TINNHEIA - VISNING 22/5

Manganveien 28E

Prisantydning
3 790 000 kr
Omkostninger
111 750 kr
Totalpris
3 901 750 kr
Formuesverdi
864 997 kr
Formuesverdi sekundær
3 286 990 kr
Byggeår
1968
Internt bruksareal (BRA‑i)
143 ㎡
Bruksareal
162 ㎡
Tomteareal
507 ㎡
Etasje
2
Antall soverom
3
Eierform
Eiet
Eiendomstype
Rekkehus

Oversikt

Stort enderekkehus med garasje. Nyere bad, kjøkken og tak. Romslig tomt, flott beliggenhet og fine uteplasser. Må sees!

Om eiendommen

Fra 01.01.24 er det innført nye regler for måling og opplysning av areal på boliger.
De nye arealbegrepene er:

Bruksareal BRA
  • BRA-i - Internt bruksareal. Arealet innenfor boenheten.
  • BRA-e - Eksternt bruksareal. Areal av alle rom utenfor boenheten og som tilhører denne, for eksempel eksterne boder.
  • BRA-b - Innglasset balkong, altan, terrasser.
Andre arealer
  • TBA -Terrasser og åpen altan som er tilknyttet boligen.
  • ALH - Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men man ser bort fra krav til himlingshøyde. Arealet inngår ikke i BRA, men opplyses om sammen med BRA som et tillegg.
  • GUA - summen av BRA og AHL. Brukes når boligen har gulvareal som ikke er måleverdig på grunn av for eksempel skråtak eller lav himlingshøyde. Arealet oppgis som tilleggsinformasjon til øvrige arealer.

Innhold

Boligen går over to plan og inneholder:
Oppe: Gang m/trapp, stue, kjøkken og vindfang.
Nede: Trapperom, to ganger (hvor den ene har vært i bruk som gjesterom), tre soverom, toalettrom, bod og bad.

Med boligen følger garasje.

Oppvarming

Peis og varmepumpe. Ellers elektrisk oppvarming (gulvvarme og ovner).

Beliggenhet

Adkomst

Se kart på våre nettsider www.sormegleren.no

Barnehage, skole og fritid

Se vedlagte nabolagsprofil.

Parkering

Garasje. God plass til bil i egen oppkjørsel.

Beliggenhet

Boligen har fin beliggenhet på Tinnheia nær fine turområder som turstien til Eigevann. Her bor du rolig og skjermet, men likevel sentralt med gangavstand til bl.a. skole, barnehage, dagligvareforretning, nevnte turområder og kollektivtransport. Med bil tar det 5-6 minutter til sentrum.

Offentlige opplysninger

Ferdigattest

I byggesaksmappe oversendt fra Kristiansand kommune foreligger det ferdigattest for rekkehus datert 18.10.1968. Det foreligger også godkjente bygningstegninger for hhv. tilbygg og garasje med annen dokumentasjon, men ikke ferdigattest for disse.

Merk at dagens planløsning avviker fra godkjente bygningstegninger (se vedlagte byggesaksmappe). Blant annet går trappen mellom etasjene et annet sted og de to ytterste soverommene (i tilbygget) var opprinnelig omsøkt som ett større rom og mangler benevnelse i bygningstegningene. Det er således uklart hvilken bruk disse er godkjent til. Ulovlige tiltak vil kommunen kunne forfølge og kreve omsøkt etter dagens regelverk. Risiko og eventuelle kostnader forbundet med eventuell søknad-/godkjenning påhviler kjøper.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligformål.

Adgang for utleie

Boligen har ikke egen utleiedel.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/151/1276:
10.12.1975 - Dokumentnr: 13554 - Erklæring/avtale
BESTEM. VEDR. SKADE/VEDLIKEHOLD GARASJE

05.05.2006 - Dokumentnr: 9005 - Bestemmelse iflg. skjøte
Kommunale rettigheter/påbud i henhold til
skjøte/festekontrakt

25.04.2024 - Dokumentnr: 1369554 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt

17.09.1968 - Dokumentnr: 7024 - Opprettelse av matrikkelenheten
OPPRETTELSE - FRADELT FRA EN ADRESSE

01.01.2020 - Dokumentnr: 993997 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:151 Bnr:1276

Kopi av tinglyste bestemmelser følger vedlagt salgsoppgaven. Merk spesielt av eier av Manganveien 28E
ikke kan kreve erstatning for ev. skade på garasjen som forårsakes av vintervedlikehold av veien over.
Dokumentet følger vedlagt.

Info energiklasse

Eiendommen er ikke energimerket. Det følger av forskrift om energimerking § 5 at dersom selger etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning innen ett år etter avtale om salg er inngått.

Økonomi

Omkostninger kjøper

Dok.avgift 2,5% av kjøpesum: kr 94 750,-
Tinglysning av skjøte: kr 500,-
Tinglysning av pantedokument kr 500,-
 
HELP Boligkjøperforsikring kr 13 200,- (valgfritt)
HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,- (valgfritt)
 
Sum omkostninger (inkl. valgfrie tillegg): kr 111 750,-
 
Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i avgifter/gebyrer. 

Info eiendomsskatt

Eiendomsskatt er inkl. i oppgitte kommunale avgifter.

Nøkkelinformasjon

Bebyggelse

Nærområdet består for det meste av boligbebyggelse.

Standard

Boligen ble opprinnelig oppført ca. 1968 og er vedlikeholdt, påbygget og oppusset siden den gang. I dag framstår boligen med normalt god standard. Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av boligens tilstand og standard.

Hvitevarer

Følgende hvitevarer følger handelen: Hvitevarer som står på kjøkken følger med i handelen. Løse småapparater følger likevel ikke med. Selger opplyser at Ovn fra Miele og platetopp fra AEG begge er fra 2023 og at kjøleskap fra Samsung er utstyrt med isbitmaskin.

Diverse

Eiendommen er ikke oppmålt av megler. Alle oppgitte arealer er hentet fra hhv. vedlagte tilstandsrapport og fra offentlige registre ellers.

Legalpant

Kommunen har legalpant i eiendommen for forfalte krav på eiendomsskatt og kommunale avgifter/gebyrer.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Forsikringen dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset til eiendommens salgssum, oppad begrenset til 14 millioner kroner. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter.  

Velforening

Det er ikke opplyst om pliktig medlemskap i velforening, kjøper må imidlertid påregne at krav om velforeningskontingent kan komme.

Servitutter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

4204/151/1276:
10.12.1975 - Dokumentnr: 13554 - Erklæring/avtale
BESTEM. VEDR. SKADE/VEDLIKEHOLD GARASJE

05.05.2006 - Dokumentnr: 9005 - Bestemmelse iflg. skjøte
Kommunale rettigheter/påbud i henhold til
skjøte/festekontrakt

25.04.2024 - Dokumentnr: 1369554 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Sørmegleren AS
Org.nr: 944 121 331
Elektronisk innsendt

17.09.1968 - Dokumentnr: 7024 - Opprettelse av matrikkelenheten
OPPRETTELSE - FRADELT FRA EN ADRESSE

01.01.2020 - Dokumentnr: 993997 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1001 Gnr:151 Bnr:1276

Kopi av tinglyste bestemmelser følger vedlagt salgsoppgaven. Merk spesielt av eier av Manganveien 28E
ikke kan kreve erstatning for ev. skade på garasjen som forårsakes av vintervedlikehold av veien over.
Dokumentet følger vedlagt.

Info kommunale avgifter

Oppgitte kommunale avgifter er inkl. eiendomsskatt og er opplyst av Kristiansand kommune. Renovasjonsavgift til Renovasjon Sør kommer i tillegg til overnevnte beløp.

Byggemåte

Samtlige undersøkte/vurderte bygningsdeler som ikke er nevnt i det følgende har fått tilstandsgrad 0 eller 1 (TG0, TG1) av takstmann.

TG 2:
- Utvendig, Takkonstruksjon/Loft - Ventilasjon bør forbedres, dog ikke oppdaget nevneverdig fukt i undertak.
- Utvendig, Loftsvindu - Vindu fra byggetid og bør byttes.
- Innvendig, Etasjeskille/gulv mot grunn, målt høydeforskjell på 20mm på kjøkken (dagens forskriftskrav er maks 15mm)
- Innvendig, Radon - Ikke utført radonmåling og bygget er ikke utført med radonsperre
- Innvendig, Pipe og ildsted - Mer enn halvparten av forventet levetid er passert på pipe.
- Innvendig, Innvendige trapper - Åpning i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav og det er ikke håndløper på vegg (forskriftskrav iht. dagens forskrift)
- Våtrom, Underetasje, ventilasjon på bad - Det er elektrisk vifte på bad, men ikke luftespalte i dør (tilluft). Bør utbedres.
- Våtrom, Underetasje, Vaskerom - Overflater gulv, påvist bom i enkelte fliser.
- Våtrom, Underetasje, Vaskerom - Sluk, membran og tettesjikt
- Våtrom, Underetasje, Vaskerom - Sanitærutstyr og innredning, lekkasje på blandebatteri
- Våtrom, Underetasje, Vaskerom - Ventilasjon Det er elektrisk vifte på vaskerom, men ikke luftespalte i dør (tilluft). Bør utbedres.
- Spesialrom, Underetasje, Toalettrom - Overflater og konstruksjon - Luftespalte bør etableres.
- Tekniske installasjoner, Avløpsrør - Mer enn halvparten av forventet levetid er passert.
- Tekniske installasjoner, Varmtvannstank - Mer enn halvparten av forventet levetid er passert.
- Tomteforhold, Drenering - Ingen nevneverdige utslag på fuktindikator innvendig, men mer enn halvparten av forventet levetid er passert.

TG 3:
- Innvendig, etasjeskille/gulv i stue: Målt høydeforskjell på 70mm gjennom rommet (dagens forskriftskrav er maks 15mm).

Overnevnte er en kort oppsummering av vedlagte tilstandsrapport. Interessenter oppfordres til å lese vedlagte tilstandsrapport i sin helhet.

Polisenummer

AS-40

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølgning. Les mer om personvern i vår personvernerklæring på sormegleren.no/personvern

Sammendrag selgers egenerklæring

Under følger en kort oppsummering av selgers egenerklæringsskjema. For fullstendige opplysninger vises det til vedlagte egenerklæring.

2. Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom?
Svar: Ja.
Beskrivelse: Nytt arbeid i 2020. Nye fliser og ny innredning. Gjort av faglært privatperson. Det foreligger ikke dokumentasjon på arbeidet.

4. Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade?
Svar: Ja.
Beskrivelse: Nytt arbeid. Norges Hus AS byttet taket i 2014. Selger har dokumentasjon på arbeidet.

10. Er det utført arbeid på det elektriske anlegget?
Svar: Ja.
Beskrivelse: Nytt strøm i 2002. Arbeid utført av Sonico. Selger har dokumentasjon på arbeidet.

13. Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør?
Svar: Ja.
Beskrivelse: Nytt arbeid i 2023. Sør Miljø slipet rør. Selger har dokumentasjon på arbeidet.

18. Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe?
Svar: Ja.
Beskrivelse: Nytt beslag fra 2014.

28. Er det andre forhold av betydning eller sjenanse for eiendommen eller nærområdet?
Svar: Ja.
Beksrivelse: Det er kommet varsel om oppgradering av friområde og mulig utbygging av leiligheter.

Selger har bodd i boligen i ca. 15 år. Selger har tegnet boligselgerforsikring gjennom Gjensidige. Forsikringsnr. 93602460.
Produktnummer: 82118329-D75E-4622-A003-A2F4EB33FC47