Arendal Vest

Mariåsen 2A

Felleskostnader
4 348 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
1978
P-rom
50 ㎡
Bruksareal
50 ㎡
Tomteareal
30 424 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
1
Eierform
Borettslag
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Mariåsen - Nyoppusset andelsleilighet med inneglasset balkong og fin utsikt!

Om eiendommen

Innhold

Leiligheten inneholder: Entre med garderoberom/bod bak skyvedører, dusjbad m/wc og opplegg for vaskemaskin, åpen kjøkken - stueløsning med utgang til inneglasset veranda, soverom med skyvedørsgarderobe og bod i samme etasje ute i gangen.

Standard

En delikat leilighet som man kan flytte rett inn i. Leiligheten er nyoppusset og oppgradert med tidsriktig standard. 

Åpen stue- kjøkkenløsning med utgang til inneglasset veranda. De store vindusflatene sørger for gode lysforhold, fint utsyn og en luftig atmosfære. Det er god plass til sofagruppe i stuen.

Ny og tidsriktig kjøkkeninnredning fra IKEA i sort utførelse med integrerte hvitevarer som stekeovn, induksjonstopp, oppvaskmaskin og ventilator. Kjøkkenøyen sørger for at kjøkkenet blir sosialt og ikke minst har godt med skap- og benkeplass.

Videre kommer vi inn til soverommet som er romslig med skyvedørsgarderobe.

Bad/ vaskerom er overflatebehandlet, med malt belegg på gulv og malte flater på vegger. Her er det dusjnisje, wc, servant og opplegg til vaskemaskin.

Innbydende entré med romslig garderoberom/bod delt av med skyvedører.

Nytt tidsriktig laminatgulv, MDF plater på vegger og tak i alle rom utenom bad som er overflatebehandlet.

Bod i samme etasje ute i gangen.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 50 kvm, Bruksareal: 50 kvm Sekundærrom: 0 kvm.
Bra. pr. etasje.: 1. etg. 50 m² 
P-rom inkl: Bad/vaskerom, Stue/kjøkken, Soverom, Gang

Inneglasset balkong med enkle glass er å betegne som målbart areal Sekundær rom i henhold til takstbransjens retningslinjer for arealmåling: BRA sekundær rom: 17 m2.

I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som avgjør om rommet defineres som P-rom eller S-rom, men i mange tilfeller må takstmannen la sitt skjønn overstyre hovedregelen. Dette betyr at rommene kan defineres som P-rom eller S-som selv om de er i strid med byggeforskriften. Tidligere vegg med dør imellom gang og bod, erstattet med skyvedør. Arealet er tatt med som primærrom i sin helhet.

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1978 i følge Arendal kommune.

Oppvarming

Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens christian Edvardsen den 13.01.23, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Leilighet fra 1978 i underetasje. Det er selve leiligheten som er undersøkt, utvendig arealer er ikke undersøkt for feil eller mangler og er derfor ikke omtalt i denne rapporten. Fliser på inneglasset balkong med synlig sprekker i enkelte fliser og fuger og ved banking hulrom under. Innvendig overflater med enkelte manglende avslutninger som vurderes kosmetisk og tiltak må vurderes utfra den enkelte referanser og behov. Det er opplyst det elektriske anlegget er oppgradert i selve leiligheten (ikke sikringsskap), det er ikke fremlagt dokumentasjon på utførelse og gjennomgang med utvidet elkontroll anbefales. Mekanisk ventilasjon over stekesone er ikke tilkoblet, tilkobling til felles anlegg må normalt samordnes med sameiet slik at ikke overtrykk oppstår. Våtrom har mangler med hensyn til fallforhold mot sluk av eventuell lekkasjevann, eldre teknisk anlegg der renovering
anbefales vurdert slik at ikke skader oppstår i tilstøtende konstruksjoner. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG 3 Store eller alvorlige avvik:
Våtrom > Overflater Gulv > Bad/vaskerom
Målinger viser at det ikke er fall til sluk (motfall). Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk. Dusjvegg med oppkant, ved eventuell lekkasje fra øvrige vanninstallasjoner vil ikke vann kunne renne fritt til sluk.

Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken
Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet. Det er registrert avvik med avtrekk.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Sikringsskap med skrusikringer anlagt i bod i fellesgang.

TG 2 Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Vinduer
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Eldre fastkarm og åpningsvindu. Noe tregheter i åpnings vindu soverom.

Utvendig > Dører
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Terskel beslag er ikke anlagt korrekt. Utførelse vil ikke ha konsekvens for tetthet pga. ikke værutsatt med innglasset balkong.

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Flisene har bom (hulrom under) eller er løse. Hulrom under fliser, sprekte fuger. Synlig vann stående ute ved rekkverk på gulv,
vanninndriv må påregnes.

Utvendig > Andre utvendige forhold
Det er ikke utarbeidet Tilstandsanalyserapport, vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Knirk i overflater på laminatgulver stedvis.

Innvendig > Radon
Radonmålinger er ikke foretatt, heller ikke andre tiltak mot radon, eiendommen ligger i et område som i NGU Radon  aktsomhetskart er definert med "moderat til lav" aktsomhetsgrad. Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
ikke utført med radonsperre. Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad/vaskerom
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på membranløsningen. Det er påvist mangelfull/feil utførelse rundt rørgjennomføringer e.l. som gir fare for fukt i konstruksjonen i våtsone. Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på
slukløsningen.

Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal slitasjegrad. Ikke ferdigstilt med sokkellister. Videre vurderes innredning i normal stand med påregnelig bruksslitasje.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 11: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon): Svar: Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad. Beskrivelse: Bytta en god del elektrisk.
Pkt. 12: Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon): Beskrivelse: Div elektrisk.
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal opp Vesterveien. Ta til venstre i rundkjøring og følg veien forbi Maxis og til Strømmen. Ta til høyre i rundkjøring før Strømbroa og så første vei til høyre igjen. Følg bakken til toppen forbi Strømmen oppvekstsenter. Ta deretter inn andre vei til venstre og følg veien til du får garasjeanlegg på høyre side. Parker her på gjesteparkeringsplassene, og gå opp bakken til høyre. Følg veien rett frem, inngang A. VELKOMMEN!

Beliggenhet

Borettslaget ligger på toppen av Vestre Strømsbu med flott utsyn og gode solforhold. Flotte turområder i Åsbieskogen, rett på utsiden av døren. Gangavstand til Maxis kjøpesenter med dagligvarebutikker og apotek. Her er det gode bussforbindelser, "Servicebussen Mariåsen" kjører til busstoppet like nedenfor blokkene ca.  fire ganger daglig. Gangavstand til Strømmen oppvekstsenter med barnehage.

Tomt

Areal: 30 424 kvm, Eierform: Fellestomt
Tomten er pent opparbeidet med plen, bed og asfaltert innkjørsel.

Parkering

Felles parkering og gjesteparkering nede ved garasjebygget. Kun parkering for bevegelseshemmede med spesiell tillatelse oppe ved blokkene. Det er mulighet for ny andelshaver og få p-plass i garasjeanlegget. Om dette er ønskelig må man ta kontakt med styret i borettslaget.

Til info er det tilrettelagt for ladepunkt i 3. etasje i garasjeanlegget med planer for utvidelse i 2. etasje, etter behov. (Det er lagt kabler sommeren 2022 for å få nok strøm til hele garasjeanlegget) Leie av garasjeplass i garasjeanlegget er kr. 200,- pr mnd. Det må påregnes utgifter til kjøp av ladestasjon (Esaee Charge) ABBL skal ha kr. 250,- pr. år for drift og fakturering av strøm.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 20.06.1977. Ferdigattesten gjelder Nybygg, boligblokk oppgang A. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens planløsning. Vegg mellom gang og bod er tatt vekk og erstattet med skyvedør i henhold til plantegninger. Vegg mellom kjøkken og stue er tatt vekk i henhold til plantegninger.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Boligbebyggelse, Friluftsområder, Felles lekeareal, Park, tilhører reguleringsplan mariåsen, datert 18.06.1975. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Privatvei siste stikkvei inn til boligen.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
1976/4742-3/36  Best. om vann/kloakkledn.  
28.06.1976 
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Elektriske kraftlinjer

1999/848-3/36  Rettigheter iflg. skjøte  
05.02.1999 
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Evt. utleie av boligen krever samtykke fra borettslagets styre. Iht. borettslagslova må man ha bodd i leiligheten minst ett av de to siste årene før man kan søke om fremleie, andelseiere har likevel rett til å overlate bruken av hele bustaden til andre i opptil 30 døgn i løpet av året. Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. burettlagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter, og konferer megler ved spørsmål.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter E

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Om borettslaget

Husdyrhold

Husordensreglene tillater ikke husdyrhold. Borettslagslovens § 5-11 (4) åpner for dyrehold på tross av forbud, dersom gode grunner taler for dyreholdet, og det ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen. Husdyrhold skal godkjennes av styret i borettslaget.

Rettigheter og forpliktelser

Borettslaget har legalpant for forfalte, ikke betalte felleskostnader. Det vises for øvrig til vedtekter og husordensregler. Kjøper forplikter seg til å bli / være medlem av Arendal Boligbyggelag ved kontraktsinngåelse. For andelsboliger er det borettslaget som er hjemmelshaver til selve eiendommen. Andelseierene har hjemmel til en andel i borettslaget og borett knyttet til denne.

Regnskap og vedtekter

Vedtekter, regnskap, budsjett, husordensregler, årsberetning og protokoll fra siste generalforsamling må leses før budgivning.

Forsikring mot felleskostnader

Borettslaget er medlem av Borettslagenes Sikringsfond. Dette innebærer at andelseiere ikke er solidarisk ansvarlig for hverandres andel av fellesgjeld.

Styregodkjennelse

Kjøper skal godkjennes av styret. Kjøper bærer selv risikoen for godkjenning.

Forretningsfører

Arendal Boligbyggelag

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 290 000,- (Prisantydning) 337 518,- (Andel av fellesgjeld) 1 627 518,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 5 100,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 8 860,- (Omkostninger totalt) 1 636 378,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Inkludert i felleskostnadene, betales i sin helhet til Mariåasen borettslag v / Arendal boligbyggerlag, Malmbryggen.

Felleskostnader

Kr. 4 348,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Fellesutgifter: Lønnskostnader, revisjonshonorar, årskontingent boligbyggelag, forretningsførerhonorar bbl., kommunale avg., kabel-tv, forsikring, vaktmestertjenester abbl, vedlikehold, elektrisk energi, andre driftskostnader: kr. 2.112,-
Rentekostnader andel fellesgjeld kr. 1.111,-
Avdrag andel fellesgjeld kr. 650,-
Tilleggsytelser:
Fellesvask av Brl kr. 100,-
Tv og Internett fra Telia kr. 375,-

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Andel fellesgjeld kr. 337 518 pr. 22.12.22
Andel fellesformue kr. 15 549 pr. 22.12.22

Lånevilkår fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 67143182817, Nordea Bank Norge ASA
Serielån, 4 terminer per år.
Rentesats per 22.12.2022: 4.11% pa.
Antall terminer til innfrielse: 114
Saldo per 22.12.2022: 29 950 000
Andel av saldo: 329 926
Første termin: 01.09.2015Første avdrag: 01.06.2016 ( siste termin 01.06.2051 )
NIBOR + margin

Formuesverdi

Primær: Kr. 337 822,- for år 2021. Sekundær: Kr. 1 216 159,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Mariåsen 2A, Andelsnr. 65 Orgnr. 954635805 i Arendal kommune.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Borettslag

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Kjøleskap, komfyr/ stekeovn/ koketopp, oppvaskmaskin, micro.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 45 20 63 60.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-23-0002

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-23-0002. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Rune Narten, tlf. 40 40 80 26

Vederlag

Grunnpakke markedsføring (Kr.8 900) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet BRL - Statens Kartverk (Kr.480) Provisjon (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.13 900) Eierskiftegebyr trekkes i oppgjøret - SELGER (Kr.6 215) Totalt kr. (Kr.84 395)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Solgt

Kontakt megler

Varenummer: 3067313