Øyslebø

Matkroken 22

Prisantydning
2 690 000 kr
Omkostninger
83 720 kr
Totalpris
2 773 720 kr
Formuesverdi
537 333 kr
Formuesverdi sekundær
1 934 397 kr
Kommunale avgifter
13 601 kr / år
Byggeår
1968
P-rom
191 ㎡
Bruksareal
272 ㎡
Tomteareal
1 638 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Innholdsrik enebolig på stor og solrik tomt

Om eiendommen

Standard

Boligen vurderes å ha en normal standard ut fra alder og bruk.  En del utskiftniger er gjort, men det er også naturlig å forvente ytterligere utbedringer/moderniseringstiltak.
Se vedlagte tilstandsrapport og egenerklæring.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 191 kvm, Bruksareal: 272 kvm Sekundærrom: 31 kvm.
Bra. pr. etasje.: Kjeller 65 m² - 1. etg. 157 m².
Kjeller - P-rom inkl.: Trappegang, gang, kjellerstue.
Kjeller - S-rom inkl.: 3 boder og vedbod.
1. etasje - P-rom inkl.: Entre, hall, gang, stue/kjøkken, spisestue, vaskerom, 2 bad, 3 soverom.

Garasje:
Bra: 50 m² - S-rom: 50 m²
S-rom inkl.: Garasje.

Trappehull er medregnet arealet. Kjeller vil kunne ha noen mindre areal avvik. Garasjen er ikke medregnet i boligens areal.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Det er avdekket forhold som tyder på at boenheten ikke er delt opp i brannceller etter kravene i teknisk forskrift; Garasjen skulle vært utført gasstett. Utbedring må påregnes.

Det er avvik på krav til rømning, dagslysflate eller takhøyde under 2 meter:
Vinduer kjellerstuen for lite dagslys. Krav til dagslysforhold: Vindusglass minst 10% av gulvflate. Ved endring fra tilleggsdel til hoveddel for bygg oppført før 1.juli 2011 (TEK10) kan vindu med størrelse som rømningsvindu godkjennes.

Det er avvik mellom godkjente tegninger og dagens planløsning.
Deler av kjeller er ikke inntegnet på boligen, gjelder de to første bodene ved trappegang. Garasjen har og tidligere vært carport og tegningene mottatt er ikke helt etter utførselen og var noe vanskelig å tyde. Stort bad er opprinnelig godkjent som bod og kjellerstue er opprinnelig godkjent som hobbyrom. De ombygde rommene er ikke godkjent for varig opphold/beboelse.
Soverom/kontor er slått sammen til et rom, opprinnelig to soverom (ikke søknadspliktig)
Platting er ikke på tegninger (ikke søknadspliktig).

Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Byggeår og byggemåte

1968 i følge Lindesnes kommune.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Det er lagt inn Fiber fra Altibox i boligen.
Selger opplyser at Telenor også ønsker å etablere seg i boligfeltet.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Lindesnes Takst AS den 19.04.23 15:09, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Enebolig opprinnelig fra 1968 beliggende i etablert boligfelt i sentrum av Øyslebø. Området tilbyr nærhet til kollektivtransport, turområder, butikk og skole/barnehage. b.l.a. Tomten er romslig og solrik samt fint opparbeidet. Boligen er blitt bygget på i to omganger, henholdsvis 1980 og 1992, er og blitt en del påkostet opp igjennom tiden. Det ble registrert noen TG3 og TG2 avvik som må påregnes fulgt opp, disse blir kort beskrevet nedenfor:
TG3:
- Drenering er svekket og rom under terreng er utsatt.
- Det mangler utvendige og innvendig rekkverk på trapper.
- Vinduer/dører og taktekking m.m. med avvik.
- Lite bad og vaskerom med avvik.
- Garasje er ikke gasstett mot bolig.
- Elektro bør kontrolleres etter krav.

TG2:
- Grunnmur, krypkjeller, kledning, tak/loftkonstruksjon, avløp, vannledninger, kjøkken, ventilering og etasjeskille m.m. med normale avvik ut ifra alder.
- Ildsted og bad har avvik etter krav.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Drenering:
Dreneringen er svekket og fungerer ikke som tiltenkt. Det er tegn på fukt i underetasjen. For videre omtale se "rom under terreng".

Rom under terreng:
Dreneringen er svekket og det er en tydelig jordlukt i kjeller. Ved hulltaking utført ingen videre utslag men oppbyggingen er utført med forhudningspapp og kjellerstuen er innredet i nyere tid. Bodene er fuktige og det er tydelige tegn på fuktighet i rommene på lagret utstyr og.

Balkong, terrasse, platting:
TG3 gis etter dagens krav da det mangler rekkverk på trappen ut fra vaskerom. Videre mangler det håndløper på trapp ned til kjeller.

Vinduer og dører:
TG3 gis hovedsakelig mangelfull utføring rundt vinduer/dører. Det er ikke tettet tilstrekkelig her. Videre må det foretaes en full gjennomgang av alle vinduer/dører iforhold justering, smøringer, vedlikehold m.m. Utskifting av de eldre vinduer/dører må og påregnes.

Renner og nedløp:
Det mangler nedløpsrør. Baksidens renner har og oppnådd en betraktelig alder.

Taktekking:
Taktekking er av eldre dato og det er registrert større avvik ved feil utførelse samt råteskader på lekter, og synlige fuktskader i garasjen. Flueduk er og defekt i gesimser. Til informasjon var der snø på taket på befaring, alle flater er derav ikke besiktiget men ut ifra hva som var synlig settes TG3.

Utstyr på tak:
Det er ikke etablert stige for feier på taket.

Trapp:
Det mangler håndløper og rekkverk. Videre har opptrinn noe stor klaring enn lovlig etter dagens krav.

Elektrisk:
Anlegget er blitt normalt modernisert opp igjennom tiden. TG3 settes etter krav da da varmekabler kjeller slår ut jordfeil. Det mangler og samsvarserklæring på deler av anlegget.

Våtrom: Lite bad:
Badet fungerer til bruken ved videre bruk av dusjkabinett men grunnet alder slukløsning, skader/merker belegg, manglende fall samt manglende tettesjikt i rommets vegger anbefales en total renovering av rommet. Rommet er innredet med belegg på gulv, panel vegg. Innredet med vask, toalett og dusjkabinett. Elektrisk vifte, ingen tilluft.

Våtrom: Vaskerom:
Vaskerommet fungerer til bruken men grunnet alder og avvik ved sprekker belegg anbefales en renovering av rommet. Rommet består av belegg på gulv, tapet vegger. Innredet med bereder, stoppekran og inntak vann med vannmåler, opplegg vaskemaskin. Rommet har ventil i vegg og tilluft ved dør.

Øvrig: Garasje:
TG3 gis da garasjen ikke er gasstett mot bolig. Garasjen er ikke videre tilstandsvurdert men det må påregnes noe arbeider på vegger/tak her og b.l.a.

TG2:
Grunnmur og fundament:
Grunnmur har stedvis avskalling/ skader/sprekker som normalt ut ifra alder.

Krypkjeller:
Etasjeskille er kledd med eternittplater. Det gjøres oppmerksom på at eternittplater inneholder asbest og med ved en eventuell fjerning behandles deretter. Det mangler og fuktsperre i form av plastfolie på bakken i krypkjelleren samt det er ett par hull i stubbegolvet.

Yttervegger:
Kledningen er skiftet og er hovedsakelig funnet i normal bra stand og er av nyere dato. TG2 gis da det registreres manglende/dårlig lufting bak kledningen samt det må og tettes ett par plasser. Gjelder ved overgang vegg/tak garasje/bolig baksiden samt ved ing. partiet ved inntak strøm b.l.a. Videre er arbeidet utført noe ufagmessig, og det registreres sutaksplater som vindtetting, yttervegger må herav holdes under jevnlig kontroll.

Loft (konstruksjonsoppbygging):
Konstruksjonen er oppført etter byggeregler på oppføringstidspunktene. En gjennomgang av isolering og rørene anlagt må foretaes. Videre må det tettes mot garasjen som nevnt tidligere under punkt yttervegg. Hold overflater under jevnlig oppsyn grunnet alder og fare for fukt/kondens.

Takkonstruksjon:
TG2 gis svai/nedbøy i takflaten som i dette tilfellet er påregnelig, og ikke uvanlig på slike eldre konstruksjoner. Det er ikke påkrevd å gjøre tiltak.

Etasjeskille og gulv på grunn:
Det registreres skjevheter på +/-2 cm i etasjeskillet samt stedvis knirk. Det er og en merkbar skjevhet ved overganger stuer. Det er ikke uvanlig å oppleve skjevheter i gulvet i eldre boliger, og dette skyldes ofte at materialene er underdimensjonert i forhold til dagens byggemåte. TG2 settes etter dagens krav planhet.

Ildsted/Skorstein:
Det mangler ubrennbarplate under feileuken og rør i kjeller er tettet med plast. Eier opplsyer og: ``Dårlig trekk i peis i vestlig stue. Det finnes rør for vedovn i kjellerstue under denne peisen. Vedovnen i kjeller er fjernet, men dårlig trekk i peis i hovedetasjen.`` Pipen er mulig noe lav her.

Kjøkken:
Kjøkkenet består av slette fronter med laminert benkeplate. Nedfelt vask og steketopp. Videre med integrert stekeovn, mikrobølgeovn, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er anlagt mekanisk vifte samt glassplate bak vask og steketopp. Kjøkkenet fremstår hovedsakelig i pen stand med normal slitasje etter bruk og alder. TG2 gis ett par mindre avvik da det er ett par hakk i noen av frontene, det mangler ett deksel til ventil kjøleskap.

Avløpsrør:
Avløpsanlegget som er gjenstående fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå. Anlegget er for øvrig påkoblet kommunalt nett. Utvendige stikkledninger er ikke vurdert. Eier opplyser og om kloakk/jordlukt fra en av slukene ref EK: ``Lett lukt av jord etter bruk av dusj på det lille badet. Trolig fra sluk.``

Vannledninger:
Det ble ikke registrert behov for tiltak, men med tanke på alder kan skader plutselig oppstå på anlegg av eldre årgang. Utvendige stikkledninger er ikke vurdert. Påkoblet kommunalt nett.

Varmesentral:
TG2 gis da eier opplyser: ``Varmepumpe i kjellerstue er ukjent for fagmann. Ved bruk om vinteren fryser utedelen, og hele pumpa dekkes med is. Skyldes trolig hull i et rør. Innedelen varmer like godt hele tiden.``

Ventilasjon:
Boligen er naturlig ventilert med ventiler i vinder og ventiler i vegger. TG2 gis da det må påregnes å installere ventilering i oppholdsrom uten ventiler selv om dette har fungert pr dags dato.

Våtrom: Stort bad:
Totalvurdering overflater: TG2 settes da det er tilnærmet flatt fall i rommet og lekkasjevann vil kunne renne til tilstøtende rom. Fliser har og stedvis noe kant/høydeforskjell. Dør er og plassert i våtsonen.
Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk: Badet fungerer med dagens tilstand men det er ikke benyttet tettesjikt på vegger og badekar/dusjkabinettet må derav brukes. Utførelsen av membran under flis lar seg ikke påvise grunnet tildekking av flislim. Fuktbestandig plate bak vask kan anbefales.
Totalvurdering av sanitær og ventilasjon: TG2 er gitt løs kran, merker vask, løs kontakt/bryter til varmekabel. Eier opplyser og om at vannlås har tettet seg ett par ganger.
Totalvurdering fukt: TG2 er gitt ut ifra at hulltaking ikke er utført. Dette da det trolig er plast i bakenforliggende konstruksjon.

Øvrig:
Det er sprekk i gulv ved vaskerom/kjøkken. Glipe i gulv ved soverom gang.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Hele selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon. Egenerklæringen følger vedlagt.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Mandal sentrum: Følg fylkesvei 455 nordover ca 20 km. Når du kommer til kirken i Øyslebø tar du til høyre inn på Øyslebøveien. Følg denne ca 450 m og ta til venstre inn på Matkroken. Følg denne ca 500 m og boligen kommer på venstre hånd. Den er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Solrik og usjenert beliggenhet i Matkroken/øyslebø.

Svært barnevennlig boligfelt med flat og kort gangavstand til blant annet skole, idrettsanlegg m/flerbrukshall og dagligvarebutikk.

Det er kort vei med bil til Marnardal Togstasjon. Det samme til nye E39 og Mandal sentrum. Flotte turområder i umiddelbar nærhet med flere merkede løyper.

Tomt

Areal: 1 638 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Dobbel garasje. I tillegg er det godt med parkeringsplasser på egen tomt/innkjørsel.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse på grunn av alder. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Det foreligger byggetillatelse for enebolig, datert 12.09.1968.
Det foreliger byggetillatelse for utvidelse av bolighus, datert 03.03.1980.
Det foreligger byggetillatelse for tilbygg til garasje, datert 21.04.1992.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boliger og høyspennningsanlegg, og tilhører reguleringsplan Del av Øyslebø datert 22.06.1977. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Vannmåler er installert.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
1968/2004-1/39  Rettigheter iflg. skjøte 19.10.1968
Bestemmelse om at grensene kan reguleres

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter F

Odel

Nei

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 690 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 67 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 690 000,-)) 83 720,- (Omkostninger totalt) 2 773 720,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 13 601 pr. år
Beløpet inkluderer feiing (kr. 530,- pr. pipeløp), målerleie (kr. 250,-), standard renovasjon (kr. 3 820,-), eiendomsskatt (4 513,-) og abonnementsgebyr for vann- (kr. 1 604,-) og avløp (kr. 2 354,-). Forbruk av vann og avløp kommer i tillegg til de faste kommunale avgiftene med hhv. kr. 14,73,- pr. m3 og kr. 33,64,- pr. m3

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 4 513,00 pr. år for denne eiendommen.

Formuesverdi

Primær: Kr. 537 333,- for år 2021. Sekundær: Kr. 1 934 397,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Matkroken 22, Gnr. 681 Bnr. 94 i Lindesnes kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap/kombiskap, komfyr/stekeovn/koketopp, oppvaskmaskin og mikrobølgeovn.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 99 09 92 01.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-23-0071

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-23-0071. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Kai Andrè Osestad, tlf. 99 09 92 01

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.6 600) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 690 000,-) (Kr.56 490) Tilrettelegging (Kr.14 500) Totalt kr. (Kr.88 075)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3070087