Merdø/Arendal

Merdø 92

Prisantydning
10 000 000 kr
Omkostninger
265 870 kr
Totalpris
10 265 870 kr
Formuesverdi
298 506 kr
Formuesverdi sekundær
1 074 620 kr
Kommunale avgifter
7 556 kr / år
Byggeår
1654
P-rom
84 ㎡
Bruksareal
84 ㎡
Tomteareal
681 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Unik eiendom med egen sandstrand og sjøbu. Sørlandsidyll. Nydelig utsikt, meget gode solforhold.

Om eiendommen

Innhold

1 etg.: Vindfang, kjøkken, spisestue, stue, kammers, mellomgang og toalettrom.
2 etg.: Mellomgang, 2 soverom
Sjøbu.

Standard

Boligen går over 2 plan og inneholder:

1 etg.: Vindfang med tregulv, malte flater på vegg. Kjøkken med tregulv, malte flater på vegg. Enkel kjøkkeninnredning. Vedovn. Spisestue med tregulv, tapet på vegg. Stue med tregulv, tapet på vegg. Vedovn. Kammers med malt tregulv, malte flater på vegg. Mellomgang med tregulv, malte flater på vegg. Dør ut til hage. Toalettrom med vask samt forbrenningstoalett. Luke til krypkjeller. VVbereder.

2 etg.: Mellomgang med tregulv, malte flater på vegg. Skyllekum. Opplegg for vaskemaskin. 2 soverom med tregulv, tapet på vegg. Vedovn på det ene soverommet. Sikringsskap i trappeoppgang, oppgitt av selger er fra 2016

Sjøbu. Ikke innredet.

Boligen trenger oppgradering/modernisering i forhold til dagens standard.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 84 kvm, Bruksareal: 84 kvm

- 1. etasje -
BRA: 58 kvm, P-rom: 58 kvm.
P-rom inkl.: Gang, trapperom, stue/spisestue, kjøkken, soverom og wc (ikke målbart).

- Loftsetasje -
BRA: 26 kvm, P-rom: 26 kvm.
P-rom inkl.: Gang (ikke målbart) og 2 soverom.

- Sjøbod -
BRA: 26 kvm, S-rom: 26 kvm.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke foreligger godkjente og byggemeldte tegninger for boligen eller sjøboden. Dette medfører at megler ikke kan kontrollere at bruken av rommene i boligen samsvarer med det de er godkjent som. Eventuelle pålegg/søknader som følge av ulovlige tiltak på eiendommen er kjøpers risiko og ansvar.

Byggeår og byggemåte

1654 ifølge Arendal kommune.

Oppvarming

Elektrisk og ved. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Helårsb.benyttes som fritidsb.
Byggningen er sefrakregistrert. Byggeår er noe usikkert men antatt fra 1600 tallet, andre kvartal 

Selger disponerer brygge like ved eiendommen. Denne er stengt med port for allmenheten og merket med skilt, privat. Det fremkommer ikke i kart/matrikkelen eller i tinglyste avtaler at bryggen tilhører denne eiendommen, men selger har i sin eiertid benyttet denne bryggen.

I følge kjøpekontrakt datert 28. juli 1989, når forrige eier kjøpte eiendommen fremkommer det at det medfølger egen brygge og strandlinje. Til denne kjøpekontrakten foreligger det et rettsforlik datert 12. juni 1962 vedrørende brygge som kjøper må sette seg inn i. Den 9. august 1990 ble det tinglyst en erklæring hvor denne eiendommen (Gnr.209, bnr. 22) gir en rettighet til bryggeplass på gjeldende brygge. Disse dokumentene ligger vedlagt i salgsoppgaven. Viktig at budgiver/kjøper setter seg inn i disse dokumentene. Kjøper overtar risikoen for forhold rundt brygge. 

Båt av type Flipper 630, ny i 2008 med Mercury 150 HK kan medfølge mot pristillegg.

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er vasket før visning og vil ikke bli ytterligere rengjort før overtagelse. Selges møblert, private eiendeler medfølger ikke. Se forøvrig løsøre- og tilbehørsliste.

SEFRAK: Bygningen er Sefrak-registrert på grunn av bygningenes alder. I forbindelse med restaurering/ombygging vil fylkets kulturminnevern ha uttalelsesrett. De ønsker generelt at gamle bygninger blir bevart, og stiller krav til materialvalg og utforming. SEFRAK er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi som kildemateriale for lokal historie. Men det blir også benyttet av forvaltningen som et utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir den ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring i registeret innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus. Det finnes mye tilgjengelig informasjon på www.riksantikvaren.no.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens Christian Edvardsen den 16.08.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
"Bolig fra 1654 i henhold til opplysninger fra eier. Boligen fremstår med behov for reparasjoner oppgraderinger utfra skader, bruksslitasje, aldersforringelse. Utvendig taktekking der omlegging, opprettinger og utbytting/reparasjoner av enkelte konstruksjoner må påregnes. Stående bordkledning der skjevheter, råteskader ble registrert stedvis rundt boligen. Manglende fuktsikring av grunnmur og tiltak for minimering av fuktinnsig i krypkjeller anbefales med terrengjusteringer. Krypkjeller under boligen der høyere fuktverdier ble registrert i stubbloftsgulv, skader etter skadeinnsekter i bærende konstruksjon til gulv. Større skjevheter i etasjeskille som relateres til underdimensjonering, setninger i boligen. Vinduer fra forskjellige årstall, behov for utbyttinger, reparasjoner av enkelte vinduer pga. råteskader må påregnes. Eldre teknisk anlegg i boligen med vannrør, varmtvannstanker, soil rør og utbyttinger må påregnes."

Følgende avvik har fått TG3 (store eller alvorlige avvik):

Utvendig > Taktekking:
Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Det er registrert utettheter i undertak.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft:
Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket meffekt av dampsperrefunksjonen. Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen. Konstruksjonene har omfattende skjevheter. Det er ingen lufting i konstruksjonen. Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen. Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.

Utvendig > Vinduer - 2:
Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.

Innvendig > Overflater:
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Det er stedvis påvist synlige skader på overflater. Skader synlig i etasjeskille som relateres til avdamping fra grunn. Synlig større skader med borrebille og bærende konstruksjon i området.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn:
Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er påvist fuktskader i etasjeskiller Krypkjeller under stubbloft, høyere fukverdier ble registrert. Synlig store skjevheter og nedbøyninger som relateres til setninger, underdimensjonerte bjelker.

Innvendig > Krypkjeller:
Det er stedvist påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader. Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren. Det er påvist skader på konstruksjoner i krypkjeller som er forårsaket av råte eller sopp. Det er registrert skader etter aktivitet av skadedyr Krypkjelleren har kondensutfordringer. Fuktskader i kryperom skyldes lange perioder med relativ luftfuktighet (RF) over ca. 80 % og temperaturer over 5-6 °C. Den høye luftfuktigheten kan være et resultat av manglende fuktsperre mot grunnen og utilstrekkelig ventilasjon. Kryperom som er ventilert med uteluft, får også høy luftfuktighet fordi temperaturen i kryperommet i deler av sommerhalvåret er lavere enn utetemperaturen. De varmetrege massene i bakken i kryperommet holder på kulda, og gjør at temperaturen der stiger saktere enn i utemiljøet. Fuktig, varm luft som trekkes inn i kryperommet på forsommeren, kjøles ned, og da stiger den relative luftfuktigheten.

Innvendig > Innvendige trapper:
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er liten frihøyde i trappeløp. Trappen er nokså bratt og lite egnet for trapp mellom boligrom. Det er ikke montert rekkverk.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc (ikke målbart):
Toalettrom har ingen ventilering fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1. Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet, NS 3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør:
Det er påvist skader eller utettheter på sluk/avløp. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank:
Det er opplyst om at varmtvannstank er defekt. Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år. Drypte fra avrenning rør som er lagt opp i vask.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold:
Se tilstandsrapport.

Tomteforhold > Drenering:
Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer:
Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav. Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren. Det er påvist mindre sprekker og/eller skjevheter i muren. Forstøtningsmuren(e) er skjev(e) som følge av setningsskader.

Tomteforhold > Terrengforhold:
Terreng faller inn mot bygning.

Følgende avvik har fått TG2 (avvik som kan kreve tiltak):

Utvendig > Nedløp og beslag:
Det er påvist avvik i beslagløsninger. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

Utvendig > Veggkonstruksjon:
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.

Utvendig > Dører:
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.

Utvendig > Utvendige trapper:
Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler. Enkelte avskallinger og reparasjoner må påregnes.

Innvendig > Radon:
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NVE Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak.

Innvendig > Pipe og ildsted:
Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. Det er påvist sprekker og/eller riss i pipe. Ildfast plate mangler på gulvet under ildstedet. Pipevanger er ikke synlige. Pipe der pipeløp går over i en annen pipe. Anbefales gjennomgang av pipe og ildsted med brannstilsyn. Ildfast plate er mindre enn 30 cm fra dør til ildsted.

Innvendig > Innvendige dører:
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken:
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken:
Kjøkken har ventilator med omluft (kullfilter).

Tekniske installasjoner > Vannledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon:
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank - 2:
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg:
Sikringsskap med automatsikringer.

Tomteforhold > Byggegrunn:
Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur. Setninger i boligen må påregnes utfra byggemåte og alder.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:
Grunnmuren har sprekkdannelser.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige vannledninger. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige avløpsledninger.

Tomteforhold > Septiktank:
Ingen dokumentasjon på septiktank/utførelse.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 10.1: Har det vært utført arbeid på taktekking/takrenner/beslag? Hvis ja; beskriv hvilke tiltak som er utført.
- Ja. Reparert beslag på pipa og ny gesims kasse på hele.

Pkt. 10.2: Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses.
- Byggmester Martin Søther Nilsen.

Pkt. 11: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
- Ja. Helt nytt anlegg.

Pkt. 11.1: Hvem er arbeidet utført av? Eventuelt firmanavn og navn på håndverker opplyses.
- Abp Elektro.

Pkt. 11.2: Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektrisk lavspenningsanlegg)?
- Ja.

Pkt. 12: Kjenner du til om det er utført kontroll på el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon, varmepumpe)?
- Ja. Agder Energi.

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Merdø er en bilfri øy. For å komme dit må man ta egen båt eller ferge fra Arendal sentrum. Fergen har flere avganger pr. dag i høysesongen. Med egen båt er det få minutters båttur fra f.eks. Revesand på Tromøy. Merdøferga har faste seilinger til og fra Merdø på sommerstid/høysesong (seiler ekstraturer på bestilling hele året) Se https://www.merdoferga.no/.

Beliggenhet

Merdø er en unik bilfri øy utenfor Arendal. Her er det vakre gamle sørlandshus og små stier som fører deg rundt øya til merdøgaard, skjærgårdsmuseum og museumsstranden, videre til badestranden på vestsiden av øya og til rullesteinene på utsiden av øya. Badestrendene på øya hører til de fineste i regionen og er langgrunne og barnevennlige. Merdø sin historie er preget av å være uthavn for Arendalsdistriktet i sjøfartstiden, det hele begynte på 1300 tallet og skipstrafikken var stor frem til slutten av 1800 tallet. Øya var godt bebodd og hadde vertshus, tollstasjon, skipsverft, losstasjon og butikk en periode.

Tomt

Pent opparbeidet hage som strekker seg helt fra vannkanten nede på stranden og opp til boligen. Hyggelig, usjenert hage oppe ved boligen med plen, prydbusker og hekk. Skjemet for innsyn. Koselig terrasse i forbindelse med sjøbu.
Areal: 681 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Ingen tilhørende parkeringsplass.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen er uregulert, men avsatt til "bebyggelse- og anlegg, hensynssone 570 kulturmiljø; bevaringsverdig bebyggelse, bevaringsverdig bygningsmiljø- Merdø, Sefrak-registrert bygg", tilhørende Arendal kommuneplan 2019-2029.

Det gjøres også oppmerksom på at det for øyeblikket er en reguleringsplan under arbeid, benevnt "Havsøya-Sandvigen-Torjusholmen-Rægevig-Rævesand-Gjessøya-Merdø" (PlanID: 09062018-14). Formålet med planen er å bevare områdets særpregede kulturmuljø og kultur- og kystlandskap. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann/avløp.
Utedusj. Forbrenningstoalett. Brønn, deles med nabo.
I følge selger er det innlagt sommervann fra offentlig nett. Arendal Kommune kan ikke bekrefte dette.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1833/900015-1/36  Utskifting 14.10.1833 . Det gjøres oppmerksom på at dette dokumentet ikke er lesbart.
Gjelder denne registerenheten med flere

1947/151-3/36  Utskifting 07.02.1947 
Gjelder denne registerenheten med flere

1979/5046-1/36  Bestemmelse om bebyggelse 19.06.1979 
rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:209 Bnr:21

1990/6182-1/36  Best. om båt/bryggeplass 09.08.1990 
Rettighetshaver: Gunnar Dag Larsen

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Radonmåling

Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

10 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 250 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 10 000 000,-)) 265 870,- (Omkostninger totalt) 10 265 870,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 7 556 pr. år. Dette beløpet inkluderer feiegebyr og eiendomsskatt.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 7.206,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 298 506,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 074 620,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Merdø 92, Gnr. 209 Bnr. 22 i Arendal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: kjøleskap og komfyr.

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 26.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato. Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-22-0275

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-22-0275. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Rune Narten, tlf. 40 40 80 26

Vederlag

Grunnpakke markedsføring (Kr.8 900) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 10 000 000,-) (Kr.120 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Totalt kr. (Kr.153 285)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3062743