Stinta/Skibberheia

Meyergaten 7

Prisantydning
9 950 000 kr
Omkostninger
132 200 kr
Totalpris
10 082 200 kr
Formuesverdi
1 066 441 kr
Formuesverdi sekundær
4 052 476 kr
Byggeår
1800
Internt bruksareal (BRA‑i)
258 ㎡
Bruksareal
337 ㎡
Tomteareal
1 222 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
5
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Klassisk villa med vakker hage beliggende i attraktivt område med gangavstand til sentrum. Solrikt. Garasje

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Meget spennende bolig, går over 3 plan og inneholder:
1 etasje: Gang/entrè, 2 soverom, bad, gjestetoalett, mellomgang, kjøkken, spisestue og stue.
2 etasje: Loftgang, 3 soverom, "walk in" garderobe, vaskerom samt bad.
3 etasje: Loftsrom og flere boder.
Underetasje: Kjellerrom
Frittliggende anneks/sommerstue.

1 etasje: Gang/entrè har skifer på gulv, malte flater på vegg. Varmekabler. Bod. 2 soverom med tregulv/malt gulv. Tapet/malte flater på vegg. Flislagt bad med wc, vask, og dusj. Varmekabler. Gjestetoalett med fliser på gulv, tapet på vegg. Wc og vask. Mellomgang med tregulv, malte flater på vegg. Trapp opp til 2 etasje. Kott under trapp. Koselig kjøkken med tregulv, malte flater på vegg. Åpen peis. Integrerte hvitevarer. (Oppvaskmaskin, gasstopp, komfyr, side by side kjøl/fryseskap, micro og vinskap medfølger) Spisestue med tregulv, tapet på vegg. Etasjeovn. Stue med tregulv, malte flater på vegg. Åpen peis samt etasjeovn. 2 fløyet dør ut til veranda og videre ned til hagen.
2 etasje: Loftgang med tregulv, malte flater på vegg. Dør ut til terrasse. Trapp opp til 3 etasje/loftet. Sikringsskap. 3 soverom med teppe og tregulv. Malte flater og tapet på vegg. Hovedsoverom med "walk in" garderobe og videre dør direkte til badet. Flislagt bad med wc, vask, dusj og badekar. Varmekabler. Vaskerom med belegg på gulv, tapet på vegg. Skyllekum og skap.
3 etasje: Loftsrom og flere boder.
Underetasje: Kjellerrom/redskapsrom. VVbereder.
Anneks/sommerstue oppført i 2007. Innlagt strøm. Varmekabler på gulv. Enkel kjøkkeninnredning.
Garasje oppført i 2007.

Oppvarming

Elektrisk, ved og varmepumpe

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal sentrum, kjør opp Vesterveien og ta til høyre i første rundkjøring og inn på Strømsbuveien. Når du har passert veien opp til Høyveien på venstre side tar opp 3 avkjøring til høyre og første til venstre.
Velkommen til Meyergaten 7!

Parkering

Biloppstillingsplass på egen grunn til flere biler samt i stor garasje.
Elbillader til en bil.

Beliggenhet

Eiendommen ligger meget sentralt i et koselig, veletablert boligområde litt tilbaketrukket fra Arendal sentrum i eldre sjarmerende område. Denne bydelen har i de senere årene gjennomgått flere fornyelser og restaureringer av en rekke eldre boliger. Meget barnevennlig med kort vei til barnehage samt Stinta barne- ungdomsskole og svømmehall.
Fra eiendommen er det kun en kort spasertur til sentrum med alle fasiliteter.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av bygningens alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Kommunen opplyser at det ikke foreligger noen godkjente byggetegninger på boligen i deres arkiv. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.
Anneks/sommerstue: Bygningstegninger fra 2001 fremstår ikke med nåværende bruk med innredet rom og kjøkken. Opprinnelig omsøkt som åpen sommerstue uten front vegg.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet offentlig vann og avløp.
Eiendommen er tilknyttet privat vei. Utgifter til vedlikehold og brøyting må påberegnes.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til områder for boliger m/ tilhørende anlegg, tilhører reguleringsplan Strømsbuveien, Høyveien og Skibberheia, datert 19.02.1990. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Det foreligger planer under arbeid:
Kanal i Arendal, planid: 42032023-2.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/502/295:
04.10.1873 - Dokumentnr: 900064 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:502 Bnr:62

04.10.1873 - Dokumentnr: 900065 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:502 Bnr:296

02.10.1986 - Dokumentnr: 10399 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:502 Bnr:1201

01.01.2020 - Dokumentnr: 1356688 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:502 Bnr:295

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 248.750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 265.750,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens Christian Edvardsen den 22.04.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig fra ca. 1780. Boligen fremstår med behov for oppgradering og vedlikehold utfra bygningsmessig beskrivelse. Taktekking med tegl stein der utbytting av undertak pga. ikke egnet til type taktekking anbefales, synlig flere plasser
mangler på tegl stein som har sprukket. Tilgang til takkonstruksjon der spor etter borrebille/husbukk ble registrert. Synlig misfarginger og råte ute i gesims registrert som må sees i sammenheng med mangler på utvendig taktekking, lufting. Tømmerkonstruksjon med utvendig stående bordkledning med stedvis råte i konstruksjonen, omfangsvurdering må utføres ved videre inngrep i konstruksjoner. Veranda med råteskader og utbyttinger er påregnelig. Manglende tilgang til krypkjeller under tilbyggsdel i bakkant der videre undersøkelser anbefales for tilstand. Krypkjeller og rom under terreng der fuktproblematikk er registrert, tiltak med grunnen, fuktsikring og drenering anbefales slik at ikke videre avdamping mot stubbeloft oppstår. Etasjeskille mot grunn med høyere fuktverdier som må sees i sammenheng med fuktproblematikk i kjeller/krypkjeller. Skjevheter utover standardens krav til godkjente måleavvik registrert.
Innvendige overflater der grad av renovering må vurderes utfra den enkeltes behov og referanser. Våtrom med mangler på hjelpesluk, skader og renovering innen rimelig tid er påregnelig utfra dagens bruk og krav. Varmtvannsbereder og plast rør i rør er anlagt i takkonstruksjon over tilbygg til bad, utførelse vurderes mangelfullt utført og vurderes ikke anlagt frostfritt. Eldre deler av avløpsrør av soil og kobber der utbyttinger ved renovering av våtrom anbefales.
Elektrisk anlegg, ikke fremvist dokumentasjon på utførelse med samsvarserklæringer. Eier opplyser om utført arbeider med elektro virksomhet. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet.
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
Utvendig
Taktekking,TG3
Utvendig taktekking med eldre teglstein og sementtakstein på tilbyggsdel. Befaring er utført fra bakkenivå pga. sikkerhet for undertegnede
Vurdering av avvik:
- Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.
- Det er enkelte knekte taksten.
- Anlagt sutaksplater som undertak, ikke anbefalt med hensyn til type tegl uten tett fals i henhold til monteringsanvisning. Synlig større mengder tegl som er sprekt og mangler. Råte observert ca. midt i gesims der videre undersøkelser må utføres via lift for årsaksammenheng.
Tiltak
- Knekte takstein må skiftes.
- Taktekkingen må skiftes eller utbedres.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Nedløp og beslag,TG3
Metalltakrenner.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
- Det er påvist avvik i beslagløsninger.
- Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
- Det er store deformasjoner i renner og nedløp.
- Takrenner på langvegg tilbygg har kollapset som relateres til manglende innfestinger.
Tiltak
- Påviste skader må utbedres.
- Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Veggkonstruksjon,TG2
Tømmerkonstruksjon med utvendig stående bordkledning.
Vurdering av avvik:
- Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
- Det er påvist fuktskader i veggkonstruksjonen.
- Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
- Utførelsen rundt tretrapp og terrasser kan medføre at vann driver inn. Dette øker faren for skjulte skader i konstruksjonene.
- Råteskader rundt bygningen ble registrert. Kledning står nede i terreng i bakkant
Tiltak
- Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr.
-Fuktskadede konstruksjoner må skiftes ut, og årsak til skadene utbedres.
- Det bør foretas tiltak for å bedre lufting av kledningen.
- Kledning uten åpen lufting innebærer hyppigere vedlikeholdsbehov da fukt ikke tørker ut på samme måte som med en luftet konstruksjon. Utbytting av enkelte bord eller anlegge ny kledning med lufting og museband må vurderes individuelt.

Takkonstruksjon/Loft,TG3
Tilgang til deler av tilbyggs takkonstruksjon, konstruksjon på hoveddel delvis synlig.
Vurdering av avvik:
- Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
- Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen.
- Det er ingen lufting i konstruksjonen.
- Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten.
- Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen.
- Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
- Konstruksjonene har skjevheter.
- Utildekket isopor i konstruksjonen på tilbyggsdel. Borrebille spor, husbukk. Skjevheter registrert som må sees i sammenheng med byggeår og åstakkonstruksjon. Ikke lufting i konstruksjonen eller plast. Synlig misfarginger som relateres til kondensutfordringer, lekkasje. Utvendig synlig råteskade oppe i gesims utvendig.
Tiltak
- Lokal utbedring må utføres.
- Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr.
- Plast/diffusjonssperre i etasjeskillet må etableres og luftingen på loftet forbedres.
- Lufting/ventilering bør forbedres.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Vinduer,TG2
Koblet vinduer som er byttet på forskjellige årstall.
Vurdering av avvik:
- Det er avvik:
- Vedlikeholdsbehov på enkelte vinduer
Tiltak
- Tiltak:
- Vedlikehold.

Dører,TG2
Balkongdør, ytterdører. Enkel kjellerdør der utbytting for tett utførelse må vurderes individuelt.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
- Manglende terskelbeslag på ytterdør.
Tiltak
- Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket.

Balkonger, terrasser og rom under balkonger,TG3
Veranda oppført i treverk. Terrasser med skifer.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen.
- Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
- Flisene har bom (hulrom under) eller er løse.
Tiltak
- Det må foretas lokal utbedring.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Utvendige trapper,TG3
Betong, naturstein, tretrapper.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke montert rekkverk.
Tiltak
- Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Innvendig
Overflater,TG2
Tregulver, fliser, teppe på gulver. Plater, trepanel med forskjellige overflatebehandlinger. Plater og panel i himlinger.
Vurdering av avvik:
- Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
- Småskader og påregnelig bruksslitasje, opphengsskader må påregnes.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Grad av oppgraderinger må vurderes utfra den enkeltes behov og referanse.

Etasjeskille/gulv mot grunn,TG3
Etasjeskille oppført i tre.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist fuktskader i etasjeskiller
- Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Knirk i gulver stedvis registrert. Stubbloftsgulv mot krypkjeller/rom under terreng der høyere fuktverdier, borrebille aktivitet registrert. Se krypkjeller for utbdringstiltak.
Tiltak
- For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Radon,TG2
Bygget er ikke oppført med radon duker utfra byggeår og normal utførelse. Det er ikke utført radonmålinger som er fremvist.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
- Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad
- Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak
Tiltak
- Det bør gjennomføres radonmålinger.
- Ved eventuelle forhøyede verdier må det eventuelt utføres sikring mot radon.

Pipe og ildsted,TG2
Mursteinspiper Ved videre undersøkelser ang. pipeløp/ovn trengs det spesialkompetanse og dette er ikke vurdert i denne rapporten, videre undersøkelser kan gjøres av branntilsyn o.l.
Vurdering av avvik:
- Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på pipe.
- Pipa har rennemerker etter sotvann.
Tiltak
- Tettingen rundt pipa må undersøkes.
- Det bør foretas nærmere undersøkelser av pipeløp.

Rom Under Terreng,TG3
Grus, betong på gulver. Gråsteinsmurer. Hulltagning er ikke utført da det ikke er utforet vegger.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
- Det er registrert insekter - symptom på fuktig miljø
- Synlig fukt problematikk i rommene der fuktinnsig er tilstede. Besiktelse isolasjon på vannrør viser er/har vært aktivitet av skadedyr.
Tiltak
- Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr.
- Golv og vegger i en uinnredet og dårlig isolert kjeller kan avgi mye fuktighet til rommet. Dette kan skyldes at jordmassene rundt bygningen får en viss oppvarming fra bygningen. Dermed stiger damptrykket i grunnen, og drivkraften for transport av vanndamp inn i kjelleren øker. Fuktighet som suges opp i vegger fra grunnen under fundamenter, kondens og lekkasjer kan også gi et fukttilskudd til romlufta ved avdampning. Årsaken kan være at golvet ligger i direkte kontakt med betonggolv som på grunn av manglende drenering, kapillærbrytende sjikt og/eller fuktsperre får tilførsel av fukt fra grunnen. Svært mange fuktproblemer i kjelleryttervegger kan avhjelpes ved utvendig etterisolering og fuktsikring. Utvendig isolering eliminerer kondensproblemer. Kapillært oppsug der tildekning av grunn anbefales slik at avdamping minimaliseres mot stubbloftsgulver.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Krypkjeller,TG3
Krypkjeller under boligen. Delvis ikke tilgang og begrenset besiktelse.
Vurdering av avvik:
- Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren.
- Det er ikke tilfredsstillende ventilering av krypkjeller.
- Det er registrert skader etter aktivitet av skadedyr
- Det er stedvis påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader.
- Det er for dårlig terrengfall vekk fra konstruksjonen.
- Det er manglende fuktsperre på bakken.
- Det er påvist synlig vann i krypkjeller eller synlige tegn på innsig av vann i krypkjeller.
- Organiske materialer lagret i krypkjeller er råteskadet.
- Synlig borrebille aktivitet som relates til høyere relativ luftfuktighet. Fuktskader i kryperom skyldes lange perioder med relativ luftfuktighet (RF) over ca. 80 % og temperaturer over 5–6 °C. Den høye luftfuktigheten kan være et resultat av manglende fuktsperre mot grunnen og utilstrekkelig ventilasjon. Kryperom som er ventilert med uteluft, får også høy luftfuktighet fordi temperaturen i kryperommet i deler av sommerhalvåret er lavere enn utetemperaturen. De varmetrege massene i bakken i kryperommet holder på kulda, og gjør at temperaturen der stiger saktere enn i utemiljøet. Fuktig, varm luft som trekkes inn i kryperommet på forsommeren, kjøles ned, og da stiger den relative luftfuktigheten.
Tiltak
- Ut ifra visuelle observasjoner fra de besiktigede områdene, gir det grunnlag for å forsøke å foreta grundigere undersøkelser i de mindre tilgjengelige områdene. Det kan ikke utelukkes skader i disse områdene.
- Andre tiltak:
- Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr.
- Isolering av bakken vil dempe det temperaturmessige etterslepet og gi lavere relativ fuktighet (RF) i de kritiske periodene sommerstid. Isolering av bakken erstatter ikke varmeisolasjon i bjelkelaget. Grunnen avrettes med løs lettklinker eller pukk. På avrettingen isoleres det med isolasjonsplater, for eksempel 50 mm ekspandert polystyren (EPS) eller mineralull innstøpt i plastfolie (vintermatter). Alternativt isoleres grunnen med minimum 300 mm lettklinker. På oversiden av isolasjonsmaterialene legges en fuktsperre, for eksempel 0,2 mm polyetylenfolie. Ved bruk av vintermatter er det ikke behov for separat folie. Høy grunnvannsstand, vann som følger bart fjell eller som transporteres kapillært opp til overflaten, kan tilføre kryperommet fritt vann. I tillegg kan vann som trenger inn gjennom lave ventiler eller sår i ringmuren, samt lekkasjevann fra rørinstallasjoner i kryperommet, samle seg i groper. Fritt vann må dreneres bort før videre utbedring starter.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Innvendige trapper,TG3
Tretrapper, trapper med fliser.
Vurdering av avvik:
- Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
- Det er ikke montert rekkverk.
- Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Tiltak
- Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger.
- Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Innvendige dører,TG2
Fyllingsdører, enkel funksjonstest av tilfeldig valgte dører.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.
Tiltak
- Enkelte dører må justeres.

Våtrom
2. etasje > Vaskerom
Overflater vegger og himling,TG2
Malte plater på vegg.
Vurdering av avvik:
- Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet
Tiltak
- Uegnede materialer må fuktbeskyttes/utskiftes.

2. etasje > Vaskerom
Overflater Gulv,TG3
Belegg på gulv.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
- Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall).
Tiltak
- Det må foretas utbedring av fallforhold.
- Overflater må utbedres eller skiftes.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

2. etasje > Vaskerom
Ventilasjon,TG3
Rommet har ingen form for ventilasjon utover åpning av vinduer.
Vurdering av avvik:
- Rommet har ingen ventilasjon
Tiltak
- Mekanisk avtrekk og tilluft må etableres.
Kostnadsestimat : Under 10 000

2. etasje > Bad
Generell,TG3
Bad med fliser på gulver og vegger. Utstyr: vask med innredning, toalett, badekar, dusjnisje. Eldre bad der selve dusjnisje er forbedret ifølge eier. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på utførelse "Rommet er bygget etter forskriftskrav før 1997 og gis dermed automatisk tilstandsgrad 3 basert på alder og forventet levetid. Rommet må påregnes renovert. Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) har i sin veiledning av 26.9.2022 skrevet: Bygningsdeler på bad og vaskerom må i tillegg til å få tilstandsgrad opp mot kravene som gjaldt da de ble bygget, også kontrolleres mot dagens krav, på bakgrunn av at bruken av slike rom har endret seg vesentlig opp gjennom årene. Det vil da være opp til kjøper å oppgradere badet eller annet våtrom for å kunne bruke rommet annerledes
Vurdering av avvik:
- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
- Løse fliser der bevegelse er merkbare utenfor dusjnisje. Synlig belegg klemt til klemring i sluk (dusjnisje) Manglende våtsoner pga. vindu, dør Manglende hjelpesluk der eventuell lekkasjevann vil kunne renne ut i tilstøtende rom med fallforhold mot dør uten oppkant. Eldre teknisk anlegg med vannrør og avløpsrør.
Tiltak
- Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

1. etasje > Bad
Generell,TG3
Bad, ingen dokumentasjon på utførelse fremlagt. Fliser på gulv og vegger. Utstyr: vask, dusjnisje. "Rommet er bygget etter forskriftskrav før 1997 og gis dermed automatisk tilstandsgrad 3 basert på alder og forventet levetid. Rommet må påregnes renovert. Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) har i sin veiledning av 26.9.2022 skrevet: Bygningsdeler på bad og vaskerom må i tillegg til å få tilstandsgrad opp mot kravene som gjaldt da de ble bygget, også kontrolleres mot dagens krav, på bakgrunn av at bruken av slike rom har endret seg vesentlig opp gjennom årene. Et baderom uten membran på gulv og del av vegg kan blant annet ikke brukes til dusjing direkte på gulv, men må ha dusjkabinett som fører dusjvannet direkte til sluket. Dette er forhold som en kjøper må få vite. Det vurderes ikke uvanlig at et eldre bad på dette grunnlagt kan få en høy tilstandsgrad, selv om det ikke er observert fukt eller svikt i bygningsdelene. Det vil da være opp til kjøper å oppgradere badet eller annet våtrom for å kunne bruke rommet annerledes
Vurdering av avvik:
- Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
- Synlig skade der flis har løsnet i dusjnisje, fuktskader i bakenforliggende hulltagning er registrert med svertesopp på gips vegger. Ikke synlig bruk av membran ved besiktelse i sluk Ikke hjelpesluk utenfor dusjnisje. Mekanisk ventilasjon i våtsone (ukjent om type er godkjent for plassering) Manglende fallforhold
Tiltak
- Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. må dokumenteres.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

1. etasje > Bad
Tilliggende konstruksjoner våtrom,TG3
Hulltagning er foretatt på soverom der svertesopp på gipsplater er registrert. Feil utførelse med plast i konstruksjonen. Synlig skader i dusjnisje på vegg flis
Vurdering av avvik:
- Ved inspeksjon av konstruksjon etter hulltaking mot våtsone registreres skade i veggen.
Tiltak
- Badet/våtsonen står foran utbedring
- Utbedring av bakenforliggende veggkonstruksjon og riktig utførelse anbefales utført.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Spesialrom
1. etasje > Toalettrom
Overflater og konstruksjon,TG2
Toalettrom med fliser på gulv, plater med tapet på vegger. Utstyr: vask, toalett.
Vurdering av avvik:
- Toalettrom mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
Tiltak
- Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til toalettrom, f.eks. luftespalte ved dør e.l.

Tekniske installasjoner
Vannledninger,TG2
Røranlegg til vann av kobber og plast rør i rør. Rør- og avløpsanlegget fungerte ved en enkel test av dette på stedet. Videre kontroll av anlegget krever avansert teknologi og må eventuelt rekvireres spesielt. Tilstandsgraden er derfor ikke vurdert på det skjulte anlegget
Vurdering av avvik:
- Det er påvist at eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system ikke ledes til sluk eller annen kompenserende løsning.
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.
- Det er påvist at vannrør som er utsatt for kulde har mangelfull isolering.
- Det mangler tettemuffer i enden av varerør på rør-i-rør-system.
- Rørkursene på rør-i-rør systemet på vannledninger er ikke merket.
- Røropplegg plast rør i rør i takkonstruksjon over tilbyggsdel som vurderes å ikke være frostfritt. Vannrør til plast rør i rør med fordelere i takkonstruksjon er ikke anlagt med vannskap med avløp til sluk eller annet Eldre kobberrør der med enn halvparten av forventet levetid er passert.
Tiltak
- I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
- Det bør foretas tiltak på anlegget som sikrer bedre løsning på eventuelt lekkasjevann fra rør i rør system.
- Rørkurser på rør-i-rør system bør merkes.
- Vannrør må isoleres i kalde rom.

Avløpsrør,TG2
Avløpsrør av støpejern(soil) og plast.
Vurdering av avvik:
- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.
- Det er påvist at avløpsrør av jern har rustskader.
Tiltak
- I forbindelse med oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av rør.
- Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg.

Ventilasjon,TG2
Naturlig ventilering.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
Tiltak
- Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom som ikke har det.
- Boliger fra det aktuelle byggeåret vurderes utfra dagens forskrifter å være under ventilerte. Anbefales å anlegge vegg ventiler i tillegg til lufte spalter på vinduer i rom med bruks belastning for tilfredsstillende ventilering. Aktiv bruk av mekanisk ventilasjon på våtrom og kjøkken ved bruk anbefales slik at varm fuktig luft transporteres ut av bygningen.

Varmesentral,TG2
Varmepumpe.
Vurdering av avvik:
- Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år.
Tiltak
Varmtvannstank,TG2
300 liters varmtvannstank i kjeller. ca 120 liters varmtvannstank i loftskonstruksjon.
Vurdering av avvik:
- Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
- Anbefales å anlegge varmtvannstank i loftsetasje i kar med vannstoppfunksjon eller annen plassering.
Tiltak
- Andre tiltak:
- Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende forskrift.

Elektrisk anlegg,TG2
Sikringsskap med automatsikringer.
21.Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
Nei
Kommentar:
1.Når ble det elektriske anlegget installert eller sist gang totalt rehabilitert (årstall)? Med totalt rehabilitert menes fullstendig utskiftet anlegg fra inntakssikring og videre.
Kommentar:1983, 2010
2.Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
Ja
Kommentar:
3.Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?
Ja
Kommentar: Ja - El-billader, utskiftning av El - skap, fornyelse
5.Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?
Nei
Kommentar: Nei - alt er utbedret
6.Forekommer det ofte at sikringene løses ut?
Nei
Kommentar:
7.Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?
Nei
Kommentar:
8.Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
Nei
Kommentar:
10.Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
Nei
Kommentar:
14.Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?
Nei
Kommentar:
15.Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
Ja
Kommentar:
16.Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?
Ja
Kommentar: Det er ikke fremlagt dokumentasjon på utførte elektriske arbeider.

Branntekniske forhold,TG3
Røykvarslere og brannslukningsapparat observert. Brannslukningsapparat i hver etasje anbefales anlagt.
17.Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
Ja
Kommentar:
18.Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år?
Nei
Kommentar:
19.Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
Nei
Kommentar:
20.Er det skader på røykvarslere?
Nei
Kommentar:
Kostnadsestimat : Under 10 000

Tomteforhold
Drenering,TG3
Dreneringsmasse og eller dreneringsrør er skjult under bakkenivå ukjent tilstand. Ved visuelle observasjoner er det ikke avdekket fuktsikring.
Vurdering av avvik:
- Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt.
Tiltak
- Drenering må skiftes.
- Anbefaler generelt å benytte drenerende masser under hele bygningen og ved tilbakefylling mot yttervegger under terreng. Drenerende masser sikrer at vann som finner veien ned i grunnen, ledes til et lavere nivå enn bygningskonstruksjonene og enten forsvinner videre ned i grunnen eller ledes bort i drensledningene. Dermed unngår man vanntrykk inn mot veggen. Drenerende masser må beskyttes med fiberduk mot inntrenging av finpartikler fra byggegrunnen og de øvrige gjenfyllingsmassene. Vegger mot terreng skal utformes fuktsikre. Fuktsikre betyr i denne sammenhengen at veggen må ha et kapillærbrytende og vannavvisende sjikt på utvendig side som sikrer at vann som dreneres ned i massene på utsiden av veggen, ikke kan trenge inn til veggen. Utvendig isolering av veggen og god lufttetthet er også viktig med hensyn til veggens fuktsikkerhet.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000

Grunnmur og fundamenter,TG2
Grunnmur av naturstein.
Vurdering av avvik:
- Grunnmuren har sprekkdannelser.
- Natursteinsmur med fuger. Synlig sprekker i fuger.
Tiltak
- Lokal utbedring må utføres.
- Forbedring av fuger anbefales slik at ikke skadedyr etc kommer inn i konstruksjonene.

Forstøtningsmurer,TG3
Forstøtningmurer av betong, naturstein.
Vurdering av avvik:
- Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren.
- Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav.
Tiltak
- Påviste skader må utbedres.
- Rekkverk/annen sikring på forstøtningsmur må settes opp/utbedres.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000

Terrengforhold,TG3
Terreng rundt bolig med asfalt, skifer, sementbrostein. Løsmasser innvendig i krypkjeller.
Vurdering av avvik:
- Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren.
Tiltak
- Det bør foretas terrengjusteringer.
- Terrenget rundt bygningen bør ha tilstrekkelig fall fra byggverket dersom ikke andre tiltak er utført for å lede bort overvann. Fallet ut fra bygningen bør være minst 1 : 50 over en avstand på minst 3 m fra veggen. Man må ta hensyn til at tilbakefyllingsmassene kan sette seg over tid og at angitt minimumsfall må etableres etter at massene har stabilisert seg. Hvis det ikke er mulig å etablere fall ut fra bygningen, kan man etablere fall langs veggen til lavereliggende terreng dersom forholdene ligger til rette for det. Fallet bør være minst 1 : 50.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Enebolig
Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold
Det foreligger ikke tegninger
Eier opplyser om bygget sammen tidligere bod og bolig, tiltaket fremkommer ikke av kommunale dokumenter. Det er ikke bygningstegninger av boligens plan og romfordeling er utfra bruken på befaringsdagen.
Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggteknisk forskrift? Nei
Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? Ja
Se egenerklæring
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Ja
Manglende rømningsstige fra 2.etasje

Enebolig
Standard : Normal standard alder og type bygning tatt i betraktning
Vedlikehold : Boligen fremstår med behov for reparasjoner, oppgraderinger og vedlikehold utfra bygningsmessig beskrivelse.
Garasje
Standard : Normal standard
Vedlikehold : Normalt vedlikeholdt.
Sommerstue
Standard : Normal standard
Vedlikehold : Normalt vedlikeholdt.
 
For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap, stekeovn/koketopp, oppvaskmaskin, mikro og vinskap på kjøkkenet.

Diverse

Byggeår på boligen er antatt ca. 1780
I følge selger er det lagt nytt vann/avløp fra husvegg til kommunalt i 2010. Nytt el-skap i 2010.
Det er tilknyttet strømtilførsel fra Meyergaten 7 til garasjerekke på Meyergaten 6. Det er per i dag ikke egen strømmåler. Her vil selger montere og bekoste egen strømmåler før kjøpers overtagelse slik at forbrukt strøm kan faktureres eiere i garasjerekke.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4203/502/295:
04.10.1873 - Dokumentnr: 900064 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:4203 Gnr:502 Bnr:62

04.10.1873 - Dokumentnr: 900065 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:502 Bnr:296

02.10.1986 - Dokumentnr: 10399 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:4203 Gnr:502 Bnr:1201

01.01.2020 - Dokumentnr: 1356688 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0906 Gnr:502 Bnr:295

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Vern/SEFRAK

Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no. 

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 2: Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom?
Svar: Ja.
Pkt. 2.1.1: Navn på arbeid.
Svar: Nytt arbeid.
Pkt. 2.1.2: Årstall.
Svar: 2013.
Pkt. 2.1.3: Hvordan ble arbeidet utført?
Svar: Faglært.
Pkt. 2.1.4: Fortell kort hva som ble gjort av faglærte.
Svar: Nye fliser.
Pkt. 2.1.5: Hvilket firma utførte jobben?
Svar: Thor Lillejord.
Pkt. 2.1.6: Har du dokumentasjon på arbeidet?
Svar: Nei.

Pkt. 4: Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade?
Svar: Ja.
Pkt. 4.1.1: Navn på arbeid.
Svar: Nytt arbeid.
Pkt. 4.1.2: Årstall.
Svar: 2015.
Pkt. 4.1.3: Hvordan ble arbeidet utført?
Svar: Faglært.
Pkt. 4.1.4: Fortell kort hva som ble gjort av faglærte.
Svar: Skiftet vinduer.
Pkt. 4.1.5: Hvilket firma utførte jobben?
Svar: Thor Lillejord.
Pkt. 4.1.6: Har du dokumentasjon på arbeidet?
Svar: Ja.

Pkt. 19: Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen?
Svar: Ja.
Beskrivelse: Huset er fra 1780 og er oppgradert til dagens standard. Kjenner ikke til at det er mer/mindre skadedyr idag enn da vi kjøpte huset i 1982.

Pkt. 20: Har det vært mugg, sopp eller råte i boligen eller andre bygninger på eiendommen?
Svar: Ja.
Beskrivelse: Sannsynligvis noe råte i bunnstokker som er utbedret.
Produktnummer: 2F7D9D92-483D-49C5-9F64-9CCFB69EF668