Lillesand

Møglestuveien 23

Prisantydning
950 000 kr
Omkostninger
15 985 kr
Andel fellesgjeld
2 692 500 kr
Totalpris
3 658 485 kr
Felleskostnader
12 621 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
2018
P-rom
90 ㎡
Bruksareal
90 ㎡
Tomteareal
1 287 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
3
Eierform
Borettslag
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Flott 4-roms leilighet med romslig balkong. Parkeringskjeller. Heis. Ta kontakt med megler for visning.

Om eiendommen

Innhold

En flott 4-roms leilighet i et nyere bygg. Leiligheten ligger i 2.etg og inneholder blant annet:
Stue, kjøkken, 2 bad, 3 soverom og vaskerom.

Standard

Utvendig:
Vinduer fra byggetiden. Dører i tre fra byggetiden. Terrasse ut i fra stuen i tre. Rekkverk i glass og plater. Terrassebord på gulv i tre. Rekkverkshøyde
er 1 meter.

Innvendig:
Boligen vardelvmøblert på befaringsdagen. Alle flater var ikke tilgjengelig for inspeksjon. Innvendige flater. Ok vedlikeholdt. Etasjeskillere i betong. Etasjeskiller har ikke vesentlige retningsavvik. Ut i fra byggetiden skal radonsperre ligge inne i gulvet. Innvendige dører ok.

Våtrom:
Vaskerom/teknisk bod: Vaskerom/teknisk bod fra byggetiden. Innvendige vegger er ikke fuktsikret. Malte plater. Det ble målt med laser i fra gulvet ved døren til topp slukrist. Det er også laget oppkant av fuge ved døren. Kunne ikke sjekket oppi sluket. Ok vedlikeholdt. Det trakk i fra ventil til ventilasjon.
Det er ikke boret hull i veggen mot vaskerommet. Våtsone vaskerom ligger mot annet våtrom. Det ble fuktsøkt inne i rommet uten å finne unormale
verdier. Våtsone ligger mot yttervegg.
Bad: Bad i fra byggetiden. Fliser på vegger. Det ble målt med laser i fra gulvet ved døren til topp slukrist. Det er laget fuget oppkant under dørsvillen.
Det er synlig slukmansjett klemt i klemring. Innredning og sanitærutstyr. Ok vedlikeholdt. Vann rant ok ut i fra vasken. Det trakk i fra ventil til ventilasjon.
Målt med fuktmåler og pigger inne i veggen. Det var mindre enn 6 V%. Tørt. Det er boret hull i motstående rom til dusjen.
Bad nr. 2: Badet er oppgradert av forsikringsselskap etter en vannlekkasje. Se egen rapport fra forsikring. Fliser på vegger. Det ble målt med laser i fra gulvet ved døren til topp slukrist. Det er synlig slukmansjett klemt i klemring. Innredning og sanitærutstyr. Ok vedlikeholdt. Vann rant ok ut i fra vasken. Det trakk i fra ventil til ventilasjon. Det er ikke laget hull i tilliggende vegg mot dusjen. Våtsone ligger mot yttervegg. Våtsone ligger mot annet våtrom. Det ble fuktsøkt inne i rommet uten å finne unormale verdier.

Kjøkken: Kjøkkeninnredningen er i ok stand. Eier opplyser om at hvitevarer er i ok stand. Testet kjøkkenviften. Den trakk luften ut.

Tekniske installasjoner:
Stoppekran er i rør i rør skap. Ingen synlige lekkasjer på befaringsdagen. "Rør i rør" med skap for inspeksjon/vedlikehold. Rør ut av veggen for
lekkasjevann/kondens. Det er ikke synlig stakeluke fra avløpsrør. Stakemulighet for avløpsanlegg og lufting av anlegg kan ikke sjekkes inne i leiligheten. Det må videre sjekkes i felles anlegg. Det er ikke gjort. Lufteventiler er plassert i himlinger. Ventiler trekker og blåser ut luft.
Vannbåren varme. Takstmann har ikke nok kompetanse til å vurdere rør i rør skap for vannbåren varme og større anlegg. Skal dette kontrollere må rørlegger sjekke anlegget. Takstmann har sjekket etter lekkasjer på synlige deler. Elektrisk anlegg fra byggetiden.

Arealer med beskrivelse

Bra: 90kvm. Bta: 97kvm. P-rom: 90kvm.
P-rom inneholder: Entré, stue/kjøkken, 2 bad, 3 soverom, vaskerom/teknisk rom.

Kjellerbod:
S-rom: 5kvm.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

2018 i følge Lillesand kommune.
Etasjeskiller av betong.

Oppvarming

Elektrisitet.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Grunnforurensing:
Lokalitetsnr: 3248
Myndighet: 03 - Fylkesmann
Navn: Stansefabrikken A/S Infiltrasjon.
Påvirkningsgrad: 02 - Liten/Ingen kjent påvirkning, med dagens areal/resipientbruk
Matrikkelført: 05.04.2017
Oppdatert: 13.11.2019
http://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/faktaark.html?lok_id=3248

Lokalitetsnr: 3256
Myndighet: 03 - Fylkesmann
Navn: Stansefabrikken A.S
Påvirkningsgrad: X - Mistanke om påvirkning
Matrikkelført: 14.09.2019
Oppdatert: 13.11.2019
http://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/faktaark.html?lok_id=3256

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Henrik Løvdal den 10.02.21 10:42, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Boligen fremstår i god teknisk stand. Den er vedlikeholdt og vurdert ut i fra alder og normal bruk. Boligen varmes opp med: Vannbåren varme.
Bod i kjelleren på 5 m2. Balkong ut i fra stuen. Det har vært en vannlekkasje på badet mot vaskerom/bod. Den ble fikset av forsikring.
Det må gjøres oppmerksom på at rapporten ikke er et salgsprospekt, men en objektiv uavhengig vurdering av boligens tilstand.
Spørsmål om befaringen kan rettes direkte til utførende Takstmann på hverdager fra kl.09.00 til 16.00. Tlf 913 23180. Eventuelt send mail med dine spørsmål til takstmann@henriklovdal.no Hele rapporten må leses. Videre poster i rapporten er mer utfyllende.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
Ingen TG3 eller TG2.

Sammendrag selgers egenerklæring

Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? Ja.
Vannlekasje fra leiligheten over som førte til skader på mitt bad.

Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Svar Ja, kun av faglært
Beskrivelse: Vet ikke, har ikke fått rapport på arbeidet som er gjort. Jeg fikk beskjed sist jeg snakket m forsikringselskapet at den ikke var ferdig.

Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
Ja har sett et par sprekker også på gulvet i stua og mot kjøkkenet.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.

Beliggenhet

Leiligheten ligger med gangavstand til Lillesand sentrum, idrettsanlegget i Holta, treningssenter, Lillesand senter, ungdomsskole, barneskole, videregående skole og barnehage.

Tomt

Areal: 1 287 kvm, Eierform: Fellestomt

Parkering

Biloppstillingsplass i parkeringskjeller.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 06.02.2019. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse- blokkbebyggelse, tilhører reguleringsplan områderegulering for Stansefabrikken - Stykkene - Trydal, datert 25.03.2015. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk.

Informasjon om vann/avløp registrert på eiendommen:
Målernummer: 473112282350
Stand: 60
Dato: 31.12.2019
Avlesningstype: Stipulert forbruk
Forbruk 2019: 60

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknummer: 1969/845-1/37. Tinglyst: 26.03.1969. Bestemmelse om gjerde.
Dagboknummer: 1969/845-2/37. Tinglyst: 26.03.1969. Best. om vann/kloakkledn.
Dagboknummer: 2003/4005-1/37. Tinglyst: 09.07.2003. Elektriske kraftlinjer.
Dagboknummer: 2019/672274-1/200. Tinglyst: 13.06.2019. Felles pantedok bor.innsk.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Dagboknummer: 2019/649873-2/200. Tinglyst: 0.06.2019. Bestemmelse om veg. 
Eiendommen er overbeheftet. Det er en forutsetning for gjennomføring av salget at kreditoren(e) aksepterer å slette sitt pant mot nettoproveny. Dersom det blir tinglyst ytterligere pant/utlegg i eiendommen, kan handel kun gjennomføres forutsatt at disse aksepterer å slette sitt pant uten å få innfrielse av det underliggende kravet. Megler vil holde kjøper orientert om eventuell utvikling i saken. For i best mulig grad å sikre gjennomføring av handelen, er det et ønske og en fordel at overtagelse blir satt til snarest mulig.

Utleie

Evt. utleie av boligen krever samtykke fra borettslagets styre. Iht. borettslagslova må man ha bodd i leiligheten minst ett av de to siste årene før man kan søke om fremleie, andelseiere har likevel rett til å overlate bruken av hele bustaden til andre i opptil 30 døgn i løpet av året. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettlagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter, og konferer megler ved spørsmål.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Grønn - Energikarakter E

Odel

Nei

Konsesjon

Lillesand kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Om borettslaget

Forkjøpsrett

Det er forkjøpsrett for borettslagets andelseiere, og dernest medlemmer i boligbyggelaget borettslaget er tilknyttet. Forkjøpsretten utlyses og avklares etter budaksept.

Husdyrhold

Husordensreglene tillater ikke husdyrhold. Borettslagslovens § 5-11 (4) åpner for dyrehold på tross av forbud, dersom gode grunner taler for dyreholdet, og det ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen. Husdyrhold skal godkjennes av styret i borettslaget.

Rettigheter og forpliktelser

Borettslaget har legalpant for forfalte, ikke betalte felleskostnader. Det vises for øvrig til vedtekter og husordensregler. Kjøper forplikter seg til å bli / være medlem av Sørlandet Boligbyggelag ved kontraktsinngåelse. For andelsboliger er det borettslaget som er hjemmelshaver til selve eiendommen. Andelseierene har hjemmel til en andel i borettslaget og borett knyttet til denne.

Regnskap og vedtekter

Kjøper/seksjonseier plikter å følge sameiets vedtekter. Dokumentet er vedlegg til salgsoppgaven.
Vedtekter, regnskap, budsjett, husordensregler, årsberetning og protokoll fra siste generalforsamling må leses før budgivning.

Forsikring mot felleskostnader

Borettslaget er medlem av Borettslagenes Sikringsfond. Dette innebærer at andelseiere ikke er solidarisk ansvarlig for hverandres andel av fellesgjeld.

Styregodkjennelse

Kjøper skal godkjennes av styret. Kjøper bærer selv risikoen for godkjenning.

Forretningsfører

Sørlandet Boligbyggelag

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

950 000,- (Prisantydning) 2 692 500,- (Andel av fellesgjeld) 3 642 500,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 4 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 7 325,- (Gebyr utlysing forkjøpsrett) 15 985,- (Omkostninger totalt) 3 658 485,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er enda ikke fastsatt av kommunen. Eiendomsskatt for denne eiendommen vil komme.

Felleskostnader

Kr. 12 621,- pr.mnd.

Registrerte endringer fellesutgifter:
Neste endring: 01.01.2023. Tot. utg. i kr.: 13 174,-.
Fellesutgifter: Driftskostnader 2 924
Renter felleslån: 9 185
Tilleggsytelser: Telia TV/Bredbånd 370
A konto vann/varme: 695

Neste endring: 01.02.2023 Tot. utg. i kr.: 14 051,-.
Fellesutgifter: Driftskostnader 3 801
Renter felleslån: 9 185
Tilleggsytelser: Telia TV/Bredbånd 370
A konto vann/varme: 695

Neste endring: 01.04.2024 Tot. utg. i kr.: 16 185,-.
Fellesutgifter: Driftskostnader 3 801
Avdrag felleslån: 2 134
Renter felleslån: 9 185
Tilleggsytelser: Telia TV/Bredbånd 370
A konto vann/varme: 695

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader inkluderer: Renter felleslån, Get Tv, internett, byggforsikring, forretningsfører honorar, kommunale avgifter og renovasjon.

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Andel fellesgjeld kr. 2 692 500 pr. 01.10.20.

Lånevilkår fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 12138457948, Dnb
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 29.12.2022: 4.15% pa.
Antall terminer til innfrielse: 166
Saldo per 29.12.2022: 43 780 000
Andel av saldo: 2 692 500

Første termin: 25.09.2019. Neste avdrag: 25.06.2024 ( siste termin 25.06.2064 )
Ut i fra dagens lånebetingelser vil neste avdrag som forfaller til betaling 25.06.2024 utgjøre ca kr 2 181,00 per måned for denne boligen.
Brl. har IN avtale på andel fellesgjeld. Ved fastrente er det ikke mulig å innbetale.

Fradragsberettiget

Renteutgifter på andel fellesgjeld kan trekkes fra på selvangivelsen som vanlige gjeldsrenter.

Formuesverdi

Ligningsverdi er ikke funnet. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Møglestuveien 23, Andelsnr. 7 Orgnr. 921687761 i Lillesand kommune.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Borettslag

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap, komfyr/sekeovn/koketopp og oppvaskmaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2.200,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 200,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 15 90 73.

Finn.no: Visningstekst

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE KORONAVIRUS! I Sørmegleren ønsker vi trygge visninger og minst mulig smitterisiko. For å hindre ansamling av mennesker må alle som ønsker visning melde seg på i forkant. Kontakt megler på telefon/mail eller benytt "Visningspåmelding" i våre boligannonser. Er du i risikogruppe eller faller innenfor Helsedirektorates krav om karantene, gi oss beskjed før vi avtaler visningstidspunkt. Pga. smittesporing må alle visningsdeltakere registrere seg når de kommer på visning. Vi anbefaler at salgsoppgaven lastes ned digitalt. Se til enhver tid oppdatert informasjon om tiltak på sormegleren.no/koronatiltak.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. 

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet..

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

65-20-0105

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/65-20-0105. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Avd. leder / Eiendomsmegler Ørjan Aas Nielsen, tlf. 99 15 90 73

Vederlag

Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet BRL - Statens Kartverk (Kr.480) Provisjon (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 3 642 500,-) (Kr.61 922,50) Tilrettelegging (Kr.18 000) Eierskiftegebyr trekkes i oppgjøret - SELGER (Kr.6 115) Totalt kr. (Kr.96 417,50)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3044361