Jovannslia

Mauråsveien 84

Prisantydning
2 390 000 kr
Omkostninger
61 000 kr
Totalpris
2 451 000 kr
Formuesverdi
556 327 kr
Formuesverdi sekundær
2 114 042 kr
Byggeår
1977
Internt bruksareal (BRA‑i)
140 ㎡
Bruksareal
161 ㎡
Tomteareal
188 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
3
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Rekkehus

Oversikt

Innholdsrik, moderne og oppgradert rekkebolig - Gode solforhold - Sentrumsnært - Barnevennlig i blindvei

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

1. etasje: Stue, kjøkken, vaskerom, bad og soverom.
Underetasje: Bad, vindfang, gang, 2 soverom, stue og bod.
Garasje i rekke.

Oppvarming

Elektrisk, varmepumpe og vedovn.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal sentrum kjører man opp Vestregate, tar inn tunellen på toppen i Blødekjær og ut i rundkjøringen i Barbu. Hold her til venstre, dvs andre vei til høyre ut av rundkjøringen. Kjør frem til neste rundkjøring og ta første vei til høyre opp Engekjerrdalen. Følg bakken helt til toppen, forbi Baptist kirken og opp til Waglesgårdveien. Ta deretter til høyre og følg veien forbi fotballbane på venstre hånd og frem til kryss. Ta til venstre og følg veien helt til endes - der bussen snur og ta til høyre. Følg denne veien rett frem forbi en stor åpen parkeringsplass, boligen ligger nå på din høyre hånd. Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning. Velkommen!

Barnehage, skole og fritid

Barnehager
Jovannslia Barnehageenhet (0-5 år) 0.7 km
Svalestien barnehage (1-5 år)1.5 km
Moltemyrskogen barnehage (0-5 år) 1.8 km

Skoler
Moltemyr skole (1-10 kl.) 1.8 km
Steinerskolen i Arendal (1-10 kl.) 2.5 km
Arendal vgs - Mølleheia 7 min
Arendal videregående skole 3.9 km

Gode fritidstilbud i nærområdet.

Offentlig kommunikasjon

Offentlig transport
Jovannslia Linje 110, N110 0.5 km
Arendal stasjon Linje R50 2.8 km
Arendal bussterminal Totalt 24 ulike linjer 3.5 km
Arendal Rådhusbrygga kai Linje 001 4 km
Svinodden ferjekai Linje 191 4.7 km

Parkering

Garasje i rekke like ved. Rikelig med gjesteparkering.

Beliggenhet

Eiendommen ligger høyt og fritt til med nydelige solforhold. Eiendommen ligger i en blindvei i et trygt og rolig område. På baksiden av huset har man en romslig terrasse med god plass til sommermøblement. Her kan man også gå rett ut i hagen og kjenner gresset mellom tærne om våren og sommeren. Nærhet til skoler, barnehager, dagligvarebutikk og fine turområder - perfekt for barnefamilier. Busstopp er kun få minutters gange unna. Her har du nærhet til det meste man trenger i hverdagen. Sentrumsnært med kun ca. 4 km til Arendal Sentrum.

Lysløypen rundt Birkenlund er like ved. Denne er på litt over 4 km og er gruslagt. Om vinteren blir det kjørt opp skispor når det er nok snø. Det er også flere sykkelløyper i terrenget rundt lysløypen. Denne lysløypen har også en sti over til Bjørnebo. Om sommeren er det flere som bader nede i Ribbervann. Det er kort gåavstand ned til busstopp hvor det er gode bussforbindelser inn til Arendal sentrum. Både Kiwi Nyli og Moltemyr skole ligger i gåavstand fra huset. Det er heller ikke langt til barnehage.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 04.05.1977. Ferdigattesten gjelder våningshus - Mauråsveien 84. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det er påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggtekniske forskrift da det er synlig manglende gips plater på gavl vegger mot naboeiendom i takkonstruksjon. Vurderes utfra dagens forskrifter å ikke inneha tilfredsstillende branncelleinndeling.
Det er påvist avvik i forhold til rømningsvei og dagslysflate da stue i underetasje er uten lysforhold og uten rømningsvei.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning. Deler av bad i underetasje er opprinnelig godkjent som matbod, den ombygde delen er ikke godkjent for varig opphold. Stue/rom i underetasje er ikke utgravet ifølge opprinnelige tegninger. Tiltaket er trolig ikke byggesøkt kommunen og rommet er ikke godkjent for varig opphold. Det foreligger ikke dokumentasjon for utebod/lekestue eller platting/terrasse og tiltakene er trolig ikke byggesøkt kommunen. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Eiendommen har installert vannmåler.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til felles lekeareal, tilhører reguleringsplan for Jovannslia, datert 25.06.1975. Kommuneplanens formål gjelder her. Det gjøres oppmerksom på at det er nyeste plan som er gjeldende, og ifølge Arenda kommune er det okmmuneplanen som gjelder for denne eiendommen pr. dags dato. Eiendommen er godkjent som bebyggelse- og anlegg, boligbebyggelse, og er en del av kommuneplanens arealdel/byplan planperiode 2019-2029. Avvikssone støy (H290) Arendal sentrum og sentrene Saltrød, His og Nedenes er angitt som avvikssone for støy. I avvikssonene kan boligbebyggelse, barnehager og pleieinstitusjoner etableres i gul og rød sone dersom følgende tiltak er ivaretatt: Boliger skal ha minimum en fasade som vender mot stille side, jfr. tabell 3 i T-1442/2/16.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser:
19.09.1977 - Dokumentnr: 7315 - Bestemmelse om bebyggelse. Bestemmelse om veg. Bestemmelse om vann/kloakkledning. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v.

19.09.1977 - Dokumentnr: 7315 - Best om garasje/parkering. Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:475

19.09.1977 - Dokumentnr: 7315 - Bestemmelse om bebyggelse. Bestemmelse om veg. Bestemmelse om vann/kloakkledning. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter:
19.09.1977 - Dokumentnr: 7315 - Best om garasje/parkering. Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:475

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 60 000,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 12 500,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 76 300,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatt er kr. 2 989,- pr. 2024.

Nøkkelinformasjon

Standard

Tilstandsrapport
Tilstandsrapport basert på innholdskrav til forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.   
 
Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens Christian Edvardsen den 26.04.2024, og er gyldig i 1 år etter befaringsdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.
 
Bygningssakskyndigs konklusjon: Det er registrert setninger i grunnforholdene under grunnmur foran på bygningen. Det er ikke utført målinger eller vurderinger om dette er stabilt da dette innebærer målinger over tid. Liggende bordkledning uten åpen lufting. Vinduer og dører der vedlikehold og utbytting av enkelte vinduer er påregnelig. Utvendig taktekking med manglende snøfangere, eldre taktekking der omlegging/reparasjoner må påregnes. Rom under terreng, ved hullborring ble det registrert høyere relativ luftfuktighet i bakenforliggende konstruksjoner. Rom under terreng avsnitt må sees i sammenheng med utvendig manglende fuktsikring/isolering av grunnmur. Våtrom i boligen har mangler, våtrom i 1. etasje der høyere Våtrom med enkelte mangler på våtsoner, fallforhold. Ved målinger i etasjeskille ble det registrert skjevheter utover standardsens krav til godkjente måleavvik.

Lovlighet: Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk Underetasje avviker fra opprinnelig plantegninger. Ikke utgravd rom i bakkant av boligen i henhold til plantegninger brukes til stue (ikke omsøkt) Bad er utvidet ut i matbod (ikke omsøkt. Garasje: Det foreligger ikke tegninger

Beskrivelse: Enkel garasje i rekke. Tilleggs bygninger er vurdert på generelt grunnlag. Det settes ikke tilstands grader på enkelte bygningsdeler eller installasjoner. Tilleggs bygninger vurderes ut fra følgende kriterier: Alder og slitasje, skade symptomer, bygningsmessige avvik og det visuelle inntrykket. Grus på gulv, betong grunnmur. Synlig setningskader i grunnmur som videre viser skjevheter i trekonstruksjoner. Vippeport med råteskader, skjevheter og tregheter.
Pultak med papptekking utvendig, synlig misfarginger i undertak som relateres til kondensproblematikk. Helhetsvurdering der bygningen fremstår i dårlig forfatning med setningsskader og riving eller større reparasjoner må vurderes individuelt.

Sammendraget er ikke utfyllende for alle punktene men de vesentlige avvikene. Se forøvrig punkter og detaljer i tilstandsrapporten
 
Følgende avvik har fått TG3 eller TG2: 
TG 3:
Utvendig > Snøfangere. Manglende snøfangere på taktekking.
Vurdering av avvik:
• Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, noe som var krav på byggemeldingstidspunktet.

Utvendig > Vinduer. Det ble foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne og lukke mekanismer.
Vinduer består av åpningsvinduer og fastkarmsvinduer. Det er ikke utført inngrep i konstruksjoner rundt vinduer og ukjent tetting med hensyn til isolering/vindtetting/taping
Vurdering av avvik:
• Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
• Det er påvist vinduer med fukt/råteskader. Utbyttet enkelte vinduer. Eldre vinduer med nedsatt funksjon med hensyn til isoleringsevne, tetthet.

Våtrom > 1. etasje > Vaskerom > Overflater Gulv. Belegg på gulv
Vurdering av avvik:
• Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
• Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall).

Våtrom > Underetasje > Bad > Generell. Bad med belegg på gulv, panel plater på vegg. Utstyr: vask med innredning, dusjkabinett, toalett. "Rommet er bygget etter forskriftskrav før 1997 og gis dermed automatisk tilstandsgrad 3 basert på alder og forventet levetid. Rommet må påregnes renovert. Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) har i sin veiledning av 26.9.2022 skrevet: Bygningsdeler på bad og vaskerom må i tillegg til å få tilstandsgrad opp mot kravene som gjaldt da de ble bygget, også kontrolleres mot dagens krav, på bakgrunn av at bruken av slike rom har endret seg vesentlig opp gjennom årene. Et baderom uten membran på gulv og del av vegg kan blant annet ikke brukes til dusjing direkte på gulv, men må ha dusjkabinett som fører dusjvannet direkte til sluket. Dette er forhold som en kjøper må få vite. Det vurderes ikke uvanlig at et eldre bad på dette grunnlagt kan få en høy tilstandsgrad, selv om det ikke er observert fukt eller svikt i bygningsdelene. Det vil da være opp til kjøper å oppgradere badet eller annet våtrom for å kunne bruke rommet annerledes
Vurdering av avvik:
• Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Ikke våtsoner på vegger. Fallforhold mot sluk men ikke 1:100 eller 1:50 Utfra fallforhold og manglende våtsoner er det ikke mulig å bruke badet uten dusjkabinett.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon. Naturlig ventilering.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
• Ingen ventilering utover åpning av vindu.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg. Se tilstandsrapport

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold. . Se tilstandsrapport

Tomteforhold > Drenering. Dreneringsmasse og eller dreneringsrør er skjult under bakkenivå ukjent tilstand.
Ved visuelle observasjoner er det ikke avdekket fuktsikring.
Vurdering av avvik:
• Dreneringen er utilstrekkelig og har idag begrenset effekt.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter. Betonggrunnmur.
Vurdering av avvik:
• Det er registrert utsigning av masser under grunnmuren.
• Det er registrert løs puss på muroverflater.
Grunnmur står stedvis vekk fra terreng og tiltak med forbedring av oppstøtting av grunnmur slik at ikke videre setninger i bygningen oppstår anbefales.

Tomteforhold > Forstøtningsmurer. Lettklinker blokker.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist større sprekker og/eller skjevheter i muren.

Tomteforhold > Terrengforhold. Lysgrav som er synlig. Ukjent videre fallforhold under platting.
Vurdering av avvik:
• Terrenget faller inn mot bygningen og det er maksimale forhold for vann inn mot muren.

TG 2:
Utvendig > Taktekking. Utvendig primærtekking med betongtakstein.
Befaring fra bakkenivå.
Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.
Det har vært punktvise lekkasjer der eier opplyser om utført lokale tiltak.
Omlegging av taktekking i sin helhet innen rimelig tid er påregnelig utfra alder og passert levetid.

Utvendig > Nedløp og beslag. Takrenner og nedløp av plast , befaring er utført fra bakkenivå.
Vurdering av avvik:
• Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.

Utvendig > Veggkonstruksjon. Bindingsverkkonstruksjon med utvendig liggende kledning
Vurdering av avvik:
• Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft. altak med W takstoler
Vurdering av avvik:
• Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
• Det er fra loft/kryploft påvist indikasjoner på at det er punktering av dampsperre, som medfører svekket effekt av dampsperrefunksjonen.
• Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.

Utvendig > Dører. Malt hovedytterdør, malt balkongdør i tre, enkel malt boddør.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
• Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke.
• Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
Fuktskader på balkongdør, tregheter i boddør, manglende terskelbeslag på ytterdør.

Utvendig > Utvendige trapper. Utvendig trapper i betong.
Vurdering av avvik:
• Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens forskrifter.

Innvendig > Overflater. Laminat, tregulver Tapet, trepanel, malte plater på vegger. Trepanel i himlinger.
Vurdering av avvik:
• Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Rom under terreng avsnitt må sees i sammenheng med fuktproblematikk der utbedringer i bakkant av boligen er påregnelig med overflater. Videre påregnelig bruksslitasje, opphengsskader.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn. Det er utført visuell undersøkelse og enkel nivellering på tilfeldig valgte plasser. Innredede rom og alle flater er ikke undersøkt.
Vurdering av avvik:
• Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
• Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet.
Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Knirk stedvis i gulv registrert.

Innvendig > Radon. Bygget er ikke oppført med radon duker utfra byggeår og normal utførelse. Det er ikke utført radonmålinger som er fremvist.
Vurdering av avvik:
• Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
• Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad.
Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak

Innvendig > Pipe og ildsted. Stålpipe, ukjent type med ilsted. Ved videre undersøkelser ang. pipeløp/ovn trengs det spesialkompetanse og dette er ikke vurdert i denne rapporten, videre undersøkelser kan gjøres av branntilsyn o.l.
Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
Det er ikke fremlagt dokumentasjon på type pipe og ukjent avstandskrav. Anbefales gjennomngang av branntilsyn for videre undersøkelser.

Innvendig > Rom Under Terreng. Hulltagning i stue underetasje er utført og påvist høyere relativ luftfuktighet som tilsier fuktig konstruksjon
Vurdering av avvik:
• Det er gjennom hulltaking påvist høyt fuktnivå inne i trekonstruksjonen i hulltakingen, men ikke påvist fuktskader i dette området. Høy luftfuktighet kan over tid føre til muggvekst eller sverting av materialer. Samtidig kan materialer og konstruksjoner bli ødelagt. Synlig noe svertesopp på forhudningspapp. Oppforet gulv der videre undersøkelser pga. høyere fuktverdier er registrert i overgang gulv/vegg.

Innvendig > Innvendige trapper. Vurdering av avvik:
• Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
• Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
• Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
• Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Innvendig > Innvendige dører. Slette dører, enkel funksjonstest av tilfeldig valgte dører.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist avvik som tilsier at det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Våtrom > 1. etasje > Vaskerom > Sluk, membran og tettesjikt. Plastsluk, belegg klemt til klemring.
Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen. Konsekvens/tiltak
• Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må slukløsningen skiftes ut og sannsynligvis må også membransjiktet skiftes/utbedres. Det er imidlertid vanskelig å si noe om tidspunktet for når dette er nødvendig.

Våtrom > 1. etasje > Vaskerom > Ventilasjon. Naturlig ventilering via lufteventil
Vurdering av avvik:
• Rommet har kun naturlig ventilasjon.
• Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Våtrom > 1. etasje > Bad > Overflater vegger og himling. Vurdering av avvik:
• Det er vindu/dør med ikke fuktbestandige materialer i våtsonen (ved vask, dusj, badekar, osv.), løsningen eller byggematerialet er uegnet

Våtrom > 1. etasje > Bad > Overflater Gulv. Belegg på gulv
Vurdering av avvik:
• Det er registrert knirk i gulvet.

Våtrom > 1. etasje > Bad > Sluk, membran og tettesjikt. Plastsluk, synlig klemt til klemring.
Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på slukløsningen.

Våtrom > 1. etasje > Bad > Sanitærutstyr og innredning. Innredning med nedfelt servant, toalett, badekar.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist skader på innredning. Noe svelling på innredning til vask men kosmetisk.

Våtrom > 1. etasje > Bad > Ventilasjon. Naturlig ventilering.
Vurdering av avvik:
• Rommet har kun naturlig ventilasjon.
• Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.

Tekniske installasjoner > Vannledninger. Røranlegg til vann av kobber Rør- og avløpsanlegget fungerte ved en enkel test av dette på stedet. Videre kontroll av anlegget krever avansert teknologi og må eventuelt rekvireres spesielt. Tilstandsgraden er derfor ikke vurdert på det skjulte anlegget
Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør. Avløpsrør av plast som er synlig
Vurdering av avvik:
• Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.
• Det er påvist ufagmessig utførelse av avløpsledninger.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Varmesentral. Varmepumpe
Vurdering av avvik:
• Det har ikke vært avholdt service på anlegget senere år.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank. Ca. 200 liters varmtvannstank fra 1997
Vurdering av avvik:
• Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
• Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.
• Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger. I henhold til kommunale dokumenter fremlagt er boligen tilkoblet offentlig vann og avløp via private stikkledninger i 1977 Det fremkommer ikke opplysninger om problematikk med vann og avløp på befaringsdagen.
Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige avløpsledninger.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på utvendige vannledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Kjøleskap/ kombiskap, komfyr/ stekeovn/ koketopp, kjøleskap nede.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Heftelser:
19.09.1977 - Dokumentnr: 7315 - Bestemmelse om bebyggelse. Bestemmelse om veg. Bestemmelse om vann/kloakkledning. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v.

19.09.1977 - Dokumentnr: 7315 - Best om garasje/parkering. Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:475

19.09.1977 - Dokumentnr: 7315 - Bestemmelse om bebyggelse. Bestemmelse om veg. Bestemmelse om vann/kloakkledning. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter:
19.09.1977 - Dokumentnr: 7315 - Best om garasje/parkering. Rettighet hefter i: Knr:4203 Gnr:507 Bnr:475

Info kommunale avgifter

Totalt kr. 17 622. Beløpet inkluderer renovasjon, målerleie, feie- og tilsynsgebyr, eiendomsskatt og gebyr for vann- og avløp.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Våtrom
2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom? ja. 2012- Dette er informasjon fra tidligere eier: De tapenserte vaskerom. Monterte baderomspanel i 2.etasje. Montert baderomsmøbel og badekar. Lys og stikkkontakter på begge bad. Varmekabler i 1.etasje. Vi har selv byttet baderomsvifte på bad i 1 etg. i 2022. Utført av: Fargerike, Christensen Sannes og Nilsen. Fevik. RørLegger Halvorsen. Hisøy Elektro. Rørlegger Arvid Johanssen.

Tak, yttervegg og fasade
3 Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt? ja. Vannlekkasje fra luftehatt på taket og to andre steder hvor det ble observert små mengder vann i taket fra baderom i 2 etg. og soverom i 2 etg. Lekkasjen kom ifra taket. Dette er utbedret. Er noe tegn til fukt på enkelte plasser på loftet, men dette kommer av lekkasjene som er utbedret. Lekkasjene har kommet etter perioder med mye regn og sterk vind.

4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade? Ja. 2024- Bekjent som er snekker har byttet vindu på et av soverommene i 1 etg., og la ny takpapp, sløyfer og lekter på to områder på taket, den ene plassen der det ble observert vannlekkasje. Den andre der det var mugg på loftet. Ufaglærte har byttet luftehatt, bord, sløyfer, lekter og noen nye takteil. Det som ble byttet ligger i område over soverom og bad i 2 etg. Det er lagt ekstra takpapp, asfaltklæbb og Tec7 rundt og på pipehatten. Det er også lagt en list på verandadør.

Elektrisitet
10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget? Ja. 2022- Bekjent som er elektriker har lagt opp nytt elektrisk i alle tre soverom. Soverom oppe ble det elektriske byttet i 2022, soverommene i 1 etg. ble byttet i 2023/2024. Stikkontakt til venstre for peis i stue 2 etg og i gangen nede mellom de to soverommene ble byttet i 2024. Han har også koblet seg på nærmeste stikkontakt for å legge strøm til elektriske persienner utvendig i 2023. Han hentet strøm fra gang til de to soverommene nede.

Ventilasjon og oppvarming
15 Har det vært feil på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg? Ja. Baderomsviften på bad i 1 etg. fungerte dårlig, men denne ble byttet i 2022.

16 Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg? Ja. 2022- Byttet baderomsvifte på bad i 1 etg.

Skjevheter og sprekker
17 Er det tegn på setningsskader eller sprekker i for eksempel grunnmur eller fliser? Ja- Ser noen sprekker i grunnmur foran huset.

18 Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe? Ja. Ble byttet til ny vedovn av forrige eier.

Sopp og skadedyr
19 Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen? Ja. Det er munkelus både oppe i stue/kjøkken, nede i gang og i kjellerstue.

21 Har det vært mugg, sopp eller råte i boligen eller andre bygninger på eiendommen? Ja- Det er mugg 2 plasser på loftet. Den ene plassen på høyre side for pipa har vi opplevd vannlekkasje som er utbedret med ny takpapp, asfaltklæbb, sløyfer og lekter. Den andre plassen er til venstre for pipa rett ved vannbord, der har det ikke vært lekkasje men vi har utbedret på taket med ny takpapp, asfaltklæbb, sløyfer og lekter.

Andre opplysninger
31 Har ufaglærte utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte? Du trenger ikke gjenta noe du allerede har nevnt. Ja. Arbeid på tak og alle tre soverom. De tre soverommene har fått nye veggplater og lister.

32 Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart? Ja. Forrige eier byttet gulv i alle rom utenom stue i 1 etg. og la ny veranda. Bekjent rørlegger har satt inn trykk akumulator på varmtvannssberederen.
Produktnummer: 75939D20-7926-44D0-A361-D92D1C1B4E62 Kategori: