kan når som helst endre sin beslutning om tvangssalg ved medhjelper og trekke tilbake oppdraget.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Det gjelder spesielle regler for budgivning, jfr. Tvangfullbyrdelsesloven § 11-26. Budskjema ligger vedlagt og rådgivning fås hos Sørmegleren.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er under tvangssalg og oppdraget er gitt av Tingretten. I denne forbindelse er det viktig for en kjøper å være oppmerksom på at han har begrenset adgang til å påberope seg feil og mangler ved eiendommen. Eiendommen bør derfor befares sammen med en bygningskyndig. Det gjøres videre oppmerksom på at det gjelder spesielle regler for budgiving, overtakelse og utgifter som kan påløpe for kjøper. Disse vil du få opplyst ved henvendelse Sørmegleren. Henviser forøvrig til lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992 kap. 11 og 12.

Lovverk

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er under tvangssalg og oppdraget er gitt av tingretten. I denne forbindelse er det viktig for en kjøper å være oppmerksom på at han har begrenset adgang til å påberope seg feil og mangler ved eiendommen. Eiendommen bør derfor befares sammen med en bygningskyndig. Det gjøres videre oppmerksom på at det gjelder spesielle regler for budgivning, overtakelse og utgifter som kan påbeløpe for kjøper. Disse vil du få opplyst ved henvendelse Sørmegleren. Henviser forøvrig til lov om tvangsfullbyrdelse av 26.juni 1992 kap. 11 og 12. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-22-0091

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside sormegleren.no/31-22-0091. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avd. leder Helga Sverdrup Hvass, tlf. 40 40 80 25

Vederlag

Når det gjelder meglers vederlag er det regulert ved forskrift ved medhjelper §3-3.

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3050936