Cocheplassen

Martha Cochs vei 89B

Prisantydning
720 000 kr
Omkostninger
13 860 kr
Andel fellesgjeld
480 000 kr
Totalpris
1 213 860 kr
Felleskostnader
6 250 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
1990
P-rom
39 ㎡
Bruksareal
43 ㎡
Tomteareal
2 266 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
1
Eierform
Borettslag
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Perfekt førstegangskjøp - Rimelig 2-roms leilighet på Cocheplassen - 2. etasje

Om eiendommen

Standard

Boligene i borettslaget har tidligere vært benyttet som utleieboliger for Boligstiftelsen for Utleieboliger i Bamble, og vil kunne ha forskjeller i standard på overflater og lignende på grunn av forskjellige oppgraderinger  og oppussing gjort i forbindelse med utskifting av leieboere.

Inngang til vindfang med tilgang til kombinert bod/teknisk rom. Godt med oppbevaringsplass her i tillegg til utvendig bod.

Videre er det stue med åpen kjøkkenløsning og utgang til balkong. Kjøkkeninnredning med slette fronter og plass til frittstående hvitevarer.

Soverommet har plass til dobbeltseng, og en løsning der det er to dører inn til rommet. For øvrig plass til garderobeskap.

Baderommene har våtromsbelegg på gulv, og det er montert dusjkabinett, wc og servant. Opplegg til vaskemaskin.

Det disponeres utvendig bod plassert langs gavlvegg med plass til for eksempel sykkel.

Det gjøres oppmerksom på at leilighetene i bygget har fått nye husnummer og bokstaver, slik at det ikke nødvendigvis er samsvar mellom husnummer man kan se på fasadebilder adresse i tilstandsrapport og den reelle situasjonen. Dette er det tatt høyde for i salgsoppgaven og informasjonen her.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 39 kvm, bruksareal: 43 kvm
P-rom inneholder: stue/kjøkken, bad, gang og soverom

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de nødvendigvis opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1990 i følge Bamble kommune.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Boligen har pipestokk, men det har aldri vært montert ildsted. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Boligen er en del av det som tidligere har vært utleieboliger til Bamble Kommune. De 12 boligene på eiendommen blir nå solgt ut av Boligstilftelsen for Utleieboliger i Bamble, og vil inngå i et borettslag som er under stifting i forbindelse med salget. Dette borettslaget vil bestå av til sammen 12 enheter fordelt på tre firemannsboliger av forskjellig alder. Boligene omsettes fritt og i utgangspunktet til høyeste bud per bolig. Selger står fritt til å akseptere og avslå ethvert bud.

Da borettslaget nylig er stiftet foreligger det ikke regnskap og protokoll fra tidligere avholdte generalforsamlinger. Det er utarbeidet en prisliste der det er listet opp økonomiske betingelser for borettslaget, med blant annet forslag til felleskostnader. Denne vedlegges salgsoppgaven, og kjøper må sette seg inn i denne før budgivning.

I tillegg til å betale innskudd må den enkelte betale en månedlige kostnad til dekning av løpende fellesutgifter.  I denne er inkl. renter og avdrag på fellesgjeld, kommunale avgifter, eiendomsskatt, bygningsforsikring, utvendig vedlikehold, vask av fellesarealer, forretningsførerhonorar, revisjon og andre fellesutgifter som f.eks brøyting med mer. Strøm og innboforsikring bekostes av den enkelte beboer. Det er lagt opp til at kabel-tv og bredbånd skal være inkludert i fellesutgiftene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Nord Taksering AS den 28.11.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3:
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Tekkingen på balkong/terrasse har utettheter. Terrassebord og rekkverk bærer preg av manglende vedlikehold.

Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Det er montert røykvarsler stue, men ingen brannslukningsapparat er montert.

TG IU (Ikke undersøkt):
Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank

TG2 - Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekking og undertak

Utvendig > Nedløp og beslag
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur. Det er også en del skader på nedløp samt kun utkast på takrenner på balkonger.

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Dørbelistning til balkong står også tett montert mot veranda gulv.

Utvendig > Vinduer
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.

Utvendig > Utvendige trapper
Trapp og repo bærer preg av bruksslitasje.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Ved bruk av planlaser er det målt høydeforskjell på 20 mm gjennom hele rommet fra kjøkkenvegg til gavelvegg.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Det er registrert en del bruksslitasje og elde på karmer/tersker fra byggeår.
Dørblader av nyere dato har ingen avvik. Dør til bod har behov for mindre justering.

Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad.

Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken
Ventilator er av eldre dato.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Boligen er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren og det vil være skiltet ved fellesvisning.
Se vedlagt kart.

Beliggenhet

Attraktiv beliggenhet i et borettslag på enden av boligfeltet på Cocheplassen. Cocheplassen er et flott boligområde nær sjøen, og her er det også en flott sandstrand med badebrygge og bryggeanlegg med båtplasser for beboere. Med stranden bare noen minutter unna er det enkelt å nyte fine sommerdager med familien, og på strandområdet er det også etablert en stor terrasse med flere sittegrupper.

Fra Cocheplassen er det gangvei over til Omborsnes, og herfra er det trygg skolevei til Rugtvedt skole. Læringsverkstedets barnehage Marthas Hage ligger også på Cocheplassen. Bussforbindelse med ruten P8 cirka 150 meter fra boligen.

Tomt

Areal: 2 266 kvm, Eierform: Fellestomt
Oppgitt areal er borettslagets totale areal, slik det er opplyst om fra forretningsfører/kommune.

Parkering

Parkeringsmuligheter på felles parkeringsplass for borettslaget.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

I informasjon fra Bamble kommune fremkommer det ikke at det er gitt ferdigattest på bygget, men det er vedlagt en liste sammen med midlertidig brukstillatelse for Martha Cochs vei 91A-D, der det nevnes gjenstående arbeider i 89A-D. Disse arbeidene gjelder at ildsted ikke er montert og tapetsering ved feieluke. Justering av boddører er også nevnt. Punktene er krysset over i dokumentet, og det antas at arbeidene er sluttført.
Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det innebærer at byggverkene lovlig kan brukes uten at det foreligger ferdigattest. Dette betyr derimot ikke at ulovlig bygde tiltak blir lovlige (bla. er oppføring, påbygging og tilbygging meldepliktig).

Reguleringsplan

Borettslagets eiendom ligger i område regulert til boligformål. Deler av tomten er regulert til felles lekeareal og parkeringsplass. Tilhører reguleringsplan Cocheplassen (24.9.1981) med plan-id 48. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Heftelser / Rettigheter

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Utleie

Evt. utleie av boligen krever samtykke fra borettslagets styre. Iht. borettslagslova må man ha bodd i leiligheten minst ett av de to siste årene før man kan søke om fremleie, andelseiere har likevel rett til å overlate bruken av hele bustaden til andre i opptil 30 døgn i løpet av året. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettlagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier.

Energiattest

Selger har ikke fremlagt energiattest for eiendommen. Det må derfor tas høyde for at eiendommen har energimerke G.

Odel

Nei

Konsesjon

Bamble kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Om borettslaget

Forkjøpsrett

1.            Andelseier i borettslaget
2.            Medlemskap i boligbyggelaget
Forkjøpsretten avklares etter at bud er akseptert av selger. Etter budaksept vil megler oversende salgsinformasjon til forretningsfører. Forkjøpsretten utlyses, og megler får tilbakemelding fra forretningsfører når forkjøpsretten er avklart. Dersom forkjøpsretten blir benyttet så innebærer dette at forkjøpsrettsberettiget trer inn i avtalen som allerede foreligger mellom selger og den som har fått sitt bud akseptert. Forretningsfører er PBBL. Ved benyttelse av forkjøpsrett vil det påløpe et gebyr fra Porsgrunn Bamble Borgestad boligbyggelag på kr. 7 768,-. For mer informasjon kontakt megler.

Husdyrhold

Dyrehold skal godkjennes av styret i borettslaget.

Rettigheter og forpliktelser

Borettslaget har legalpant for forfalte, ikke betalte felleskostnader. Det vises for øvrig til vedtekter og husordensregler. Kjøper forplikter seg til å bli / være medlem av PBBL ved kontraktsinngåelse. For andelsboliger er det borettslaget som er hjemmelshaver til selve eiendommen. Andelseierene har hjemmel til en andel i borettslaget og borett knyttet til denne.

Regnskap og vedtekter

Borettslaget blir stiftet i forbindelse med salget av boligene, og det foreligger ingen tidligere regnskap eller protokoll fra generalforsamling.

Forsikring mot felleskostnader

Borettslaget er medlem av Borettslagenes Sikringsfond. Dette innebærer at andelseiere ikke er solidarisk ansvarlig for hverandres andel av fellesgjeld.

Styregodkjennelse

Kjøper skal godkjennes av styret. Kjøper bærer selv risikoen for godkjenning.

Forretningsfører

Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

720 000,- (Prisantydning) 480 000,- (Andel av fellesgjeld) 1 200 000,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 5 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 5 000,- (Andelskapital - nytt borettslag) 13 860,- (Omkostninger totalt) 1 213 860,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Medlemskap i PBBL kr. 500,- og årskontingent kr. 200,- faktureres direkte fra PBBL. Ved benyttelse av forkjøpsrett, vil det påløpe et gebyr på kr. 7 643,-  fra PBBL.

Felleskostnader

Kr. 6 250,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Renter og avdrag på fellesgjeld, kommunale avgifter, eiendomsskatt, bygningsforsikring, utvendig vedlikehold, forretningsførerhonorar, revisjon og andre fellesutgifter som f.eks brøyting med mer. Strøm og innboforsikring bekostes av den enkelte beboer. Det er lagt opp til at kabel-tv og bredbånd skal være inkludert i fellesutgiftene.

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Andel fellesgjeld kr. 480 000 pr. 10.03.23.

Lånevilkår fellesgjeld

Borettslaget er under stifting, og fullstendige vilkår for fellesgjelden foreligger ikke. Det er i finansieringsplanen tatt høyde for annuitetslån med 4,2% i rente. Disse vilkårene kan endres blant annet på bakgrunn av det generelle rentenivået.

Fradragsberettiget

Renteutgifter på andel fellesgjeld kan trekkes fra på selvangivelsen som vanlige gjeldsrenter.

Formuesverdi

Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Ligningskontoret etter nyberegningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25% av den beregnede kvadratmeter prisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Nærmere informasjon kan finnes på Skatteetatens hjemmeside, www.skatteetaten.no.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Martha Cochs vei 89B, Andelsnr. 4 Orgnr. 830656472 i Bamble kommune.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Borettslag

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 45 07 36 47.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

81-23-0038

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/81-23-0038. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Fredrik Risanger Busk, tlf. 45 07 36 47

Vederlag

Provisjon kr 40.000,- eks. mva. per enhet.

Sørmegleren Telemark AS org. nr.

918 067 116
Varenummer: 3069275