Holum

Møglandsveien 194

Prisantydning
450 000 kr
Omkostninger
27 720 kr
Totalpris
477 720 kr
Tomteareal
1 507 ㎡
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Tomt

Oversikt

2 store frittliggende boligtomter | Østvendt med nydelig utsikt mot Krossen/Holum.

Beliggenhet

Adkomst

Fra offentlig vei; Møglandsveien. Stikkvei inn til eiendommene er privat.

Barnehage, skole og fritid

Det er skole i Møglandsveien/Krossen og i kort avstand fra tomtene.

Skolekrets

Holum skolekrets. Det er skole i Møglandsveien/Krossen og i kort avstand fra tomtene.

Beliggenhet

Møglandsveien/Holum

Offentlige opplysninger

Vei, vann og avløp

Adkomst fra offentlig vei; Møglandsveien. Stikkvei inn til eiendommene er privat og grovopparbeidet. Ikke tilknyttet offentlig vann/avløp. Påkoblingsavgift til Holum Vannverk SA kr 21.500,- (2023). Vannavgift kr. 1.950,- for 2023 med fritt forbruk. Det er forventet en økning i avgiften for 2024.

Renseanlegg ved innkjørsel Aurebekk. Strøm til renseanlegg ligger til huset som er bygd.
Her ligger også påkoblingspunkt for vann.
Strøm . trafo 4 stk påkoblet. Bør være kapasitet til flere.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til delareal LNRF areal og følger Kommuneplanens arealdel 2023-2035, ikraftsatt 07.09.2023.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/99/292:
18.12.2013 - Dokumentnr: 1100989 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:99 Bnr:13

01.01.2020 - Dokumentnr: 1740991 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1002 Gnr:99 Bnr:292

Kommentar konsesjon

Eiendommen er ubebygd og egenerklæring om konsesjonsfrihet fylles ut. Kjøper må undertegne egenerklæringen før megler sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger. 

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 11.250,-
Tinglysning av skjøte: kr 585,-
Tinglysning av pantedokument kr 585,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 12 500,-
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,-
 
Sum omkostninger: kr 27 720,-
 
Regnestykker forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt i Lindesnes kommune.

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Ubebygd råtomt

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55230137. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/99/292:
18.12.2013 - Dokumentnr: 1100989 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:99 Bnr:13

01.01.2020 - Dokumentnr: 1740991 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1002 Gnr:99 Bnr:292

Info kommunale avgifter

Foreligger ikke. Tilkoblingsavgift: Se eget punkt. MÅ SJEKKE M HOLUM VANNVERK Standardrenovasjon/MAREN NOK 3820,- pr år/2023.
Produktnummer: BA4199A3-2FA2-4B11-952B-9F2087B2EAFB Kategori: