Minde

Mindejordet 3

Prisantydning
1 890 000 kr
Omkostninger
59 120 kr
Totalpris
1 949 120 kr
Formuesverdi
461 954 kr
Formuesverdi sekundær
1 663 034 kr
Kommunale avgifter
13 296 kr / år
Byggeår
1977
P-rom
148 ㎡
Bruksareal
167 ㎡
Tomteareal
382 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Rekkehus

Oversikt

Om eiendommen

Barnevennlig beliggende tomannsbolig med 4 soverom og garasje.

Om eiendommen

Standard

Vertikaldelt bolig med en praktisk og god planløsning. Boligen er innredet i lyse fargetoner med gjennomgående normal standard. Gulvene er hovedsakelig belagt med laminat, furu og belegg. Vegger er bekledd med malt panel og tapet.

Vinkelstue med store vindusflater som gir godt med lys inn. Stuens utforming gir rom for flere innredningsmuligheter. I stuen er det montert en vedovn som gir godt med varme og stemning på kalde dager. Det er også varmepumpe. Fra stuen er det utgang til en stor veranda i front og på siden.

Kjøkkenet har avstengningsmuligheter mot stuen. Kjøkkenet har treinnredning med profilering med integrerte hvitevarer med unntak av kjøleskap som er enkeltstående, men medfølger. På kjøkkenet er det plass til spisebord.

Boligen har et bad og et praktisk toalettrom. Badet ligger i underetasjen og er innredet med belegg på gulv og baderomsplater på vegg. Badet er videre utstyrt med toalett, baderomsinnredning, badekar og dusjkabinett. Varmekabler i gulv. Toalettrommet ligger i 1. etasje.

Boligen har 4 soverom. Soverommene er fordelt med to i underetasjen og to i 1. etasje. Det største i 1 etasje er også praktisk å innrede som tv-stue.

I boligen er det eget vaskerom og gode lagringsmuligheter.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 148 kvm, Bruksareal: 167 kvm Sekundærrom: 19 kvm.
Bra. pr. etasje.: Underetasje 93 m²  - 1. etg. 74 m²
P-rom inkl: Underetasje: Entrè, 2 soverom, bad og vaskerom.
1 etg: gang, wc, stue, kjøkken, soverom, stue i tilbygget (soverom).
S-rom inkl.: underetasje: bod.

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1977 i følge Farsund kommune.

Oppvarming

Ved og elektrisk. Det er vedovn og varmepumpe i stuen.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Karstein Brox den 05.05.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:

TG2 (store eller alvorlige avvik)

Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom
Rommet har ingen ventilasjon

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Det er registrert avvik med avtrekk.
Avtrekkkanal er ikke tilkoblet taklyre.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Mangel på røykvarsler. Gjenstår tilkobling til sentral.

TG2 (Avvik som kan kreve tilltak)

Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
Tilbygg bakside har råteskade i kledning nedkant.
Kledning for nær terreng.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er påvist andre avvik: På to steder har undertak av huntoplater løsnet fra sperr/takstol på en side.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
Det ene vinduet i tilbygget har skade.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er påvist andre avvik: Terrasse på terreng er slitt.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted
Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke.
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.

Innvendig > Innvendige trapper
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad
Det er påvist andre avvik: Eldre dusjkabinett

Våtrom > Ventilasjon > Bad
Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende.

Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom
Det er påvist ufagmessig utførelse rundt sluk.
Mangler membran.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulv.
Det er ved bruk av fuktindikator rundt utsatte hvitevarer påvist indikasjoner på fuktighet.
Fuktindikasjon i gulvlaminaten ved komfyr fra hjørnebenk/kum.
Fuktskade på benkeplat ved vask.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
Toalettrom mangler styrt tilluftsventilering. Rommet har kun naturlig avtrekk.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.

Tekniske installasjoner > Varmesentral
Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt.

Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.

TG 2 (Avvik om ikke krever umiddelbare tiltak)

Utvendig > Nedløp og beslag
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag.
Gjelder plastrenner og nedløp.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Følgende kan nevnes:
2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Svar: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad
Beskrivelse: 2015 -renoverte bad - vennetjenester av faglærte. Malerbua la belegg
Arbeid utført av Malerbua.
2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ja. Malerbua la nytt belegg.

4. Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
Svar: Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad
Beskrivelse: Vennetjeneste utført av faglært på bad. På kjøkken var det lekkasje for ca. 10 år siden. Skaden ble rettet opp og
utført av Bjørndal Vedlikehold AS.
Arbeid utført av Bjørndal Vedlikehold - vedr. kjøkken.

5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Ja
Beskrivelse: Kun i tilstøtende utvendig bod.

9. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som rotter, mus, maur eller lignende? Ja
Beskrivelse: Har opplevd mus et par ganger for mange år siden. Ble lagt opp musebånd da kledningen ble lagt. Ingen mus etter dette.

11. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Svar: Ja, kun av faglært
Beskrivelse: Byttet sikringsskap i 2008.
Arbeid utført av Teknikken AS.
11.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)? Ja

16. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad.
Beskrivelse: Vennetjeneste av faglært.

18. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen? Ja
Beskrivelse Utbygg over garasjen. Bygget ble renovert i 2018/2019, grunnet brann i ovn som medførte røyklegging. Frøyland
bygg utførte arbeidet.
18.1 Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene? Ja
Beskrivelse: Utbyggingen ble gjort av tidligere eier.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Vanse sentrum ved Sparebanken Sør, ta til høyre rundt banken mot kirken. Ta til venstre mot Mindeåsen, følg veien innover og ta til høyre etter bakken. Boligen ligger på høyre side, og er merket med TIL SALGS plakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Beliggende i Minde boligfelt, et veletablert og barnevennlig boligfelt med kort avstand til Vanse sentrum. Vanse sentrum tilbyr mange servicefasiliteter som bl.a. barne- og ungdomsskole, barnehager, butikker, idrettsanlegg med svømmehall og den populære Selvaagparken.

Fra eiendommen er det kort avstand til flere fine turmuligheter, både til fots og på sykkel. Her kan bl.a. nevnes runden rundt Prestvannet og Brastadvannet. På nedsiden av eiendommen ligger en lekeplass.

Tomt

Areal: 382 kvm, Eierform: Eiet tomt
Plenlagt område i front omringet med hekk. Bed til beplantning og terrasser. Asfaltert innkjørsel.

Naboens levegg på terrassen går i grensen mellom eiendommene.

Parkering

I innkjørsel, carport og garasje. Tinglyst rett til garasjeplass i garasjerekken. Garasjen er ikke bygd.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 24.03.1976. Ferdigattesten gjelder nybygg/våningshus. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Bad og boder er innredet og bruksendret etter at ferdigattest er gitt. Rommene er byggemeldt som henholdsvis mat/sport-redskap-brensel/klesbod/bad. De ombygde rommene har byttet på innvendig plassering.

I 1980 ble det bygd/støpt vedskjul. Dokumentasjon ligger ved i prospekt.

I 1992 ble det bygd garasje med soverom på toppen. Tiltaket er godkjent som garasje med soverom. I fremlagte papirer fra Farsund kommune foreligger kun tegning av fasaden og ikke plantegning. Det er ikke tegnet inn terrasse i front og på siden, slik det er i dag.

Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper

Det foreligger ikke ferdigattest for utbyggene. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig).

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boliger, tilhører reguleringsplan Minde, datert 03.09.1975 . På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen: Ingen.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:

Dagboknr.: 1010  Tinglyst: 03.04.1978 - Bestemmelse om garasje/parkering - rett til garasjeplass i garasjerekken.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 890 000,- (Prisantydning) Omkostninger 7 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 47 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 890 000,-)) 59 120,- (Omkostninger totalt) 1 949 120,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 13 296 pr. år Avgiften varierer avhengig av forbruk.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 1708,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 461 954,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 663 034,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Mindejordet 3, Gnr. 103 Bnr. 139 i Farsund kommune.

Boligtype

Rekkehus

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap, komfyr, oppvaskmaskin.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 73.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0053

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0053. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF / Avdelingsleder Anita Cecilie Gabrielsen, tlf. 40 40 80 73

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.6 350) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 1 890 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.72 935)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3056793