Møgedal

Møgedalsbukta 27

Prisantydning
2 590 000 kr
Omkostninger
81 750 kr
Totalpris
2 671 750 kr
Formuesverdi sekundær
495 645 kr
Byggeår
1997
Internt bruksareal (BRA‑i)
73 ㎡
Bruksareal
167 ㎡
Tomteareal
1 057 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Fritidseiendom

Oversikt

Velholdt hytte med stort båthus | Fin fjordutsikt | Vestvendt med gode solforhold

Om eiendommen

Oppvarming

Peisovn i stuen. Ellers elektrisk oppvarming.Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Vigeland sentrum følger man veien mot Lindesnes fyr i ca 12 km. Ved Remesvik tar man til høyre mot Møgedal. Følg denne veien i ca 1 km . Ta så til venstre mot Møgedalsbukta og deretter første til høyre. Hytten ligger på venstre side og er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren

Parkering

Det er gode parkeringsmuligheter i hyttetunet.

Beliggenhet

Hytten ligger på Møgedal, ca 3 km fra Njervesanden og Spangereid, hvor man finner flotte badestrender, butikk, hotell og den nye restauranten "Under". Ca 13 km til Vigeland og ca 20 km til Lyngdal. Vestvendt og solrik beliggenhet med fin fjordutsikt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 02.07.1996 . Ferdigattesten gjelder utvendige arbeider til nybygg/fritidsbolig. Attesten opplyser at hytten er tatt i bruk og at byggesaken regnes som avsluttet. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Vei, vann og avløp

Avløp: Det foreligger utslipptillatelse på vilkår fastsatt av Miljøverndepartementet 12.04.2000 for infiltrasjonsgrøft/slamtømming/tett tank.
Vann: Privat, felles borehull med naboeiendom. Pumpehuset ligger oppe i bakken mellom hyttene. Strømutgiftene går på denne hytten, men deles mellom brukerne. Det er kun en muntlig avtale mellom brukerne.
Vei: Privat. Vegrett tinglyst 3/12-14.

Reguleringsplan

Hytteeiendommen er regulert til fritidsformål og tilhører reguleringsplanen for Møgedal gård datert 07.10.14, sist revidert 17.06.22, samt kommuneplanens arealdel 2023-2035 av 07.09.2023.
Det gjøres oppmerksom på at det er regulert inn tomter vest for hytten, se vedlagte reguleringskart.
Båthuseiendommen er regulert til annet/naust, og tilhører reguleringsplan Møgedal, datert 02.06.1992 og Kommuneplanens arealdel 2023-2035 av 07.09.2023.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Adgang for utleie

Hytten har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/449/33:
29.05.1997 - Dokumentnr: 2069 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:449 Bnr:11

01.01.2020 - Dokumentnr: 1416924 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1029 Gnr:149 Bnr:33

03.12.2014 - Dokumentnr: 1061701 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:449 Bnr:10

Kommentar konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer i utgangspunktet boplikt. Denne eiendommen er imidlertid ifølge kommunen registret som fritidseiendom og er fritatt for boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet som bekrefter at eiendommen skal benyttes til fritidsformål. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 64 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 81 750,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatt for bnr. 33 er 3.784,- for 2024
Eiendomsskatt for bnr. 29 (naust) er 1.662,- for 2024

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

For det meste fritidsbebyggelse og noen få boliger.

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Leif Vinsjevik den 02.04.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Fritidsboligen ligger idyllisk til i Møgedalsbukta like før Spangereid i Lindesnes kommune. Solrik beliggenhet med nydelig utsikt over fjorden utenfor Spangereid. Det medfølger også båthus i rekke ved havna i Møgedal. Kort kjørevei til Spangereid med Båly havn og ca. 20 km Lindesnes Fyr. Fritidsboligen er bygget i 1997 og de fleste overflater er fra byggeår men dog fornyelse av avløpsanlegg i 2001 samt nytt taktekke i 2020.

Følgende avvik har fått TG2: 
-Utvendige overflater med kledning, vinduer og dører er fra byggeår.
-Det er spredte råteskader på utvendig kledning.
-Det er avvik på våtrom.
-Det er noe soppsporer i himling i krypkjeller.
-VVS tank er over 20 år.
-Det anbefales el-tilsyn.
Eiendommen ligger i aktsomhets område for snøskred.

Følgende avvik har fått TG3:
-Det er sprekk i belegg på bad/vaskerom.
Våtrom > Etasje 1 > Bad/vaskerom > Sluk, membran og tettesjikt:
Plastsluk med belegg synlig bak klemring. Belegg er 27 år og oppnådd høy alder. Det er påvist sprekk i belegg ved oppkant ved VVS tank.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist tegn på utettheter på våtrommet.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på membranløsningen.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen.
Det er sprekk i belegg ved oppkant ved VVS tank. Belegg har en forventet levetid på 20-40 år.
Konsekvens/tiltak:
• Våtrommets tettesjikt/membran står foran utbedring/utskiftning. Belegg anbefales å skiftes.

-Det er påvist utsig av masser under grunnmuren.
Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:
Grunnmur i isolerte grunnmurselementer.
Det er påvist utsig av masser under grunnmuren på sør og nordsiden ut mot skråning. Det er hulrom mellom grunnmur og oppfylte masser.
Vurdering av avvik:
• Det er registrert utsigning av masser under grunnmuren. Det er påvist utsig av masser på nord og sørlige hjørne ut mot skråning.
Konsekvens/tiltak:
• Påviste skader må utbedres. Ta kontakt med entreprenør for sjekk av stabiliteten i masser og foreta utbedringer. Det bør påfylles masse og komprimering rundt grunnmur og senere
jevnlig inspeksjon for utvikling. Estimat er vanskelig å sette men er satt med tilbakefylling av pukk rundt åpne grunnmurer.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Viktig momenter for interesserte kan være:
-Usjenert beliggenhet med nydelig utsikt over fjorden innenfor Spangereidkanalen.
-Solrik eiendom .
-Kort vei til Båly havn og havhotell samt restaurant Under.
-Nytt taktekke i 2020.
-3 soverom er etablert.
-God parkering i nedkjørsel.
-Romslig veranda.
-Eget båthus med god lagringsplass på loftet.

Lovlighet
Fritidsbolig:
• Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk. Det er enkelte endringer på bruk av våtrom.
Naust:
• Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Fryseskap/ -boks, komfyr/stekeovn/koketopp.
Grønn kommode, seng hovedsoverom og enkeltseng, kjøleskap, skap på wc, sofa, kommode bak pipe, 1 skinnstol, 3 runde bord samt to stoler medfølger ikke.

Diverse

Båthuset i rekke er oppført i 2006 og har et totalareal på ca 56 kvm.

I dag ligger båthuset på bnr 33 som er felles bruksnr med eier av nabobåthuset. Eiendommen er under seksjonering og båthuset vil få eget seksjonsnummer så snart dette arbeidet er ferdigstilt. Det tas forbehold om at offentlige myndigheter godkjenner seksjoneringen. Dersom seksjoneringen ikke blir godkjent blir eierforholdene som de er i dag, dvs. at bruksnr 33 eies med en halvpart på hver.

Båthuset er utleid på kontrakt med 6 mnds oppsigelsestid. Leieavtalen er sagt opp og utgår senest 31.10.24.
Kontakt megler for mer informasjon.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4205/449/33:
29.05.1997 - Dokumentnr: 2069 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4205 Gnr:449 Bnr:11

01.01.2020 - Dokumentnr: 1416924 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1029 Gnr:149 Bnr:33

03.12.2014 - Dokumentnr: 1061701 - Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i: Knr:4205 Gnr:449 Bnr:10

Info kommunale avgifter

Beløpet dekker hytterenovasjon for abonnement hos MAREN.

Byggemåte

Taktekke med Shingel. Bindingsverk fra byggeår med vindtetting , utlekting, tverrlekt som musestopper samt malt liggende trekledning. Malte trevinduer med 2 lags glass fra byggeår. Malt hoveddør og terrassedør i tre med 2 lags glass fra byggeår. Veranda i tre med tre rekkverk. Etasjeskille: Trebjelkelag med stubbegulv ned mot grunn.

Skrånende terreng med naturtomt og gruset innkjørsel. Ifølge NVE kartkatalog så ligger hytten i aktsomhets område for snøskred.

Naust:
Båthus er kun arealmålt og er ikke teknisk gjennomgått men kun kort beskrivelse av konstruksjoner. Båthus bygget oppå steinfyllinger med reisverk i tre og takstein på taket. Inneholder båtgarasje i 1 etasje samt loft med åpen lagerrom.

Polisenummer

4688521

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Tak, yttervegg og fasade:
4. Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja.
Navn på arbeid: Nytt arbeid. Årstall: 2020.
4.1.3 Hvordan ble arbeidet utført? Faglært.
4.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte: Takpapp ble byttet i 2020.
4.1.5 Hvilket firma utførte jobben? Husker ikke.
4.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet? Nei.

Rør:
11. Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern eller liknende? Ja.
Spesifiser hvilken type: Vann fra eget borehull. Deler vann med nabohytta. Avløp til tett septiktank.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.
Produktnummer: 0C02EC7C-7320-40D7-943E-D8FAC735495D