Vestre Strømsbu

Mariåsen 1B

Prisantydning
1 150 000 kr
Omkostninger
8 660 kr
Andel fellesgjeld
333 715 kr
Totalpris
1 492 375 kr
Formuesverdi
316 548 kr
Formuesverdi sekundær
1 139 574 kr
Felleskostnader
4 225 kr / mnd
Felleskostnader inkl.
Les mer
Byggeår
1977
P-rom
48 ㎡
Bruksareal
48 ㎡
Tomteareal
30 424 ㎡
Etasje
6
Antall soverom
1
Eierform
Borettslag
Eiendomstype
Leilighet

Oversikt

Om eiendommen

Hyggelig toppleilighet med gode solforhold! Stor, inneglasset veranda

Om eiendommen

Innhold

Gang, bad, stue med åpen kjøkkenløsning samt soverom.
I tillegg kommer boder.

Standard

Praktisk og oppgradert/modernisert leilighet beliggende i byggets 6. etasje (4 og en halv etasje opp fra inngangsparti)
Inneholder: Gang med laminat på gulv, malte flater på vegg. Praktisk skyvedørsgarderobe. Bad med belegg på gulv, fliser/malte flater på vegg. Wc, vask og dusj. Opplegg for vaskemaskin. (Vaskemaskin kan medfølge mot pristillegg) Stue med åpen kjøkkenløsning. Laminat på gulv, malte flater på vegg. Integrerte hvitvarer på kjøkken. Platetopp, komfyr samt oppvaskmaskin. (Kjøleskap kan medfølge mot pristillegg) Dør ut fra stuedel til innglasset veranda.  Soverom med laminat på gulv, malte flater på vegg. Skyvedørsgarderobe.
I tillegg kommer 2 boder.

Arealer med beskrivelse

Primærrom: 48 kvm, Bruksareal: 48 kvm Sekundærrom: 0 kvm.
Bra. pr. etasje.: 4. etg. 48 m².
P-rom inkl: Bad/vaskerom , Stue/kjøkken , Soverom , Gang
S-rom inkl.:

Innglasset balkong:
Bra: 13 m² - s.rom: 13m²
S-rom inkl.: Innglasset balkong

Tilhørende boder ifølge eier:
Luftebod:
BRA S-rom: 1 m2

Bod underetasje:
BRA S-rom: 4 m2

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som.

Byggeår og byggemåte

1977 i følge Arendal kommune.

Oppvarming

Elektrisk
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av Jens Christian Edvardsen den 23.08.22, og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
Det er selve leiligheten som er undersøkt, utvendig arealer er ikke undersøkt for feil eller mangler og er derfor ikke omtalt i denne rapporten. Leilighetens våtrom vurderes å trenge totalrenovering pga. skader, alder på teknisk anlegg og overflater. Eier opplyser om utført tiltak med overflater, enkelte manglende avslutninger og utførelse. Ved nivellering i etasjeskille ble det registrert skjevheter utover standardens krav til godkjente måleavvik. Sammendrag er ikke utfyllende for rapportens innhold og må leses i sin helhet. Se forøvrig punkter nedenfor.

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG3: Store eller alvorlige avvik:
Våtrom > Generell > Bad/vaskerom
Utfra alder er det normalt ikke våtsoner bak fliser. Belegg buler i overgang gulv/vegg og bakenforliggende skader kan være tilstede, innebærer inngrep. Eier opplyser om tidligere lekkasje som ble utbedret med noen nye rør. Skade i vegg ikke utbedret. Provisorisk anlagt røropplegg til vaskemaskin. Eldre teknisk anlegg fra byggeår der utbytting ved renovering vil være påregnelig.

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad/vaskerom
Ved andre fuktundersøkelser enn hulltaking, er det påvist indikasjoner på fuktskader. Etter opplysninger fra eier var det lekkasje i rør som er stoppet. Videre skader i vegg er ikke utbedret og synlig indikasjoner på fuktskader i området i vegg.

TG2: Avvik som kan kreve tiltak:
Utvendig > Vinduer
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.

Utvendig > Andre utvendige forhold
Det er ikke utarbeidet Tilstandsanalyserapport, vedlikeholdsplan e.l. for fellesdeler i bygget.
Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Målt 11 mm skjevheter på 2 meter fra kjøkken mot midt av stue. 19 mm høydeforskjell soverom.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad. Skade på dør som relateres til vannsøl og delaminering.

Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Sikringsskap i gang, felles.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Pkt. 1: Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader: Beskrivelse: Lekkasje på bad ifbm gammel dusj. Utredet av skadegruppen/polygon, samt byttet rør (Centrum VVS) og satt inn nytt dusjkabinett.
Pkt. 2: Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom: Svar: Ja, kun av faglært. Beskrivelse: Byttet ut gamle rør Arbeid utført av Centrum VVS.
Tilleggskommentar: Sparklet og malt vegger 2020 - Nytt gulv 2021 - Nye lister 2021 - Nye stikkontakter 2021
Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Arendal sentrum, følg Vesterveien, RV420. Ta til venstre i rundkjøring og følg veien forbi Maxis kjøpesenter og til Strømmen. Ta til høyre i  rundkjøring før Strømbroa og første vei til høyre. Følg bakken til toppen, forbi Strømmen oppvekstsenter på venstre hånd. Ta deretter inn andre vei til venstre og følg veien til du får garasjeanlegg på høyre side. Parker her på gjesteparkeringsplassene og gå opp bakken.
Velkommen til Mariåsen 1B!

Beliggenhet

Fra leiligheten er det kort gange til Maxis butikksenter med kolonial og flere butikker. Skulle behovet være for noe mer befinner Arendal sentrum seg bare 3 km unna. Meget barnevennlig boligområde med kort vei til Strømmen oppvekstsenter (skole fra 1-7.klasse) SFO og barnehage samt flotte turområder like i nærheten med flotte turløyper rundt Åsbieskogen.

Tomt

Mariåsen har pent opparbeidede fellesarealer og er et veldrevet borettslag. Tomten er opparbeidet med hellelagte uteplasser, lekeplass, asfalterte adkomstveier. Noe naturtomt. Sommerstid har man felles sittegrupper for sosiale møteplasser på utsiden.
Søppelbod/redskapsbod oppe ved blokkene. Fra Mariåsen er det snarvei ned til fantastiske turområder rundt Bie og Solborgvannet. Areal: 30 424 kvm, Eierform: Fellestomt

Parkering

Felles parkering og gjesteparkering nede ved garasjebygget. Kun parkering for bevegelseshemmede med
spesiell tillatelse oppe ved blokkene. Mulighet for ny andelshaver og få p-plass i garasjeanlegget. Om dette
er ønskelig må man ta kontakt med styret i borettslaget.

Offentlige opplysninger

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til Boligbebyggelse, Friluftsområder, Felles lekeareal og Park, tilhører reguleringsplan Mariåsen, datert 18.06.1975. Arealplanid: 1812r1. På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:

1976/4742-3/36  Best. om vann/kloakkledn.  
 28.06.1976 
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
Elektriske kraftlinjer

1999/848-3/36  Rettigheter iflg. skjøte  
 05.02.1999 
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.

Rettigheter som følger eiendommen:
Ingen rettigheter funnet.

Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Odel

Nei

Konsesjon

Nei

Om borettslaget

Forkjøpsrett

Andelseiere i borettslaget, dernest medlemmer i ABBL og i BBL har forkjøpsrett ved salg. Arendal boligbyggelag utlyser forkjøpsretten når det foreligger akseptert bud. Den som eventuelt benytter sin forkjøpsrett må betale et gebyr til Arendal Boligbyggelag på kr. 7.493,75,-

Husdyrhold

Hunde- og kattehold er ikke tillatt. Andre dyr må heller ikke holdes uten styrets samtykke.

Rettigheter og forpliktelser

Borettslaget har legalpant for forfalte, ikke betalte felleskostnader. Det vises for øvrig til vedtekter og husordensregler. Kjøper forplikter seg til å bli / være medlem av Arendal Boligbyggelag ved kontraktsinngåelse. For andelsboliger er det borettslaget som er hjemmelshaver til selve eiendommen. Andelseierene har hjemmel til en andel i borettslaget og borett knyttet til denne.

Regnskap og vedtekter

Vedtekter, regnskap, budsjett, husordensregler, årsberetning og protokoll fra siste generalforsamling må leses før budgivning.

Forsikring mot felleskostnader

Borettslaget er medlem av Borettslagenes Sikringsfond. Dette innebærer at andelseiere ikke er solidarisk ansvarlig for hverandres andel av fellesgjeld.

Styregodkjennelse

Kjøper skal godkjennes av styret. Kjøper bærer selv risikoen for godkjenning.

Forretningsfører

Arendal Boligbyggelag

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

1 150 000,- (Prisantydning) 333 715,- (Andel av fellesgjeld) 1 483 715,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 4 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 8 660,- (Omkostninger totalt) 1 492 375,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Betales i sin helhet til Mariåasen borettslag CO/ Arendal boligbyggerlag, Malmbryggen.

Felleskostnader

Kr. 4 225,- pr.mnd.

Felleskostnader inkluderer

Fellesutgifter:
Lønnskostnader, revisjonshonorar, årskontigent boligbyggelag, forretningsførerhonorar bbl., kommunale avg., kabel-tv, forsikring, vaktmestertjenester abbl, vedlikehold, elektrisk energi, andre driftskostnader: 2 066,-
Rentekostnader andel fellesgjeld: 1 137,-
Avdrag andel fellesgjeld: 613,-
Tilleggsytelser:
Fellesvask av Brl: 100,-
Tv og Internett fra Telia: 309,-

Andel fellesgjeld / Fellesformue

Andel fellesgjeld kr. 333 715 pr. 23.08.22
pr. 23.08.22

Lånevilkår fellesgjeld

Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 67143182817, Nordea Bank Norge ASA
Serielån, 4 terminer per år.
Rentesats per 21.06.2022: 4.11% pa.
Antall terminer til innfrielse: 116
Saldo per 21.06.2022: 30 294 000
Andel av saldo: 333 716
Første termin: 01.09.2015Første avdrag: 01.06.2016 ( siste termin 01.06.2051 )
NIBOR + margin

Formuesverdi

Primær: Kr. 316 548,- for år 2020. Sekundær: Kr. 1 139 574,- for år 2020.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Mariåsen 1B, Andelsnr. 28 Orgnr. 954635805 i Arendal kommune.

Boligtype

Leilighet

Eierform

Borettslag

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen: Platetopp, komfyr og oppvaskmaskin. (Kjøleskap samt vaskemaskin kan medfølge mot pristillegg)
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 40 40 80 26.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighol

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

31-22-0255

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/31-22-0255. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Rune Narten, tlf. 40 40 80 26

Vederlag

Fornyelse/oppkjøp annonse på Finn.no (Kr.2 200) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet BRL - Statens Kartverk (Kr.480) Provisjon (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 1 483 715,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (trukket fra bilder kr. 35000) (Kr.10 400) Eierskiftegebyr trekkes i oppgjøret - SELGER (Kr.6 115) Grunnpakke markedsføring inkl. avisannonse 27.08.22 (Kr.8 900) Totalt kr. (Kr.82 995)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3061920