Kristiansand-Lund

Marvika Torv - Trinn 1

Prisantydning
5 600 000 kr - 8 650 000 kr
P-rom
90 - 132 m2
Antall soverom
2 - 3
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Leilighet
Bolig Soverom Etg. P-rom BRA Totalpris
C502 3 5. 132 ㎡ 138 ㎡ 8 689 545 kr
G301 2 3. 90 ㎡ 95 ㎡ 5 627 510 kr

Oversikt

Om eiendommen

Marvika Torv- Nye leil.- sentralt og solrikt med butikker og kafeer i første etg. Visning etter avtale!

Om eiendommen

Beskrivelse av prosjektet

Første byggetrinn i Marvika Torv består av 67 selveierleiligheter fordelt på tre bygg med fire, seks og åtte etasjer. Matbutikken COOP og andre næringslokaler kommer i første etasje. Parkeringskjeller og heis. Prosjektet er første byggetrinn av et større utbyggingsprosjekt for tomten, med inntil 147 leiligheter og næringsarealer i første etasje.

Standard

Gulv:
Stue, kjøkken, soverom, gang og bod leveres med 14 mm 1-stavs parkett i eik med hvitbeiset utførelse som standard. På bad leveres keramiske fliser på gulv i format 30x30 og vegger 30x60 i hvite/lyse farger. Det vil bli mulighet for valg av fliser i tre fargekombinasjoner. I nedsenket dusjsone på bad leveres tilsvarende gulvflis i mindre format. På WC/lite bad leveres fliser i samme utførelse som på bad. På gulv i alle rom, med unntak av soverom, leveres det vannbåren gulvarme.

Vegger:
Veggene består av betongvegger og lettvegger i isolert stenderverk og gips. Alle overflater sparkles og males, og overgang betongvegger/gipsvegger fuges. Det er mulighet for valgfri farge på vegger iht. std. sortiment oppgitt fra leverandør.

Kjøkken:
Som standard leveres kjøkkeninnredning av typen UNI eller Shaker fra Strai Kjøkken. Kjøkkenet leveres med integrerte hvitevarer og vask med ettgreps blandebatteri. Hvitevarene består av induksjonstopp/komfyr, kjøleskap og oppvaskmaskin fra Elektrolux.

Bad:
Bad leveres som prefabrikkerte kabiner, komplett med fliser på gulv og vegg. Gulvfliser i 30x30 og veggfliser i format 30x60. Himling er hvitmalt gips med innfelte downlights i taket. Innredning leveres hvit med benkeplate med integrert servant og ettgreps servantbatteri. Stikk på vegg ved innredning og lys over speil. Veggmonterte toaletter og dusjvegger av laminert glass. Vegghengt toalett. I vegg over toalett er et teknisk skap hvor vannmåler og energimålere er plassert. Det er avsatt plass, og leveres opplegg for vaskemaskin i bad. Det forutsettes at det benyttes kondens tørketrommel på bad/vaskerom. I leiligheter med separat wc-rom leveres vegghengt klosett, servant og speil med belysning.

Garderobeskap:
Garderobeskap leveres av typen hvit Shaker fra Strai med 1 meter garderobeskap pr. sengeplass.

Se romskjema i salgsoppgaven for nærmere beskrivelse.

Ferdigstillelse

Planlagt ferdigstillelse er ca. 24 måneder etter varslet igangsettelse.

Oppvarming

På gulv i alle rom, med unntak av soverom, leveres det vannbåren gulvarme. Det vil bli installert balansert ventilasjon med varmegjenvinning, separat aggregat leveres i hver leilighet.

Diverse

Felleskostnadene utgjør ca. kr 25,- pr. kvm pr. mnd. for boligseksjonene. Budsjett over felleskostnader kan fås ved henvendelse til megler. Felleskostnader kan bl.a. dekke kommunale avgifter, renovasjon, forsikring av bygningene, lys, forretningsførsel, heisdrift, snørydding, vaktmestertjenester, trappevask og andre driftskostnader. Felleskostnadene vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi. Eiendomsskatt blir fakturert den enkelte seksjonseier direkte og beregnes ikke som del av felleskostnader. For beregning av eiendomsskatt for den enkelte leilighet, henvises til Kristiansand kommune for nærmere info.

Beliggenhet

Beliggenhet

Prosjektet Marvika Torv skal bygges på COOP-tomten like ovenfor gamle Starthallen og Wilds Minne Skole. Beboere i Marvika Torv vil bo i umiddelbar nærhet til matbutikker, kafeer, apotek, treningssenter, gartneri, grunnskole, barnehager, bydelshus, Sør Arena, samt bussholdeplasser for kollektivtrafikk i øst- og vestgående retning. Når det gjelder tur- og badeplasser ved sjøen er Marvika, Bertesbukta, Blomma og Galgeberg fantastiske naturperler som ligger bare noen minutter unna.

Tomt

Areal: 9 000 kvm, Eierform: Fellestomt

Utomhusanlegget i 2. etasje inneholder en «boliggate» som leder fram til inngangene og binder sammen felles uterom. Beplantningen vil understreke karakteren på anlegget, og vil være romdannende for møteplasser, samlingsplasser og selve hagen med mindre intime arealer. Vegetasjon skal være sammensatt av klatreplanter, busker og stauder. Belysning tilpasses hagens karakter og utføres med gode materialvalg. Avfallsanlegget er et nedgravd lukket system iht. retningslinjer gitt av kommunen.

Parkering

Parkeringsplass i kjeller kan kjøpes for kr 325.000,- . Beløpet kommer i tillegg til pris for leiligheten.

Alle leilighetene vil få tildelt 1 sportsbod i kjeller, denne er inklusiv i kjøpesummen for leiligheten.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Reguleringsplaner/Reguleringsbestemmelser: Plan nr. 1363: Reguleringsbestemmelser for Marviksletta senterområde. Detaljregulering Dato: 11.03.2015, rev. 10.08.2015. Det gjøres oppmerksom på at eiendommen er en del av en større utbygging av området, og interessenter oppfordres til å sette seg inn i reguleringsplanen før kjøp. Nærmere informasjon kan fåes ved henvendelse megler.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Det gjøres oppmerksom på  at grunnboken nå er endret, slik at det ikke lenger er mulig for kjøpers bank å forutsette 1. prioritet pant der hvor det er tinglyste servitutter, eller andre heftelser, som ikke skal slettes for selgers regning.

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

Ved kjøp av ny/prosjektert bolig skal det betales dokumentavgift på 2,5% av tomteverdi. Dokumentavgift blir fordelt pr. kvm. BRA og vil derfor variere pr. leilighet mellom ca. kr. 10.950,- på den minste og ca. kr. 31.500,- på den største leiligheten. Dvs. kr. 228 pr. kvm BRA. Tinglysningsgebyr for skjøte utgjør p.t kr. 585,- Tinglysningsgebyr for eventuelle pantobligasjoner utgjør p.t. kr. 585,- og attestgebyr kr. 199.50,-. I tillegg kommer et beløp tilsvarende kr. 50,- pr. kvm BRA, som oppstartslikviditet til sameiet.

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnadene utgjør ca. kr 25,- pr. kvm pr. mnd. for boligseksjonene.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Marvika Torv - Trinn 1, Gnr. 152 Bnr. 431 og Gnr. 152 Bnr. 433 og Gnr. 152 Bnr. 431 Snr. 1 og Gnr. 152 Bnr. 431 Snr. 146 og Gnr. 152 Bnr. 431 Snr. 156 og Gnr. 152 Bnr. 431 Snr. 164 og Gnr. 152 Bnr. 431 Snr. 161 i Kristiansand kommune. Sameiebrøk:

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Tilvalg / Endringer

Utover de valgalternativer som er beskrevet i prospektet, vil det bli gitt mulighet for å gjøre enkelte individuelle tilpasninger. Selger og entreprenør vil i god tid før innredningsarbeidene starter utarbeide en tilvalgsbrosjyre hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det er ikke anledning til å flytte på vegger, vinduer, elektriske installasjoner eller avløp og vanntilførsel.

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Lovverk

Boligen er nyoppført, men ikke tatt i bruk, og selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med tilhørende vedlegg. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Dersom boligen selges til forbruker innen 6 måneder etter at den var ferdigstilt, vil det bli stilt entreprenørgaranti på linje med reglene i bustadoppføringslova.

Hvitvasking

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll, og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse. Megler plikter iht. hvitvaskingsloven 06. mars 2009 å innberette mistenkelige pengeoverføringer.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

10-18-9024

Salgsoppgave og vedlegg

Denne prospektteksten, med tilhørende boligsalgsrapport og egenerklæring fra selger, må gjennomgås før budgivning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Rolf R. Elieson

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Kontakt megler

Eiendomsmegler MNEF / Avd. Leder

Rolf R. Elieson

Vis profil
Varenummer: 3025249