IME

Marias vei 2

Prisantydning
2 740 000 kr
Omkostninger
84 970 kr
Totalpris
2 824 970 kr
Formuesverdi
612 200 kr
Formuesverdi sekundær
2 203 919 kr
Kommunale avgifter
13 699 kr / år
Byggeår
2005
P-rom
108 ㎡
Bruksareal
119 ㎡
Tomteareal
669 ㎡
Etasje
1
Antall soverom
3
Eierform
Eierseksjon
Eiendomstype
Tomannsbolig

Oversikt

Om eiendommen

Innholdsrik og praktisk del av tomannsbolig på solrik tomt | Fine uteområder | 3 soverom | God plass til parkering

Om eiendommen

Arealer med beskrivelse

Bra: 119  m²

P-rom 108 m² som inkl.:
1.etg.: Gang , Kjøkken , Stue
Underetasje: Gang , Bad , 3 Soverom

S-rom 11 m² som  inkl.:
1.etg: Bod (utvendig)
Underetasje: Bod , Garderobe

Arealer og rombenevnelser er hentet fra tilstandsrapport. Benevnelsen viser hva rommene benyttes til i dag, ikke hva de opprinnelig er godkjent som

Takstmannens kommentar til arealene: "Trappeareal er medregnet areal i begge etasjer. Bod ved inngang med utvendig dør er medregnet i arealoversikt."

Byggeår og byggemåte

2005 i følge Lindesnes kommune.

Oppvarming

Peisovn i stuen. Varmekabler på badet og gangen nede.
Ellers basert på annen elektrisk oppvarming.
Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Diverse

Fiber fra Telenor.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport basert på innholdskrav i ny forskrift til avhendingsloven er vedlagt denne salgsoppgaven. Vi oppfordrer interessenter til å sette seg grundig inn i rapporten før budgivning. Kjøper anses å være kjent med opplysninger som fremgår av tilstandsrapporten, og vil således ikke kunne gjøre gjeldene mangler som fremgår av rapporten.  

Tilstandsrapporten er utarbeidet av den , og er gyldig i 1 år etter rapportdato. Ved eldre rapporter anbefales interessenter å undersøke eiendommen grundig. Det gjøres oppmerksom på at rapporten kun omhandler boligen, eventuelle øvrige bygninger på eiendommen er ikke vurdert.

Bygningssakskyndigs konklusjon:
"Boligen ligger i ett etablert boligområde på Ime 3 ,øst for Mandal sentrum. Ligger med nærhet til barnehage og skoler samt kort vei til sentrum av Mandal med alle de fasiliteter det innebærer. Ligger som en del av en tomannsbolig. Boligen ligger sørvestvendt med gode solforhold. Det er også etablert veranda og terrasse på bakkeplan samt romslig hage. God parkering utenfor inngang.

Nevneverdige sammendrag av avvik:
-Det er enkelte skader på kjøkkeninnredning.
-Det foreligger ingen dokumentasjon på våtromsarbeider.
-Det mangler snøfangere på taket.
-Varmepumpe virker ikke.

Viktig momenter for interesserte kan være:
-Bolig med gode solforhold.
-Nærhet til skoler og barnehage.
-God parkering utenfor boligen.
-3 soverom.
-Romslig stue og kjøkken med utgang til veranda.

Ta gjerne kontakt med undertegnede på tlf. 4123 0081, eller på mail leif@lindesnestakst.no for utfyllende informasjon om rapporten."

Følgende avvik har fått TG3 eller TG2:
TG 2 AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
Utvendig > Nedløp og beslag: Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er påvist andre avvik: Det er enkelte sprekker i bord og noe grønske på overflater.
Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Terrassedekke er preget av manglende vedlikehold.
Innvendig > Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
Innvendig > Pipe og ildsted: Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke. Sotluke ligger gjemt bak garderobeskap i soverom.
Innvendig > Rom Under Terreng: Det er påvist andre avvik: Rom under terreng er høyrisikosoner for fuktinnsig og forhold kan variere fra vegg til vegg.
Våtrom > Overflater Gulv > Bad: Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet. Det er noe lite fall på gulvet mot sluker.
Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad: Det er påvist andre avvik: Det mangler dokumentasjon på utførte membranarbeider i våtrommet
Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad: Det er påvist riss/sprekker i utstyr på våtrommet. Det er påvist små riss i servant.
Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken: Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulvet. Kantlist på benkeplate er skadet .
Tekniske installasjoner > Varmesentral: Det er påvist andre avvik: Varmepumpe virker ikke.
Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er påvist andre avvik: Det er lekkasje i rørkobling ved VVS tank. Ifølge eier er det sluk under VVS tank.
Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg: El-anlegg fra byggeår. El-skap med kursoversikt plassert i bod/vaskerom i underetasjen. Det er fremlagt el-tilsynsrapport som er godkjent i Januar 2018. Spotter i utvendig gesimser er koblet fra og ikke i bruk.

For de bygningsdeler som har fått tilstandsgrad 2 og 3, og hvor det er påregnelig med tiltak, har bygningssakskynding utarbeidet et estimert kostnadsintervall. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Sammendrag selgers egenerklæring

Se selgers egenerklæringsskjema for utfyllende informasjon.

Beliggenhet

Adkomst

Fra Mandal sentrum: følg gamle E39 østover. Ta til høyre ved Plantasjen inn på Vassmyrveien og følg denne til toppen ca 500 m. Ta første til høyre inn på Skinsnesheia og følg denne ca 280 m til T-krysset og sving høyre. Kjør ca 270 m og boligen kommer på høyre side. Den er merket med TIL SALGS-plakat fra Sørmegleren.

Beliggenhet

Boligen ligger i et populært og barnevennlig område med barnehage, skoler, dagligvare, fine tur-, bade- og lekeområder, skoler og barnehage i umiddelbar nærhet. Trygge gang-/sykkelstier til dagligvare, busstrasé mot både Mandal og Kristiansand, sentrum, skolene, idrettsanlegg, Furulunden og strendene. Uteområdene er vendt mot sydvest og det er sol store deler av dagen til sen kveld.

Tomt

Areal: 669 kvm, Eierform: Fellestomt
I forbindelse med seksjoneringen ble det laget et kart som viser den enkelte seksjons råderett over tomten og hva som er felles arealer. Kartet er vedlagt prospektet sammen med seksjoneringspapirene.

Hagen er delvis anlagt på kommunal grunn. Det er delen som går fra muren på naboeiendommen og ut til lekehytten. Det er igangsatt arbeid med detaljregulering av området vest for boligen (angitt som B6 i planen for Skinsnesheia) som innbefatter den delen av hagen. Dokumentene er vedlagt prospektet. Kontakt megler for mer informasjon.

Parkering

På egen tomt.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest datert 31.03.2006. Ferdigattesten gjelder tomannsbolig - Marias vei 2. At en slik attest eksisterer gir ingen garanti for at det ikke er utført arbeid på boliger som ikke er byggemeldt eller godkjent.

Det foreligger godkjenning for tilbygg til bolig, datert 21.08.2006.

Det er avvik mellom godkjente tegninger/ferdigattest og dagens bebyggelse. Det gjelder trappen fra veranda og ned til hagen. Endringen(e) er ikke omsøkt. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbudet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse, tilhører reguleringsplan for Skinsnesheia felt B3, datert 10.08.2003.

Planer under arbeid: Detaljregulering Skinsnesheia felt B6 og B7 - Saksbehandler er Marthe Skisland. For denne eiendommen gjelder det området foran boligen og nedover mot Kleveveien og Skinsnes.

På generell basis gjør vi oppmerksom på at det kan foreligge fremtidige planer hos kommunen for området rundt eiendommen, som megler ikke har mottatt opplysninger om.

Vei / Vann / Avløp

Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp.

Heftelser / Rettigheter

Heftelser som følger eiendommen:
Dagboknr.: 1076-2/39 - Erklæring/Avtale. Tinglyst: 02.03.2005. Denne seksjon har tilleggsdel - areal. Gjelder denne registerenheten med flere.

Dagboknr.: 1076-1/39 - Seksjonering. Tinglyst: 02.03.2005
opprettet seksjoner: snr: 1. formål: Bolig. sameiebrøk: 112/198. Bestemmelser om tilleggsdel, se under servitutter. Gjelder seksjon nr. 1 og 2.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst heftelser i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få prioritet etter disse.


Utleie

Boligen har ikke egen utleiedel, men kan fritt leies ut.

Energiattest

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter D

Odel

Nei

Konsesjon

Lindesnes kommune har konsesjonsgrense null. Dette innebærer boplikt. Kjøper må undertegne egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet, som megler så sender til kommunen for registrering. Sørmegleren gjør oppmerksom på at kommunen må ha bekreftet at egenerklæringen er registrert i matrikkelen før skjøte kan sendes til tinglysing. Oppgjør kan ikke finne sted før dette foreligger.

Om sameiet

Rettigheter og forpliktelser

Øvrige sameiere har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonsloven § 31. Pantekravet kan ikke overstige 2 G (Folketrygdens grunnbeløp). Sameiet kan vedtektsfeste ytterligere panterett for sameiet. Vedtektsfestet pant tinglyses i seksjonene. Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Regnskap og vedtekter

Sameiet har ingen aktiv forretningsførsel og det er ikke utarbeidet regnskap, budsjett, husordensregler. I forbindelse med seksjoneringen ble det utarbeidet vedtekter som kjøper/seksjonseier plikter å følge. Vedtektene regulerer den enkelte seksjonseiers plikter og rettigheter vedrørende bla vedlikehold av fellesarealer og egen seksjon.  I praksis har den enkelte vedlikeholdt sin egen seksjon både innvendig og utvendig. Den enkelte seksjon sørger også for egen byggforsikring. I følge selger har det vært et godt samarbeid med naboene/den andre seksjonen.

Forretningsfører

Ingen Foretningsførrer

Økonomi

Prisantydning og omkostninger

2 740 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 68 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 740 000,-)) 84 970,- (Omkostninger totalt) 2 824 970,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Offentlige avgifter

Kr. 13 699 pr. år
Beløpet inkluderer feiing (kr. 530,- pr. pipeløp), målerleie (kr. 250,-), standard renovasjon (kr. 3 820,-), eiendomsskatt (5 141,-) og abonnementsgebyr for vann- (kr. 1 604,-) og avløp (kr. 2 354,-). Forbruk av vann og avløp kommer i tillegg til de faste kommunale avgiftene med hhv. kr. 14,73,- pr. m3 og kr. 33,64,- pr. m3

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på kr. 5 141,- pr. år for denne eiendommen. Beløpet er inkludert i kommunale avgifter.

Formuesverdi

Primær: Kr. 612 200,- for år 2021. Sekundær: Kr. 2 203 919,- for år 2021.

Nøkkelinformasjon

Adresse med betegnelse

Marias vei 2, Gnr. 40 Bnr. 691 Snr. 1 i Lindesnes kommune. Sameiebrøk: 112/198

Boligtype

Tomannsbolig

Eierform

Eierseksjon

Vilkår og betingelser

Hvitevarer, løsøre og tilbehør

Følgende hvitevarer følger boligen:
Kjøleskap, oppvaskmaskin, komfyr.
Liste over løsøre og tilbehør må leses før budgivning. Her fremgår hvilke løsøre som skal følge eiendommen dersom dette var på eiendommen ved kjøpers besiktigelse om annet ikke er avtalt.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring i Claimslink AS. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 10 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring og Boligkjøperforsikring Pluss fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Egenandel kr. 4 000,- påløper i tvistesaker. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar fra kr 2.200,- til kr 2.600,- avhengig av boligtype, i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring, samt kr 1 000,- i honorar for Boligkjøperforsikring Pluss..

Visning

Som annonsert eller etter avtale med megler på tlf 95 82 16 23.

Finn.no: Visningstekst

Sørmegleren sine visninger har påmelding. Påmelding gjøres enkelt ved å benytte knappen under. Ta kontakt med megler dersom oppsatt tidspunkt ikke passer. Det vil ikke bli avholdt visning uten påmelding, frist for påmelding er senest kl. 12.00 på visningsdagen. Husk å laste ned salgsoppgaven digitalt før visning. Velkommen til en hyggelig visning!

Overtagelse

Etter avtale.

Finansiering

Vi anbefaler våre kunder å ta kontakt med vår samarbeidspartner Sparebanken Sør, på tlf. 38 10 92 00, for et uforpliktende tilbud.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet må signeres, og budgiver må i tillegg legitimeres. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg legitimere deg og signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Når første bud er gitt vil du motta en SMS-kvittering som du kan svare på for å gi eventuelle budforhøyelser. Budforhøyelser kan også gis ved å trykke "Gi bud" i våre annonser på nytt, eller via e-post eller andre skriftlige metoder. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må et hvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises det til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er på baksiden av budskjemaet. Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper.

Lovverk

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvasking

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet, innhente opplysninger om reelle rettighetshavere og kundeforholdets formål og tilsiktede art. Videre skal megler kontrollere midlenes opprinnelse, samt gjennomføre kundekontroll av personer med disposisjonsrett til konto som benyttes ved transaksjoner til klientkonto.

Kundekontroll skal gjennomføres løpende gjennom hele oppdragsperioden, dersom megler på noe tidspunkt ikke får gjennomført tilstrekkelig kundekontroll har megler rett til å avvikle kundeforholdet.

Megler er underlagt rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om brudd på hvitvaskingsloven. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles og megler kan i enkelte tilfeller ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen. Partene i handelen kan komme i ansvar for tap den andre part påføres som følge av brudd på hvitvaskingsregelverket, partenes rettigheter ved mislighold.

Oppgjør

Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen overtagelse. Normalt innebærer dette at fullt oppgjør må være innbetalt på meglers klientkonto senest to virkedager før avtalt overtagelsesdato.
Eventuelle vilkår knyttet til innbetalingen, eksempelvis pantedokument som skal tinglyses til fordel for kjøpers bank, må være megler i hende i god tid før overtagelse kan finne sted. Sørmegleren AS tar ikke imot innbetalinger fra utlandet, innbetaling av oppgjør skal foretas samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

Megler tar ikke imot oppgjør i form av kontanter eller bankremisse.

Salgsoppgave og vedlegg

Oppdragsnummer

55-23-0076

Salgsoppgave og vedlegg

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg må gjennomgås før budgivning. Dokumentasjonen anses som kjøpers beslutningsgrunnlag.
Komplett oversikt over alle dokumenter megler har mottatt fra det offentlige/forretningsfører er tilgjengelig på Sørmeglerens hjemmeside www.sormegleren.no/55-23-0076. Dokumentene kan også fås hos megler ved forespørsel.
Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler Janne Clausen Ree, tlf. 95 82 16 23

Vederlag

Digital grunnpakke (Kr.6 600) Oppgjør (Kr.9 900) Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585) Provisjon (forutsatt salgssum: 2 740 000,-) (Kr.45 000) Tilrettelegging (Kr.14 500) Totalt kr. (Kr.76 585)

Sørmegleren AS org. nr.

944 121 331
Varenummer: 3069501