KROSSEN-HOLUM

Møglandsveien 6

Prisantydning
2 390 000 kr
Omkostninger
75 620 kr
Totalpris
2 465 620 kr
Formuesverdi
600 627 kr
Formuesverdi sekundær
2 162 256 kr
Kommunale avgifter
9 351 kr / år
Byggeår
1992
P-rom
138 ㎡
Bruksareal
177 ㎡
Tomteareal
815 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig med integrert garasje og fin hage.

Om eiendommen

Standard

Boligen holder en gjennomgående god standard basert på byggeår. Parkett, furugulv, belegg og fliser på gulv. På vegger er det for det meste tapet og panel For det meste panelte vegger.

Kjøkkeninnredning fra 1992. Hvitevarer medfølger.

Fiberkabel fra Altifiber. Ny eier må tegne eget abonnement.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 138 kvm, Bruksareal: 177 kvm Sekundærrom: 39 kvm.

Enebolig
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 84 m²  - 2. etg. 69 m².
1. etasje - P-rom inkl.: Hall m/trapp, bad/vaskerom, kjøkken, stue.
1- etasje - S-rom inkl.: Bod.
2. etasje - P-rom inkl.: Gang, soverom, soverom 2, soverom 3, bad.
2. etasje - S-rom inkl.: Bod.

Trappeareal er medregnet areal i begge etasjer. Bod over garasje er medregnet areal i 2 etasje bolig.
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk. Soverom loft mot nordvest har noe lite dagslysflate etter forskrifter. Innredet bod over garasje med inngang fra soverom er ikke omsøkt i kommunen.

Garasje:
Bra: 24 m² - S-rom: 24 m²
S-rom inkl.: Garasje.

Bod over garasje er medregnet areal i boligdelen. Halvtak på terrasse utenfor bod er ikke medregnet i arealoversikt.
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. Det er bygget bod over garasjen som ikke er omsøkt hos kommunen. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Byggeår og byggemåte

1992 i følge Lindesnes kommune.

Oppvarming

Peisovn og varmepumpe i stuen. Varmekabler i gang og bad i 1. etg. og bad i 2.etg.

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det gjøres særlig oppmerksom på at eier  ikke har bebodd boligen. Eier har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Det gjøres oppmerksom på at boligen er ryddig og rengjort før visning, og  at den ikke vil bli ytterligere ryddet og rengjort før overtagelse.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lindesnes Takst AS den 05.03.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Boligen ligger i ett etablert boligområde på Krossen Lindesnes Kommune. Ligger like ved barneskole og idrettshall.
Romslig tomt opparbeidet med plen , terrasser og asfaltert Innkjørsel.
Boligen er innholdsrik med stor stue , 2 bad og 3 soverom.
Inneholder også garasje og eiendommen fremstår som ryddig og godt ivaretatt gjennom årene.

Bemerker at de fleste overflater er fra byggeår i 1992 og enkelte overflater trenger fornyinger/moderniseringer.

Nevneverdige sammendrag av avvik:
-Det er lekkasje rundt pipe på yttertak.
-Begge våtrom er fra byggeår og total oppgradering må påberegnes.
-Vinduer og dører er fra byggeår og enkelte trenger etterbehandling/justeringer.
-Det er registrert lite lufting av takkonstruksjonen.
-Tverrlekt sperrer lufting til veggkonstruksjon.
-Innvendige overflater er stort sett fra byggeår eller tilbyggsår.
-Brannslukningsapparat er fra byggeår og må byttes.
-Det mangler ildfast plate foran feieluke.

Viktig momenter for interesserte kan være:
-Gode parkeringsforhold på tomten.
-Romslig og pent opparbeidet eiendom.
-Umiddelbar nærhet til skole og idrettsanlegg.
-Gode solforhold.
-3 soverom
-2 bad
-Stor stue og kjøkken.

Ta gjerne kontakt med undertegnede på tlf. 4123 0081, eller på mail leif@lindesnestakst.no for utfyllende informasjon om rapporten.
Lykke til på visning.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Utvendig > Taktekking:
Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Taktekking/undertak er 30 år. Det er store fuktskader på undertaket rundt pipe.

Utvendig > Nedløp og beslag:
Det er påvist skader i beslagløsninger. Utvendige beslag har utettheter. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Pipehatt er rusten og utett. Enkelte stål takrenne kroker har begynnende rustmerker.

Våtrom > Generell > Bad/vaskerom:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Hulltaking er ikke utført fordi avvik med sannsynlighet for fuktskade allerede er påvist på annen måte, og fordi undersøkelsen ikke er nødvendig. Dusjhjørne med bunnlist stenger inne sluk. Dette medfører til at eventuelt  lekkasjevann fra andre installasjoner kan renne inn i tilliggende rom.  Membran som belegg er 30 år og ikke synlig for inspeksjon.

Våtrom > Generell > Bad:
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Hulltaking er ikke utført fordi avvik med sannsynlighet for fuktskade allerede er påvist på annen måte, og fordi undersøkelsen ikke er nødvendig. Ukjent/manglende membranløsning rundt våtsoner. Uegnet materialbruk i våtsoner.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold:
Brannslukningsapparat fra byggeår plassert i gang 1 etasje (Brannslukningsapparatet er eldre enn 10 år). Røykvarsler installert i hver etasje.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av
eiendommen eller av eiendommens omgivelser?
- Ja, Ny oppmåling.

Kjenner du til om det foreligger skade rapporter/tilstandsvurderinger eller utførte målinger?
- Ja, Tilstandsrapport.

Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)?
- Ja, Tinglyst avtale med nabo om areal.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Mandal kan man enten kjøre Daleveien eller  Ny E39/Marnaveien til Holum. Fra Mandal svinger man av i Skarvøyveien mot Buøya og følger Dalveien i ca 9 km. Ved Krossen svinger man av til venstre mot Møglandsveien. Kjør noen få meter og boligen kommer til syne på venstre hånd. Boligen er merket med til salgs plakat fra Sørmegleren.

Tomt

Areal: 815 kvm, Eierform: Eiet tomtPent opparbeidet flat tomt. Solrikt. Asfaltert innnkjørsel, plen med diverse prydbusker og blomsterbed. Terrasse.

Deler av tomten er opparbeidet som biloppstillingsplass for naboeiendom. Dette er formalisert i avtale datert 16.02.22. Denne avtalen er sendt til tinglysning. Arealet skal måles opp og tillegges naboeiendommen. Eier av naboeiendommen besørger og bekoster arbeidet. Se avtale og kart bak i prospektet.

Boligene som ligger innenfor denne eiendommen har kjørerett over tomten på opparbeidet veg. Dette er en tinglyst avtale tinglyst 20.03.2003. (ligger bak prospektet)
Naboeiendommen bnr 173 har rett til kjøreveg over denne eiendommen. Dette er regulert i avtale tinglyst 17.09.2002. (ligger bakerst i prospektet)

Parkering

Integrert garasje og i tunet.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 10.12.1992. Ferdigattesten gjelder bolighus - gnr. 99, bnr. 169, Krossen. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boliger, tilhører reguleringsplan for Krossen, datert 09.02.2012. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om. Små deler av eiendommen er regulert til annen veigrunn (15 kvm) og gangvei (32 kvm).

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei og avløp. Ikke tilknyttet offentlig vann. Vann fra Holum vannverk SA. Se egen prisliste og vedtekter.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 5005 - Erklæring/Avtale. Tinglyst: 17.09.2002
rettighetshaver:Knr:4205 Gnr:99 Bnr:173
Bestemmelse om veg
Med flere bestemmelser

Dagboknr.: 1206 - Erklæring/Avtale. Tinglyst: 20.03.2003
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om garasje/parkering
Med flere bestemmelser
Rettighetshaver Gnr 99 Bnr 180

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter D

Odel

Nei

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 390 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 59 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 390 000,-)) 75 620,- (Omkostninger totalt) 2 465 620,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 9 351 pr. år
Beløpet inkluderer avløp, eiendomsskatt og feiing. Årsabonnement Holum Vannverk kommer i tillegg kr. 1950,-/husstand.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 5 044,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 600 627,- for år 2020. Sekundær: Kr. 2 162 256,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Møglandsveien 6, Gnr. 99 Bnr. 169 i Lindesnes kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, fryseskap/-boks, komfyr/stekeovn/koketopp, oppvaskmaskin og vaskemaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 23 89 76.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren holder trygge visninger, derfor ønsker vi å vite på forhånd om du kommer, og ber alle interessenter melde seg på via VISNINGSPÅMELDING. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding. Frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art, samt kontrollere midlenes opprinnelse. Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden. Dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet. Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen har ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene overfor megler som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-22-0030

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-22-0030. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler / Avd. leder Audun Remesvik, tlf. 95 23 89 76

Vederlag

Tilrettelegging (innhenting av grunnboksutskrift) (Kr.172) Digital grunnpakke (Kr.5 850) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 390 000,-) (Kr.54 970) Tilrettelegging (Kr.14 500) Markedspakke (digital grunnpakke) (Kr.5 850) Totalt kr. (Kr.89 027)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Kontakt megler

Varenummer: 3058075