Sveindal østre

Marnarveien 5792

Prisantydning
900 000 kr
Omkostninger
38 370 kr
Totalpris
938 370 kr
Formuesverdi
514 964 kr
Formuesverdi sekundær
1 853 870 kr
Kommunale avgifter
7 435 kr / år
P-rom
133 ㎡
Bruksareal
170 ㎡
Tomteareal
1 813 ㎡
Antall soverom
3
Eierform
Selveier
Eiendomstype
Enebolig

Oversikt

Om eiendommen

Enebolig, garasje og uthus/verksted. Stor eiertomt med utsikt mot elva. Bud ønskes!

Om eiendommen

Innhold

1. etg.: vindfang, hall, gang, wc-rom, bad/vaskerom, kjøkken, stue og peisestue. Utgang til veranda.
Loft: Trapperom, gang, 3 soverom, wc-rom. 2 stk garderoberom og kott i tillegg.
Kjeller: oppholdsrom (tidl. baksterom), matbod og bod. Krypkjeller. Inngang fra utside og innvendig trapp.

Standard

Enebolig med de fleste opprinnelige overflater fra byggeår. Mangelfull vedlikehold og ingen vesentlig oppgradering. Påbygg kjøkken og stue i 1965.
Verksted bygg fra 1973 og garasje fra trolig 1987/88.
Taktekking og takrenner av stål av nyere årgang på bolig. Manglende drenering med fuktgjennomslag i krypkjeller og gulv/mur i boder. Dører og vinduer i dårlig stand og må påregnes å fornyes. Vegger rundt vindu/dør som lekker må utbedres.
Loftets overflater og mulig noe trekonstruksjon må påregnes fornyes etter vannlekkasjer. Vannlekkasje i gulv fra wc-rom på loft. Undertak på yttertak i dårlig stand og med manglende ventilering bør utbedres.
Kjøkken og våtrom må forventes å oppgraderes. Vannlekkasje over terrassedør og gulv bør utbedres. Trolig vannlekkasje vegg/gulv i gang ved bad/vaskerom bør utbedres. Varmtvannstank og vannrør bør holdes under oppsyn og påregnes fornyes.

1 Etasje: Gulv: Vindfang, hall og peisestue har belegg. Wc-rom og bad har belegg med oppbrett til vegg.
Stue og kjøkken har laminat. Vegger: Vindfang og hall har malt panel. Gang har tapet og laminat plater. Wc-rom, kjøkken, stue og peisestue har tapet. Bad/vaskerom har våtromsplater. Tak: Vindfang har malt panel. Wc-rom og bad/vaskerom har takess malte plater. Hall, gang, kjøkken, stue og peisestue har slette malte tak.
Loft: Gulv av linoleum belegg. Vegger: Malte slette flater i garderober, trapperom og gang. Panel og malte slette flater på wc-rom. Tapet på soverommene. Tak av slette malte flater.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 133 kvm, Bruksareal: 170 kvm, Bruttoareal: 184 kvm Sekundærrom: 37 m².
BRA. pr. etasje.: Kjeller  28 m²  - 1. etg. 90 m²  - 2. etg. 52 m².
P-rom inkl: 1. Etasje: vindfang, hall, gang, wc-rom, bad/vaskerom, kjøkken, stue og peisestue. Loft: Trapperom, gang, 3 soverom og wc-rom.
S-rom inkl.: Kjeller: Oppholdsrom, matbod og bod. Loft: 2 garderoberom.

Garasje:
Bta: 30 m² - Bra: 27 m² - S-rom: 27 m²

Uthus/verksted:
Bta: 44 m² - Bra: 39 m² - S-rom: 39 m²

Arealer og rombenevnelser er hentet fra Eierskifterapporten. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

Ukjent. Boligen er påbygd og renovert ca. 1965. Taktekke er byttet etter dette.

Påkostning og modernisering

Påbygg kjøkken og stue i 1965.
Det nevnes likevel at takplater og takrenner er av nyere dato, men årstall ikke bekreftet.

Oppvarming

Elektrisk og ved. Hovedstue har vedovn, tilknyttet den pipen som går over tak. Ovn i stue 2 kan ikke brukes. Pipe defekt. Varmekabel i gulv på vaskerom. Varmepumpe montert i gang i 1. etg.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.
Pipeløp i uthus/verksted går ikke over tak, og er ikke i drift.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at hele eiendommen og bolig er ryddet og rengjort før visning, og eiendommen selges slik som forevist.

Bolig er ikke tilknyttet fiberkabel.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Byggmester Odd Kjell Skjørli AS den 17.06.22 12:00, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Følgende avvik:
Takstmannens vurdering ved TG2:
1.1 Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet
Noe avskalling i utvendig puss. Sprekkdannelser ved åpninger i muren synlig innenfra og utenfra.
Ingen grunnmursplast eller drenering rundt boligen.
1.2 Krypekjeller
Ingen dampsperre mot grunn i krypkjeller. Noe fuktighet trekker under ringmur ned til terreng av grus/morene.
Ikke tilstrekkelig lufting og luftsirkulasjon.
1.3 Terrengforhold
Det er fall til boligen fra overliggende veg og terreng, samt fra tun og adkomst.
2.1 Yttervegger
Mye avskalling og noe råteskade på utsatte områder på veggens fasade. Vannbord rundt vindu og dører samt
belistning i dårlig stand. Manglende vedlikehold over tid.
4.1 Takkonstruksjon, taktekking og skorstein over tak. Den ene pipen fra peisestuen går ikke over yttertak. Den andre pipen i stuen går over tak og det er montert ett heldekningsbeslag. Pipe og ildsted må totalrenoveres og godkjennes før bruken gjenopptas.
Det er store vannskader og råteskader på undertak og himling på loft etter lekkasjer over tid. Det er ventil i gavl vegg i bare den ene siden. Det er lufting inn i gesims på ene gavlen og den ene langsiden, de andre sidene er tette. Isolasjonen ligger tett inntil undertak i gesimser, og hindrer tilstrekkelig ventilering.
4.2 Undertak, lekter og yttertekking (taktekkingen)
Undertak synlig fra takluke på loft virker i veldig dårlig stand. Det er fuktskadet med svartsopp i store områder og
trolig noe råteskade. TG3  Det er nok tidligere skader før takplater ble lagt i nyere tid. TG1
6.1 Balkonger, verandaer og lignende
Betongtrapp sprukket og avskallet. Gulv ligger tett til kledning med fare for råteskade kledning.
7.1.2 Bad/vaskerom Overflate gulv
Eldre belegg sprekker i oppkant rundt rør til vaske kum. Sprekker i oppkant dusjnisje. Passert forventet levetid.
7.1.3 Bad/vaskerom Membran, tettesjiktet og sluk
Det er boret i bakenforliggende vegg inntil gang bak dusj. Ingen merknader.
Det ble utført fuktsøk på tilgjengelige overflater i rommet og fra tilstøtende rom fra wc-rom og peisestue, ingen
merknader. Tidligere fuktskader har skadet veggplater.
8.1 Kjøkken Kjøkken
Eldre innredning og hvitevarer. Ingen ventilator men enkel elektrisk vifte på vegg. Fukt og råteskade i bunnplate under vask.
9.1.1 Kjellerrom Veggenes og himlingens overflater
Oppholdsrom: Sprekker under vindu i muren. Matbod: Mugg på fuktskjolder på yttervegger. Bod: Fuktskjolder på spesielt gulv. Ingen sluk i gulv.
9.1.2 Kjellerrom Gulvets overflate
Støpt betong fra byggeår. Kun bod har åpent til betongen, ellers dekket med linoleum og tepper. Mangler sluk på bod hvor varmtvannstank står. Sluk i oppholdsrom.
9.1.3 Kjellerrom Fuktmåling og ventilasjon
Bod: Fuktskjolder på spesielt gulv. Matbod: Mugg på fuktskjolder på yttervegger.
10.1 WC og innvendige vann- og avløpsrør
Kobber vannrør irrer, og det er et grønt belegg på rørene som tegn på at kobber korroderer. Eldre opprinnelige avløpsrør av støpegods i kjeller bod tilkoblet plast avløpsrør. Stoppekraner ikke funksjonstestet grunnet for fare for å skade når det er så mye irr. Vannrør bør gås over og byttes det som ikke er tilfredsstillende.
10.4 Varmesentraler
Luft til luft varmepumpe er installert 2008, nærmer seg forventet levetid.
10.5 Ventilasjon
Ingen kjøkken ventilator men enkel elektrisk vifte på vegg. Elektrisk vifte på bad/vaskerom fungerer ikke.
11.1 Elektrisk anlegg og samsvarserklæring
Eldre sikringsskap med skrusikringer.

Takstmannens vurdering ved TG3:
3.1 Vinduer og ytterdører
Kjellervindu i dårlig stand. Vinduer i stuen i hver gavl holder ikke tett og det er tegn til lekkasjer rundt og under vindu. Det er særdeles dårlige vindu på gavl mot vest på loft gavlvegg. Disse kan ikke lukkes og det er store åpninger rett ut. Det er tydelige lekkasjer rundt og spesielt under vindu. Det er lekkasje over terrassedør som sannsynlig kommer fra lekkasje i takkonstruksjonen. Det er opp bulning ved døren og tegn til råteskade.
Dører og vindu er i dårlig stand og lukker ikke og holder ikke tett og de har passert forventet levealder. Dette bør
skiftes ut.
Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 100 000. - og 300.000.-
5.1 Loft (konstruksjonsoppbygging)
Det er ventil i gavl vegg i bare den ene siden. Det er lufting inn i gesims på ene gavlen og den ene langsiden, de andre sidene er tette. Isolasjonen ligger tett inntil undertak i gesimser, og hindrer tilstrekkelig ventilering. Det er fuktskadet med svartsopp i store områder og trolig noe råteskade. Det er nok tidligere skader før takplater ble lagt i nyere tid. Det er en rekke lekkasjer i takplater på loftsrommene. Det verste området er rundt begge pipeløpene. Det er også i overgang vegg og tak i gavl på det ene soverommet mot vest. Det er også vannskader under vindu på denne gavlen grunnet dårlige vinduer som ikke kan lukkes.
I andre andre enden mot øst er det også tydelige vannskader i tak på garderoberommet. Tak og veggplater må fjernes og ny, og vann og råteskade utbedres.
Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 100 000. - og 300.000.-
7.1.1 Bad/vaskerom Overflate vegger og himling
Våtromsplater på vegg har spesielt i dusjnisje er vann trukket i bunn og gått i oppløsning. Elektrisk vifte fungerer ikke. Utstyr må de og remonteres og det må rives og settes på nye plater. Skadet reisverk bak plater må fornyes.
Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom Kr. 25.000. - og 50.000.-
10.2 Varmtvannsbereder
Eldre varmtvannstank passert forventet levetid. Plassert i bod i kjeller uten sluk.
Takstmannens prisvurdering ved utskiftning antas mellom kr. 0 - og 10.000

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon. Spørsmål i egenerklæring er ikke besvart, da dette gjelder salg for dødsbo.

Dødsbo

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd boligen. Selger har derfor ikke førstehånds kunnskap om boligen/eiendommen, og har i begrenset grad kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Beliggenhet

Adkomst

Fra offentlig vei.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Østre Sveindal nær hovedvei like sør for Sveindal-krysset. Flott utsikt mot elva, hvor det er fiske- og bademuligheter. Godt med sol på tomten og særlig på ettermiddag og kvelden. Nærområdet byr på flotte turmuligheter. Ca. 10 km til Byremo med skole, barnehage, butikk m.m. Bjelland har også butikk. Avstand til Evje sentrum er litt over 20 km.

Tomt

Areal: 1 813 kvm, Eierform: Eiet tomt
Lett skrånet tomt med mur bak tilfylt og delvis tilfylt mur av sidevegger. Litt plen og hage ved boligen, mest naturtomt. Gruset adkomstvei.

Eiendommen er ikke fysisk oppmålt, og har usikre grenser. Oppgitt areal er basert på matrikkelinfo. Iflg. skylddelingen er tomten på 1.400 kvm. Skylddelinger kan være unøyaktige og er ikke koordinatfestet, tomtens arealet kan derfor avvike i større eller mindre grad. Dersom tomtens grenser på mottatt kart er korrekte, ligger garasjen litt utenfor egen grense, mot nord.

Naboeiendom i sør har rett til eksisterende adkomstvei (3 m bredde) over denne tomten.

Parkering

På egen tomt og i enkel garasje.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest  for eiendommen. Det utstedes ikke ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998, jf. pbl § 21-10 femte ledd. Det foreligger heller ikke midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver. Manglende brukstillatelse kan innebære at tiltaket ikke lovlig kan tas i bruk. Kjøper overtar risikoen og ansvar for manglende ferdigattest/brukstillatelse på eiendommen.

Reguleringsplan

Eiendommen ligger i LNF-område iflg. gjeldende kommuneplan 2009 - 2020. Landbruks-, Natur- og Friluftsområde - nåværende.
På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei.
Vann fra privat borehull. Dette er felles med bedehuset og en bolig til. Vannledningen krysser hovedveien.
Privat avløp til septiktank med spredegrøft.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 833 Tinglyst: 11.05.1965 - bestemmelse om vei - rettighetshaver er Hovedbruket
Dagboknr.: 978 Tinglyst: 02.06.1965 - rettigheter iflg. skjøte, kloakkledning (felles vedlikehold)
Dagboknr.: 1217 Tinglyst: 10.07.1965 - erklæring/avtale, best. om bebyggelse
Dagboknr.: 1518/1548 Tinglyst: 09.05.1978 - best. om vann/kloakkledning
Dagboknr.: 2241 Tinglyst: 18.05.1987 - erklæring/avtale, best. om bebyggelse. (gjelder garasje)
Ovennevnte dokumenter inkl. registrering av grunn kan fåes hos megler. Se vedlegg til salgsoppgave.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:  ingen tinglyste.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

900 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 22 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 900 000,-)) 38 370,- (Omkostninger totalt) 938 370,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 7 435 pr. år Gjelder faste avgifter for renovasjon, feiing pipe og slamtømming. (2021).

Eiendomsskatt

Lyngdal kommune har ikke eiendomsskatt pr. nå.

Formuesverdi

Primær: Kr. 514 964,- for år 2020.
Sekundær: Kr. 1 853 870,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Marnarveien 5792, Gnr. 473 Bnr. 11 i Lyngdal kommune.

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Selger

Torkel Bransdal's bo v/fullmektig Birger Bransdal.

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Komfyr, oppvaskmaskin + vaskemaskin, slik som fremvist. Det medfølger også to stk eldre komfyrer plassert i kjeller. Ukjent om disse virker.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på
tlf 40 40 80 72.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Snarlig / Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

61-22-0103

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/61-22-0103. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Odd Terje Vatnedal, tlf. 40 40 80 72

Vederlag

Digital Markedspakke Synlig (Kr.6 350) Oppgjør (Kr.7 100) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Tilrettelegging (Kr.13 900) Tingl. hjemmelserklæring - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 900 000,-) (Kr.45 000) Totalt kr. (Kr.73 520)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331

Produksjonsdato

15.06.2022
Varenummer: 3060725